Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C5

C5

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Daniel Gorgan
standard
standard

More info:

Published by: Daniel Gorgan on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

text

original

 
DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ (I)CURSUL NR. 5 (anul I, sem. 1, 2005-2006)REPREZENTAREA, NOTAREA ŞI COTAREA FILETELOR1. Generalităţi Asamblările demontabile realizate cu ajutorul filetelor sunt deosebit de utilizate în construcţia de maşini,variantele funcţionale ale acestora fiind numeroase: de fixare, de etanşare, de fixare-etanşare, de mişcare (saude transmisie), speciale (pentru reglaj, micrometrice). Din punct de vedere constructiv toate aceste asamblări aufiletul drept element comun. Datorită importanţei realizării identice a filetelor, toate aspectele legate de execuţialor (parametri de bază, tipuri constructive, dimensiuni, toleranţe dimensionale şi geometrice) sunt standardizate,principalele standarde fiind:- STAS 139 – 79 Notarea filetelor;- STAS 1450 / 1, 2, 3, 4, 5 Terminologie, elementeconstructive, cotare;- STAS 981 – 74 Filetul metric (de uz general).- STAS 700 – 81 Reprezentarea, cotarea şi nota-rea filetelor, etc. În general se foloseşte denumirea de şu-rub pentru piesa care are filet exterior şi denumi-rea de piuliţă pentru piesa cu filet interior. În figura1 aceste două repere sunt reprezentate îmbinateşi din zona suprapunerii filetelor lor este reprezen-tat detaliul B. Se observă aici:- existenţa spaţiului (jocului) dintre cele două filete;- configuraţia diferită a fundului filetului celor douăpiese.Fig. 1Pentru a genera nervura care constituie filetul, peo curbă elicoidală se deplasează un contur numitprofil generator. Figura 2 prezintă, modelate 3D,cele două elemente geometrice notate cu 1- eliceacilindrică şi 2 – profilul generator.Fig. 2Modelul 3D pentru trei spireale nervurii elicoidale gene-rată de profilul 2 este pre-zentat în figura 3. În figurile 1,2,3 este repre-zentat şi modelat acelaşi fi-let de tip metric, din acestefiguri rezultând că parame-trii de bază ai unui filet suntcei care definesc dimensio-nal profilul generator şi eli-cea directoare2. Elementele geometriceale filetelor 
Profilul filetului rezultă prin secţionarea longitudinală a unei spire şi a unui gol. Conturul spirei diferă înfuncţie de tipul filetului, cazul exemplificat în figura 4 fiind cel al spirei cu secţiune triunghiulară (filetul metric şifiletul pentru ţevi). Alte tipuri de secţiuni ale spirei sunt cele din fig. 5.
Unghiul filetului - unghiul dintre flancurile spirei, în cazul filetului metric acest unghi fiind de 60º.
Pasul filetului – distanţa măsurată pe direcţie longitudinală între două puncte omoloage consecutive.
Diametrul exterior - diametrul corespunzând: vârfului filetului pentru filete exterioare (notat d) şirespectiv fundului filetului pentru filete interioare (notat D).
Filet
o nervură elicoida, cilindrisauconică.
1
 
DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ (I)CURSUL NR. 5 (anul I, sem. 1, 2005-2006)
Diametrul interior - diametrul corespunzând fundului filetului pentru filete exterioare (notat d
1
) şiresepctiv vârfului filetului pentru filete interioare (notat D
1
).
Diametrul mediu – diametrul unui cilindru imaginar care intersectează spirele filetului astfel încât lungi-mea segmentului de generatoare corespunzând spirei şi respectiv golului să fie egale fiecare cu p/2.Fig. 43. Clasificarea filetelor Cele mai importante criterii de clasificare sunt cele care se regă-sesc în notarea simbolică a filetelor: forma secţiunii transversale a ner-vurii, pasul, numărul de nervuri, sensul de înfăşurare, tipul suprafeţei de înfăşurare, forma suprafeţei de trecere de la zona filetată la cea adia-centă.1. Forma secţiunii transversale a nervurii:- triunghi echilateral (filetul metric, simbol M, fig. 4);- triunghi isoscel cu unghiul la vârf de 55º cu vârful şi fundul spireirotunjite (filet pentru ţevi, simbol G, fig. 5a);- pătrat (filet pătrat, simbol Pt, fig. 5b);- semicerc (filet rotund, simbol Rd, fig. 5c);- trapez isoscel (filet trapezoidal, simbol Tr, fig. 5d);Fig. 3- trapez oarecare (filet ferăstrău, simbol S, fig. 5e).2. Pasul filetului: fin, normal, mare.3. Numărul de nervuri înfăşurate pe aceeaşi suprafaţă: 1, 2, 3.4. Sensul de înfăşurare al nervurii: filet stânga (simbol LH), filet dreapta (cel uzual, fără simbol).2Fig. 5
 
DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ (I)CURSUL NR. 5 (anul I, sem. 1, 2005-2006)5. Tipul suprafeţei pe care este înfăşurată nervura: filet cilindric (uzual), filet conic (indicat prin simbolul K înscris înaintea simbolului filetului).6. Forma zonei de trecere de la suprafaţa filetată la restul piesei: filet cu ieşire (figurile 6 şi 7) sau filet cudegajare (figurile 8 şi 9).4. Reguli de reprezentareReprezentarea filetelor este o reprezentare convenţională, care elimină figurarea oricăror detalii de for-mă a spirelor filetului, păstrându-se doar suprafeţele (cilindrice sau conice) care conţin vârful şi fundul spirelor,numite suprafaţă de vârf şi respectiv suprafaţă de fund. Cele mai importante reguli de reprezentare sunturmătoarele.a) Suprafaţa de vârf a filetelor se reprezintă în vedere sau secţiune cu linie continuă groasă.b) Suprafaţa de fund a filetelor se reprezintă în vedere sausecţiune cu linie continuă subţire, în vederea frontală sausecţiunea transversală (în care este reprezentat cercul supra-feţei de fund) trasându-se circumferinţa acestuia doar înproporţie de 75%.c) Cercurile provenind din reprezentarea teşiturilor de la extre-mităţile filetelor nu se trasează pe vederi (deoarece linia conti-nuă groasă folosită acoperă linia continuă subţire a suprafeţeide fund a filetului, împiedicând identificarea filetului respectiv).d) La filetele cu ieşire limita utilă a filetului este considerată o Fig. 6muchie reală, rezultată din prelucrare şi deci se reprezintă cu liniecontinuă groasă atunci când este vizibilă şi cu linie întreruptă sub-ţire când este invizibilă. În fig. 6 este reprezentat un filet exterior cu ieşire. Înproiecţia principală (1/2 vedere şi 1/2 secţiune) sunt aplicate regu-lile a, b şi d iar în vederea laterală sunt aplicate regulile b şi c. În fig. 7 este reprezentat un filet interior cu ieşire, pentrucare s-a reprezentat în proiecţia principală (1/2 vedere şi 1/2 secţi-une) limita utilă cu linie continuă groasă deoarece secţiunea estecu vedere.Fig. 7Fig. 8Fig. 9 În figurile 8 şi 9 sunt reprezentate filete cu degajare. Este obligatorie prevederea unei degajări a filetuluiatunci când zona care urmează porţiunea filetată are diametrul Φ:- Φ > Φ
dg
– în cazul filetelor exterioare (fig. 8);- Φ < Φ
dg
– în cazul filetelor interioare (fig. 9) În fig. 10 este reprezentat şi cotat un filet conic metric, exterior,cu ieşire. Singura regulă de reprezentare specifică este aceea că cer-cul de fund se trasează doar pentru acea bază a trunchiului de con maiapropiată de observator.Fig. 10Reprezentarea asamblării filetate respectă regula de mai jos.
În vedere sau secţiune se reprezintă suprafaţa filetată exterior (ca şi cum spirele ei acoperă spirele suprafeţei cu filet interior).
 Această regulă este aplicată în fig. 1 unde, în vederea din stânga este reprezentat filetul şurubului iar însecţiunea longitudinală filetul şurubului acoperă filetul piuliţei pe porţiunea pe care piesele sunt îmbinate.5. Reguli de cotare3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->