Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lista Celor 112 Metode

Lista Celor 112 Metode

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
Published by Adriana Turculet
metode
metode

More info:

Published by: Adriana Turculet on Jun 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

 
Lista celor 112 metode ( dharana ) decentrare/trezire/deblocare PARTEA I Lista celor 112 metode ( dharana ) de centrare/trezire/deblocareCUPRINS
Lista meditaţiilor 
 Bibliografie
Lista meditaţiilor
 Capitolul/ Chapter /Chapitre 3 (p.44):
3. Respiraţia
- o
 punte către univers / Breath
- a bridge to the universe / Larespiration-un pont vers l'universSUTRELE/ SUTRAS:
Shiva răspunde:/ Shiva replies:
 
1. VB1. Dharana 1 Sutra/Shloka n° 24 Ai grijă la pauza dintre două respiraţii: OStrălucitoareo, această experienţă poate apare intre două respiraţii. După ce inspirişi chiar înainte de a respira
-
fii conştientă şi vei Realiza. ([3] vol. 1
-p 43)/ Raza
mea, experienţa poate apărea între două răsuflări. După ce inspiri (în jos) şi imediatînainte să expiri (în sus)
 
 – 
 
darul. ([4] p.48)/ Strălucitoareo, această trăire poate săapară între două răsuflări. După ce aerul pătrunde (în jos) şi tocmai înainte să seintoarcă în sus (afară) – 
binefacerea. ([8] sutra 1) /Radiant one, this experience maydawn between two breaths. After breath comes in (down) and just before turningup (out) - the beneficence. /Radieuse, la révélation peut se produire en unerespiration. Après l'inspiration (quand l'air pénètre) et juste avant l'expiration(quand l'air sort) ressens la félicité./ Toi qui es rayonnante, cette expérience peutnaître entre deux souffles. Après l'inspiration (en bas), et juste avant l'expiration(en haut) - le bienfait./ O radiosa, questa esperienza può affiorare tra due respiri.Dopo che il respiro è entrato e poco prima che risalga, il beneficio.( Dopo che ilrespiro è venuto dentro e appena prima che si rivolga in su -- il beneficio) vedetiexplicatia VB1
2. VB2. Dharana 2 Sutra/Shloka n° 25. Ai grijă la momentul schimbării dintredouă respiraţii : Când expiraţia s
-
a terminat şi din nou înainte de a începe inspiraţia
-
fii conştientă de ambele momente şi vei Realiza. ([3] vol. 1
-p 43) /Când
răsuflarea coteşte de jos spre în sus, şi, iar,când coteşte de sus spre în jos – 
prin
cele două întoarceri ale ei, înţelegi. ([4] p.50) /In vreme ce răsuflarea se intoarce
 
din jos in sus, şi iarăşi când răsuflarea se arcuieşte din sus in jos
-
 prin amândouăaceste arcuiri, inţelege.([8] sutra 2) / As breath turns from down to up, and again as
 breath curves from up to down - through both these turns, realize./ Au moment oùl'air va être expiré et aussi lorsque l'air va être inspiré, à chacun de ces moment, prends conscience./ Lorsque le souffle s'inverse et remonte, et à nouveau lorsque lesouffle s'infléchit du haut vers le bas - à travers ces deux mouvements, prends
conscience."/ Quando il respiro si volge dal basso verso l’alto, e di nuovo, quandocurva dall’alto verso il basso, grazie a questi due punti di svolta, comprendi. vedeti
explicatia VB23. VB3. Dharana 3 Sutra/Shloka n°
26 Ai grijă la momentul contopirii a douărespiraţii : Atunci când inspiraţia şi expiraţia se contopesc, în acel momentconştientizează rezonanţa cu energia cosmică, ca şi transcenderea oricărei energii.
([3] vol. 1-
 p 43) / Sau, când inspiraţia şi expiraţia se contopesc, în acea clipă, atingicentrul cel fără
-de-
şi plin
-de-energie. ([4] p. 52) / Sau când se contopesc,
inspirarea şi expirarea, în acea clipă, atinge lipsitul de energie centru plin de
energie.([8] sutra 3) / Or, whenever in-breath and out-breath fuse, at this instanttouch the energy-less, energy-filled center. / Ou bien encore, quand l'air inspiré etl'air expiré fusionnent, à cet instant, ressens l'absence d'énergie, ressens la présence
d'énergie./ Ou, dès que l’inspiration et l’expiration f 
usionnent, à cet instant atteins
sans énergie le centre plein d’énergie./ Oppure, ogni volta che l’inspirazione el’espirazione si fondono, i quell’istante tocca il centro privo di energia, traboccante
di energia. vedeti explicatia VB34. VB4. Dharana 4 Su
tra/Shloka n° 27 Fii conştient de momentul în care se opreşterespiraţia : Sau când expiraţia este completă şi respiraţia s
-a oprit, ori când
inspiraţia este completă şi respiraţia s
-a oprit - într-
o astfel de pauză universalămicul eu dispare. Această experienţă spirituală este dificilă numai pentru cei
impuri. ([3] vol. 1-
 p 43) / Sau, când răsuflarea e toată afară (sus) şi s
-a oprit de la
sine, sau e toată înăuntru (în jos) şi s
-a oprit
 – 
 
în această pauză universală, micul
sine dispare. Este greu numai pe
ntru cei impuri. ([4] p.56) / Sau, când răsuflarea etoată afară (în sus) şi s
-
a oprit de la sine, ori e toată înăuntru (în jos) – 
într-un astfel
de răgaz universal măruntul nostru sine dispare. Acest lucru este anevoios doar 
 pentru cel impur. ([8] sutra 4) /Atunci cand ai expirat sau inspirat complet simiscarea s-a oprit de la sine, notiunea eu-lui dispare. Nu este greu decat pentru ceiimpuri. [9]/ Or, when breath is all out (up) and stopped of itself, or all in (down)and stopped - in such universal pause, one's small self vanishes. This is difficultonly for the impure. / Ou, quand l'air est complètement expiré et que la respirations'arrête d'elle-même, ou quand l'air est complètement inspiré et que la respirations'arrête, pendant cette pause universelle, le moi s'évanouit. Cette expérience est
 
difficile uniquement pour l'impur. / Ou, quand le souffle est complètement expiré
(en haut), et s’est arrêté de lui
-
même, ou complètement inspiré (en bas) et s’est
arrêté - dans cette pause universelle, le petit
« moi » disparaît. Ceci n’est difficileque pour l’impur/ Oppure, quando il respiro è tutto espirato, e si ferma da sé; o
quando è tutto inspirato, e si arresta
 – 
in quella pausa universale, il proprio piccolo
io svanisce. Questo è difficile solo per l’im
 puro. vedeti explicatia VB4Capitolul/ Chapter /Chapitre 5 (p.76):
Cinci tehnici pentru atenţie / Five Techniques of attentiveness
 SUTRELE/ SUTRAS:
5. VB5. Dharana 8 Sutra/Shloka n° 31 Concentrează
-
ţi atenţia asupra celui de
-al
treilea ochi : Fixează
-
ţi atenţia pe punctul dintre sprâncene (asupra celui de
-al
treilea ochi), lasă
-
ţi conştiinţa (mintea atenţia) să fie înaintea (in faţa) gândirii.Lasă
-
ţi forma ( corpul) să se umple cu esenţa respiraţiei şi urc
-
o până in creştetulcapului ( la inspiraţie) pentru ca de acolo să se reverse ca o ploaie de lumină (graţiadivină, in momentul intervalului de suspendare si la expiraţie)/ Atenţia la punctuldintre sprâncene, lasă conştiinţa să fie inaintea gândului. Lasă forma să se umplecu esenţa respiraţiei şi urc
-o
 până în vârful capului pentru ca de acolo să reverse cao ploaie de lumină. ([3] vol.1
-
 p.77) / Atenţia între sprâncene lasă mintea înainteagândului. Lasă forma să se umple cu esenţa răsuflării până în creştetul capului, iar acolo să se reverse ca o lumină. ([4] p.77) / Cu atenţia concentrată între sprâncenelasă
-
ţi mintea să fie înaintea gândului. Lasă
-
ţi forma să se umple de esenţarăsuflării către creştet, iar acolo să plouă ca lumina. ([8] sutra 8) Concentrează
-tiatentia intre sprancene si pazeste-te d
e orice gand. Lasă forma sa se umple cuesenta respiratiei pana in crestetul capului si acolo, scaldă
-
te in lumină.[9]/
Attention between eyebrows, let mind be before thought. Let form fill with breathessence to the top of the head and there shower as light. / Attentif au point entre lessourcils, laissez l'esprit être avant la pensée. Laissez l'essence de la respirationremplir la forme et monter jusqu'à la tête pour qu'elle se déverse comme une pluiede lumière. / En centrant l'attention entre les sourcils, laisse le mental être avant(devant) la pensée. Laisse la forme s'emplir de l'essence du souffle jusqu'ausommet de la tête, et là, inonde-toi de lumière. / L'attenzione tra le sopracciglia,lascia che la mente preceda il pensiero. Lascia che la forma si riempia con
l’essenza del respiro fino alla sommità della testa e lì piova come luce. vedeti
explicatia VB5
6. VB6. Dharana 28 Sutra/Shloka n° 51 Concentrează
-te asupra pauzei din timpul
activităţilor zilnice : In cursul activităţilor zilnice obişnuite,
fii atent la pauza dintre
"două respiraţii" (dintre inspir si expir ) , şi prin aceasta practică, în câteva zile, te

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->