Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ricardas.Gavelis.-.Vilniaus.pokeris.1989.LT.krantai™

Ricardas.Gavelis.-.Vilniaus.pokeris.1989.LT.krantai™

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 7,394 |Likes:
Published by tomaskrik

More info:

Published by: tomaskrik on Apr 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
RIČARDAS GAVELIS
 VilniauS
POKERIS
Romanas
 VILNIUS 1989
 
BBK 84L7-44
Ga581
 AUTORIAUS REDAKCIJA 
Gavelis
R.
Ga581 Vilniaus pokeris: Romanas.— V.: Vaga, 1989.—400 p.
ISBN 5-415-00^55-9
Romano drąsiaiir atviraityrinėjamiskaudūs Lietuvos istorijos beilie-tuviškos dvasios dalykai. Autentiškiįvykiaičiapinasisunejtikimais, tarpaispasakojimas peraugajvisiškąfantasmagoriją, padiktuotąįaudrintos personažųpsichikos. Tokiurafinuotubūduautorius stengiasipavaizduotiVilniųkaip iš-tisąpasaulj, realus Vilnius čiapasirodo kaip miestas vaiduoklis, miestas sapnas.Sojeknygojerašytojas bando realizuotinaująromano koncepciją.
Tą 
pačią tragišistoriketuripersonažaipasakojakiekvienas kitaip, vidiniuosemo-nologuoseskiriasinetikįvykinterpretacijanetgipatys įvykiaikiekvie-namepasakojimeskirtingi, neretaiprieštaringiar išvis nesuderinami. Autoriustarytum stengiasipakylėtiligimeno aukštumųvisišalogizmą.
4702390201-185 BBK 84L7-44
u
M852(08)—89
INesKelDta
MBBK L2
4702390201185^.,...,,
inoo
G
M852(08)-89
Neskelbta
@
"
 Vag
°
S
*****
1989
ISBN 5-415-00655-9
PIRMA dalis
 
JIE
Vytautas Vargaly8 
197... metų spalio 8-oji diena
Siauras plyšys tarp dviejų daugiaaukščių, spraga aklilangiaisinkrustuotoje sienoje: keista anga į kitokį pasaulį — anapus laksto vaikai ir šunys, o šiapus vien tuščia gatvė ir vėjo genamidulkių tumulai. Pailgas veidas, atgręžtas į mane: siauros lūpos,kiek įdubę skruostai ir tylios akys (turbūt rudos)
moters
veidas, pienas ir kraujas,, klausimas ir kančia, dievybė ir ištvirkimas,daina ir nebylystė. Senas laukinių vynuogių stiebais apraizgytasnamas sodo gilumoje, kiek dešiniau padžiūvusios obelys, o kairėje — geltoni nesugrėbti lapai, jie plevena ore, nors plonytėliau-sios krūmų šakos nė nevirpteli.. <Toks atsibudau šį rytą 
(kažkurį 
rytą). Kiekvieną mano dieną pradeda skausmingai ryškių vaizdų atsklanda, jos negali pramanyti ar pats pasirinkti. Ją parenka kažkas kitas, ji suskambatyloje, perveria smegenis dar neatsibudusiam ir vėl dingsta. Betneištrinsi jos iš atminties, ta nebyli preliudija nuspalvina visą dieną. Negali nuo jos pasprukti nebent suvis neatsimerktum,nepakeltum galvos nuo pagalvės. Tačiau visad paklūsti: praveriakis ir vėl matai savo kambarį, knygas lentynose, ant fotelio sumestus rūbus. Nejučia klausi, kas parinko dermę, kodėl galėkisugroti savo dieną tik taip, o ne kitaip? Kas yra tasai slaptasprapulties demiurgas? Ar pats renkiesi bent melodiją, ar tavomintis jau supančiojo Jie?Labai svarbu, ar ryto vaizdiniai tėra prisiminimų sąraizga, kitados regėtų vietų, veidų, įvykių pablukę paveikslai, ar jie (pasirodo tavyje pirmą sykį. Prisiminimai spalvina gyvenimą daugmažįprastomis spalvomis, o nebūtais reginiais prasidėjusi diena estipavojinga. Tokiomis dienomis atsiveria pragarmės ir ištrūksta išnarvų žvėrys. Tokiomis dienomis lengvesni daiktai sveria baugiauuž sunkesnius, o kompasai rodo kryptis, kurioms nėra vardų.Tokios dienos kaskart esti nelauktos taip ir šiandien (jeigu tai4 buvo šiandien)... Senas namas sodo gilumoje, pailgas moters veidas, spraga vientisoje aklilangių sienoje... Išsyk pažinau sugrūstus Karoliniškių namus ir tuščią gatvę, pažinau kiemą, kur net vaikai vaikšto po vieną, žaidžia po vieną. Nestebino ir veidas,
jos
veidas pailgas įbūgusios madonos' veidas, akys, žvelgiančios ne į mane, vien į savo pačios vidų. Neramino tik senasmedinis namas nuo lietaus pajuodusiom sienom ir geltoni lapai, blaškomi geltono vėjo. Namas kaip įspėjimas, slaptų lūpų pa-}šnabždėtas persergėjimas. Neramino ir sapnas, pilnut pilnaspaukščių, jie plakė sparnais baltasnieges pusnis, kėlė blizgančiasspeigo dulkes, mėnesienos dulkes.Kiek paukščių gali tilpti viename sapne?Jų buvo pilna visur, pasaulis buvo sklidinas begarsio gležnų sparnų plazdesio, belūpio veido šnabždamų sakinių, slogaus geltono vėjo. Sapnas pleveno viduj ir išorėj, nesitraukė nė išėjjusį lauką, nors kiemas buvo ištryptas ir tuščias, padžiūvęs purvasdengė žemę kieta pluta. Rodės, naktį čia voliojosi didžiulis suskretęs gyvulys. Žvynuotas dvokus slibinas, ugnies alsavimu iškaitinęs žemę ir asfaltą. Tik jis galėjo praryti paukščius: jų  visiškai neliko. Kiemuose tarp namų nebuvo nė vieno paukščio.Lesimvietėse ties iškvėšusių senučių langais nesigrūdo purvini Vilniaus karveliai. Apie balkonus nepurpčiojo pasišiaušę žvirbliai. Niekur neliko nė vieno* paukščio. Rodės, juos visus kažkasištrynė iš pasaulio dideliu pilku trintuku.Žmonės ėjo savais keliais, nė vienas nesižvalgė apstulbusiu veidu, kaip aš. Jie nieko
nematė.
Paukščių pasigedau aš vienas.Gal jų nė neturi būti, gal jų išvis nėra pasaulyje ir niekad ne buvo? Gal vien sapnavau nesveiką sapną, mačiau jame kažką negera ir pavadinau tatai ,,paukščiais"? O visa, ką prisimenu, žinau apie paukščius, tėra patologiška fantazija, paukščio paranoja?Tos mintys, matyt, atbukino mano dėmesį. Antraip iškart būčiau pamatęs tą moterį raukšlėtu veidu, būčiau pajutęs jos slegiantį žvilgsnį. Maniau, kad esu pakankamai patyręs. Deja..,Pražingsniavau ištryptu vejoje taku, užmečiau akį į žalią šviesoforo šviesą ir drąsiai žengiau į priekį.Mane išgelbėjo instinktas ir greita reakcija. Juodo limuzinošonas perskrodė orą per sprindį nuo mano kūno. Tik tada suvokiau, kad neliečiu kojom žemės, kybau ore, išskleidęs rankas.
Tarsi paukštis sparnus. *
Mane išgelbėjo mano kūnas. Atšokau atgal, nesąmoningai,laimėjau prieš automobilio sparną akimirksnio dalį. Smarkiai sudiegė širdį, skubiai apsidairiau ir išvydau tą moterį. RaukšlėtasJOS
veidas
t^rsi
skylė
žiojėjo ištryptos pievos fone. Žvilgsnis

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ka2n0a liked this
Mindaugas Jaras liked this
lietukelis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->