Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C8

C8

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Daniel Gorgan
standard
standard

More info:

Published by: Daniel Gorgan on Jun 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ (I)CURSUL NR. 8 (anul I, sem. 1, 2005-2006)5. SISTEME DE COTAREOperaţia de cotare presupune nu doar respectarea regulilor de cotare prezentate mai sus ci şi a tehno-logiei de fabricaţie şi control pentru piesa respectivă. Pentru a satisface ultima condiţie este necesară folosireacorectă a sistemelor de cotare.
Sistem de cotare
O modalitate specifică de alegere a bazelor de cotare şi de organizare a lanţurilor dedimensiuni.Sistemele de cotare definite în standardul SR ISO 129 sunt:i) cotarea în serie;ii) cotarea faţă de un element (bază de cotare) comun;iii) cotarea combinată;iv) cotarea în coordonate;v) cotarea tabelară.Primelor două sisteme de cotare le corespund în grafica asistată instrumente de cotare distincte.
Bază de cotare
Suprafaţă a piesei în raport cu care se determină una sau mai multe dimensiuni ale ei.Pentru a putea fi aleasă drept bază de cotare o suprafaţă a unei piese trebuie să îndeplineascăsimultan următoarele condiţii:
să fie suprafaţă plană,
să îndeplinească un rol funcţional,
să fie prelucrată,
să fie accesibilă măsurătorilor.Pot juca rol de baze de cotare şi planele de simetrie şi axele de rotaţie.
Lanţ dedimensiuni 
Grupare a cotelor liniare (sau unghiulare) după criterii tehnice şi tehnologice, în raportcu o bază de cotare.Un lanţ de dimensiuni cuprinde două sau mai multe cote liniare dintre care una sau mai multe sunt defi-nite în raport cu o bază de cotare. Fiecare lanţ de dimensiuni este compus din dimensiuni primare şi o dimensi-une de închidere. Dimensiunea de închidere se poate determina prin calcul şi asupra ei se reflectă cumulat aba-terile de la dimensiunile ce compun lanţul. Prin urmare alegerea unui anumit mod de înlănţuire al cotelor are învedere: tehnologia de execuţie, măsurarea cu uşurinţă a dimensiunilor şi controlul repartizării abaterilor dimen-sionale.Fig. 42a Fig. 42bFig. 43a Fig. 43b În figurile 42a şi 42b aceeaşi piesă este diferit cotată, iar în figurile 43a şi 43b sunt evidenţiate bazele de cotare,lanţurile de dimensiuni şi cotele lor de închidere.1
 
DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ (I)CURSUL NR. 8 (anul I, sem. 1, 2005-2006)a) Pentru varianta de cotare din figurile 42a şi 43a se foloseşte simetria piesei şi sunt construite două lanţuridimensionale, L1 şi L2 care sunt raportate la două baze de cotare, B1 şi B2. Pentru fiecare dintre lanţurile 1 şi 2abaterile dimensionale din procesul de prelucrare se răsfrâng asupra dimensiunilor corespunzătoare cotelor de închidere ale lanţurilor, evidenţiate prin (i1) şi respectiv (i2). Toate cotele sunt măsurabile iar prin alegereaconvenabilă a cotelor de închidere a lanţurilor se obţine răsfrângerea abaterilor dimensionale asupra golurilor piesei.b) Pentru a doua variantă de cotare (figurile 42b şi 43b) se folosesc trei lanţuri de dimensiuni, L1, L2 şi L3 caresunt raportate la patru baze de cotare: B1 – pentru L1, B2 şi B3 pentru L2, B2 şi B4 pentru L3. Măsurarea cotei20 din componenţa L1 este dificilă şi abaterile se vor răsfrânge asupra lăţimii tălpii orizontale - cota de închidere(i1). Ca şi în cazul anterior toate cotele sunt măsurabile şi abaterile dimensionale se răsfrâng asupra golurilor piesei.Se observă uşor că ambele variante de cotare folosesc acelaşi număr de cote, au unele dezavantaje şipermit elaborarea şi a altor variante de dispunere a cotelor. Totuşi varianta a doua are cele mai multedezavantaje: numărul mare de baze de cotare, spaţiul consumat pentru dispunerea cotelor şi dificultateamăsurării cotei 20.Exemplele prezentate folosesc sistemul de cotare combinat, deoarece lanţurile de dimensiuni suntconstruite respectând şi sistemul de cotare în serie şi sistemul de cotare faţă de un element comun. În cele ce urmează vor fi caracterizate şi exemplificate sistemele de cotare standardizate.5.1 Sistemul de cotare în serieEste caracterizat prin plasarea cotelor una după alta (înlănţu-ite) de unde derivă şi numele său, prin analogie cu montajul în serieal rezistoarelor. Are avantajul simplităţii, necesită o singură bază decotare dar are dezavantajul însumării abaterilor dimensionale şi re-flectării lor asupra cotei de închidere a lanţului. În figura 44 exemplul anterior este reluat folosind pentrulanţul L2 cotarea în serie. Dezavantajul sistemului de cotare în seriese poate eemplifica presupunând că:a) pentru cotele de 10 mm abaterile admisibile sunt între limitele: –0,005 mm şi + 0,010 mm;Fig. 44b) pentru cota de 50 mm abaterile admisibile sunt 0,000 şi + 0,110 mm;c) la măsurarea piesei se constată următoarele lungimi efective: 10, 008 mm, 10,010 mm, 10,007 mm, 10,010mm, iar lungimea totală este 50,050 mm.Prin calcul rezultă valoarea dimensiunii de închidere: 50,050 – (10, 008 + 10,010 + 10,070 + 10,010) =10,015 mm, adică o valoare mai mare decât cea acceptabilă 10,010 mm. Astfel, deşi toate componentelelanţului sunt corecte, piesa necesită remedieri.5.2 Sistemul de cotare faţă de unelement comunEste caracterizat prin plasa-rea cotelor în raport cu o aceeaşi bazăde cotare, liniile de cotă rezultând pa-ralele între ele – de unde şi denumireamai veche a acestui sistem – cotare înparalel. În figura 45 cotarea în raportcu un element comun este utilizatăpentru cotele de lungime ale piesei. Avantajele cotării în raport cu unelement comun sunt:i) baza de cotare unică;ii) reflectarea abaterilor dimensionaleasupra mai multor dimensiuni cote deFig. 45Fig. 46 închidere, dintre care una singură este evidenţiată în fig. 45. În fig. 46 este cotată aceeaşi piesă, folosind acelaşi sistem de cotare, dar alegând extremitatea stângăa piesei drept bază de cotare. Această dispunere a cotelor respectă tehnologia de prelucrare prin strunjire şielimină calculul de către muncitor a deplasării longitudinale a cuţitului. De exemplu, pentru a prelucra porţiuneacilindrică Φ 24,5 cuţitul se deplasează cu 27 mm, cota fiind înscrisă direct pe desen.2
 
DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ (I)CURSUL NR. 8 (anul I, sem. 1, 2005-2006)5.3 Sistemul de cotare combinatăEste caracterizat prin utilizarea concomitentă atât a cotării în serie şi cât şi a cotării faţă de un elementcomun. Prin flexibilitatea sa acest sistem este adecvat cotării pieselor complexe şi este cel mai des sistemutilizat. Exemple de folosire a sistemului de cotare combinată sunt figurile 42, 43, 47.5.4 Sistemul de cotare tabelarăEste folosit pentru cotarea reprezentărilor reperelor care se execută în mai multe variante dimensionale,conform standardelor, normelor interne sau documentaţiei de tipizare. Fiecare dimensiune este identificatăprintr-o variabilă iar valoarea acesteia este precizată într-un tabel pentru fiecare variantă constructivă. În figura47 este exemplificată utilizarea acestui sistem pentru definirea dimensiunilor flanşelor rotunde, cu gât, pentrusudare în capul ţevii, Pn 100 (STAS 8081-84). Indicarea valorilor cotelor pentru diferitele variante este exem-plificată în tabelul 1:Tabelul 1
Dn Ţeava dFlanşaŞurubd1 d2 nxd3 d4 c a b h e
1014100704x1428426204521M12...400408x471562016x4851051520782201812M45Fig. 47Fig. 48aFig. 48b5.5 Sistemul de cotare în coordonate Acest sistem constă în indicarea poziţiei punctelor semnificative ale piesei prin intermediul coordonate-lor lor într-un sistem ortogonal de axe, cu originea aleasă convenabil. Originea şi orientarea axelor sistemuluisunt precizate pe desen, punctele semnificative sunt identificate prin numere de ordine, iar coordonatele lor sunt înscrise într-un tabel. În figura 48a o placă suport este reprezentată şi cotată în sistemul de cotare combinat iar  în figura 48b aceeaşi piesă este cotată în coordonate, valorile coordonatelor fiind precizate în tabelul alăturat. Acest sistem de cotare este util proiectării parametrizate şi execuţiei cu ajutorul maşinilor cu comandănumerică.Tabelul 2
Punctul X Y Punctul X Y Punctul X Y Punctul X Y1
450
3
4545
5
045
7
13,180213,1802
2
455
4
545
6
6,028922,5000
8
22,50006,02896. CLASIFICAREA COTELORCotele individuale se pot clasifica din punct de vedere: funcţional, tehnologic şi geometric.
Din punct de vedere funcţional distingem cote: i) funcţionale, ii) nefuncţionale, iii) auxiliare.3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Robert Shaw liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->