Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
96. - 5

96. - 5

Ratings: (0)|Views: 38|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
 NACRT 
PRIJEDLOGA ZAKONA O
ZAŠTIĆENIM
 
OZNAKAMA
 
IZVORNOSTI,
 
ZAŠTIĆENIM
 
OZNAKAMA
 
ZEMLJOPISNOG
 
PODRIJETLA
 
I
 
ZAJAMČENO
 
TRADICIONALNIM
 
SPECIJALITETIMA
 
POLJOPRIVREDNIH
 
I
 
PREHRAMBENIH
 
PROIZVODA
 
S
 
KONAČNIM
 
PRIJEDLOGOM
 
ZAKONA
 
Zagreb,
 
lipanj
 
2013.
 
 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o
zaštićenim
 
oznakama
 
izvornosti,
 
zaštićenim
 
oznakama
 
zemljopisnog
 
 podrijetla
 
i
 
zajam
čeno
 
tradicionalnim
 
specijalitetima
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda
 
sadržana
 
 je
 
u
 
članku
 
2.
 
stavku
 
4.
 
 podstavku
 
1.
 
Ustava
 
Republike
 
Hrvatske
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj
 
85/2010.
 
-
 
 pročišćeni
 
tekst).
 
II.
 
OCJENA
 
STANJA
 
I
 
OSNOVNA
 
PITANJA
 
KOJA
 
SE
 
URE
ĐUJU
 
PREDLOŽENIM
 
ZAKONOM
 
TE
 
POSLJEDICE
 
KOJE
 
ĆE
 
DONOŠENJEM
 
ZAKONA
 
PROISTEĆI
 
Uzimajući
 
u
 
obzir 
 
 pristupanje
 
Republike
 
Hrvatske
 
u
 
Europsku
 
uniju,
 
slijedom
 
obveza
 
izravne
 
 primjene
 
 pravne
 
stečevine
 
Europske
 
unije
 
kojom
 
se
 
regulira
 
 područje
 
sustava
 
kvalitete
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda,
 
nužno
 
 je
 
donošenje
 
zakonskog
 
okvira
 
radi
 
 prilagodbe
 
nacionalnog
 
zakonodavstva
 
nakon
 
 pristupanja.
 
Područje
 
sustava
 
kvalitete
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda
 
u
 
Republici
 
Hrvatskoj
 
uređeno
 
 je
 
Zakonom
 
o
 
oznakama
 
izvornosti,
 
oznakama
 
zemljopisnog
 
 podrijetla
 
i
 
oznakama
 
tradicionalnog
 
ugleda
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda
(„Narodne novine" br. 50/12)koji je
usklađen
 
s
 
Uredbom
 
Vijeća
 
(EZ-a)
 
 br.
 
509/2006
 
o
 
 poljoprivrednim
 
i
 
 prehrambenim
 
 proizvodima
 
kao
 
garantirano
 
tradicionalnim
 
specijalitetima
 
i
 
Uredbom
 
Vijeća
 
(EZ-a)
 
 br.
 
510/2006
 
o
 
zaštiti
 
zemljopisnih
 
oznaka
 
i
 
oznaka
 
 podrijetla
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda.
 
 Na
 
temelju
 
Zakona
 
doneseni
 
su
 
sljedeći
 
 provedbeni
 
 propisi:
 
-
 
Pravilnik 
 
o
 
oznakama
 
izvornosti
 
i
 
oznakama
 
zemljopisnog
 
 podrijetla
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda
 
(„Narodne
 
novine"
 
 br.
 
102/12)
 
-
 
Pravilnik 
 
o
 
oznakama
 
tradicionalnog
 
ugleda
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda
 
(Narodne
 
novine
 
 br.
 
105/12).
 
 Navedeni
 
Pravilnici
 
djelomično
 
su
 
usklađeni
 
sa
 
slijedećim
 
europskim
 
 propisima:
 
-
 
Uredbom
 
Komisije
 
(EZ)
 
 br.
 
1898/2006
 
koja
 
 predviđa
 
detaljna
 
 pravila
 
za
 
 provedbu
 
Uredbe
 
Vijeća
 
510/2006
 
o
zaštiti zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,- Uredbom Komisije (EZ) br. 1216/2007 koja
 predviđa
 
detaljna
 
 pravila
 
za
 
 provedbu
 
Uredbe
 
Vijeća
 
(EZ)
 
 br.
 
509/2006
 
o
 
 poljoprivrednim
 
i
 
 prehrambenim
 
 proizvodima
 
kao
 
garantirano
 
tradicionalnim
 
specijalitetima.
 
Zakonom
 
se
 
uređuje
 
 postupak 
 
zaštite
 
oznaka
 
izvornosti,
 
zaštite
 
oznaka
 
zemljopisnog
 
 podrijetla
 
i
 
zajamčeno
 
tradicionalnog
 
specijaliteta
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda
 
na
 
 području
 
Republike
 
Hrvatske,
 
 postupak 
 
 podnošenja
 
zahtjeva
 
za
 
registraciju
 
oznaka
 
izvornosti,
 
oznaka
 
zemljopisnog
 
 podrijetla
 
i
 
zajamčeno
 
tradicionalnog
 
specijaliteta
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda
 
na
 
razini
 
Europske
 
unije,
 
te
 
 postupak 
 
ovlašćivanja
 
kontrolnih
 
tijela
 
koja
 
 potvrđuju
 
sukladnost
 
sa
 
specifikacijom
 
 proizvoda.
 
Zakonom
 
se
 
omogućuje
 
 proizvođačima
 
autohtonih
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda
 
da
 
nakon
 
zaštite
 
na
 
 području
 
Republike
 
Hrvatske,
 
 proizvod
 
zaštite
 
i
 
na
 
razini
 
Europske
 
unije.
 
Registracijom
 
oznaka
 
na
 
razini
 
Europske
 
unije
 
 povećava
 
se
 
 prepoznatljivost
 
samih
 
 proizvoda,
 
regije
 
u
 
kojoj
 
se
 
 proizvode
 
i
 
čiji
 
naziv
 
nose
 
i
 
u
 
konačnici
 
cijele
 
Hrvatske.
 
Povećava
 
se
 
i
 
konkurentnost
 
na
 
tržištu
 
što
 
 je
 
 jedan
 
od
 
 bitnih
 
ciljeva
 
 poljoprivredne
 
 politike.
 
 
Osnovna pitanja koja se predloženim Zakonom
uređuju
 
Predloženim Zakonom
utvrđuje
 
se
 
Ministarstvo
 
 poljoprivrede
 
kao
 
nadležno
 
tijelo
 
za
 
 provedbu
 
ovog
 
Zakona
 
i
 
Uredbe
 
(EU)
 
 br.
 
1151/2012,
 
koja
 
se
 
ovim
 
Zakonom
 
 preuzima
 
i
 
 bit
 
će
 
neposredno
 
i
 
u
 
cijelosti
 
 primjenjiva
 
u
 
Republici
 
Hrvatskoj.
 
 Nadalje,
 
 prijedlogom
 
Zakona
 
uređeno
 
 je
 
ovlašćivanje
 
ministra
 
 poljoprivrede
 
da
 
 pravilnikom,
 
naredbom
 
i
 
naputkom
 
osigura
 
 provedbu
 
delegiranih
 
i
 
 provedbenih
 
akata
 
Europske
 
komisije
 
donesenih
 
u
 
svrhu
 
 provedbe
 
Uredbe
 
(EU)
 
 br.
 
1151/2012.
 
Prijedlogom
 
Zakona
 
se
 
definiraju
 
zadaće
 
Ministarstva
 
 poljoprivrede
 
kao
 
nadležnog
 
tijela
 
u
 
obavljanju
 
svih
 
upravnih
 
 poslova
 
koji
 
se
 
odnosi
 
na
 
zaštitu
 
oznaka
 
izvornosti,
 
zaštitu
 
oznaka
 
zemljopisnog
 
 podrijetla
 
i
 
zajamčeno
 
tradicionalnih
 
specijaliteta
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda.
 
III.
 
OCJENA
 
SREDSTAVA
 
POTREBNIH
 
ZA
 
PROVEDBU
 
PREDLOŽENOG
 
ZAKONA
 
Za
 
 provedbu
 
 predloženog
 
Zakona
 
nije
 
 potrebno
 
osigurati
 
dodatna
 
sredstva
 
u
 
državnom
 
 proračunu.
 
IV.
 
PRIJEDLOG
 
ZA
 
DONOŠENJE
 
ZAKONA
 
O
 
ZAŠTIĆENIM
 
OZNAKAMA
 
IZVORNOSTI,
 
ZAŠTIĆENIM
 
OZNAKAMA
 
ZEMLJOPISNOG
 
PODRIJETLA
 
I
 
ZAJAMČENO
 
TRADICIONALNIM
 
SPECIJALITETIMA
 
POLJOPRIVREDNIH
 
I
 
PREHRAMBENIH
 
PROIZVODA
 
PO
 
HITNOM
 
POSTUPKU
 
Zbog
 
 potrebe
 
usklađenja
 
nacionalnog
 
zakonodavstva
 
s
 
 propisima
 
Europske
 
unije
 
za
 
 područje
 
sustava
 
kvalitete
 
za
 
 poljoprivredne
 
i
 
 prehrambene
 
 proizvode
 
u
 
odnosu
 
na
 
obveze
 
izravne
 
 primjene
 
 pravne
 
stečevine
 
Europske
 
unije
 
članku
 
161.
 
Poslovnika
 
Hrvatskog
 
sabora
 
 predlaže
 
se
 
donošenje
 
Zakona
 
o
 
zaštićenim
 
oznakama
 
izvornosti,
 
zaštićenim
 
oznakama
 
zemljopisnog
 
 podrijetla
 
i
 
zajamčeno
 
tradicionalnim
 
specijalitetima
 
 poljoprivrednih
 
i
 
 prehrambenih
 
 proizvoda
 
 po
 
hitnom
 
 postupku.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->