Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap2 Oscilatii Si Unde

Cap2 Oscilatii Si Unde

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Cap2_Oscilatii_si_unde.pdf
Cap2_Oscilatii_si_unde.pdf

More info:

Published by: Marius Schengen Macuc on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
- 11 -
II
.
OSCILA
Ţ
II
Ş
I UNDE MECANICE
1. Oscilatorul liniar armonicMi
ş
carea unui corp este o mi
ş
care oscilatorie dac
ă
se repet
ă
periodic în timp. Mi
ş
careaoscilatorie are loc în jurul unei pozi
ţ
ii de echilibru. O deplasare a corpului din pozi
ţ
ia deechilibru presupune existen
ţ
a unei for 
ţ
e care s
ă
readuc
ă
corpul în pozi
ţ
ia de echilibru. În pozi
ţ
ia de echilibru aceast
ă
for 
ţă
este zero (din defini
ţ
ia echilibrului).Consider 
ă
m un corp de mas
ă
m legat de unresort care oscileaz
ă
ă
ă
frecare în lungulaxei Ox. Studiem mi
ş
carea centrului de mas
ă
 al corpului.Particularizând formula de defini
ţ
ie a for 
ţ
eide tip conservativU F
rr
=
 la oscilatorul liniar considerat rezult
ă
:F =xU 
 unde U este energia poten
ţ
ial
ă
.Din condi
ţ
ia de echilibru a corpului (F = 0) rezult
ă
:0 xUxx
0
= ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
(1.1)unde x
0
este coordonata pozi
ţ
iei de echilibru (x
0
este solu
ţ
ia ecua
ţ
iei0xU
=
).Pentru deplas
ă
ri x – x
0
mici putem dezvolta energia poten
ţ
ial
ă
U în serie Taylor în jurullui x
0
:U(x) = U(x
0
) +
( )
 xxxUxx
00
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
+
( )
2xx2xU2xx 21
00
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
(1.2)în care am neglijat termenii de ordin superior. Al doilea termen din (1.2) este zero datorit
ă
 condi
ţ
iei de echilibru (1.1).M
ă
rimea k =
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
2xU2xx
0
se nume
ş
te constant
ă
elastic
ă
.Deci:U(x) = U(x
0
) +
( )
22xx
0
(1.3)Putem alege x
0
= 0 (translat
ă
m originea axei Ox în centrul de mas
ă
al corpului)
ş
iU(x
0
) = 0 (energia poten
ţ
ial
ă
de referin
ţă
este nul
ă
). Astfel energia poten
ţ
ial
ă
a oscilatoruluiliniar devine:
 
- 12 -U =22kx(1.4)care reprezint
ă
grafic o parabol
ă
.Pentru deplas
ă
ri mici în jurul pozi
ţ
ieide echilibru energia poten
ţ
ial
ă
real
ă
 (curba punctat
ă
) poate fi aproximat
ă
  prin rela
ţ
ia (1.4).For 
ţ
aF=
kx  x 
=
)4.1(
(1.5)va readuce corpul în pozi
ţ
ia de echilibru dac
ă
se opune deplas
ă
rii. Astfel condi
ţ
ia de echilibrustabil în punctul x
0
= 0 este:
>
0 (1.6)Deoarece pentru valori ale lui x pozitive sau negative dar suficient de mici (pentru a fivalabil
ă
rela
ţ
ia (1.4)) func
ţ
ia U(x) este cresc
ă
toare, rezult
ă
c
ă
în pozi
ţ
ia de echilibru stabil(x
0
= 0) energia poten
ţ
ial
ă
U(x) are un minim.Func
ţ
ia lui Hamilton pentru oscilatorul liniar are expresia:H = T + U =22mv+ U =m22 p+22kx(1.7)Ecua
ţ
iile lui Hamilton sunt:m p  pH x
==
&
 (1.8)kxxH  p
==
&
 Eliminând p din cele dou
ă
rela
ţ
ii: p = m
x
&
 
 p
&
= m
x
&&
 
 
m
x
&&
=
kx
 
 0xm x
=+
&&
 
kx p
=
&
 
kx p
=
&
 rezult
ă
ecua
ţ
ia:
0 x x
=+
20
ω 
&&
(1.9)unde:
m 
=
0
ω 
(1.10)este pulsa
ţ
ia proprie (natural
ă
) a oscilatorului.Ecua
ţ
ia (1.9) este o ecua
ţ
ie diferen
ţ
ial
ă
de ordinul doi, f 
ă
ă
termenul cu derivata deordinul întâi
ş
i omogen
ă
(f 
ă
ă
termenul liber) cu coeficien
ţ
i constan
ţ
i.
 
- 13 -Solu
ţ
ia general
ă
a ecua
ţ
iei (1.9) ce descrie o mi
ş
care oscilatorie armonic
ă
(amplitudinea
ş
i pulsa
ţ
ia r 
ă
mân constante) este:x = C
1
 
tie
0
ω
+ C
2
 
tie
0
ω
(1.11)sau una din formulele echivalente:x = A cos (
ϕ ω 
 
+
0
) (1.12)x = A sin (
ϕ ω 
 
+
0
) (1.12’)x = a sin
0
ω 
+ b cos
0
ω 
(1.13)x = A
( )
ϕ ω 
 ie
 
+
0
= A
( ) ( )
[ ]
ϕ+ω+ϕ+ω
 tsinitcos
 00
(1.14)Se poate ar 
ă
ta u
ş
or c
ă
rela
ţ
iile (1.11) – (1.14) verific
ă
ecua
ţ
ia (1.9). Forma (1.14) estefoarte comod
ă
în aplica
ţ
ii, deoarece calculele cu exponen
ţ
i sunt mai u
ş
or de efectuat. Parteareal
ă
a expresiei (1.14) coincide cu (1.12). Astfel se poate utiliza reprezentarea oscila
ţ
iilor  prin numere complexe (1.14), iar în rezultatul final se re
ţ
ine partea real
ă
. În (1.12), A esteamplitudinea oscila
ţ
iei,
0
ω
este pulsa
ţ
ia oscila
ţ
iei,
ϕ
este faza ini
ţ
ial
ă
, iar 
ϕ+ω
 t
0
este fazamomentan
ă
(integral
ă
) a oscila
ţ
iei. Elonga
ţ
ia x (t) fiind o func
ţ
ie periodic
ă
de timp ia aceea
ş
ivaloare când timpul t cre
ş
te cu o perioad
ă
T, x (t) = x (t + T),x = A cos (
ϕ+ω
 t
0
) = A cos
( )
[ ]
ϕ++ω
 Tt
0
= A cos
( )
π+ϕ+ω
 2t
0
(1.15)unde am folosit faptul c
ă
perioada cosinusului este 2
π
. Din (1.15) rezult
ă
:
π=ω
 2T
0
 
T
0
=
m 22 1
00
π=ωπ=ν
(1.16)unde
0
ν
este frecven
ţ
a (num
ă
rul de oscila
ţ
ii efectuate în unitatea de timp).Din (1.12) rezult
ă
vitezav =
( )
ϕ+ωω
 tsinA
00
 Energia total
ă
a oscilatorului este:E =
( ) ( )
22A2m t2cos22A2m t2sin22A2m 22kx 22mv
 0 0 0 0 0
ω=ϕ+ω ω+ϕ+ω ω=+
(1.17)Din (1.17) rezult
ă
:E = E
c max
= U
max
 Pentru x = A rezult
ă
U = U
max
, iar  pentru x = 0 rezult
ă
U = 0. Graficul energiei poten
ţ
iale este de forma din figura al
ă
turat
ă
.În cazul oscilatorului liniar armonicvaloarea medie temporal
ă
a energieicinetice este egal
ă
cu valoarea medietemporal
ă
a energiei poten
ţ
iale
UE
c
=
(1.18)unde

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->