Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
96. - 41.2.a

96. - 41.2.a

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

 
P r i j e d l o gVLADA REPUBLIKE HRVATSKEKLASA: 800-03/12-01/01URBROJ: 50301-09/09-13-Zagreb, 13. lipnja 2013.PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORAPREDMET: Kona
č
ni prijedlog zakona o službi u Oružanim snagama RepublikeHrvatske - amandmani Vlade
Na temelju
č
lanka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 –pro
č
ć
eni tekst) i
č
lanka 163. Poslovnika Hrvatskog sabora, Vlada Republike Hrvatske naKona
č
ni prijedlog zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske podnosi sljede
ć
e
A M A N D M A N E
Amandman I.
U
č
lanku 51. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:„(4) Ministar obrane ili osobe koje on ovlasti raspore
đ
uju djelatne vojne osobe uMinistarstvo obrane.“Dosadašnji stavci: 4., 5., 6. i 7. postaju stavci: 5., 6., 7. i 8.U dosadašnjem stavku 6. koji je postao stavak 7. rije
č
i: „iz stavaka 2. i 3. ovoga
č
lanka,“ zamjenjuju se rije
č
ima: „iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga
č
lanka,“.U dosadašnjem stavku 7. koji je postao stavak 8. rije
č
i: „iz stavaka 1, 4. i 5. ovoga
č
lanka“ zamjenjuju se rije
č
ima: „iz stavaka 1., 5. i 6. ovoga
č
lanka“.
Obrazloženje:
Predlaže se propisati da je raspore
đ
ivanje djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obraneu nadležnosti ministra obrane ili osobe koju on ovlasti. S obzirom da je dodan novi stavak 4.potrebno je bilo izvršiti i dodatno nomotehni
č
ko uskla
đ
enje u
č
lanku 51. Kona
č
nog prijedlogazakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->