Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elemente Biopedoclimatice

Elemente Biopedoclimatice

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by nanaghjlkj
hmn
hmn

More info:

Published by: nanaghjlkj on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2014

pdf

text

original

 
ROMÂNIA - ELEMENTE BIOPEDOCLIMATICE
Etaj climaticVegetaţiaFaunaSolurileUnităţi geograficeEtaj climatic alpin
TºC -2 şi 2ºCpp. peste 1200mm/anvânturi puternice7 luni perioada de îngheţ
Pajişti alpine
(ierburi asociate cutufişuri de ienupăr, jneapăn, afin, merişor)Capra neagră,marmota, cocoşulde muntePăstrăv
Clasa spodosoluri
 (brune acide alpine,podzoluri)Munţii Carpaţi la peste2000m altitudine(GrupaNordica, GrupaCentrala, CarpatiiMeridionali)
Etaj climatic montan
TºC 2 şi 6 ºCMinimă Bod (Braşov)-38,5ºCpp. 800 -1200mm/anvânturi puternice în depresiuni suntinversiuni de temperatură
Păduri de conifere
(pin, molid, brad, tisă)
Păduri de fag
Lup, urs, râs,Ciocănitoarea ,cintezaPăstrăv
Clasa spodosoluri
 (brune acide,podzoluri)Munţii Carpaţi între 1000şi 2000m altitudine
Etaj climatic de deal şipodiş
TºC 6 şi 10 ºCpp. 600 – 800 mm/anvânturi moderate
Păduri de fag + altefoioase
(carpen, ulmtei, plop)
Păduri de stejar 
(gorun, stejar pufos,stejar brumăriu, stejar pedunculat, gârniţă)Mistreţ, căprioară,veveriţă, vulpeClean, mreană
Clasa cambisoluri
 (cenuşii)
Clasa argiluvisoluri
 (argiloiluviale, brunroşcate)Intre 600 şi 1000mSubcarpaţii, PodişulMehedinţiIntre 300 şi 600mDealurile de Vest,Podişul Moldovei,Podişul Transilvaniei,Podişul Getic
Etaj climatic de câmpie
TºC 10 – 11 ºCMaximă Ion Sion (Brăila)44,5ºCpp. 400 – 600 mm/ansecete frecvente
Silvostepa
(pajişti intercalate cupâlcuri de pădure)
Stepa
(ierburi mărunte)Rozătoare,fazani, pituliceCrap, şalău,ştiucă, caras
Clasa molisoluri
 (cernoziom, cernoziomlevigat, soluri bălanedobrogene)Sub 300m altitudinePodişul Dobrogei,Câmpia Română,Câmpia de Vest

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->