Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dictionar Bibliografic Oameni de Seama Ai Salajului (Vol. II L-Z) [PDF]

Dictionar Bibliografic Oameni de Seama Ai Salajului (Vol. II L-Z) [PDF]

Ratings: (0)|Views: 126 |Likes:
Published by Aladria
Dictionar Bibliografic Oameni de Seama Ai Salajului (Vol. II L-Z) [PDF]
Dictionar Bibliografic Oameni de Seama Ai Salajului (Vol. II L-Z) [PDF]

More info:

Published by: Aladria on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
1
Lucia Bãlaº Bódis OttiliaCoordonator - Florica Pop
OAMENI DE SEAMÃAI SÃLAJULUI
Dicþionar biobibliograficvol. II
L - Z
BIBLIOTECA JUDEÞEANÄIONIÞà SCIPIONE BÃDESCU”
ZALÃU – 2006
 
2
ISBN-10 973-0-04523-2ISBN-13 978-973-0-04523-9Volum apãrut cu sprijinul financiar al Consiliului Judeþean Sãlaj.
 
3
NOTÃ
Volumul de faþã cuprinde:
personalitãþi
ale judeþului Sãlaj – litereleL-Z; completare – literele A-K, personalitãþi care din diverse motivenu au fost cuprinse în primul volum;
periodice
care au apãrut saucontinuã sã aparã pe teritoriul judeþului;
asociaþii ºi fundaþii culturale
înfiinþate în perioada cercetatã.Adresãm mulþumiri tuturor celor care au înþeles importanþa uneiasemenea lucrãri ºi au rãspuns la timp solicitãrii noastre; sunt ºi persoane care, din motive, ce nu þin de competenþa noastrã, nu fac parte din volumul de faþã.Criteriile care au stat la baza adunãrii datelor ºi cuprinderii îndicþionarul
Oameni de seamã ai Sãlajului, vol I-II,
au fost menþionateîn primul volum.Preocuparea noastrã în viitor va fi aceea de a culege informaþii ºi aface cunoscutã activitatea tuturor celor care, prin idei, iniþiativã, dãruire,au contribuit la dezvoltarea culturalã, social-politicã, economicã,ºtiinþificã a judeþului Sãlaj, dar nu s-au încadrat în criteriile stabiliteiniþial. Astfel, un nou volum, distinct, despre Sãlaj ºi valorile lui, vavedea lumina tiparului în curând.
Director,Prof. Florica Pop

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->