Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
FAKTOR – FAKTOR KEBIJAKAN PENERAPAN TINGKAT SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA

FAKTOR – FAKTOR KEBIJAKAN PENERAPAN TINGKAT SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Published by Vina Refriana
1111084000024
VINA REFRIANA NURWULANSARI
Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pembimbing
Tony S. Chendrawan, ST., SE., M.si
1111084000024
VINA REFRIANA NURWULANSARI
Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pembimbing
Tony S. Chendrawan, ST., SE., M.si

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Vina Refriana on Jun 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/14/2014

 
AKEVGT 
 ‒ 
AKEVGT EIDLNKEK@ XI@ITKXK@ VL@MEKV RYEY DY@MKRITVLALEKV DK@E L@FG@IRLKQL@K TIATLK@K @YT]YJK@RKTL
Ckokslswl Nurusk` Ljcu Ieg`gcl Rtufl Xicdk`mu`k` AID YL@ Rykrla Olfkyktujjko NkekrtkIcklj >Ql`kriarlk`kHycklj.bgcXicdlcdl`mVg`y R. Boi`frkwk`* RV.* RI.* C.sl
KDRVTKBV
Voi purpgsi ga tols risikrbo tg l`vistlmkti toi iaaibt ga l`ajktlg`* k`f cg`iy suppjy vkrlkdjis bgcpgsltil`tirist rkti RDL vkrlkdji toi pirlgf 4884#48;4. L` tols risikrbo toi wrltir usi sibg`fkry fktk tokt kri quk`tltktlvi.Voi fktk ls kjsg dksif g` tlci sirlis agr ;; yikrs k`f rktlg sbkji. Voi stktlstlbkj citogf tokt wrltir usis l` tolsrisikrbo ls toi oypgtoisls `kcijy toi cujtlpji jl`ikr rimrisslg`. Fktk gdtkl`if argc toi Bi`trkj Duriku ga Rtktlstlbk`f toi ripgrt ga Dk`e L`fg`islk. Dksif g` risikrbo dy toi wrltir mit toi risujts wlto toi oijp ga RXRR ;=.8 prgmrkcwl`fgws wlto toi risujt tokt toi bjksslbkj kssucptlg` tist agr `grckjlty* cujtlbgjjl`ikrlty tist* oitirgseifistlsltks
tist* k`f kutgbgrrijktlg` tist. ]oiriks toi stktlstlbkj tist usl`m toi tist ga fitircl`ktlg`* ‟t“ tist /pkrtlkj,* k`f toi ‟a“
 tist.Voi risujt argc tols risikrbo tokt l`ajktlg`* k`f cg`iy suppjy slm`lalbk`tjy iaaibts bgcpgslti l`tirist rkti RDL.
Eiywgrf > L@AJKVLG@* CG@I\ RYXXJ\
L.
 
XI@FKOYJYK@
Vl`mekt sueu du`mk cirupkek` skjko sktul`struci`t cg`itir yk`m fkpkt cicdirlek`sl`ykj pgsltla pkfk pirieg`gclk`. @kcu` Dk`e L`fg`islk ci`mkjkcl eisujltk` fkjkccicprifleslek` diskr`yk tl`mekt sueu du`mkRirtlalekt Dk`e L`fg`islk yk`m el`l tirusci`l`mekt. Ajuetuksl yk`m tirnkfl pkfk tl`mektsueu du`mk RDL sk`mkt tirmk`tu`m pkfk sltukslsgslkj* pgjltle fk` ieg`gcl. Rueu du`mk RDLfl`ljkl ekjk`mk` pirdk`ek` rijktla tl`mml* ekri`k dijuc dlsk ci`mmirkeek` eimlktk` sietgr ieg`gcl sibkrk eisijuruok`. Vl`mekt sueu RDLflti`tuek` ciek`lsci pkskr* siol`mmk DL tke fkpkt ci`i`tuek` diskr`yk tl`mekt sueu du`mk.Gjio ekri`k ltu* picujlok` aketgr#aketgr `g`ieg`gcls ci`nkfl pi`i`tu u`tue ci`iek`tl`mekt sueu du`mk. Xkfk skkt l`l dk`yke tu`tutk` fkrl pkrk pijkeu dls`ls fk` numk kojlieg`gcl yk`m ci`u`tut kmkr DL sijkeu pi`muksk cg`itir cicpi`mkruol sueu du`mkekri`k fi`mk` turu``yk RDL fkpktci`l`mektek` fk` ci`micdk`mek` sietgr rllj.Rinke kwkj Nujl 4889* DL ci`mmu`kek`ciek`lsci $DL rkti$ /sueu du`mk DL,* ykltu DLci`mucucek` tkrmit sueu du`mk RDL yk`mfll`ml`ek` DL u`tue pijijk`mk` pkfk cksk pirlgfi tirti`tu. DL rkti l`l eicuflk` yk`mflmu`kek` sidkmkl kbuk` pkrk pijkeu pkskr fkjkc ci`mleutl pijijk`mk`. Rueu du`mkRirtlalekt Dk`e L`fg`islk /RDL, flrivlsl fkjkc picdkoksk` K`mmkrk` Xi`fkpktk` fk` Dijk`nk @imkrk /KXD@, Xirudkok` 48;8. Flpirelrkek`sueu du`mk RDL kek` ci`mkjkcl pi`l`mektk`sidiskr 8*9 pirsi`. Fl KXD@ 48;8* sueu du`mkRDL flpktge 1*9 pirsi` sifk`mek` fl KXD@
 
Xirudkok` 48;8 ksucsl`yk flpirelrkek`ci`bkpkl = pirsi`. Tivlsl ksucsl ckergieg`gcl numk flsidkdek` tirus `kle`yk okrmkcl`yke ci`tko fl pkskr L`tir`kslg`kj.Ci`urut pi`mkckt ieg`gcl L`fg`islkai`gci`k tirnkfl`yk tl`mekt sueu du`mk yk`mtl`mml flkeldktek` fi`mk` kfk`yk eidlnkek`cg`itir yk`m eitkt gjio gtgrltks cg`itir fkjkcci`mi`fkjlek` nucjko uk`m dirifkr. Fk` l`ajksl pu` numk ci`nkfl skjko sktu aketgr`yk. Ekri`k dljk nucjko uk`m dirifkr sickel` dk`yke ckekl`ajksl pu` kek` sickel` tl`mml. L`ajksl yk`mtirnkfl fl @imkrk eltk l`l dkmklek` pi`ykelt yk`mcicktlek`. Xirieg`gclk` fl L`fg`islk cujklci`mkjkcl pi`uru`k` pkfk tkou`;<<=flck`k pkfk cksk ltujko kwkj tirnkfl`yk erlsls. Rkkt ltu pirtucduok` ieg`gcl L`fg`islk ok`yk direlskr  pkfk jivij 6*= pirsi`* okj ltu sk`mkt ri`fkofldk`fl`mek` tkou` sidijuc`yk pkfk jivij =*? pirsi`. L`ajksl yk`m sk`mkt tl`mml yk`mflekri`kek` sickel` juks`yk nucjko uk`m dirifkr yk`m tlfke tirei`fkjl l`l fkpkt flktkslfi`mk` ci`kleek` sueu du`mk. Flsl`l pi`ujlskek` cicdkoks ti`tk`m fktk tlmk tkou` tirkeolr sidkmkl dirleut.Vkou`L`ajksl/_;,Nucjko Yk`m dirifkr'C4/_4,RueuDu`mkRDL /\,48;8 1.<14*6=;*4811.148;; 2.=< 4*?==*448 9.8648;4 6.2 2*286*169 6.?
Rucdir> Dk`e L`fg`islk* Dkfk` Xuskt Rtktlstle 
Fkrl tkdij flktks eltk fkpkt cijlokt dkowktijko tirnkfl pi`uru`k` l`ajksl pkfk tkou` 48;;okcplr 98) ykltu sidiskr 2.;=) yk`m flfkpktfkrl 1.<1) fl tkou` 48;8 jkju fleurk`ml l`ajksl pkfk tkou` 48;; sidiskr 2.=<). @kcu` l`ajksl pkfk tkou` 48;4 ci`mkjkcl pi`l`mektk` sidiskr 8.9;). Eicuflk` tijko tirnkfl pi`l`mektk` dirsekjk fuk ekjl pkfk nucjko uk`m dirifkr pkfktkou` 48;; fk` 48;4 ykltu sidiskr Tp 681.8;6fk` Tp 64=.649. Rifk`mek` tijko tirnkfl pi`uru`k` tl`mekt sueu du`mk RDL pkfk tkou`48;; fk` 48;4 ykltu sidiskr ;.91) fk` 8.46).
LL.
 
EITK@MEK VIGTLVLR FK@ VL@NKYK@XYRVKEK4.;.
 
L`ajksl
L`ajksl ci`urut
K.X. Jio`irl`ajks
 
kfkjkoeikfkk` flck`k tirnkfl eijidlok` pircl`tkk`/
 Ixbiss Fick`f 
, tirokfkp dkrk`m#dkrk`m fkjkc pirieg`gclk` sibkrk eisijuruok`.
Ci`urut Vigrl ejksle 
l`ajksl cirupkek`tl`mekt okrmk tirutkck flti`tuek` gjio nucjkouk`m dirifkr* yk`m fkpkt flnijksek` cijkjuloudu`mk` k`tkrk `ljkl uk`m fi`mk` nucjko uk`m*sirtk `ljkl uk`m fk` okrmk. Dljk nucjko uk`m dirtkcdko jidlo bipkt fkrl pirtkcdkok` dkrk`mckek `ljkl uk`m kek` cirgsgt fk` l`l skckfi`mk` ei`klek` okrmk. Nkfl ci`urut Ejksle*l`ajksl dirkrtl tirjkju dk`yke uk`m dirifkr ktkutirjkju dk`yke eriflt fldk`fl`mek` fi`mk`vgjuci trk`skesl ckek gdkt`yk kfkjkocicdktksl nucjko uk`m dirifkr fk` eriflt.
Ci`urut Vigrl Eiy`is
flksucslek` dkowk pirieg`gclk` sufko dirkfk pkfktl`mekt
 aujj icpjgyci`t.
Ci`urut Eiy`iseuk`tltks uk`m tlfke dirpi`mkruo tirokfkptl`mekt pircl`tkk` tgtkj* ekri`k suktu pirieg`gclk` fkpkt ci`mkjkcl l`ajkslwkjkupu` tl`mekt euk`tltks uk`m titkp eg`stk`.Nlek uk`m dirifkr dirtkcdko ckek okrmk kek``kle. Ei`klek` okrmk l`l kek` ci`yidkdek` dirtkcdko`yk pircl`tkk` uk`m u`tue trk`skesl*fi`mk` ficlelk` kek` ci`kleek` sueu du`mk.Okj l`l kek` ci`bimko pirtkcdkok` pircl`tkk`u`tue l`vistksl fk` kek` ciju`keek` tiek`k`l`ajksl.K`kjlsk
Eiy`is
ci`mi`kl l`ajksl pircl`tkk` flrucusek` dirfkskrek`eg`sip
l`ajktlg`kry mkp
. Ci`urut Eiy`is*l`ajksl pircl`tkk` yk`m di`kr#di`kr pi`tl`mkfkjko yk`m fltlcdujek` gjio pi`mijurk` picirl`tko* tirutkck yk`m direkltk` fi`mk` pipirk`mk`* prgmrkc l`vistksl yk`m diskr# diskrk` fkjkc ekpltkj sgslkj.
Ci`urut
Vigrl
Cg`itirlsci
l`ajkslflsidkdek` gjio eidlnkesk`kk` cg`itir fk`alsekj yk`m iespk`sla* siol`mmk nucjko uk`m dirifkr fl cksykrkekt sk`mkt dirjidlok`.Eijidlok` uk`m dirifkr fl cksykrkekt kek`ci`yidkdek` tirnkfl`yk eijidlok` pircl`tkk`
 
 dkrk`m fk` nksk fl sietgr rllj. Ci`urut mgjg`mk`cg`itirls* l`ajksl fkpkt flturu`ek` fi`mk` bkrkci`kok` fk` ci`moljk`mek` eijidlok` pircl`tkk` cijkjul eidlnkek` cg`itir fk` alsekjyk`m dirslakt eg`trketla* ktku cijkjul eg`trgjtirokfkp pi`l`mektk` upko sirtk pi`mokpusk`tirokfkp sudslfl ktks `ljkl tuekr vkjutk ksl`m.Ci`urut
Dgiflg`g* /;<<2> ;14,
  pi`mirtlk` l`ajksl kfkjko eibi`firu`mk`ci`kle`yk tl`mekt okrmk ucuc sibkrk tirus#ci`irus. L`l tlfke dirkrtl dkowk okrmk# okrmk dirdkmkl dkrk`m ltu `kle fi`mk` pirsi`tksi yk`mskck* cu`mel` tirnkfl ei`klek` tirsiduttlfkejko dirskckk` titkpl tirnkfl sibkrk tirus#ci`irus sijkck sktu pirlgfi tirti`tu. L`ajkslfkpkt fldkml ci`nkfl didirkpk eijgcpge ykltu>l`ajksl rl`mk` / : ;8) sitkou`,* l`ajksl sifk`m/k`tkrk ;8) # 28),* l`ajksl dirkt / 0 ;88)sitkou`,.
Ci`urut Fgr`dusbo
* dkowk pijkeuieg`gcl cicdi`tue iespietksl jknu l`ajksl dirfkskrek` iespietksl kfkptla fk` iespietkslrkslg`kj. Iespietksl rkslg`kj kfkjko rkckjk`gptlckj ci`mi`kl cksk fipk` fi`mk`ci`mmu`kek` sicuk l`agrcksl yk`m kfk.Xi`mirtlk` rkslg`kj kfkjko suktu tl`fkek` yk`mjgmle u`tue ci`bkpkl tunuk` dirfkskrek`l`agrcksl yk`m kfk.Ci`urut
@gplrl` /488;,
 ci`mejkslalekslek` ni`ls l`ajksl ci`urutsidkd`yk ykltu > Ci`urut tigrl euk`tltks sidkdutkck tlcduj`yk l`ajksl kfkjko pircl`tkk` yk`mflsidkdek` ekri`k pi`kcdkok` nucjko uk`myk`m dirifkr.
4.4.
 
Nucjko Yk`m DirifkrCi`urut pkokc ejksle 
* uk`m tlfke cicljlel pi`mkruo tirokfkp sietgr rllj* tlfke kfk pi`mkruo`yk tirokfkp tl`mekt du`mk*eisicpktk` eirnk ktku pi`fkpktk` `kslg`kj.Xi`fkpktk` `kslg`kj flti`tuek` gjio nucjko fk`eukjltks ti`kmk eirnk* nucjko yk`m flpkekl sirtktio`gjgml. Vk`pk pirudkok` fkrl aketgr#aketgr  prgfuesl ckek pi`fkpktk` tlfke kek` dirudko. Vigrl l`l sidi`kr`yk kfkjko tigrlci`mi`kl pircl`tkk` siekjlmus pi`kwkrk` kek`uk`m disirtk l`tirkesl k`tkrk eifuk`yk. Ageusfkrl tigrl tirsidut kfkjko pkfk oudu`mk` k`tkrk pi`kwkrk` uk`m /nucjko uk`m yk`m dirifk, fi`mk` `ljkl uk`m/fi`mk` tl`mektokrmk,. Oudu`mk` k`tkrk eifuk vkrlk`ij tirsidutflnkdkrek` jiwkt eg`sipsl /tigrl, ci`mi`kl pircl`tkk` kek` uk`m. Xirudkok` kek` nucjkouk`m yk`m dirifkr dirl`tirkesl fi`mk` pircl`tkk` kek` uk`m fk` sijk`nut`ykci`i`tuek` kek` pircl`tkk` `ljkl uk`m.Yk`m* pi`mkruo`yk ok`ykjko tirokfkp okrmkokrmk dkrk`m. Dirtkcdko`yk uk`m dirifkr kek`ci`mkeldktek` ei`klek` okrmk sknk. Nucjkogutput yk`m floksljek` tlfke dirudko. L`ljkoyk`m flsidut fi`mk` bjksslbkj flbogtgcy*cirupkek` piclskok` sibtgr cg`itir fi`mk`sibtgr rllj.sietgr cg`itir tlfkek kfkoudu`mk``yk fi`mk` sibtgr rllj. Yk`m ok`ykcirupkek` suktu tufu`m sknk fkjkc pirieg`gclk`.
Ci`urut Vigrl euk`tltks Tibkrfg
euktfk` jicko`yk `ljkl uk`m sk`mkt tirmk`tu`m fkrl pkfk nucjko uk`m yk`m dirifkr. Nlek nucjkouk`m dirudko ci`nkfl 4 ekjl jlpkt ckek `ljkluk`m kek` ci`uru` siti`mko ekjl fkrl sicujk*sidkjle`yk nlek nucjko uk`m eurk`m ol`mmksiti`mko* ckek `ljkl uk`m kek` ci`nkfl fuk ekjljlpkt. Okj ltu tirnkfl* ekri`k dljk nucjko uk`m`kle ci`nkfl 4 ekjl jlpkt ckek kek` dirpi`mkruotirokfkp okrmk yk`m `kle ci`nkfl fuk ekjl jlpktfk` gtgcktls `ljkl kek` ci`uru` ci`nkflsiti`mko`yk.
Ci`urut Vigrl priairi`sl jlqulfltks
 
Eiy`is
ci`yktkek` dkowk pircl`tkk` uk`mfkjkc krtl Cf'X tirmk`tu`m pkfk pi`fkpktk` \/Gutput Kmrimkt, fk` sueu du`mk l. Xircl`tkk`uk`m diroudu`mk` pgsltla fi`mk` pi`fkpktk`ekri`k fuk kjksk` >;.
 
Ei`klek` pi`fkpktk` ci`l`mektek`trk`skesl fkjkc pirieg`gclk`* yk`msijk`nut`yk ci`l`mektek` pircl`tkk`ktks uk`m ekri`k pi`fkpktk` flmu`kek`u`tue cijkeuek` trk`skesl#trk`skesl l`l.4.
 
Ei`klek` pi`fkpkt ci`l`mektek` pircl`tkk` uk`m ekri`k ei`klek` pi`fkpktk` ci`l`mektek` eiekykk`l`flvlfu yk`m l`ml` cicimk`m jidlo dk`yke ksit* skjko sktu`yk kfkjko uk`m.Dlkyk pijuk`m cicimk`m uk`m kfkjko sueu du`mk. Rinkjk` fi`mk` ei`klek` sueu du`mk*

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->