Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sisteme de Programare Pentru Modelare Si Simulare - Curs

Sisteme de Programare Pentru Modelare Si Simulare - Curs

Ratings:
(0)
|Views: 248|Likes:
Autor: Gh. Lazaroiu
Autor: Gh. Lazaroiu

More info:

Published by: Portal studentesc - Energetica on Jun 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2015

pdf

text

original

 
1. SISTEME DE PROGRAME PENTRUMODELARE
Ş
I SIMULARE
Pentru a putea rezolva regimurile dinamice, care s
ă
includ
ă
si sistemele dereglare in timp real, este necesar ca programele de simulare sa fie rapide, complete,facile si dezvoltabile. În majoritatea cazurilor, acestea se bazeaz
ă
pe experien
ţ
a sidezvolt
ă
rile limbajului FORTRAN, care dispune de algoritmi numerici robu
ş
ti
ş
i olibr
ă
rie de programe foarte dezvoltate. Totu
ş
i, în ultimii ani, facilit
ăţ
ile introdusede Windows
ş
i, în special grafica, sunt superioare, astfel încât au fost dezvoltateprograme specializate, cu posibilit
ăţ
i grafice superioare.Sistemele industriale care intereseaz
ă
aplica
ţ
iile inginere
ş
ti sunt:
Sisteme discrete,
la care procesele se desf 
ăş
oar
ă
secven
ţ
ial, precum proceselede transport, din furnal, de înc
ă
lziri si r
ă
ciri etc.
Sisteme de proces,
care cuprind procese industriale la scar
ă
larg
ă
, procese cese pot desf 
ăş
ura continuu sau în tran
ş
e. Fluxurile materiale
ş
i de energie suntesen
ţ
ial continui în timp, ca exemplu lichide, gaze, pulberi.
Sisteme dinamice generalizate,
care cuprind sistemele tehnologice complexe
ş
i dezvoltate, precum cele de propulsie (automobile, avioane) sau cele dinunit
ăţ
ile energetice. De remarcat c
ă
aceste sisteme pot fi foarte mici (precumcircuitele electronice) sau foarte mari (precum centralele electrice).
1.1. Simularea sistemelor discrete
Sistemele discrete se întâlnesc în procesele de produc
ţ
ie
ş
i manufacturiere
ş
icuprind multe fluxuri
ş
i re
ţ
ele care se combin
ă
odat
ă
cu componentele care seasambleaz
ă
, compacteaz
ă
 
ş
i stocheaz
ă
. Pentru o eficien
ţă
competitiv
ă
, liniile deproduc
ţ
ie se optimizeaz
ă
, în sensul elimin
ă
rii timpilor mor
ţ
i si de a
ş
teptare.De aceste procese se ocup
ă
ramura tehnologic
ă
COMPUTERINTEGRATED MANUFACTURING (CIM); pentru ele s-au dezvoltaturm
ă
toarele chituri de programe:SIMAN/CINEMA, dezvoltat de Cimulation Centre, Cornbrash, Anglia.SIMPLE++ , dezvoltat de AESOP Preston, Anglia.SIMFACTARY/SIMPROCES ,dezvoltat de Coliseum, Camberley, Anglia.WINTESS ,dezvoltat la AT and TISTEL, Anglia.Programele cuprind facilit
ăţ
i grafice care s
ă
prezinte fluxurile materiale,structura procesului, strategii de asamblare, logistic
ă
etc.Rezultatele simul
ă
rii pot fi prezentate sub form
ă
tabelar
ă
, grafic
ă
, histogrameetc. Au, de asemenea, posibilitatea construirii ierarhice a sistemelor complexe.
 
SISTEME DE PROGRAMARE PENTRU MODELARE
Ş
I SIMULARE
22
1.2. Sisteme de proces
Sistemele de proces
au fost dezvoltate cu prec
ă
dere în industriapetrochimic
ă
, farmaceutic
ă
, biotehnologii, procese chimice în general, pentru cares-au dezvoltat module specializate precum: schimb
ă
toare de c
ă
ldur
ă
, coloane dedistilare, reactoare chimice, generatoare.Programele dezvoltate sunt :
CADAS
(Computer Aide Design and Synthesis of industrial proces ),dezvoltat la
SIMRAD ALBATROSS
, Konsberg, Norvegia.
ASPEN PLUSS
- pentru optimizarea proceselor, dezvoltat la Cambridge,Anglia.
MAX
- orientat cu prec
ă
dere pentru calculatoare personale, grafic,Cambridge, Anglia.
SPEEDUP
- simuleaz
ă
procesele dinamice on-line, Cambridge, Anglia.
1.3. Sisteme dinamice generalizate
Pentru sistemele dinamice generalizate s-au dezvoltat chituri, care s
ă
con
ţ
in
ă
 algoritmi de rezolvare (diferen
ţ
iere
ş
i integrare) rapizi
ş
i robu
ş
ti, precum
ş
iurm
ă
toarele facilit
ăţ
i: utilizarea eficient
ă
a tehnologiei VDU, a Graphical UserInterface (GUI), posibilit
ăţ
i de dezvoltare ierarhic
ă
, de prezentare etc.Noile chituri de simulare au în comun urm
ă
toarele:
 Reprezentarea modelelor matematice prin icoane grafice,
cu posibilitateaunirii acestora
ş
i introducerii datelor specifice modelului dat.
Simularea
se face prin rutine de integrare numeric
ă
, bazate pe algoritmieficien
ţ
i si robu
ş
ti (Rurge-Kutta, Euler, Adams).
Posibilit 
ăţ 
i grafice
: datele pentru
ş
i din simulare, afi
ş
ate cu programegrafice.
 Detectarea erorilor si facilit 
ăţ 
i de depanare
: se realizeaz
ă
prin mesajeimediate sau prin utilizarea unor programe care s
ă
detecteze sursa erorilor.
Comunicarea cu utilizatorul
se face interactiv, prin pauze între simul
ă
ri,pentru a analiza rezultatele grafice par
ţ
iale sau pentru a modifica anumi
ţ
iparametri ai simul
ă
rii.
1.4. Sisteme de programe pentru simulare
Principalele programe pentru simulare sunt:
 
ACSL
(Advance Continuous Simulation Language), care estestructurat pe limbajul FORTRAN
ş
i care are posibilit
ăţ
i de dezvoltarepentru simulare
ş
i modelare. Facilit
ăţ
ile grafice ale versiunii subWINDOWS constau în c
ă
su
ţ
e de dialog, posibilit
ăţ
i de help
ş
i suntdisponibile prin PROTOBLOK sau Graphic Modeller. Toate blocurile
 
Sisteme de programe pentru modelare
ş
i simulare
23
sunt cu structur
ă
ierarhic
ă
 
ş
i cu pictograme pentru echipamentele desimulat. Programul este dezvoltat de Rapid DATA Ltd, Anglia. Bazatpe ACSL este programul MMS, disponibil în catedr
ă
.
 
EASY 5X
este versiunea X - Window a lui EASY 5, introdus în 1987de compania Boeing, pentru analiza sistemelor inginere
ş
ti. EASY 5X afost introdus în 1992 pentru modelarea, simularea, analiza
ş
i proiectareasistemelor statice
ş
i dinamice, liniare
ş
i neliniare. Are posibilitatea de amodela sisteme la scar
ă
larg
ă
, complexe, continui, hibride, multiple.Utilizatorul are posibilitatea construirii modelului prin selectareablocurilor din libr
ă
ria de componente standardizate sau specializate,prin luarea cu mouse-ul
ş
i mutarea în locul dorit, apoi prin ap
ă
sarea pemouse se pozi
ţ
ioneaz
ă
. Leg
ă
tura dintre componente se face prin linii,care se trag cu mouse-ul de la un bloc la altul.
 
EASY 5X
are facilita
ţ
i ierarhice de a masca subsistemele în interiorulunui sistem, apelabile prin ap
ă
sarea pe mouse. Din pachetul deprograme fac parte si rutinele pentru analiz
ă
 
ş
i rezolvare, de optimizarea parametrilor, analiz
ă
liniar
ă
, facilit
ăţ
i de liniarizare ca
ş
i de integrare
ş
i diferen
ţ
iere. Rezultatele pot fi plotate on-line interactiv, în timpulsimul
ă
rii, sau of-line (la sfâr
ş
it). Pachetul de programe EASY 5X estedezvoltat de Boeing SUA.
 
MATRIXx
: este introdus începând din 1983 de Integrated System INC,Anglia, ajungând acum la versiunea 4. Acesta poate simula sistemecontinuu discrete, hibride, cu una sau mai multe m
ă
rimi variabile.Editorul graphic, SYSTEM BUILD, introdus în 1984, permite apelareafacil
ă
a blocurilor ca
ş
i unirea acestora, prin conectare grafic
ă
.Parametrii modelului pot fi da
ţ
i
ş
i modifica
ţ
i prin acces grafic la c
ă
su
ţ
aacestuia. Dispune de libr
ă
rii specializate pentru proiectarea controlului(regl
ă
rii), de modele de reducere
ş
i optimizare. Parametrii constantelorpot fi da
ţ
i în sistem interna
ţ
ional sau anglo-saxon. Are posibilit
ăţ
i deprezentare grafic
ă
a rezultatelor. Sunt diferen
ţ
e mici între acesta
ş
iMATLAB. Recent, a fost dezvoltat pachetul XMATH din familiaMATRIXx, care lucreaz
ă
pe sta
ţ
ii grafice sub X-WINDOWS
ş
i care areposibilit
ăţ
i grafice în 2D
ş
i 3D, rutine numerice pentru procesareasemnalului
ş
i func
ţ
ii de proiectare a controlului.
 
PSI/C
este noua versiune, C, a pachetului original PSI, dezvoltat deDelft Technical University, Olanda, cu posibilit
ăţ
i grafice scrise în C.Este un program mai pu
ţ
in avansat, la un pre
ţ
modest
ş
i se preteaz
ă
laaplica
ţ
ii restrânse sau educa
ţ
ionale.
 
SIMNON
a fost dezvoltat începând cu 1974, la Lund Institute of Technology, Suedia, ajungând la versiunea 6. Cea mai important
ă
 dezvoltare este interfa
ţ
a grafic
ă
ISEE-SIMNON, prin care se potstructura modele ierarhice complexe.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Anemary Ane Ane liked this
stanculeanu liked this
Ileana Popa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->