Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Danh Sach TCVN Thay the TCXD 2012 Dot 1

Danh Sach TCVN Thay the TCXD 2012 Dot 1

Ratings: (0)|Views: 309|Likes:
Published by huyxpkiss
Danh Sach TCVN Thay the TCXD 2012 Dot 1
Danh Sach TCVN Thay the TCXD 2012 Dot 1

More info:

Published by: huyxpkiss on Jun 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

 
 
THÔNG BÁOTÌNH TR 
 NG CÁC TIÊU CHU
 N TRONG DANH M
CTIÊU CHU
 N NGÀNH XÂY D
ỰNG Đ
à H
T HI
U L
ỰC (đợ 
t 1)
Mã hi
u và tên tiêu chu
n h
ế
t hi
u l
ự 
c hi
u và tên tiêu chu
n hi
n hành
1.
 
TCXD 44:1970 Quy ph
m thi
ế
t k 
ế
ế
t c
u g
H
y do không còn phù h
ợ 
 p2.
 
TCXD 45:1978 Tiêu chu
n thi
ế
t k 
ế
n
n nhà và côngtrìnhTCVN 9362:2012 Tiêu chu
n thi
ế
t k 
ế
n
n nhà và côngtrình3.
 
TCXD 79:1980 Thi công nghi
m thu các công tácn
n móngTCVN 9361:2012 Công tác n
n móng – Thi công vànghi
m thu4.
 
TCXD 128 : 1985(G
 p v
ớ 
i: TCXD 136 :1985)Thu
tinh -
Phương pháp chuẩ
n b
m
utrong phòng thí nghi
ệm để
phân tíchhoá h
c -
Quy đị
nh chungTCVN 9171:2012 Th
ủy tinh và cát để
s
n xu
t th
y tinh – 
Quy đị
nh chung trong phân tích hóah
c5.
 
TCXD 129 : 1985 Thu
tinh -
Phương pháp phân tích
hoáh
ọc xác định hàm lượ 
ng Silic dioxytTCVN 9172:2012 Thu
tinh không màu -
Phương phápxác định hàm lượ 
ng Silic
đ
ioxit6.
 
TCXD 130 : 1985 Thu
tinh -
Phương pháp phân tích hoá
h
ọc xác định hàm lượng lưu huỳ
nhtrioxytTCVN 9173:2012 Thu
tinh không màu -
Phương phápxác định hàm lượ 
ng Sunfua trioxit7.
 
TCXD 131 : 1985 Thu
tinh -
Phương pháp phân tích hoá
h
ọc xác định hàm lượ 
ng s
t ôxýtTCVN 9174:2012 Thu
tinh không màu -
Phương phápxác định hàm lượ 
ng S
t oxit
 
 
8.
 
TCXD 132 : 1985 Thu
tinh -
Phương pháp phâ
n tích hoáh
ọc xác định hàm lượ 
ng nhôm oxytTCVN 9175:2012 Thu
tinh không màu -
Phương phápxác định hàm lượ 
ng Nhôm oxit9.
 
TCXD 133 : 1985 Thu
tinh -
Phương pháp phân tích hoá
h
ọc xác định hàm lượ 
ng canxi oxyt vàmagiê oxytTCVN 9176:2012 Thu
tinh không màu -
Phương phápxác định hàm lượ 
ng Canxi oxit vàMagiê oxit10.
 
TCXD 134 : 1985 Thu
tinh -
Phương pháp phân tích hoá
h
ọc xác định hàm lượ 
ng natri oxyt vàkali oxytTCVN 9177:2012 Thu
tinh không màu -
Phương phápxác định hàm lượ 
ng Natri oxit và Kalioxit11.
 
TCXD 137 : 1985 Thu
tinh -
Cát để
s
n xu
t thu
tinh
 phương pháp phân tích hoá họ
c - Xác
định hàm lượ 
ng s
t oxytTCVN 9178:2012 Thu
tinh màu -
Phương pháp xác đị
nh
hàm lượ 
ng S
t oxit12.
 
TCXD 138 : 1985 Thu
tinh -
Cát để
s
n xu
t thu
tinh
 phương pháp ph
ân tích hoá h
c - Xác
định hàm lượ 
ng titan
đio
xytTCVN 9179:2012 Thu
tinh màu -
Phương pháp xác đị
nh
hàm lượ 
ng Titan
đi
oxit13.
 
TCXD 139 : 1985 Thu
tinh -
Cát để
s
n xu
t thu
tinh -
Phương pháp phân tích h
h
c - Xác
định hàm lượng đồ
ng oxytTCVN 9180:2012 Thu
tinh màu -
Phương pháp xác đị
nh
hàm lượ 
ng
Đồ
ng oxit14.
 
TCXD 140 : 1985 Thu
tinh -
Cát để
s
n xu
t thu
tinh -
Phương pháp phân tích hoá họ
c - Xác
định hàm lượ 
ng côban oxytTCVN 9181:2012 Thu
tinh màu -
Phương pháp xác đị
nh
hàm lượ 
ng Coban oxit15.
 
TCXD 141 : 1985 Thu
tinh -
Cát để
s
n xu
t thu
tinh -
Phương pháp phân tích hoá họ
c - XácTCVN 9182:2012 Thu
tinh màu -
Phương pháp xác đị
nh
hàm lượ 
ng Niken oxit
 
 
định hàm lượ 
ng niken oxyt16.
 
TCXD 147 : 1986 Nhà
ở 
l
 p ghép t
m l
ớ 
n - Tiêu chu
nthi công và nghi
m thuTCVN 9376:2012 Nhà
ở 
l
 p ghép t
m l
ớ 
n - Thi công vànghi
m thu công tác l
 p ghép17.
 
TCXD 149:1986B
o v
ế
t c
u xây d
ng kh
i b
ị ăn
mònH
y do không còn phù h
ợ 
 p18.
 
TCXD 151 : 1986 Cát s
d
ng trong công nghi
 p thu
 tinh - Yêu c
u k 
thu
tTCVN 9036:2012 Nguyên li
ệu để
s
n xu
t th
y tinh cát – Yêu c
u k 
thu
t19.
 
TCXD 152 : 1986 Cát s
d
ng trong công nghi
 p thu
 tinh -
Phương pháp lấ
y m
uTCVN 9037:2012 Nguyên li
ệu để
s
n xu
t th
y tinh cát – 
Phương pháp lấ
y m
u20.
 
TCXD 153 : 1986 Cát s
d
ng trong công nghi
 p thu
 tinh -
Phương pháp xác đị
nh hàm
lượ 
ng silic
đi
oxyt (SiO
2
)TCVN 9183:2012
Cát để
s
n xu
t th
y tinh – 
Phương pháp xác định hàm lượng Silic đioxit
 21.
 
TCXD 154 : 1986 Cát s
d
ng trong công nghi
 p thu
 tinh -
Phương pháp xác đị
nh hàm
lượ 
ng s
t oxyt (Fe
2
O
3
)TCVN 9184:2012
Cát để
s
n xu
t th
y tinh – 
Phương pháp xác định hàm lượ 
ng S
t oxit22.
 
TCXD 155 : 1986 Cát s
d
ng trong công nghi
 p thu
 tinh -
Phương pháp xác đị
nh hàm
lượ 
ng nhôm oxyt (Al
2
O
3
)TCVN 9185:2012
Cát để
s
n xu
t th
y tinh – 
Phương
 phá
 p xác định hàm lượ 
ng Nhôm oxit23.
 
TCXD 156 : 1986 Cát s
d
ng trong công nghi
 p thu
 tinh -
Phương pháp xác đị
nh hàmTCVN 9186:2012
Cát để
s
n xu
t th
y tinh – 
Phương pháp xác định hàm lượng Titan đioxit
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->