Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
48123595 Proiect de Cercetare

48123595 Proiect de Cercetare

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by paulamistake

More info:

Published by: paulamistake on Jun 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
CUPRINS
1.Stabilirea temei şi motivaţia................................................................................................22. Documentarea asupra temei ...............................................................................................3...............................................................................................................................................33. Fixarea obiectivelor cercetării.......................................................................................44. Elaborarea premiselor cercetării...................................................................................55. Încadrarea teoretică a premiselor........................................................................................56. Conceptualizarea.................................................................................................................97. Operaţionalizarea conceptelor..........................................................................................118. Universul cercetării.........................................................................................................129. Stabilirea instrumentului de cercetare..............................................................................1210. Elaborarea instrumentului de cercetare..........................................................................13BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................151
 
1.Stabilirea temei şi motivaţia
Voltaire spunea că: “Omul se naşte bun, societatea îl face rău” şi astfel intuia un mareadevăr şi anume că mediul îşi pune amprenta asupra caracterului uman. Educaţia nu seînvaţă numai în şcoală, ci şi din comportamentul şi atitudinea celor din jurul nostru.Kant spunea că: “Omul devine ceea ce este prin educaţie”. Un om educat dispune detoate condiţiile de a înfrunta şi învinge toate probleme de zi cu zi, dar mai ales îşi formeazădeprinderile necesare obţinerii succesului în drumul ales pentru a avea o carieră.Astfel, în această lucrare am ales să abordez tema educaţiei, în special posibilitateatinerilor rromi de a parcurge un învăţământ universitar şi beneficiile acestora.Educaţia reprezintă “ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vedereaformării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor şi aletineretului, ale oamenilor, ale societăţii etc.; rezultatul acestei activităţi pedagogice; bunăcreştere, comportare civilizată în societate.”
1
Acest fenomen încearcă să acapareze unnumăr cât mai mare de indivizi, indiferent de rasă, deorece este necesar atât pentrudezvoltarea personalităţii proprii, cât şi pentru societate. Însă mereu apar anumiteobstacole, generate de o serie de precarităţi materiale, ierarhii sociale, prejudecăţi culturaleşi tradiţiile strămoşeşti, care, împreună, îngreunează accesul la educaţia şcolară a rromilor.După părerea mea, această temă este de interes general, deorece o minoritate privatăde educaţie poate influenţa părerea generală din exterior despre ţara pe al cărei teritoriu seaflă. În ultimii ani, România trece prin această criză de imagine datorită acţiunilor rromilor la nivel internaţional. Prin integrarea în sistemul educaţional universitar, aceştia vor avea posibilitatea să îşi construiască un viitor decent şi astfel, se va reduce nivelul deinfracţionalitate la nivelul comunităţii rrome.Scopul acestei cercetări este de a introduce în sistemul educaţional român un segmentde dezvoltare educaţională a rromilor, ce are obiectivul de a-i învăţa pe aceştia să îşiformeze un plan de carieră în viitor şi de a se dezvolta în comunitatea lor, în acelaşi timp participând şi la dezvoltarea comunităţii propriu-zise. Astfel, li se aduc la cunoştinţăimportanţa faptului că au dreptul la o facultate fără a plăti taxele corespunzătoare; beneficiind de acest lucru se pot împlini material şi spiritual însuşi, inclusiv comunitateadin care fac parte şi ţara în care locuiesc.
1
Dicţionar explicativ al Limbii Române (ediţia a II-a), 2008
2
 
2. Documentarea asupra temei
Dreptul la educaţie este al tuturor copiilor şi tinerilor, indiferent de origine socială sauetnică, de sex sau apartenenţă religioasă, garantat de Constituţia României este departe de aconstitui o realitate în cazul populaţiei de etnie rromă. Începând cu 1992, MinisterulEducaţiei din România a luat o serie de măsuri în privinţa rromilor şi a educaţiei acestora,inclusiv discriminarea pozitivă pentru a asigura intrarea rromilor la universitate, numireainspectorilor la nivel judeţean pentru a monitoriza educaţia rromilor, specializarea profesorilor de limba rromă, dezvoltarea unui plan de învăţământ pentru limba rromă predată în şcoli, organizarea de tabere de vară pentru copiii rromi şi oferirea de cursurisuplimentare de alfabetizare pentru rromi.Dreptul la educaţie este unul dintre drepturile universale ale omului. Totuşi, aşa cumne arată studiul despre politicile educaţionale şi situaţia şcolară a copiilor din unele ţărieuropene, accesul chiar şi la învăţămîntul definit drept obligatoriu este problematic. Maiales în cazul copiilor rromi.Unii afirmă că în România s-au definit şi implementat dejasuficiente iniţiative şi s-au cheltuit suficienţi bani în vederea îmbunătăţirii accesuluicopiilor de etnie rromă la educaţia şcolară. Alţii nu sînt deloc convinşi de acest lucru(printre ei, câţiva activişti rromi susţin chiar că toată strategia incluzionistă este un eşec),iar alţii consideră că îmbunătăţirea de factori din această sferă a vieţii se va putea asiguradoar cu armonizarea politicilor educaţionale pentru rromi cu politicile din celelalte domenii(locativ, al muncii, al sănătăţii etc.) şi numai în contextul schimbării radicale a întreguluisistem de învăţămînt românesc.Este evident că analfabetismul este o sursă primară de excluziune extrem desemnificativă pentru populaţia de rromi din România. Practic cei 39% anaflabeţi sisemianalfabeţi au în primul rând şanse minime de participare pe piaţa muncii. Importanţa pe care şcoala o are pentru copiii rromi este extrem de mare. Practic este, în multe cazuri,singurul mod prin care ei pot scăpa din cercul vicios al excluziunii sociale: sărăcie,analfabetism, lipsa unei profesii şi a salariului etc.În România, politicile educaţionale pentru rromi s-au elaborat în două cadre generale – cel al politicilor privind minorităţile naţionale şi cel al politicilor privind accesul laeducaţie a grupurilor dezavantajate, ele structurîndu-se în politici pentru oportunităţi egale, politici privind segregarea/desegregarea şi politici referitoare la limbă şi cultură (şi laeducaţia multiculturală sau, mai nou, la cea interculturală).Primele măsuri vizînd politicile pentru oportunităţi egale, aduse între 1998 şi 2000, aufost acţiunile afirmative care asigurau locuri speciale pentru rromi la universitate (în primulrînd, la specializarea de asistenţă socială) şi la liceu. Mai departe, crearea poziţiei deinspector pentru rromi la inspectoratele şcolare judeţene şi a consilierului pentru rromi laMinister, lansarea programului de mediere şcolară „A Doua Şansă“. Atitudinea rromilor faţă de educaţie este însă în continuare negativă. Atunci când nu este obligatorie, educaţia3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->