Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
skripta Zastita materijala

skripta Zastita materijala

Ratings: (0)|Views: 333|Likes:
Zastita materijala skripta
Zastita materijala skripta

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Smilja Devic Ponjavusic on Jun 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

 
KOROZIJA I ZAŠTITA MATERIJALA
Doc.dr.sc. Gorana Jelić Mrčelić
I.DEGRADACIJA SVOJSTVA MATERIJALA
Pod degradacijom podrazumjevamo fizikalni i kemijski procesi koji djeluju dugotrajno. Ni jedan materijal nije potpuno inertan npr. polimeri su osjetljivi na djelovanje organskihotapala, sve vrste materijala (metali, keramike i stakla, polimeri i složeni materijali) mogu bitioštećene zračenjem. Negativne posljedice ovih degradacijskih procesa mogu dovesti dokatastrofalnih događaja - ljudske žrtve, materijalna šteta i zagađenje okoliša. Zaštita materijalanameće se kao skupo, ali neizbježno riješenje.
 
Degradaciju svojstava materijala uzrokujuokolišni utjecaji, pa razlikujemo:1.mehaničko trenje,2.degradaciju kao posljedicu zračenja,3.kemijsku degradaciju,4.elektrokemijsku degradaciju, itd.
I.1.Mehanička degradacijaTrošenje
je progresivni gubitak materijala s radnih površina tijela, uslijed dinamičkogkontakta s drugim tijelom ili fluidom - u osnovi je fizikalni, a ne kemijski proces. Postojerazni oblici trošenja kao posljedica raznovrsnosti uvjeta kontakata (stanje površine, način i brzina relativnog gibanja, temperatura...) tako da otpornost trošenju ne predstavlja jedinstvenosvojstvo već naziv za grupu svojstava.
Tribosustavi
su sustavi u kojima se pojavljuju procesitrošenja, a to su svi sustavi kod kojih postoji relativno gibanje između pojedinih dijelova.
Tribologija
je interdisciplinarna znanost o trenju i trošenju.Postoje četiri osnovna mehanizma trošenja:1.abrazija2.adhezija3.umor povine1
 
4.tribokorozija
Adhezivno trošenje
(lat. adherere - držati se čega, prianjati) nastaje kad dvije glatke površineklize jedna preko druge, a čestice jedne površine se odvajaju i prianjaju uz drugu površinu.
Abrazivno trošenje
(lat. abradere - ostrugati, ostrići) nastaje kad hrapava površina tvrđegmaterijala kliže po površini mekšeg materijala. Stvaraju se pritom brazde na površini iodvojene čestice mekšeg materijala.
Trošenje zbog zamora površine
nastaje pri ponavljajućem klizanju ili kotrljanju po istomtragu površina dvaju materijala. Površinske ili unutarnje pukotine materijala uzrokujuodvajanje dijelova površine.
Tribokorozija
nastaje pri klizanju dviju površina u korozivnom okolišu, pa se trošenju pridodaje i kemijska degradacija svojstava materijala.Osim ovih glavnih postoje i srodni oblici trošenja materijala:
Erozija
(lat. erodere izjesti, izglodati, izlokati) nastaje mlazom oštrih čestica - verzijaabrazivnog trošenja.
Kavitacija
(lat. cavus šupalj, prazan) uključuje oštećenje površine materijala, uronjenog utekućinu, zbog udara mjehurića isparene tekućine u površinu.Mnogi nemetali su otporniji prema trošenju od metala.
Keramike
velike tvrdoće, primjericealuminijev oksid Al2O3, djelomično stabilizirani cirkonijev oksid ZrO2 i volframov karbidWC imaju izvrsnu otpornost prema trošenju.
Polimeri
i kompozitni materijali s polimernommatricom često zamjenjuju metale na kliznim površinama.
Teflon
sam ili ojačan vlaknima, je primjer samopodmazujućeg polimera koji je vrlo otporan prema trošenju.
I.2.Oštećenje materijala zračenjem
Materijale mogu oštetiti elektromagnetski valovi s valnim duljinama kraćim od vidljivesvjetlosti. Zračenje može znatno utjecati na mehanička, električna i magnetska svojstvamaterijala. Oštećenje određenog materijala ovisi o vrsti zračenja - zračenje izaziva pomak atoma pa su nužne energije veće od energije vezanja atoma. Polimeri su posebno osjetljivi naultraljubičasto zračenje, jer fotoni imaju dostatnu energiju za prekid C-C (ugljikove jednostruke) veze u mnogim linijski ulančanim polimerima. Za zaštitu od ultraljubičastogzračenja dodaje im se čađa.2
 
vrste zračenja značajke zračenja
elektromagnetski val:ultraljubičaste zrake1 nm <
λ
< 400 nmX zrake10
-3
nm <
λ
< 10 nm
γ 
zrake
λ
< 0,1 nmčestice:
α
čestice (zrake) jezgra helija He
2+
(2 protona i 2 neutrona)
β
čestice (zrake)e
-
ili e
+
(elektron ili pozitron)neutron neutron
1.3. Kemijska degradacijaOksidacija
 je najčešći oblik kemijske degradacije (kemijska korozija). To je reakcija izmeđutvari i kisika iz atmosfere ili općenito reakcija davanja elektrona. Za neke metale sloj oksida pruža zaštitu od daljnjeg okolišnog utjecaja; kod ostalih metala oksidna prevlaka puca i ljuštise pa nije zaštitna (kemijska korozija). Slične posljedice može izazvati kemijska reakcijametala s dušikom ili sumporom iz atmosfere.U određenim uvjetima keramike i polimeri sudjeluju u kemijskim reakcijama s okolišem:
-
kemijska reakcija silikata s vodom dovodi do pojave statičkog zamora materijala,
-
kemijska reakcija najlona s atmosferskom vlagom,
-
 polimeri sudjeluju u kemijskim reakcijama s različitim organskim otapalima.
1.4. Elektrokemijska degradacija
Obuhvaća razlite elektrokemijske procese u u vodenom okolu (elektrolitu) – elektrokemijska korozija. Galvanska korozija nastaje kada metal u dodiru s plemenitijimmetalom u vodenom okolišu (otopini) gubi elektrone (anoda), postaje ion metala i prelazi uotopinu (korodira). U odsutnosti galvanskog para ili razlike u koncentraciji iona jednogmetala u vodenom okolišu korozija može nastati redukcijom plina (ispod prevlake ili3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->