Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Klaipėda 2009-04-08

15min Klaipėda 2009-04-08

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2009-04-08
15min - nemokamas dienraštis, 2009-04-08

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

ATVYKS
GARSUSIS
B .S IN C L A R A S
B.SINCLARAS
12 psl.
ISSN 1822\ue0005330. Numeris 66 (623).2009 M . B A L A N D \u017d I O 8 D., T R E \u010c I A D I E N I S
I\u0161byr\u0117j\u0119 langai, nuimti ratai, at-
lapotos durel\u0117s, i\u0161draskytas salo-
nas, kuriame \u012fsikuria benam\u0117s ka-
t\u0117s - tokie, vargu ar kada dar va-
\u017eiuosiantys, automobiliai \u201epuo-
\u0161ia\u201c ne vien\u0105 miesto kiem\u0105.
Niekam nereikalinga ap-
leista transporto priemon\u0117
jau kelis m\u0117nesius riogso Pa-
nev\u0117\u017eio gatv\u0117s puo\u0161mena ta-
pusio renovuoto daugiabu\u010dio
kieme. \u201eNetvarkos \u017eidiniai\u201c, -
taip \u0161ias transporto priemones
vadina tvarkos kiemuose pri-
\u017ei\u016br\u0117tojai.
Toki\u0173 griuven\u0173 visame
mieste \u0161iuo metu priskai\u010diuo-
jamos kelios de\u0161imtys. Vilia-
masi, kad visai neseniai mies-
to politik\u0173 patvirtinti privers-
tinio automobili\u0173 nutempimo
\u012fkainiai ir tvarka pad\u0117s i\u0161valy-
ti gatves nuo vadinam\u0173j\u0173 au-
tolavon\u0173.
\u201eM\u016bs\u0173 name gyvenantys
vyresnio am\u017eiaus kaimynai
met\u0173 metus po langais laiko
sen\u0105 \u201eAudi\u201c. \u0160i ma\u0161ina tik u\u017ei-
ma viet\u0105, kai visi kiti turi suk-
ti galvas, kur palikti savo au-
tomobil\u012f. Pensininkai galvoja,
kad ja dar va\u017ein\u0117s, bet ma\u0161i-
na kaip nejudinama, taip ne-
judinama\u201c, - ai\u0161kino vienas
\u201e15min\u201c skaitytojas, gyvenan-
tis Kauno gatv\u0117je. Vyras tiki-
no svarstantis galimyb\u0119 kreip-
tis ir\u012f pareig\u016bnus, kad ma\u0161i-
na b\u016bt\u0173 pasir\u016bpinta.
Pernai d\u0117l be prie\u017ei\u016bros
palikt\u0173 automobili\u0173 sulauk-
ta \u0161imt\u0173 skambu\u010di\u0173. Daugiau
nei \u0161imto u\u017emir\u0161t\u0173 transpor-
to priemoni\u0173 \u0161eimininkai su-
sitvark\u0117 sulauk\u0119 tik pareig\u016b-
n\u0173 \u012fsp\u0117jimo.
Nukelta \u012f 3 psl.

Kiem\u0173 pri\u017ei\u016br\u0117tojai apleistas
transporto priemones vadina ne-
tvarkos \u017eidiniais: \u010dia prisikau-
pia \u0161iuk\u0161li\u0173, \u012fsikuria benamiai, jas
m\u0117gsta niokoti vaikai ir paaugliai.
E.Jankausko nuotr.

I\u0160 \u010cIAUP\u0172 B\u0116GS
\u0160VARESNIS
VANDUO
2 psl.
GARSENYB\u0116S

PROGRESINIAI
MOKES\u010cIAI
SKINASI KELI\u0104

6 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
+15 \u00b0C
+6 \u00b0C
KLAIP\u0116DA
SODAI
SK\u0118STA
\u0160IUK\u0160L\u0116SE
2 psl.
KLAIP\u0116DA
SPORTAS
PA\u017dADAI
LEDO RITULIUI
EINA V\u0116JAIS
9 psl.
RYTAS SU VALDEMARA
Dienos horoskopai visiems \u017eenklams
www.15min.lt/horoskopai
KLAIP\u0116DA
David\u0105 Beckham\u0105 pripa\u017eino
stilingiausiu vyru
Maskva strimgalviais
ruo\u0161iasi Eurovizijai
Paris Hilton jau \u017eino,
kas taps jos vyru
\u2022\u2022\u2022
STATOMAS
MIUZIKLAS
\u201eVERONIKA\u201c
4 psl.
KLAIP\u0116DA
WWW.15MIN.LT SKAITYKITE
PASAULIS
MOLDOVOJE -
SUKILIMAS PRIE\u0160
KOMUNISTUS
7 psl.
I\u0160 KIEM\u0172 DINGS
\u201eAUTOLAVONAI\u201c
8
TRE\u010cIADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2009 BALAND\u017dIO 8 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
/KLAIP\u0116DA
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+15 \u00b0C
+3 \u00b0C
+16 \u00b0C
+5 \u00b0C
+13 \u00b0C
Kaunas
+16 \u00b0C
+3 \u00b0C
+16 \u00b0C
+6 \u00b0C
+12 \u00b0C
Klaip\u0117da
+15 \u00b0C
+6 \u00b0C
+13 \u00b0C
+5 \u00b0C
+11 \u00b0C

Saul\u0117 teka 06:34
Saul\u0117 leid\u017eiasi 20:09
Dienos ilgumas 13:35
M\u0117nulio faz\u0117 - Prie\u0161pilnis.

vardadieniai
Aistis, Alma, Girtautas, Julija,
Martinetas, Perpetuas, Skirgail\u0117.
Europoje
At\u0117nai
+20 \u00b0C
Berlynas
+21 \u00b0C
Londonas
+13 \u00b0C
Madridas
+19 \u00b0C
Maskva
+2 \u00b0C
Pary\u017eius
+10 \u00b0C
Praha
+18 \u00b0C
Ryga
+12 \u00b0C
Roma
+19 \u00b0C
Talinas
+6 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
BALAND\u017dIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien bus saul\u0117ta, oro
temperat\u016bra 14-17 \u00b0C \u0161ilu-
mos. Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f 2-6 \u00b0C,
rytoj dien\u0105 15-18 \u00b0C, Klaip\u0117-
doje apie 13 \u00b0C \u0161ilumos.
Ketvirtadien\u012f kai kur gali
trumpai palyti.

Pavasar\u012f \u012f sodus pl\u016bstel\u0117jus miestie- \u010diams, juose lyg ant mieli\u0173 dygsta ir nelegal\u016bs \u0161iuk\u0161lynai.

Sod\u0173 bendrij\u0173 pirminin-
kai nesp\u0117ja r\u016bpintis atliek\u0173 i\u0161-
ve\u017eimu ir tam turi skirti t\u016bks-
tan\u010dius lit\u0173.
\u201e\u017dmon\u0117s meta \u0161iuk\u0161les kur
papuola. Pra\u0117jus\u012f savaitgal\u012f ban-
d\u0117me daryti reid\u0105 kartu su aplin-
kosaugininkais. \u0160e\u0161tadien\u012f bus
geri orai, baiminam\u0117s, kad bus
v\u0117l bumas\u201c, - \u201e15min\u201c sak\u0117 \u0160er-
n\u0173 sod\u0173 bendrijos pirmininkas
Mantas \u0160imkus. Anot jo, nors
yra priimta tvarka, kad sodinin-
kai patys turi sudaryti sutartis
su atliek\u0173 i\u0161ve\u017eimo\u012fmon\u0117mis
ir pasir\u016bpinti konteineriu prie
savo sklypo, tvarkos laikosi ne
visi. Konteineriais da\u017eniausiai
yra pasir\u016bpin\u0119 nuolat soduose
gyvenantys \u017emon\u0117s.
Ta\u010diau tik sezono metu\u012f so-
dus va\u017ein\u0117jantys kai kurie nekul-
t\u016bringi miestie\u010diai \u0161iuk\u0161les i\u0161m\u0117-
to arba degina. \u201eMes patar\u0117me
sodininkams, kad gali vienytis
keli sklypai ir pasir\u016bpinti vie-
nu bendru konteineriu, taip pi-
giau\u201c, - sak\u0117 M.\u0160imkus. Pasak jo,
\u0161io m\u0117nesio pabaigoje sodai bus
i\u0161valyti - i\u0161 gyventoj\u0173 surinkt\u0173
mokes\u010di\u0173 \u0161iuk\u0161l\u0117s bus i\u0161ve\u017etos.
Pirmininko teigimu, \u0160ern\u0173 so-
duose gyventojai yra\u012freng\u0119 tris
nelegalius \u0161iuk\u0161lynus, vienas i\u0161
j\u0173 labai didelis. \u201eLikviduosime
juos, ta\u010diau \u0161iuk\u0161li\u0173 netrukus
v\u0117l atsiras. Pernai vos i\u0161ve\u017e\u0117me,
o pakel\u0117se v\u0117l m\u0117t\u0117si atliekos\u201c, -
apgailestavo M.\u0160imkus.
I\u0161leid\u017eia t\u016bkstan\u010dius
\u201eDituvos\u201c sod\u0173 bendrijos
pirmininkas Vytautas Gedvi-
las \u201e15min\u201c teig\u0117, kad kol ne-
bus grie\u017et\u0173 \u012fstatym\u0173, proble-
ma tebebus aktuali. \u201eBando-
me atkreipti vald\u017eios d\u0117mes\u012f,
prie\u0161 por\u0105 savai\u010di\u0173 kreip\u0117m\u0117s\u012f
ministr\u0105 Raimund\u0105 Palait\u012f, kad
b\u016bt\u0173 priimti grie\u017etesni\u012fstaty-
mai. Dabar sod\u0173 bendrijos pir-
mininkas negali bausti \u0161iuk\u0161-
lintoj\u0173. Esame bej\u0117giai, galime
tik pagrasinti pir\u0161tu ir sakyti,
kad taip daryti negra\u017eu\u201c, - tei-
g\u0117 V.Gedvilas. Pasak jo, kasmet
sod\u0173 \u0161varinimui bendrija i\u0161lei-
d\u017eia apie 15-20 t\u016bkst. Lt. Bend-
rija turi savo ma\u0161in\u0105, darbuo-
tojus, kurie i\u0161tisus metus du
kartus per savait\u0119 \u012f s\u0105varty-
n\u0105 ve\u017ea \u0161iuk\u0161les. \u201eJei to neda-
rytume, pask\u0119stume \u0161iuk\u0161l\u0117-
se\u201c, - teig\u0117 V.Gedvilas. Jau ki-
t\u0105 savait\u0119 \u201eDituvos\u201c soduose
bus organizuojamos talkos.
Jos rengiamos kiekvien\u0105 pa-
vasar\u012f ir ruden\u012f.
Rengs reidus
Klaip\u0117dos rajono aplin-
kos apsaugos agent\u016bros ved\u0117-
jas Algirdas Vaitkus teig\u0117, kad
soduose bus rengiami reidai.
Vienas toks vyko pra\u0117jus\u012f sa-
vaitgal\u012f \u0160ern\u0173 sod\u0173 bendrijos
pirmininko pra\u0161ymu. \u201eReid\u0105
vykd\u0117me tris valandas, ta\u010diau
kai mes dirbome, nepavyko
nieko su\u010diupti. Soduose ma-
tyti kelios vietos,\u012f kurias \u017emo-
n\u0117s ne\u0161a \u0161iuk\u0161les. Tose vietose
reik\u0117t\u0173 pastatyti konteiner\u012f\u201c, -
si\u016bl\u0117 A.Vaitkus.
Anot jo, atliek\u0173 tvarkymo
taisykli\u0173 nesilaikantiems sodi-
ninkams agent\u016bros specialis-
tai gali skirti baudas. U\u017e nedi-
delio kiekio atliek\u0173 i\u0161metim\u0105
gali b\u016bti sura\u0161ytas\u012fsp\u0117jimas
arba tekt\u0173 sumok\u0117ti 100-200
Lt baud\u0105. A.Vaitkus primin\u0117,
kad atliek\u0173 soduose negali-
ma ir deginti.
Sodai sk\u0119sta \u0161iuk\u0161l\u0117se
Jei nei\u0161kils joki\u0173 trukd\u017ei\u0173, grei-
tu metu bus prad\u0117ta I vanden-
viet\u0117s rekonstrukcija. I\u0161 jos van-
duo tiekiamas \u0161iaurin\u0117s Klaip\u0117-
dos dalies gyventojams - tre\u010dda-
liui vis\u0173 miestie\u010di\u0173.
\u0160iuo metu rengiamos kon-
kurso proced\u016bros, nagrin\u0117-
jami pasi\u016blymai. \u201eTikiuosi,
kad per 2-3 savaites i\u0161rink-
sime konkurso laim\u0117toj\u0105 -
rangov\u0105. Per kelias savaites
ar m\u0117nes\u012f pasira\u0161ysime su-
tart\u012f ir tada prasid\u0117s projek-
tavimas\u201c, - sak\u0117 bendrov\u0117s
\u201eKlaip\u0117dos vanduo\u201c gene-
ralinis direktorius Leonas
Mak\u016bnas.
Rekonstrukcijos projek-
tas turi b\u016bti\u012fgyvendintas per
trejus metus nuo sutarties
pasira\u0161ymo. Anot pa\u0161neko-
vo, I vandenviet\u0117je vietoj se-
n\u0173 tarybiniais laikais pasta-
tyt\u0173 \u012frengini\u0173 atsiras nauji.
Jie pad\u0117s suma\u017einti vande-
nyje fluoro ir amonio perte-
kli\u0173. J\u0173 rodikliai \u0161iuo metu
neatitinka Europos S\u0105jun-
gos (ES) reikalavim\u0173.
Generalinio direktoriaus
teigimu, jau yra paskirti pini-
gai i\u0161 ES Strukt\u016brini\u0173 fond\u0173.
Projekto vert\u0117 - apie 52 mln.
Lt. I\u0161 j\u0173 apie 20 proc. arba ma-
\u017eiau turi sumok\u0117ti parei\u0161k\u0117-
jas. \u201eJei negautume reikalin-
g\u0173 leidim\u0173 statybai, projektas
sustot\u0173 ar gal\u0117t\u0173 ir \u017elugti\u201c, -
tvirtino L.Mak\u016bnas.
\u201eKlaip\u0117dos vanduo\u201c turi
laiku sp\u0117ti\u012fgyvendinti vis\u0105
projekt\u0105, nes jo trukm\u0117 pa-
gal ES reikalavimus yra api-
br\u0117\u017eta sutartimi. Jei nebus tel-
pama\u012f terminus, i\u0161kils gr\u0117s-
m\u0117, kad pinigus tikt\u0173 gr\u0105\u017ein-
ti atgal ES.
Po rekonstrukcijos - \u0161varesnis vanduo
aktualu
GINA
KUBILI\u016aT\u0116
g.kubiliute
@15min.lt
JURGITA
ANDRIEJAUSKAIT\u0116
j.andriejauskaite
@15min.lt
Savo sklypus kruop\u0161\u010diai pri\u017ei\u016brintys
sodininkai neretai visas \u0161iuk\u0161les
suver\u010dia pakel\u0117se. \u201e15min\u201c nuotr.
I\u0161 I vandenviet\u0117s tre\u010ddaliui

klaip\u0117die\u010di\u0173 tiekiamas van-
duo su f uoro ir amonio per-
tekliumi. E.Jankausko nuotr.

Mes patar\u0117me sodininkams,
kad gali vienytis keli sklypai ir pa-
sir\u016bpinti vienu bendru konteine-
riu, taip pigiau.
Sak\u0117 M.\u0160imkus.
I\u0161 kiem\u0173 dings \u201eautolavonai\u201c
3
2009 BALAND\u017dIO 8 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
KLAIP\u0116DA/
Atkelta i\u0161 1 psl.
Daugiabu\u010d ius namus
administruojan\u010dios bend-

rov\u0117s \u201eCity Service\u201c Klaip\u0117- dos padalinio vadovas Min- daugas Genys teig\u0117, kad ap-

leistos ma\u0161inos trukdo ir kie-
m\u0173 tvarkytojams.
\u201eTai nat\u016bralu. Jos traukia
\u0161iuk\u0161lintojus, benamius, pa-
\u017eaisti ant j\u0173 m\u0117gsta ir vaikai.
D\u0117l j\u0173 atsiranda daugiau dar-
bo - tai lyg savoti\u0161ki netvar-
kos \u017eidiniai\u201c, - sak\u0117 jis.
Rado dvi aik\u0161teles
Kaip pasakojo Klaip\u0117dos
apskrities Vyriausiojo polici-
jos komisariato Prevencijos
skyriaus ved\u0117jas Kazimie-
ras Sinkevi\u010dius, iki \u0161iol pasi-
r\u016bpinti be \u0161eiminink\u0173 prie-
\u017ei\u016bros paliktais automobi-
liais buvo kiek keblu.
\u201eEsmin\u0117 problema buvo
ta, kad nebuvo kur d\u0117ti toki\u0173
ma\u0161in\u0173\u201c, - ai\u0161kino jis.
Pasak \u201eKlaip\u0117dos kelei-
vinio transporto\u201c direkto-
riaus pavaduotojo Andriaus
Samuliovo, pasira\u0161ius sutar-
t\u012f su viena bendrove, privers-
tinai nutempti automobiliai
b\u016bt\u0173 gabenami\u012f dvi aik\u0161te-
les: Dubysos gatv\u0117je ir prie
Senosios perk\u0117los.
\u201eTvarka patvirtinta tik
pra\u0117jus\u012f m\u0117nes\u012f, tod\u0117l kol kas
nenutempta n\u0117 viena ma\u0161i-
na\u201c, - pripa\u017eino jis.
Pirmenyb\u0117 bus skiriama
tiems automobiliams, kuri\u0173
savininkai jas nesumok\u0117j\u0119
paliko apmokestintoje zono-
je. Jau turima duomen\u0173, kad
yra toki\u0173 transporto priemo-
ni\u0173, kurios paliktos gatv\u0117se
nuo tada, kai stov\u0117jimas ne-
buvo apmokestintas - nuo
pra\u0117jusi\u0173 met\u0173.
\u201eMa\u0161inos stovi pamestos,
kaip nereikalingas baga\u017eas,
u\u017eima viet\u0105 ir tiek\u201c, - paste-
b\u0117jo A.Samuliovas. Toki\u0173 au-
tomobili\u0173 yra visose zonose:
tiek raudonojoje, tiek gelto-
nojoje.
Per savait\u0119 - du
skambu\u010diai
\u201eSuskai\u010d iavome, kad
skambu\u010di\u0173 d\u0117l apleist\u0173 ma-
\u0161in\u0173 sulaukiame vidutini\u0161-
kai kas tre\u010di\u0105 dien\u0105\u201c, - tei-
g\u0117 K.Sinkevi\u010dius. Dauguma
palikt\u0173 ma\u0161in\u0173 \u0161eiminink\u0173
savo turt\u0105 patrauk\u0117 i\u0161kart po
\u012fsp\u0117jimo, nelaukdami, kol bus
paskirta bauda.
Pasak K.Sinkevi\u010diaus, ne-
prireik\u0117 n\u0117 poros savai\u010di\u0173,
kad jie patraukt\u0173 automobi-
l\u012f. Baudas prival\u0117jo sumok\u0117ti
tik keli klaip\u0117die\u010diai.
Jei per duot\u0105 laik\u0105 \u0161eimi-
ninkas nepasir\u016bpina savo ma-
\u0161ina, jam skiriama bauda nuo
250 iki 500 Lt. Nusi\u017eengimui
pasikartojus skiriama bauda
iki 1000 Lt.
Da\u017eniausiai apie paliktus
automobilius pareig\u016bnus in-
formuoja kaimynai.
Ta\u010diau ne visada gauta in-
formacija pasitvirtina.
\u201eB\u016bna, kad \u017emon\u0117s tie-
siog b\u016b na i\u0161vyk\u0119 arba su-
sirg\u0119\u201c, - sak\u0117 Patruli\u0173 rink-
tin\u0117s kuopos vadas K\u0119stu-
tis Mitkus.
Karini\u0173 oro paj\u0117g\u0173 kariai padeda at-
sodinti prie\u0161 trejus metus i\u0161degus\u012f
mi\u0161k\u0105 Smiltyn\u0117je.
Oro gynybos bataliono ka-
riai, vadovaujami vyresniojo lei-
tenanto Simo Spurganos, nuo
baland\u017eio 6 dienos padeda at-
sodinti did\u017eiulio gaisro metu i\u0161-
degus\u012f mi\u0161k\u0105 Smiltyn\u0117je. Trij\u0173
dien\u0173 mi\u0161ko atsodinimo akci-
j\u0105 bataliono kariai organizuo-
ja kartu su Kur\u0161i\u0173 nerijos nacio-
nalinio parko direkcija.
Pu\u0161ai\u010di\u0173 sodinuk\u0173 ir\u012franki\u0173
kariams par\u016bpino Smiltyn\u0117s gi-
rininkas K\u0119stutis Dik\u0161as.
2006-\u0173j\u0173 pavasar\u012f kilusio
gaisro metu Kur\u0161i\u0173 nerijoje i\u0161de-
g\u0117 235 ha mi\u0161ko. Mi\u0161ko atsodi-
nimas vyksta ne pirmus metus.
Pra\u0117jusiais metais Oro gynybos
bataliono kariai taip pat sodino
medelius Smiltyn\u0117je.
Per kelias dienas jie paso-
dino ma\u017edaug 300 ber\u017eeli\u0173 ir
per 10 t\u016bkst. pu\u0161ai\u010di\u0173. V\u0117liau
prie mi\u0161ko atsodinimo akcijos
prisid\u0117jo Kra\u0161to apsaugos sava-
nori\u0173 paj\u0117g\u0173 Lietuvos did\u017eiojo
kunigaik\u0161\u010dio Butigeid\u017eio drag\u016b-
n\u0173 mokomojo bataliono, Kari-
ni\u0173 j\u016br\u0173 paj\u0117g\u0173 kariai, Lietuvos
\u0161auli\u0173 s\u0105junga.
Gaisro gesinimo operacijo-

je 2006 metais taip pat dalyva- vo kariai ir karini\u0173 oro paj\u0117g\u0173 sraigtasparniai.

Tenka pakratyti pinigin\u0119

Pagal uostamiestyje galiojan\u010dias taisykles savininkui, kurio transporto priemon\u0117 buvo priverstinai nutempta, tekt\u0173 su- mok\u0117ti beveik 140 Lt. Papildomai jam tekt\u0173 susimok\u0117ti ir u\u017e laik\u0105, kur\u012f jo ma\u0161ina praleis aik\u0161tel\u0117je. \u0160is mokestis yra nuo 2,3 Lt, jei transporto priemon\u0117 ten prastov\u0117s tik valand\u0105. Jei automobilis aik\u0161tel\u0117je prastov\u0117s par\u0105 - teks susimok\u0117ti dau- giau kaip 17 Lt.

Kariai padeda atsodinti mi\u0161k\u0105
Kariai i\u0161degusiame Smiltyn\u0117s
mi\u0161ke sodina pu\u0161aites. KAM nuotr.
AURELIJA
KRIPAIT\u0116
a.kripaite
@15min.lt

Skai\u010diuojama, kad \u0161iuo metu
miesto kiemuose gali b\u016bti 20-30
be prie\u017ei\u016bros palikt\u0173 apleist\u0173 au-
tomobili\u0173. E.Jankausko nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->