Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rozsudok Špecializovaného trestného súdu v prípade MIlana Juhásza

Rozsudok Špecializovaného trestného súdu v prípade MIlana Juhásza

Ratings: (0)|Views: 4,367|Likes:
Published by Rómovia sme sk
Rozsudok Špecializovaného trestného súdu v prípade MIlana Juhásza
Rozsudok Špecializovaného trestného súdu v prípade MIlana Juhásza

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Rómovia sme sk on Jun 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

 
Spisová značka: BB
-4T/52/2012-1301
IČS:9512100179
 
ROZSUDOKV MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica v
 
senáte zloženom z
predsedu
senátu JUDr. Romana Púchovského a
 
členov senátu JUDr. Michala Tr 
ubana a
JUDr. OldřichaKozlíka
na h
lavnom pojednávaní konanom dňa
27.03.2013 v
trestnej veci obžalovaného
XY pre
obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa §
144 ods. 1, ods. 2
 písm. c)
 
Trestnéhozákona
s
 poukazom na ustanovenie § 138 písm. j) Trestného zákona
 
a iné
, takto
r o z h o d o l :
Obžalovaný:
 
XY
,
 
nar. XX.XX.XXXX v XX, trvale bytom XX, ul. XX,
ženatý, t.č. v
 
Ústave pre výkon väzby Leopoldov,
 
s a u z
n á v
a z a v
i n n é h o
,
ž e
 
na presne nezistenom mieste v obci xxxxx a v
 presne nezistený deň v
 
 jarných
mesiacoch v
roku 2011 si od nezistenej osoby neoprávnene bez príslušného povoleniazadovážil krátku strelnú zbraň
, a
to samonabíjaciu piš
t
oľ československej výroby zn. ČZ vzor 
52, kal. 7,62 x
25, výrobné číslo C 06193, podomácky upravenú a
 
streľbyschopnú, dvazásobníky do tejto zbrane a
 
najmenej 28 kusov ná
 bojov kal. 7,62 x
25,5 kusov nábojov kal.7,65 mm Browning, 8 kusov nábojov 38 Special a
 
1 náboj kal. 357 Magnum, ktoré sa podľa §
 
2 ods. 1 písm. g), § 4 ods. 2 písm. g), § 8 ods. 1, § 12 ods. 1, § 28 ods. 4 písm. d) zákona č.
190/2003 Z. z. o zbraniach a
strelive považujú za zakázanú zbraň a
 
za strelivo podliehajúcezákonu, tieto následne prechovával v
 
mieste trvalého bydliska v
obci xxxxxx
až do dňa16.06.2012, kedy po tom, čo sa ráno v
 
čase približne o
09.00 h v
mieste trvalého bydliska
zobudil a vstal,
so zámerom definitívne vyriešiť problém s
 
neprispôsobivými obyvateľmi
mesta xxxxx
ich usmrtením, vzal vyššie opísanú strelnú zbraň, napáskoval do nej dva plnézásobníky, ďalej okrem týchto zásobníkov zobral 12 kusov samostatných nábojov kal. 7,62
x25 a na osobnom motorovom vozidle zn. xxxxx
, ev. č.:
XX modrej farby sa z
miesta trvalého
 
Spisová značka: BB
-4T/52/2012
2
 bydliska v obci xxxxxx
odviezol pred rodinný dom č.
xxxxxx ulici v xxxxxx, kde v
čase
okolo 10.10 h z
vozidla vystúpil, neoprávnene cez bránu vošiel do dvora uvedeného
rodin
ného domu a
bez slov z prinesenej zbrane namieril a
vystrelil 8 krát na osobynachádzajúce sa na dvore, pričom st
eľbou zasiahol:
 
 poškodeného
XY, nar. XX.XX.XXXX
, ktorého usmrtil strelou do hlavy,
 
 poškodeného
XY, nar. XX.XX.XXXX
, ktorého usmrtil strelou do
pletenca pravej
dolnej končatiny, hrudníka a
brucha,
 poškodeného
XY, nar. XX.XX.XXXX
, ktorého usmrtil strelou do hlavy a
chrbta,
 poškodeného
XY, nar. XX.XX.XXXX
, ktorého neusmrtil, ale ktorému spôsobilstrelné poranenia – 
 
 priestrel tela spôsobujúci poranenie pečene, žalúdka a
 
vonkajšej vrstvytenkého čreva a
 
 postrelenie lakťa spôsobujúce tiež odlomenie dolného konca ramennej kosti
a
 poranenie puzdra lakťového zhybu
, a
 poškodenú
XY, nar. XX.XX.XXXX
, ktorú neusmrtil, ale ktorej spôsobil strelné
 poranenie
 – 
p
riestrel sedacej časti tela v
 
oblasti veľkého sedacieho svalu vpravo a
stehna,
t e d a
iného úmyselne usmrtil s
 
vopred uváženou pohnútkou a
 
zároveň sa pokúsil inéhoúmyselne usmrtiť s
 
vopred uváženou pohnútkou, pričom tento čin spáchal na viacerýchosobách, súčasne sebe zadovážil a
 
držal strelnú zbraň bez povolenia, súčasne sebe zadovážil
a
držal strelivo bez povolenia a
 
súčasne neoprávnene vnikol do obydlia iného a
 
tento činspáchal so zbraňou,
č í m s
 
p á c h
a l
obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestnéhozákona s
poukazom
na ustanovenie § 138 písm. j) Trestného zákona a
to z
časti dokonaný
a z
časti v
 
štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona v
 
súbehu so zločinomnedovoleného ozbrojovania a
 
obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 Trestnéhozákona, prečinom nedovoleného ozbrojovania a
 
obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods.1 Trestného zákona a
 
 prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods
. 2
 písm. a) s
 
 poukazom na ustanovenie § 138 písm. a) Trestného zákona.
 
Z a t o s a o d s u d z u j e :
Podľa § 144 ods. 2 Trestného zákona, § 38 ods. 2, ods. 8 Trestného zákona, § 36 písm. j), l), § 37 písm. f) a
 
h) Trestného zákona, § 41 ods. 1 Trestného zákona, § 39 ods. 2 písm. c)Trestného zákona na úhrnný trest odňatia slobody v
 
trvaní
9 (deväť) rokov.
 
Podľa § 48 ods. 3 písm. b) Trestného zákona zaraďuje obžalovaného na výkon trestuodňatia slobody do ústavu s
 
maximálnym stupňom stráženia.Podľa § 60 ods. 1 písm. a) Trestného zákona ukladá aj trest prepadnutia veci, a
to
krátkej strelnej zbrane – 
 
samonabíjacej pištole československej výroby zn. ČZ vzor 52, kal.7,62 x 25, výrobného čísla C 06193 s
 
dvoma zásobníkmi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->