Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Duurzaamheid moet marketing ontstijgen, Facto Magazine 2013, nr. 6

Duurzaamheid moet marketing ontstijgen, Facto Magazine 2013, nr. 6

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by TOPdesk
Hoe ziet de facilitaire wereld er over vijf jaar uit? Dat was de centrale vraag van het rondetafelgesprek dat Facto Magazine onlangs organiseerde. Zes professionals discussieerden - onder leiding van Victor van Hooijdonk - aan de hand van een aantal stellingen over ontwikkelingen, kansen en valkuilen. Facto Magazine 2013, nr 6, door Dennis van Asselt.
Hoe ziet de facilitaire wereld er over vijf jaar uit? Dat was de centrale vraag van het rondetafelgesprek dat Facto Magazine onlangs organiseerde. Zes professionals discussieerden - onder leiding van Victor van Hooijdonk - aan de hand van een aantal stellingen over ontwikkelingen, kansen en valkuilen. Facto Magazine 2013, nr 6, door Dennis van Asselt.

More info:

Published by: TOPdesk on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
20
 
|FACTO MAGAZINE| 6 2013
>>
FACTO:RONDETAFELGESPREK
Duurzaamheid moet marketing
Hoe ziet de facilitaire wereld er over vijf jaar uit? Dat was de centrale vraag vanhet rondetafelgesprek dat Facto Magazine onlangs organiseerde. Zes professionalsdiscussieerden - onder leiding van Victor van Hooijdonk - aan de hand van eenaantal stellingen over ontwikkelingen, kansen en valkuilen.
door 
DENNIS vAN ASSELT
 fotografie
HENK SNATERSE,ALPHEN AAN DEN RIjN
 V 
oor het rondetafelgesprek van Facto Magazinelegde gespreksleider Victor van Hooijdonk,directeur van VFM Facility Experts, een aantalactuele thema’s op tafel. Zes vakgenoten uit defacilitaire wereld met een vooruitziende blik,schoven aan voor een levendige discussie. Van Hooijdonk opende de sessie met Het Nieuwe Werken. Uit het Facility Management Marktonderzoek van Twynstra Gudde uit 2012,bleek ondermeer dat ruim 61 procent van de facilitaire managers Het Nieuwe Werken(HNW) heeft geïmplementeerd of ermee bezig is. ‘We hebben te maken met veel ontwikkelingen', weet Van Hooijdonk. ‘Naast de crisis zien we een nieuwegeneratie medewerkers op de arbeidsmarkt. Hebben we over vijf jaar nógminder kantoorpanden met vaste werkplekken?’Richard Hartendorp, manager Corporate Huisvesting en Facilities bij Schip-hol Group, heeft de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan met HNW tijdens de lancering van een nieuw werkplan bij de Schiphol Group. ‘Ik geloof dat met goede technologische ondersteuning mensen volop gebruik gaanmaken van de mogelijkheden om plaatsonafhankelijk te acteren. Zo voerenmensen administratieve taken vaak uit op een andere locatie dan het kantoor.In de afgelopen jaren is het aantal vierkante meters minder geworden, dat zetnog wel door.’
ontstijgen
 
21
 
22
 
|FACTO MAGAZINE| 6 2013
FACTO:RONDETAFELGESPREK
Eveline Wiegand, hoofd Facilitaire Diensten bijpolitie Midden-Nederland, vult aan dat zékerin haar werkomgeving de aard van de proces-sen bepaalt wat mogelijk is. ‘Mensen die bij depolitie binnen een extra beveiligde omgeving metinformatie omgaan, kunnen niet op een anderemanier werken omdat de veiligheid nog niet goedgefaciliteerd kan worden. Maar het gros van onzemensen met kantoorachtige werkzaamheden wordt uit hun comfortzone gehaald omdat we éénlandelijke bedrijfsvoering aan het creëren zijn.Dan kunnen ze dus vaker plaatsonafhankelijk  werken. Maar wanneer de kantoorruimtes op bepaalde dagen worden gebruikt voor ontmoe-tingen, moet je die piekmomenten wel kunnenopvangen.’
OntmOetingsplek
Erik van Kampen, salesmanager bij Hectas Faci-lity Services, herkent dit probleem.‘Ik merk bij opdrachtgevers dat ze hebben ge-hoord van HNW, nadenken over centraliseren en van vijf regiokantoren misschien naar één willen,maar vooral kijken naar de kostenreductie bij deafname van het aantal meters. De vraag is wat ergebeurt als de werknemers wel degelijk naar éénontmoetingsplek komen. Hoe regel je een stilte-plek, een plek waar je kan bellen? Daar schort hetnog wel eens aan.’ Rob Boele, sales en marketingdirecteur CWS Nederland, heeft er wel ideeënover: ‘Als je dat zelfstandig wilt oplossen, krijg jeproblemen. Dat moet je managen samen met eenaantal bevriende, gerelateerde organisaties, goed verspreid in Nederland of zelfs internationaal. De vraag is wel: hoe bind je als individueel bedrijf jemensen aan je? Het wordt lastig voor een organi-satie een eigen identiteit te behouden.’De vraag is ook of de jongere generatie HNW echt omhelst. ‘De jongere garde onder onze wetenschappers heeft een heel andere manier van werken en bindt zich ook op een andere manieraan een organisatie’, weet Etty van der Leij van deTU Delft.‘Het gaat er veel meer om of ze hun eigen iden-titeit kwijt kunnen binnen de identiteit van defaculteit of opleiding.’ Renske van der Heide,product manager bij TOPdesk, ziet dezelfde ont- wikkeling en wijst op een misverstand over HNW.‘Het ligt eraan hoe je HNW interpreteert. Vaak  wordt het verward met thuiswerken. Jongeren
RichardHartendorp:‘In de afge-lopen jarenis het aantal vierkantemeters min-der gewor-den, datzet nog weldoor.’

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->