Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Globalizarea

Globalizarea

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by adyman1989

More info:

Published by: adyman1989 on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE DREPTMASTER DREPT COMUNITAR 
REFERAT
CONTRIBUŢIA UNIUNIIEUROPENE LA REZOLVAREAPROBLEMELOR GLOBALE DEMEDIU
MASTERANZI BECU OLESEA
BOLEA CARMEN-LUIZA
 
PLANULCAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE
Secţiunea 1. Eco-globalizareaSecţiunea 2. Aspectele privind supravegherea calităţii mediului pe plan internaţionalSecţiunea 3. Impactul asupra dreptului internaţional al mediului
CAPITOLUL II. CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN MATERIE DE MEDIU
Secţiunea 1. Situaţia în Uniunea EuropeanăSecţiunea 2. Necesitatea şi premisele cooperării europene în materie de mediu.Secţiunea 3. Problemele protecţiei mediului în Europa şi imperativul cooperării regionale.
CAPITOLUL III. CADRUL INTERNAŢIONAL PRIVIND PROBLEMELE GLOBALE DEMEDIU
Secţiunea 1. Conferinţele mondiale din domeniul protecţiei mediului şi documentele adoptate
CAPITOLUL IV. COOPERAREA INSTITIONAEUROPEANĂ PRIVINDREZOLVAREA PROBLEMELOR GLOBALE DE MEDIU
Secţiunea 1. Comisia Economică a ONU pentru Europa (CEE/ONU)Secţiunea 2. Consiliul EuropeiSecţiunea 3. Organizaţia pentru Cooperarea şi Dezvoltarea Economică (OCDE)
CAPITOLUL V. COOPERAREA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL CONSERRIINATURII
Secţiunea 1. Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturii din EuropaSecţiunea 2. Convenţia privind conservarea naturii şi protecţiei peisajelor Beni-LuxSecţiunea 3. Convenţia pentru protecţia Alpilor Secţiunea 4. Convenţia pentru protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor Secţiunea 5. Acordul privind conservarea liliecilor în EuropaSecţiunea 6. Convenţia Europeană a peisajelor Secţiunea 7. Protocolul privind ariile special protejate ale Mediteranei
CONCLUZIIBIBLIOGRAFIE
2
 
CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVESecţiunea 1. Eco-globalizarea
Pentru a fi în măsură de a răspunde la o nouă datare a ordinii lumii, dreptul internaţional almediului va trebui să se fundamenteze pe careva mutări esenţiale. Ecologia este nu mai mult decât oştiinţă biologică, o doctrină sau mişcare ideologică ( politică sau civilă), dar a devenit de asemeneao sursă fundamentală de drept ca o regulă între umanitate şi mediul lor de trai. În acelaşi timpglobalizarea necontrolată a tulburat valorile tradiţionale ale societăţii umane, şi modalităţile deoperare cu complexităţile de globalizare care sunt încă nu pe deplin adaptate la cerinţele noilor realităţi.Dreptul mediului a fost întotdeauna, indiferent de nivelul său sau forma, un drept de specii,fiind esenţialmente axat pe conservarea supremă exprimînd o penetraţie în subconştientul uman alconceptului de responsabilitate pentru mediu.Aceasta ar trebui să fie exprimată concret prin iniţierea şi implementarea unei strategiiglobale de mediu, unei politici şi, nu în cele din urmă, legea, toate adecvate la scopurile propuse.Eco-globalizarea îşi asumă schimbarea într-o intra şi inter-generalizatoare solidaritate îndrept, ţintită de a asigura conservarea biosferei cu omenire ca o parte integrală. Scopul de bază propus este de a rezolva aparentele contradicţii antagoniste între sursa antropologică şi propunereaeco-centrică, precum şi soluţiile promovate în această direcţie sunt adecvat reflectate la nivelul legalsubstanţial.
1
În exprimarea în particular, unica limită este frontiera între societate şi natură; dacă aceeaeste completatăcu cerinţele dreptului natural, reglementarea legală rămânând ineficientă, şi dacă nueste legal sancţionată, nu trebuie să fie asimilate cu acţiunea coerentă şi social efectivă.Mai mult ca atât , inserarea conceptelor specifice, cum ar fi „dreptul viitoarelor generaţii”,„dreptul speciilor”, etc cu implicări asociate, implică, tendinţa ieşită din careva matrice tradiţionaleşi de asemenea afirmaţii complete ale particularităţilor definite.Esenţa „ecologică” a dreptului este curent caracterizată, din punctul legal de vedere şi la unstagiu incipient, cu cel puţin două elemente: recunoaşterea şi garantarea drepturilor fundamentaleale omului la sănătate şi la un mediu ecologic balansat, şi aşezarea interferenţei ecologice ca undrept fundamental respectiv.
2
Referinţele formale la condiţia umană individuală, capitalizată pe experienţa şi beneficiileconceptului drepturilor omului este şi parte a tradiţiilor legale vestice la o tranziţie evidentăgeneralizâned apropierea.De fapt, interferenţa ecologică exprimă dreptul comunităţilor internaţionale de a interveni, la jumătate din speciile cu dreptul de a supravieţui, fiind totuşi violări serioase a dreptului mediului şi
1
DUŢU Mircea, „
 Environmental Law Studies”,
Ecological University Press, Bucureşti, 2004, p. 28
2
Ibidem,
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->