Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

BÖLÜM I
GİRİŞ
Problem
Amaç
Alt Amaçlar
Denenceler
Araştırmanın Önemi
Sınırlılıklar
Tanımlar
BÖLÜM II
İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR
2.1. Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği
2.1.1. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması
Tablo 1. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması
2.1.1.1. İç Giyim
2.1.1.2. Dış Giyim
2.1.1.3. Üst Giyim
2.1.1.4. Özel Amaçlı Giyim
2.1.2. Erkek Gömleği
2.1.2.1. Erkek Gömleğinin Tanımı
2.1.2.2. Erkek Gömleğinin Tarihçesi
2.1.2.3. Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması
2.1.2.3.1. Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması
Sınıflandırılması
2.1.2.4.Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
2.2. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi
2.2.1. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri
2.2.2. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları
2.2.3. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri
Tablo 2. ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması
2.2.4. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları
a. Normal Erkek Vücudu
2.3.1. Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı
2.3.1.1. Antropometrinin Tanımı
2.3.1.2. Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı
2.3.2. Antropometrik Ölçü Almanın Önemi
2.3.3. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar
2.3.4. Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri
Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler
2.4.1. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı
2.4.1.1. Ergonominin Tanımı
2.4.1.2. Kalıbın ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı
2.4.2. Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi
2.4.3. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler
2.4.4. Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler
2.4.4.1. Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme
2.4.4.2. Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme
2.4.4.3. Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme
2.4.4.4. Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme
2.4.4.5. Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme
2.5. İlgili Yayın ve Araştırmalar
BÖLÜM III
ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ
3.22. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi
3.23. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol, Yaka ve Manşet Çizimi
3.25. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi
3.26. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol, Yaka ve Manşet Çizimi
3.28. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi
3.29. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi
3.30. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri
3.31. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi
3.32. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi
3.34. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi
3.35. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol, Yaka ve Manşet Çizimi
3.37. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi
3.38. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol, Yaka ve Manşet Çizimi
3.40. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi
3.41. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol, Yaka ve Manşet Çizimi
3.43. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi
3.44. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol, Yaka ve Manşet Çizimi
BÖLÜM IV
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Evren ve Örneklem
Dağılımı
Bölgelere Dağılımı
Verilerin Toplanması
Verilerin Analizi
BÖLÜM V
BULGULAR
5.1. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri
Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği
Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı
Tablo 18.2. Göğüs Çevresi
Tablo 18.4. Kalça Çevresi
Tablo 18.6. Boyun Çevresi
(38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu
Tablo 19. Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 19.1. Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 19.2. Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 19.3. Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 20. Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 20.1. Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 20.2. Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 20.3. Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 21. Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 21.1. Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 21.2. Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 21.3. Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 22. Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 22.1. Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 22.2. Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım
Tablo 22.3. Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 23. Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 23.1. Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 23.2. Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 23.3. Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 24. Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 24.1. Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 24.2. Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 24.3. Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 25. Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 25.1. Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 25.2. Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 26. Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 26.1. Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 26.2. Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 26.3. Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 27. Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 27.1. Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 27.2. Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 27.3. Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 28. Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 28.1. Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 28.2. Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 30.1. Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı
görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu, yaka ayağı genişliği görünümü önde
Tablo 31. Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Farkı Dağılımı
Tablo 32. Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 32.1. Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 32.2. Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 33. Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı
Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu
Tablo 34. Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 35. İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 36. Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
yaka) öğrencilerden cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı
Tablo 37. Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 38. Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Uygunluğu
41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu
Tablo 41. Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 41.1. Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 41.2. Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 41.3. Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 42. Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 42.1. Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 42.2. Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 42.3. Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı
Tablo 43. Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 43.1. Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 43.2. Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 43.3. Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 44. Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 44.1. Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 44.2. Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 44.3. Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 45. Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 45.1. Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 45.2. Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı
Tablo 46. Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 46.1. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 47. Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu
Tablo 47.1. Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 47.4. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 47.7. Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
Tablo 48. Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı
BÖLÜM VI
TARTIŞMA ve YORUM
BÖLÜM VII
SONUÇ VE ÖNERİLER
Tablo 53. Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller
7.2. Denenmiş, Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi
Yaka ve Manşet Çizimi
7.5. Denenmiş, Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi
7.8. Denenmiş, Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi
7.11. Denenmiş, Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi
KAYNAKÇA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MÜLLER KALIP SSTEM

MÜLLER KALIP SSTEM

Ratings:
(0)
|Views: 159|Likes:
Published by Utkay Dönmez

More info:

Published by: Utkay Dönmez on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2015

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 138 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 144 to 183 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 192 to 237 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 243 to 282 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->