P. 1
Stefan Simona Alina Ro (1)

Stefan Simona Alina Ro (1)

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Razvan Tudor Pop

More info:

Published by: Razvan Tudor Pop on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA BABEŞ
-BOLYAI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
 DEPARTAMENT
UL DE PSIHOLOGIE CLINICǍ ŞI PSIHOTERAPIE
 
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT
FUNCŢIILE ÎNGRIJORĂRII – 
ROLUL
CREDINŢELOR POZITIVE DESPREÎNGRIJORARE ŞI AL CREDINŢEL
OR 
IRAŢIONALE
 
DOCTORAND:
 
ŞTEFAN SIMONA IOANA
 
COORDONATOR ŞTIINŢIFIC
:
PROF. UNIV. DR. DAVID DANIEL
 
CLUJ-NAPOCA2011
 
 
MULŢUMIRI
 
Aş dori în primul rând să îi mulţumesc coo
rdonatorului
ştiinţific al acestei lucrări,
 prof. univ. dr. Daniel David
, pentru îndrumarea oferită pe parcursul întregul programdoctoral, precum şi tuturor membrilor Departamentul de Psihologie Clinică şi
Psihoterapie, care mi-
au oferit deopotrivă sprijin şi valoroase cunoştinţe
 
ştiinţifice
. De
asemenea, îmi exprim mulţumirea faţă de conf. dr. Aurora Szentagotai şi prof. dr.
Graham Davey pentru interesul manifestat
faţă de această cercetare şi pentru sugestiileoferite. Nu în ultimul rând, aş vrea să mulţumesc familiei şi prietenilor mei pentru
sprijinul pe care mi l-au acordat în toate demersurile mele profesionale.
 Note.
 _______________________________________ 
(1) Această cercetare a fost sprijinită prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL
SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, Contract POS DRU 6/1.5/S/3
 – 
 
―STUDIILE DOCTORALE, FACTOR MAJOR DE DEZVOLTARE A ŞTIINŢELOR 
SOCIO-
ECONOMICE ŞI UMANISTE‖
 
(2) Prin aceasta se certifică
(
Ştefan Simona
-Ioana
) următoarele
:
(a) Rezumatul include contribuţia originală a drd. Ştefan Simona
-Ioana (autor) de pe parcursul programului doctoral; cercetarea a f 
ost supervizată ştiinţific de către prof. univ.
dr. Daniel David.(b) Un
ele părţi ale tezei au fost deja
 
acceptate spre publicare sau prezentate la conferinţe
;
acestea au fost marcate în teză prin note de subsol.
 
(c) Teza a fost scrisă respectând standard
ele academice de redactare. Întregul text al tezei
şi rezumatul acesteia a fost redactat de către Ştefan Simona
-
Ioana, care îşi asumă întreaga
responsabilitate pentru redactare.
 
Introducere şi problematica cercetării
.......................................................................... 41.2. Releva
 
Studiul 1. Dezvoltări recente în investigarea experimentală a iluziei controlul
ui. Unstudiu meta-analiticIntroducere .........................................................................
Error! Bookmark not defined.
...................................................................................................................................
18 
Metoda…………………………………………………………………………………...18
Instrumente de măsură
...................................................................................................... 18Rezultate ........................................................................................................................... 19Discu
Studiul 3. Dezvoltarea şi testarea unor instrumente de măsurare a credinţelor raţionale/iraţionale legate de incertitudine şi control.........................................................21
Instrumente de măsură
...................................................................................................... 21Rezultate ........................................................................................................................... 23

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->