Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ivan KOPREK, Toma Akvinski o prijateljstvu

Ivan KOPREK, Toma Akvinski o prijateljstvu

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by Neo_Thomist
Esej p. Ivan Kopreka SJ o Akvinčevim razmišljanjima o prijateljstvu.
Esej p. Ivan Kopreka SJ o Akvinčevim razmišljanjima o prijateljstvu.

More info:

Published by: Neo_Thomist on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

pdf

text

original

 
TOMA AKVINSKI O PRIJATELJSTVUIvan Koprek 
U želji da nadopuni Aristotelovu misao Toma Akvisnki se posebno pozabavio pitanjemmogućnosti prijateljstva s Bogom. Aristotel je držao da je prijateljstvo s Bogom (odnosno s bogovima) nemoguće. Tomina su djela prožeta teološkim izvodima koji imaju golemekonsekvence u ljudskoj praksi. Budući da je iza sebe imao kršćansko naslijeđe i pojmove kaošto su osobe, milost, milosrđe i drugo, Toma je pokušao objasniti Aristotelove tvrdnje, osobitoonu o nemogućnosti prijateljstva s Bogom.I za Tomu je smisao našega života trajno produbljivanje prijateljskog odnosa s Bogom. Pozivna to prijateljstvo slobodna je Božja inicijativa pa stoga i ljudski odgovor mora biti slobodan.Ta gotovo nezamisliva mogućnost prijateljstva s Bogom, s kojim je naš život započet, pokojem se održava i s kojim se u vječnosti dovršuje, jest ono što Bog želi za svakoga od nas.Bog je milosrdan. On je Ljubav koja nam ne oduzima našu najvažniju individualnost -slobodu.U prijateljstvu s čovjekom Bog dijeli život, a ljubav koja se razvija iz tog dijeljenja s namazove se milosrđe (gratia). Božja je sreća Bog sam, odnosno njegova životna djelatnost koja jesavršena predstavka vječne ljubavi između Oca i Sina koji je Duh. Stoga možemo zaključitida je Božja sreća prijateljski život, neka vrsta trajnog zajedništva prijateljske ljubavi kojuteološki nazivamo Trojstvom. Čovjekovo udioništvo na trojstvenom životu Božji je slobodnidar - milost. Milost je nadnaravni oblik savršenstva uliven u osobu, neka vrsta kreposti pokojoj je Bog može pokrenuti da postigne vječna dobra. Božja nam milost omogućuje istinskinadnaravni život, "prijateljstvo" (amicitia quendam) s Bogom.Aristotelov primat ljubavi prema samome sebi u odnosu prema drugima izazvao je reakcije uTominim zamišljajima. Toma smatra da najprije treba ljubiti Boga, potom sebe, bližnjega, pavlastito tijelo. Dakle, u samoljubavi, ljubavi prema samome sebi, nije središte u onome janego u Stvoritelju. Tako i u ljubavi prema bližnjemu ne ljubimo blizinu drugoga, negonjegovu blizinu prema Bogu po kojoj i ja tek imam mogućnost ljubiti sebe. Budući da smo bližnji i ja Božji dar, drugoga treba ljubiti kao svoju dušu i pritom bližnji može označavati inajdaljeg, čak i neprijatelja. Ljudi povezani ljubavlju, svoju zajedničku ljubav pronose dalje, k drugima. Prijateljstvo s Bogom i ljudima izražava se stoga na kraju i kao angažman za"bonum commune".
 
Svoje je uviđaje o prijateljstvu Toma preuzeo od Aristotela: prijateljstvo počiva na svjesnojobostranoj dobrohotnosti; ono je intimnost zajedništva prijatelja; prijateljstvo je moguće samounutar istih kreposti. No što kod Aristotela ostaje samo na razini međuljudskoga, kod Tome poprima novu kvalitetu.Pojam na koji se Toma oslanja da bi istaknuo obostranost u prijateljskom odnosu jest"communicatio" kojim je zapravo preveo Aristotelov izraz "koinonia". Taj pojam izražavamoment izmjene suživota.Ako je prijateljstvo savršeni oblik ljubavi, onda ga se mora shvaćati iz biti ljubavi. U tom jekontekstu bitno ono, Tomi svojstveno, razlikovanje dvostruke tendencije ljubavi: "amo benevolentiae" i "amor concupiscentiae".Zamislimo čovjeka koji svojem susjedu želi i misli svako dobro. To "željeti dobro" i "mislitidobro" u biti je izražaj ljudske moći koju nazivamo ljubav. Takva ljubav ima dvostrukousmjerenje: prvo, ona je usmjerena na osobu kojoj se želi dobro "jer postoji, jest". To jeljubav benevolencije, dobrohotnost ili jednostavno ljubav (amor simpliciter). Drugo,sekundarna je tendencija usmjerena na dobra koja želim nekoj osobi i što, ako je u mojojmoći, djelatno pokušavam ostvariti, primjerice uspjeh, zdravlje. Takva dobra ne ljubim radinjih samih nego radi osobe kojoj ona trebaju biti na dobro kao sredstva za cilj, kao "bonumalteri". Prema toj tendenciji ljubav se naziva ljubav žudnje, "amor concupiscentiae" ili ljubavu nekom odnosu (amor secundum quid). Drugim riječima: nešto mogu ljubiti kao samostalnou sebi zaokruženo dobro (ut bonum subsistens) - tako ljubim onoga kome želim dobro; ilidobro s obzirom na drugoga (ili na samoga sebe) koga to treba usavršiti (ut bonum inhaerenssive accidentale) - tako ljubim ono što drugome ili meni samome treba doći kao dobro. Akogovorimo o prijateljstvu, onda stalno u temelju mora biti djelatna ljubav dobrohotnosti. Ako, pak, neko dobro obuhvatimo samo ljubavlju želje, onda ne može biti govora o prijateljskojljubavi.Već je u prvom određenju jasno da se, prema Tomi, o istinskom prijateljstvu ne možegovoriti, ako čovjek drugoga čovjeka promatra i koristi kao sredstvo za dostignuće svojihvlastitih ciljeva ili za zadovoljenje vlastitih strasti.Ljubav dobrohotnosti (amor benevolentiae) čovjek može njegovati za sebe samoga i zadrugoga. Za čovjeka je po naravi nužna ljubav prema samome sebi. To, dakako, nije prijateljstvo, no to je više nego prijateljstvo jer ljubav prema samome sebi ne počiva na bilo
 
kakvom ujedinjenju, kao prijateljstvo, nego na jedinstvu, identitetu ljubljenoga sa samimsobom. Riječ je zapravo o samoprihvaćanju. Samoprihvaćanje i ljubav prema samome sebiostaju korijen, načelo i praslika dobrohotnosti i prema drugima. Ono je u tome da se premadrugome slično dobrohotno odnosim i ponašam kao prema samome sebi. Stoga će ponašanjenekoga čovjeka prema prijatelju uvijek, na neki način, odražavati crte njegova ponašanja prema samome sebi. Tko u sebi na prvome mjestu "ljubi i njeguje dijete Božje", taj će i u prijateljstvu prvenstveno tražiti i gledati, ne zemaljskog čovjeka, nego "dijete Božje" te ga kaotakvog prihvaćati, poštivati, ljubiti.Da bi dobrohotna ljubav mogla biti prijateljstvo treba biti obostrana. "Amicitiam dicimus esse benevolentiam in contrapassis." Stoga ljubav prijateljstva može postojati samo izmeđurazumnih, osobnih bića. Svako navezivanje na nerazumno biće, u želji da zadobije obrise prijateljstva, bilo bi zapravo zbrka emocija. Za prijateljstvo nije dostatna ni stvarnaobostranost dobrohotnosti. Ono mora obojici prijatelja biti tek svjesna obostranost. Susretnu lise dva čovjeka u stvarnom obostranom poštivanju i iskrenoj dobrohotnosti, a da jedan od njihne zna o toj sklonosti drugoga, to još nije prijateljstvo. Prijateljstvo nije tek susret. Potrebna jeotvorena, a ne prikrivena benevolencija (dobrohotnost). Ljubav prijateljstva raste tek ondakada je uvjerena da pronalazi odgovor.
4.1 Temelji i vrste prijateljstva
Toma najprije zapaža da za prijateljstvo sasvim općenito, možemo reći da je ono obostranadobrohotna ljubav koja se temelji na nečem zajedničkom (super aliqua communicatione).Radi toga prijateljstva ne može biti ondje gdje niti se vjeruje niti nada da bi se moglo ostvaritineko zajedništvo. Toma objašnjava da nadnaravna ljubav Božja pretpostavlja vjeru i nadu.Slažu li se dva čovjeka u istom svjetonazoru, stilu života, pozivu, već je time dan temelj zadublje, unutarnjije, osobnije zajedntvo interesa. ito je da ljudi u najrazličitijimvlastitostima, dobrim i lošim, žele biti sasvim blizi. Na temelju različitih čimbenika koji oblikuju zajedništvo Toma razlikuje tri vrste prijateljstva:Prvo, izvanjska udruženja. Uže veze mogu tvoriti i njegovati oni koji imaju zajedničkuizobrazbu. Još su prisnije naravne udružbe koje imaju korijene u zajedništvu obitelji: ljubavsupružnika koja, od Boga uzvišenom od Boga željenom cilju braka čini prvo i najnužnijezajedništvo, koje u djetetu doživljava konkretizaciju trajnosti i postojanosti. Dijete je, naime,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->