Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Valori Expresive Ale Verbelor

Valori Expresive Ale Verbelor

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by laurascreciu
Valorle i Expresive Ale Verbelor
Valorle i Expresive Ale Verbelor

More info:

Published by: laurascreciu on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
VALORI EXPRESIVE EXEMPLE
MODUL INDICATIV
imprimă uncaracter obiectiv acţiunilor, proceselor, stărilor pe care leexprimă.
ü
Ca mod al enunţării unor fapteconsiderate reale şi a unor stăriapreciate ca sigure, indicativulapare în limbajul comun ca
unmod neutru
din punct de vederestilistic.
ü
În textul literar, capacitatea dea exprima
certitudinealocutorului 
(narator, personaje/eul liric), în raport cu obiectulenunţării, conferă referentuluiaparenţa unei realităţi validateîn universul ficţional.
ü
Datorită timpurilor - mai multedecât la celelalte moduri - permite instituirea unor 
raporturi diverse întreevenimentele istorisite
(cronologie - anterioritate,simultaneitate, ulterioritate - sauacronie), î
ntre timpul narat şi timpul narării 
, între momenteevocate şi prezentul liric.
ü
Valorile expresive aleindicativului sunt
diferenţiateîn funcţie de forma temporalăa verbului 
, fiecare dintre celeşapte timpuri ale indicativuluiavând propriile valenţe stilistice(prezentul, imperfectul, perfectul simplu, perfectulcompus şi mai-mult-ca- perfectul, viitorul simplu şiviitorul anterior).Exploziile se succed organizat. Unelele aud la câţiva paşi, altele în mine.[...] A fost destul să apară nemţii...focul a două baterii. Şi totuşi acumsoarele era sus, prietenii măaşteptau...(C. Petrescu)M-ai lovit destul n-acum. [...]Seară de seară, secundă de secundă,de ani şi ani de zile. M-ai fărâmiţat,m-ai jupuit, m-ai distrus. Ai făcut dinmine o fantomă, o fantă, m-aiumilit. Ăsta-i_per-sonaj?(M. Vişniec)Ţi-e lumea toată acoperământ. Omierlă scoate soarele din apă; facerealumii poate să înceapă, a înflorit unvişin pe pământ. Nu spune-am fost,nici că voi fi, ci sunt!(H. Bădescu)MODUL IMPERATIV
instituie orelaţie de comunicare directăexprimând doria sau voinţaemiţătorului de a determina oacţiune ori de a o împiedica.
ü
Valoarea stilistică a — Destul! strigă Lăpuşneanul, nu temai boci ca o muiere! fii ronverde.[...] Haide! luati-l de-l daţinorodului şi-i spuni acest fel plăteşte Alexandru-vodă celor ce pradă ţara.(C. Negruzzi)
 
imperativului rezidă încapacitatea de
exprimare aunor atitudini şi trăirsubiective
, printr-un dublusistem de semnale:
verbale şi  paraverbale
(accentele afective, pauzele expresive, intonaţiaspecifică ordinului, ameninţării,îndemnului, rugăminţii,concesiei, ironiei etc.)
ü
Ca marcă textuaa stiluluidirect,
imperativul are rol de „teatralizare"
şi, în acelaşitimp, rol de
dinamizare
adiscursului personajelo(imperativul dramatic şinarativ");
alături desubstantivele/ adjectivele învocativ reprezintă un indice al oralităţii stilulu
i; în limbajul popular, poate apărea fărăreferire la o persoanăanume=valoare generică;
ü
Prezenţa imperativului
întextul liric
semnalizează
discursul dialogic sau mo-nologul adresat 
(care poate luaforma invocaţiei retorice).Stihuri, zburaţi acum din mâna meaŞi şchiopătaţi în aerul cu floare,(T. Arghezi)... daţi-mi voie: ori se revizu-iiască, primesc! Dar să nu se !schimbe nimica; ori să nu se revi-zuiască, primesc! dar atunci să se jschimbe pe ici pe colo... |(I.L. Caragiale)
MODUL CONJUNCTIV
 
exprimă potenţialitatea unei acţiunerealizabile, posibile, probabile
sau
atitudinea emătorului faţă deacţiunea, starea, trăirea enunţate:incertitudinea, ezitarea,aproximaţia, deliberaţia, dorinţa, protestul, indignarea etc.
ü
exprimă stări afective (atitudinişi trăiri subiective).
ü
În discursul naratorului, al personajelor (discurs direct,indirect/ indirect liber), ori aleului liric, conjunctivul poateavea rolul de a institui
un nivel al acţiunilor, al trăirilointerioare, al stărilor ipotetice,alternative oranticipative( 
=
indicativ viitor)
;
ü
 presupune dependenţa acţiuniienunţate de o altă acţiune sau deo stare, de o dorinţă.
ü
substituire a imperativului cu
[…i de lopeţi de rci, izbit, mor,(N. Stănescu)Unde să merg de-acum?Pe cine să mai aştept?(I. Pillat)
 
rol de accentuare asubiectivităţii 
;
ü
în cazul special al verbelor la persoana a III-a a conjunctivului(când poate apărea fărămorfemul „să"), rolul stilisticeste de completare a paradigmeiimperativului - care nu are decât persoana a II-a.
ü
în textul liric eprezintă, deseori,o marcă textuală a unui
 plan al imaginarului 
=
trecerea de ladimensiunea reală la ceaideală.
MODUL CONDIŢIONAL – OPTATIV
dezvoltă,
 prin aceeaşi paradigmă verbală, două valorimodale
: exprimarea unei acţiundependente de o condiţie (explicităsau implicită) şi exprimarea unei acţiuni realizabile/irealizabile,
ü
exprimarea
eventualităţii, a posibilităţii, a unor ipoteze/ scenarii posibile sauimposibile, a unor acţiun presupuse, realizabile saunerealizate
ü
de ambiguitatea conotaţiilor subiective
- de la incertitudinela aserţiune fermă, de la dorinţăconcretă la aspiraţie vagă etc.
ü
optativul care preia funcţiaindicativului= ca
optativ al modestiei, al politeţi
" (D.Irimia), când „nu exprimă nicicondiţia, nici dorinţa, ci arată căacţiunea verbului este posibilă,realizabilă" (E. Câmpeanu).
ü
substituire a moduluiconjunctiv în enunţuriinterogative sau exclamative; =
accentuare a unei tonaliţi subiective - uimirea,indignarea sau ameninţareavehementă specificăblestemului/ imprecaţiei;
înasemenea enunţuri, aparefrecvent forma inversată=am- plifică;
ü
în textul liric=mai rar, avândmai ales rolul de a exprima oDe pildă, as fi putut spune nu…(M. Vişniec) N-ai lăuda de n-ai ştii să blestemi,Surâd numai acei care suspină,Azi n-ai iubi de n-ar fi fost să gemi,De n-ai fi plâns, n-ai duce-n ochilumină.(Radu Gyr)Din contra, doamnă, dori, te-ruga să fii bună a-mi acorda o prelungire de termen.(I.L. Caragiale)Usca-s-ar izvoarele toate şi marea,Şi stinge-s-ar soarele ca lumânarea.(T. Arghezi)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->