Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Acatistier. Colectie de Acatiste Si Paraclise

Acatistier. Colectie de Acatiste Si Paraclise

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by oviflor
Colectie de Acatiste Si Paraclise
Colectie de Acatiste Si Paraclise

More info:

Published by: oviflor on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
1
 
2
Rug
ă
ciunile începatoare pentru orice acatist:
Slav
ă
 
ł
ie, Dumnezeul nostru, slav
ă
 
ł
ie.Împ
ă
rate ceresc, Mângâietorule, Duhul adev
ă
rului, Care pretutindeni e
ş
ti
ş
i toate le împline
ş
ti;Vistierul bun
ă
t
ăŃ
ilor
ş
i D
ă
t
ă
torule de via
Ńă
, vino
ş
i Te s
ă
l
ăş
luie
ş
te întru noi
ş
i ne cur
ăŃ
e
ş
te pe noi de toat
ă
  întin
ă
ciunea
ş
i mântuie
ş
te, Bunule, sufletele noastre.Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f 
ă
r
ă
de moarte, miluie
ş
te-ne pe noi (de trei ori).Slav
ă
Tat
ă
lui
ş
i Fiului
ş
i Sfântului Duh.
Ş
i acum
ş
i pururea
ş
i în vecii vecilor. Amin.Prea Sfânt
ă
Treime, miluie
ş
te-ne pe noi. Doamne, cur
ăŃ
e
ş
te p
ă
catele noastre. St
ă
pâne, iart
ă
 
ă
r
ă
delegile noastre. Sfinte, cerceteaz
ă
 
ş
i vindec
ă
neputin
Ń
ele noastre, pentru numele T
ă
u.Doamne miluie
ş
te (de trei ori), Slav
ă
...
Ş
i acum …Tat
ă
l nostru, Care e
ş
ti în ceruri, sfin
Ń
easc
ă
-se numele T
ă
u, vie împ
ă
r
ăŃ
ia Ta, fac
ă
-se voia Ta,precum în cer a
ş
a
ş
i pe p
ă
mânt. Pâinea noastr
ă
cea de toate zilele d
ă
-ne-o nou
ă
ast
ă
zi,
ş
i ne iart
ă
nou
ă
 gre
ş
elile noastre, precum
ş
i noi iert
ă
m gre
ş
i
Ń
ilor no
ş
tri.
Ş
i nu ne duce pe noi în ispit
ă
, ci ne izb
ă
ve
ş
te decel r
ă
u. Amin.Apoi troparele de umilin
Ńă
:Miluie
ş
te-ne pe noi, Doamne, miluie
ş
te-ne pe noi, c
ă
nepricepându-ne de nici un r
ă
spuns, aceast
ă
 rug
ă
ciune aducem
ł
ie, ca unui St
ă
pân, noi p
ă
c
ă
to
ş
ii robii T
ă
i, miluie
ş
te-ne pe noi.Slav
ă
...Doamne, miluie
ş
te-ne pe noi c
ă
întru Tine am n
ă
d
ă
 jduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni
ă
r
ă
delegile noastre, ci caut
ă
 
ş
i acum ca un milostiv
ş
i ne izb
ă
ve
ş
te pe noi de vr
ă
 jma
ş
ii no
ş
tri, c
ă
Tu e
ş
tiDumnezeul nostru
ş
i noi suntem poporul T
ă
u; to
Ń
i lucrul mâinilor Tale
ş
i numele T
ă
u chem
ă
m.
Ş
i acum... a N
ă
sc
ă
toarei de Dumnezeu:
 
3U
ş
a milostivirii deschide-o nou
ă
, binecuvântat
ă
N
ă
sc
ă
toare de Dumnezeu, Fecioar
ă
, ca s
ă
nupierim cei ce n
ă
d
ă
 jduim întru tine, ci s
ă
ne mântuim prin tine din nevoi, c
ă
ci tu e
ş
ti mântuirea neamuluicre
ş
tinesc.Apoi Crezul:Cred întru unul Dumnezeu, Tat
ă
l Atot
Ń
iitorul, F
ă
c
ă
torul cerului
ş
i al p
ă
mântului, al tuturor celorv
ă
zute
ş
i nev
ă
zute.
Ş
i întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul N
ă
scut, Care din Tat
ă
l S-a n
ă
scut mai înainte de to
Ń
i vecii; lumin
ă
din lumin
ă
, Dumnezeu adev
ă
rat din Dumnezeu adev
ă
rat, n
ă
scut iar nu f 
ă
cut,Cel de o fiin
Ńă
cu Tat
ă
l, prin Care toate s-au f 
ă
cut.Care, pentru noi oamenii
ş
i pentru a noastr
ă
mântuire, S-a pogorât din ceruri
ş
i S-a întrupat de laDuhul Sfânt
ş
i din Fecioara Maria
ş
i S-a f 
ă
cut om.
Ş
i S-a r
ă
stignit pentru noi în zilele lui Pon
Ń
iu Pilat, a p
ă
timit
ş
i s-a îngropat.
Ş
i a înviat a treia zi, dup
ă
Scripturi.
Ş
i S-a în
ă
l
Ń
at la ceruri
ş
i
ş
ade de-a dreapta Tat
ă
lui.
Ş
i iar
ăş
i va s
ă
vin
ă
cu slav
ă
s
ă
judece viii
ş
i mor
Ń
ii, a C
ă
rui împ
ă
r
ăŃ
ie nu va avea sfâr
ş
it.
Ş
i întru Duhul Sfânt, Domnul de via
Ńă
F
ă
c
ă
torul, Care din Tat
ă
l purcede, Cel ce împreun
ă
cu Tat
ă
l
ş
i cu Fiul este închinat
ş
i sl
ă
vit, Care a gr
ă
it prin prooroci.Întru una, sfânt
ă
, soborniceasc
ă
 
ş
i apostoleasc
ă
Biseric
ă
.M
ă
rturisesc un Botez spre iertarea p
ă
catelor.A
ş
tept învierea mor
Ń
ilor
ş
i via
Ń
a veacului ce va s
ă
fie. Amin.Apoi: Doamne miluie
ş
te (de 3 ori). Slav
ă
...
Ş
i acum ...
ş
i apoiPsalmul 142Doamne, auzi rug
ă
ciunea mea, ascult
ă
cererea mea întru credincio
ş
ia Ta, auzi-m
ă
, întru dreptateaTa. S
ă
nu intri la judecat
ă
cu robul T
ă
u, c
ă
nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vr
ă
 jma
ş
ulprigone
ş
te sufletul meu
ş
i via
Ń
a mea o calc
ă
in picioare; f 
ă
cutu-m-a s
ă
locuiesc în întuneric ca mor
Ń
ii ceidin veacuri. Mâhnit este duhul în mine
ş
i inima mea încremenit
ă
în
ă
untrul meu. Adusu-mi-am aminte dezilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-amc
ă
tre Tine mâinile mele, sufletul meu ca un p
ă
mânt înseto
ş
at. Degrab
ă
auzi-m
ă
, Doamne, c
ă
a sl
ă
bitduhul meu. Nu-
ł
i întoarce fa
Ń
a Ta de la mine, ca s
ă
nu m
ă
asem
ă
n celor ce se coboar
ă
în mormânt. F
ă
s
ă
 aud diminea
Ń
a mila Ta, c
ă
la Tine mi-e n
ă
dejdea. Arat
ă
-mi calea pe care voi merge, c
ă
la Tine am ridicatsufletul meu. Scap
ă
-m
ă
de vr
ă
 jma
ş
ii mei, c
ă
la Tine alerg, Doamne. Înva
Ńă
-m
ă
s
ă
fac voia Ta, c
ă
Tu e
ş
tiDumnezeul meu. Duhul T
ă
u cel bun s
ă
m
ă
pov
ăŃ
uiasc
ă
la p
ă
mântul drept
ăŃ
ii. Pentru numele T
ă
u,Doamne, d
ă
ruie
ş
te-mi via
Ńă
. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. F
ă
bun
ă
tate de stârpe
ş
tepe vr
ă
 jma
ş
ii mei
ş
i pierde pe to
Ń
i cei ce nec
ă
 jesc sufletul meu, c
ă
eu sunt robul T
ă
u.Psalmul 50Miluie
ş
te-m
ă
, Dumnezeule, dup
ă
mare mila Ta,
ş
i dup
ă
mul
Ń
imea îndur
ă
rilor Tale,
ş
terge f 
ă
r
ă
delegeamea. Mai vârtos m
ă
spal
ă
de f 
ă
r
ă
delegea mea
ş
i de p
ă
catul meu m
ă
cur
ăŃ
e
ş
te. C
ă
ă
r
ă
delegea mea eu ocunosc,
ş
i p
ă
catul meu înaintea mea este pururea.
ł
ie unuia am gre
ş
it,
ş
i r
ă
u înaintea Ta am f 
ă
cut, a
ş
a încât drept e
ş
ti Tu întru cuvintele Tale
ş
i biruitor când vei judeca Tu. C
ă
iat
ă
întru f 
ă
r
ă
delegi m-amz
ă
mislit,
ş
i în p
ă
cate m-a n
ă
scut maica mea. C
ă
iat
ă
adev
ă
rul ai iubit; cele near
ă
tate
ş
i cele ascunse ale în
Ń
elepciunii Tale mi-ai ar
ă
tat mie. Stropi-m
ă
-vei cu isop
ş
i m
ă
voi cur
ăŃ
i; sp
ă
la-m
ă
-vei
ş
i mai vârtosdecât z
ă
pada m
ă
voi albi. Auzului meu vei da bucurie
ş
i veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->