Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
curs04_inginerie_seismica

curs04_inginerie_seismica

Ratings:
(0)
|Views: 500|Likes:
Published by sasha_st

More info:

Published by: sasha_st on May 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Sem. I 2006. Aceste note de curs sunt disponibile la http://cemsig.ct.upt.ro/astratan/didactic/seism/53
3. R
ă
spunsul seismic al sistemelor SGLD
3.1. Mi 
ş
carea seismic 
ă
 
Reprezentarea cea mai uzual
ă
a mi
ş
c
ă
rii seismice în aplica
ţ
iile inginere
ş
ti folose
ş
te varia
ţ
ia în timpa accelera
ţ
iei terenului
( )
 g 
u
 
ş
i se nume
ş
te accelerogram
ă
. Dac
ă
se cunosc propriet
ăţ
ile unuisistem SGLD (masa
m
, rigiditatea
 
ş
i coeficientul de amortizare
), precum
ş
i cele ale mi
ş
c
ă
riiseismice (înregistrarea accelera
ţ
iei terenului
( )
 g 
u
), se poate determina deplasarea relativ
ă
 
( )
u
,viteza relativ
ă
 
( )
u
 
ş
i accelera
ţ
ia relativ
ă
 
( )
u
a sistemului SGLD, rezolvând ecua
ţ
ia de mi
ş
care:
 g 
mu cu ku mu
+ + =
(3.1) Înregistrarea mi
ş
c
ă
rii seismice se face cu ajutorul accelerometrelor, fiecare înregistrare con
ţ
inândtrei componente (dou
ă
orizontale
ş
i una vertical
ă
). În cele mai multe cazuri mi
ş
carea seismic
ă
  înregistrat
ă
cu ajutorul accelerometrelor se presupune a fi independent
ă
de
ă
spunsul structurii.Aceast
ă
presupunere este valabil
ă
numai pentru terenuri rigide. În cazul unor terenuri flexibile,mi
ş
carea seismic
ă
poate fi afectat
ă
de interac
ţ
iunea teren-structur 
ă
. Din acela
ş
i motiv (eliminareainfluen
ţ
ei structurii asupra mi
ş
c
ă
rii seismice), accelerometrele folosite pentru înregistrarea
ş
icaracterizarea mi
ş
c
ă
rii seismice trebuie s
ă
fie amplasate în câmp liber, la o distan
ţă
rezonabil
ă
deconstruc
ţ
ii existente. În Figura 3.1 sunt prezentate câteva accelerograme ale unor evenimente seismice, la aceia
ş
iscar 
ă
a timpului
ş
i accelera
ţ
iei. Se pot observa diferen
ţ
e semnificative ale amplitudinii, duratei,
ş
iale aspectului general a accelerogramelor.
El Centro 1940, Imperial Valley, S00ELoma Prieta 1989, Corralitos, 090
Parkfield 1966, Cholame #2, 065
Erzincan 1992, Meteorological Station, FNSan Fernando 1971, Pacoima Dam, N76WNorthridge 1994, Sylmar, 360Vrancea 1977, INCERC, NSWestern Washington 1949, Olympia, 086
 Figura 3.1. Accelerogramele câtorva cutremure, dup
ă
Chopra, 2001.Accelerogramele sunt definite de valori numerice înregistrate a intervale de timp discrete. În celemai multe cazuri acest interval este de 0.02 sau 0.01 secunde. În Figura 3.2 este prezentat
ă
accelerograma componentei nord-sud a înregistr 
ă
rii seismice de la ElCentro, California, ob
ţ
inut
ă
în timpul cutremurului Imperial Valley din 18 mai 1940. Varia
ţ
ia în timpa vitezei
ş
i deplas
ă
rii terenului au fost ob
ţ
inute prin integrarea accelera
ţ
iei.
 
Sem. I 2006. Aceste note de curs sunt disponibile la http://cemsig.ct.upt.ro/astratan/didactic/seism/54
Figura 3.2. Componenta nord-sud a înregistr 
ă
rii seismice de la El Centro, California, ob
ţ
inut
ă
întimpul cutremurului Imperial Valley din 18 mai 1940 (Chopra, 2001).
3.2. Determinarea
ă
spunsului seismic 
 Împ
ă
ţ
ind ecua
ţ
ia (3.1) cu
m
se ob
ţ
ine:
2
2
n n
u u u u
ζω ω 
+ + =
(3.2)De aici reiese c
ă
deplasarea unui sistem SGLD sub ac
ţ
iunea mi
ş
c
ă
rii seismice depinde doar depulsa
ţ
ia proprie e vibra
ţ
ie
ω 
n
(sau de perioada proprie de vibra
ţ
ie
n
)
ş
i de frac
ţ
iunea dinamortizarea critic
ă
 
ζ 
,
ş
i se poate scrie
( )
, ,
n
u u t
ζ 
. Astfel, orice dou
ă
sisteme SGLD cu acelea
ş
ivalori
n
 
ş
i
ζ 
vor avea acela
ş
i
ă
spuns în deplasare, chiar dac
ă
acestea au mase
ş
i rigidit
ăţ
idiferite.Deoarece înregistr 
ă
rile seismice sunt definite la intervale de timp discrete
ş
i sunt foarte neregulate,acestea nu pot fi exprimate analitic. De aceea, rezolvarea ecua
ţ
iei de mi
ş
care se face prin metodenumerice (metoda diferen
ţ
elor centrale, metoda Newmark, etc.) În Figura 3.3a este prezentat r 
ă
spunsul în deplasare a trei sisteme SGLD având aceia
ş
i amortizaredar perioade proprii de vibra
ţ
ie diferite, sub ac
ţ
iunea mi
ş
c
ă
rii El Centro. Se poate observa c
ă
 timpul necesar efectu
ă
rii unei oscila
ţ
ii complete este apropiat de perioada proprie de vibra
ţ
ie
n
.Acest fenomen este adev
ă
rat doar în cazul mi
ş
c
ă
rilor seismice cu o band
ă
larg
ă
de frecven
ţ
e. Dinaceia
ş
i figur 
ă
se poate observa cre
ş
terea deplas
ă
rii de vârf odat
ă
cu cre
ş
terea perioadei proprii devibra
ţ
ie. În Figura 3.3b este prezentat r 
ă
spunsul în deplasare a trei sisteme SGLD având aceia
ş
i perioad
ă
 proprii de vibra
ţ
ie, dar amortiz
ă
ri diferite, sub ac
ţ
iunea aceleia
ş
i înregistr 
ă
ri seismice. Deoarececele trei sisteme au aceia
ş
i perioad
ă
proprie de vibra
ţ
ie, alura deforma
ţ
iilor este similar 
ă
de la unsistem la altul, valorile de vârf înregistrându-se la aproximativ acela
ş
i perioade de timp. Pe de alt
ă
 parte, valorile mai mari ale amortiz
ă
rii conduc la reducerea deforma
ţ
iilor.
 
Sem. I 2006. Aceste note de curs sunt disponibile la http://cemsig.ct.upt.ro/astratan/didactic/seism/55
Figura 3.3. R
ă
spunsul în deplasare a unor sisteme SGLD sub ac
ţ
iunea mi
ş
c
ă
rii El Centro.
3.3. Spectre elastice de
ă
spuns
No
ţ
iunea de spectru de r 
ă
spuns a fost introdus
ă
în 1932 de c
ă
tre M. A. Biot, aceasta fiind în zilenoastre un concept central în ingineria seismic
ă
. Spectrele de r 
ă
spuns reprezint
ă
o metod
ă
 convenabil
ă
de sintetizare a r 
ă
spunsului seismic al unor sisteme SGLD sub ac
ţ
iunea unei înregistr 
ă
ri seismice date.Un
spectru de r 
ă
spuns
este reprezentarea valorii de vârf a r 
ă
spunsului seismic (în termeni dedeplasare, vitez
ă
, accelera
ţ
ie, etc.) al unui sistem SGLD func
ţ
ie de perioada proprie de vibra
ţ
ie
n
 (fie pulsa
ţ
ia sau frecven
ţ
a de vibra
ţ
ie proprie), pentru o valoare fix
ă
a frac
ţ
iunii de amortizare critic
ă
 
ζ 
. În domeniul construc
ţ
iilor spectrele sunt construite în general folosind perioada proprie devibra
ţ
ie ca
ş
i abscis
ă
, aceasta având o semnifica
ţ
ie intuitiv
ă
.Spectrele elastice de r 
ă
spuns se bazeaz
ă
sisteme SGLD elastice. Matematic, spectrele de
ă
spuns elastice al deplas
ă
rii, vitezei relative
ş
i accelera
ţ
iei totale se pot exprima, respectiv, prin:
( ) ( )
0
, max , ,
n n
u T u t
ζ ζ 
=
(3.3)
( ) ( )
0
, max , ,
n n
u T u t
ζ ζ 
=
(3.4)
( ) ( )
0
, max , ,
t n n
u T u t
ζ ζ 
=
(3.5)
3.3.1. Spectru elastic de
ă
spuns al deplas
ă
rii
 În Figura 3.4 este ilustrat modul de construire a unui spectru de r 
ă
spuns al deplas
ă
rii pentru înregistrarea seismic
ă
El Centro (Figura 3.4a). Deplasarea unor sisteme SGLD elastice subac
ţ
iunea acestei mi
ş
c
ă
ri seismice este prezentat
ă
în Figura 3.4b. Pentru fiecare sistem, sedetermin
ă
ă
spunsul de vârf al deplas
ă
rii
D
o
, care este reprezentat func
ţ
ie de perioada propriede vibra
ţ
ie corespunz
ă
toare în Figura 3.4c pentru a ob
ţ
ine spectrul de r 
ă
spuns al deplas
ă
rii.

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zubovschi Ciprian liked this
mumstel liked this
Cristina Muraretu liked this
Andreea Alexandra liked this
adminCAE liked this
ratiguana liked this
lasting liked this
adry_ano liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->