Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
curs07_inginerie_seismica

curs07_inginerie_seismica

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 291|Likes:
Published by sasha_st

More info:

Published by: sasha_st on May 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Sem. I 2006. Aceste note de curs sunt disponibile la http://cemsig.ct.upt.ro/astratan/didactic/seism/91
4.3. R 
ă
spunsul dinamic al sistemelor MGLD
4.3.1. Analiza modal
ă
 
Ecua
ţ
ia de mi
ş
care a unui sistem MGLD amortizat ac
ţ
ionat de for 
ţ
e dinamice este:
[ ]
{ }
[ ]
{ }
[ ]
{ } ( )
{ }
m u c u k u p
+ + =
(4.82)Dup
ă
cum s-a men
ţ
ionat în capitolul 4.2.4, vectorul
{ }
u
al deplas
ă
rilor unui sistem MGLD poate fidezvoltat prin contribu
ţ
iile modurilor proprii de vibra
ţ
ie:
{ } { }
[ ]
{ }
1
 N 
u q q
φ 
=
= = Φ
(4.83) Înlocuind ecua
ţ
ia (4.83) în (4.82) ob
ţ
inem:
[ ]
{ } ( )
[ ]
{ } ( )
[ ]
{ } ( ) ( )
{ }
111
 N N r r r r r r
m q t c q t k q t p
φ φ φ 
= = =
+ + =
(4.84) Înmul
ţ
ind fiecare termen al ecua
ţ
iei (4.84) la stânga cu
{ }
n
φ 
, ob
ţ
inem:
{ }
[ ]
{ } ( ) { }
[ ]
{ } ( ) { }
[ ]
{ } ( ) { } ( )
{ }
111
 N N T T T r r n r n r n r nr r
m q t c q t k q t p
φ φ φ φ φ φ φ 
= = =
+ + =
(4.85)Folosind proprietatea de ortogonalitate a modurilor proprii de vibra
ţ
ie (vezi capitolul 4.2.2), în cazulamortiz
ă
rii clasice (matricea de amortizare [
c
] simetric
ă
), aceast
ă
ecua
ţ
ie se reduce la:
( ) ( ) ( ) ( )
n n n n n n n
M q t C q t K q t P
+ + =
(4.86)unde
n
,
n
 
ş
i
n
sunt date de rela
ţ
iile (4.38)
ş
i (4.66). Ecua
ţ
ia (4.86) este valabil
ă
pentru fiecaremod propriu
n
=1, 2, …, N
, iar setul de
 N 
ecua
ţ
ii poate fi scris
ă
în form
ă
matriceal
ă
:
[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]
( )
{ }
M q C q K q P
+ + =
(4.87) Împ
ă
ţ
ind ecua
ţ
ia (4.86) la
n
ob
ţ
inem:
( )
2
2
nn n n n n nn
 P q q q
ζ ω ω 
+ + =
(4.88)unde
ζ 
n
este frac
ţ
iunea din amortizarea critic
ă
în modul propriu
n
, iar 
ω 
n
este pulsa
ţ
ia proprie devibra
ţ
ie în modul
n
. În ecua
ţ
iile (4.86)
ş
i (4.88) m
ă
rimile
n
,
n
,
n
 
ş
i
 P 
n
(t)
depind doar de modulpropriu
n
. Astfel, rezolvarea sistemului de
 N 
ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale neomogene (4.82) a fost redus larezolvarea a
 N 
ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale neomogene (4.88). În plus, folosind ecua
ţ
ia (4.88), nu estenecesar 
ă
estimarea direct
ă
a matricei de amortizare
[c]
 
ş
i nici a elementelor matricei deamortizare modal
ă
 
[C]
. În schimb, amortizarea se specific
ă
direct prin frac
ţ
iunea de amortizarecritic
ă
 
ζ 
n
pentru fiecare mod propriu de vibra
ţ
ie.Ecua
ţ
ii de mi
ş
care (4.88) are aceia
ş
i form
ă
ca
ş
i ecua
ţ
ia de mi
ş
care a unui sistem SGLD (vezicapitolul 2.3), astfel încât pot fi folosite oricare dintre metodele de rezolvare amintite în acestcapitol (rezolvarea direct
ă
a ecua
ţ
iei diferen
ţ
iale, integrala Duhamel, metode numerice). Solu
ţ
iaecua
ţ
iei de mi
ş
care în modul
n
este coordonata modal
ă
 
q
n
(t)
. Dup
ă
cum se poate observa dinecua
ţ
ia (4.83), contribu
ţ
ia modului propriu
n
la deplas
ă
rile totale
{
u(t)
}
este:
( )
{ }
{ } ( )
nnn
u t q
φ 
=
(4.89)Dup
ă
ce se cunosc coordonatele modale
q
n
(t)
pentru toate modurile proprii de vibra
ţ
ie, deplas
ă
riletotale se pot determina însumând contribu
ţ
iile individuale. Astfel, vectorul deplas
ă
rilor totale estedat de rela
ţ
ia:
 
Sem. I 2006. Aceste note de curs sunt disponibile la http://cemsig.ct.upt.ro/astratan/didactic/seism/92
( )
{ }
( )
{ }
{ } ( )
11
 N nnnn n
u t u t q
φ 
= =
= =
(4.90)Aceast
ă
metod
ă
de analiz
ă
este cunoscut
ă
sub denumirea de
analiz
ă
modal
ă
 
ş
i este valabil
ă
 numai pentru sisteme liniar elastice
ş
i amortizare clasic
ă
.Eforturile interne în elementele structurii la momentul
pot fi determinate folosind deplas
ă
rile
{
u(t)
}
prin dou
ă
metode. În prim dintre acestea se determin
ă
contribu
ţ
iile
n
(t)
din modul propriu devibra
ţ
ie
n
ale efortului
r(t)
, folosind deplas
ă
rile impuse
{
u(t)
}
n
, dup
ă
care eforturile totale se ob
ţ
inprin însumarea contribu
ţ
iilor din toate modurile proprii:
( ) ( )
1
 N nn
r t r
=
=
(4.91) În cea de-a doua metod
ă
se determin
ă
for 
ţ
ele statice echivalente din modul propriu de vibra
ţ
ie
n
:
( )
{ }
[ ]
( )
{ }
n n
t k u
=
. Înlocuind în aceast
ă
expresie ecua
ţ
ia (4.89)
ş
i folosind expresia (4.25)ob
ţ
inem:
( )
{ }
[ ]
{ } ( )
2
n nnn
 f t m q
ω φ 
=
(4.92)Analiza static
ă
a structurii sub efectul acestor for 
ţ
e permite calculul contribu
ţ
iilor 
n
(t)
din modulpropriu de vibra
ţ
ie
n
. Eforturile totale
r(t)
se determin
ă
folosind ecua
ţ
ia (4.91). În concluzie, analiza modal
ă
a unui sistem MGLD ac
ţ
ionat de for 
ţ
ele dinamice
{p(t)}
poate fiefectuat
ă
în urm
ă
toarea ordine:1. Se definesc propriet
ăţ
ile structurale- matricele masei
[m]
 
ş
i ale rigidit
ăţ
ii
[k]
 - frac
ţ
iunea din amortizarea critic
ă
 
ζ 
n
 2. Se determin
ă
pulsa
ţ
iile proprii de vibra
ţ
ie
ω 
n
 
ş
i modurile proprii de vibra
ţ
ie
{
φ 
}
n
 3. Se calculeaz
ă
ă
spunsul în fiecare mod propriu urm
ă
rind secven
ţ
a:- se formuleaz
ă
ecua
ţ
ia de mi
ş
care (4.88)- se calculeaz
ă
deplas
ă
rile
{
u(t)
}
n
folosind ecua
ţ
ia (4.89)- se calculeaz
ă
contribu
ţ
iile
n
(t)
din modul propriu de vibra
ţ
ie
n
ale eforturilor, folosind unadintre metodele descrise mai sus4. Se combin
ă
ă
spunsurile modale pentru a ob
ţ
ine r 
ă
spunsul total. Deplas
ă
rile totale se ob
ţ
in dinecua
ţ
ia (4.90), iar eforturile toatele din ecua
ţ
ia (4.91) În general doar primele câteva moduri proprii de vibra
ţ
ie contribuie semnificativ la r 
ă
spunsul total alstructurii. De aceea, pa
ş
ii de la punctul (3) se efectueaz
ă
în mod curent doar pentru primele câtevamoduri proprii de vibra
ţ
ie.
4.3.2. Analiza
ă
spunsului seismic în timp folosind analiza modal
ă
 
Ecua
ţ
ia de mi
ş
care a unui sistem MGLD amortizat ac
ţ
ionat de mi
ş
carea seismic
ă
este dat
ă
de:
[ ]
{ }
[ ]
{ }
[ ]
{ } ( )
{ }
eff 
m u c u k u p t 
+ + =
(4.93)unde
( )
{ }
[ ]
{ } ( )
1
eff
 p t m u
= −
(4.94)
Ţ
inând cont de faptul c
ă
ă
spunsul unui sistem MGLD supus mi
ş
c
ă
rii seismice la baza structuriieste identic cu r 
ă
spunsul dinamic al aceluia
ş
i sistem MGLD ac
ţ
ionat de for 
ţ
ele efective date deecua
ţ
ia (4.94), metoda de analiz
ă
modal
ă
descris
ă
în capitolul 4.3.1 pentru for 
ţ
e dinamice esteaplicabil
ă
 
ş
i în cazul ac
ţ
iunii seismice.Un exemplu al unui sistem MGLD este prezentat în Figura 4.17. Gradele de libertate dinamic
ă
suntdeplas
ă
rile laterale relative
u
 j
,
 j
=1, 2, …,
 N 
, unde
 N 
reprezint
ă
num
ă
rul de nivele, respectiv num
ă
rulgradelor de libertate. Matricea maselor [
m
] este o matrice diagonal
ă
cu elementele
m
 jj
=m
 j
.
 
Sem. I 2006. Aceste note de curs sunt disponibile la http://cemsig.ct.upt.ro/astratan/didactic/seism/93
Distribu
ţ
ia în spa
ţ
iu a for 
ţ
elor efective
{
 p
eff 
(t)
}
este dat
ă
de expresia
{
 s
}=[
m
]{1}
, care esteindependent
ă
de timp.
 
Vectorul
{
 s
}
poate fi dezvoltat folosind urm
ă
toarea expresie:
{ }
[ ]
{ } { }
[ ]
{ }
11
1
 N r r
 s m s m
φ 
= =
= = = Γ
(4.95)Figura 4.17. Gradele de libertate dinamice ale unui cadru multietajat: deplas
ă
rile laterale(Chopra, 2001). Înmul
ţ
ind ambele p
ă
ţ
i ecua
ţ
iei (4.95) cu
{ }
n
φ 
 
ş
i folosind proprietate de ortogonalitate a modurilor proprii de vibra
ţ
ie, ob
ţ
inem:
{ }
[ ]
{ } { }
[ ]
{ }
1
T nn n n
m m
φ φ φ 
=Γ
(4.96)de unde:
{ }
[ ]
{ }{ }
[ ]
{ }{ }
[ ]
{ }
11
T n nnnn n
m mm
φ φ φ φ 
Γ = =
(4.97)Astfel, se pot scrie urm
ă
toarele expresii:
{ }
[ ]
{ } { }
[ ]
{ }
211
1
 N T nn n j jn n j jnn n n j jn
 L L m m M m m
φ φ φ φ φ 
= =
Γ = = = = =
(4.98)unde
φ 
 jn
reprezint
ă
deplasarea modal
ă
pe direc
ţ
ia gradului de libertate
 j
(deplasarea lateral
ă
lanivelul
 j
) în modul propriu de vibra
ţ
ie
n
.Pe baza rela
ţ
iei (4.95), contribu
ţ
ia modului propriu de vibra
ţ
ie
n
la
[
m
]{1}
este dat
ă
de:
{ }
[ ]
{ }
n jn n j jnn n
 s m s m
φ φ 
=Γ =Γ
(4.99)distribu
ţ
ie care este independent
ă
de modul în care sunt normalizate modurile proprii de vibra
ţ
ie. În cazul unui sistem MGLD supus unei mi
ş
c
ă
ri seismice, ecua
ţ
ia (4.88) devine:
( )
2
2
n n n n n n n
q q q u
ζ ω ω 
+ + =Γ
(4.100)Ecua
ţ
ia de mi
ş
care (3.2) pentru un sistem SGLD supus ac
ţ
iunii seismice poate fi exprimat
ă
înurm
ă
toarea form
ă
:
( )
2
2
n n n n n n
 D D D u
ζ ω ω 
+ + =
(4.101)unde s-a înlocuit deplasarea
u
a sistemului SGLD cu nota
ţ
ia
 D
n
pentru a eviden
ţ
ia rela
ţ
ia acesteiacu modul propriu de vibra
ţ
ie
n
. În mod similar,
ζ 
a fost înlocuit
ă
cu
ζ 
n
, iar 
ω 
cu
ω 
n
. Ecua
ţ
ia demi
ş
care (4.101) poate fi rezolvat
ă
folosind metodele numerice amintite în capitolul 3. Solu
ţ
ia
q
n
(t)
aecua
ţ
iei de mi
ş
care a sistemului MGLD în modul propriu
n
poate fi ob
ţ
inut
ă
observând asem
ă
nareadintre ecua
ţ
ia (4.100)
ş
i ecua
ţ
ia de mi
ş
care (4.101) a unui sistem SGLD. Comparând cele dou
ă
 ecua
ţ
ii:

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Moise Cristian liked this
Cristina Gilca liked this
lasting liked this
Valeriu Chiriac liked this
jercan_vladimir liked this
alinutsa85 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->