Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ÜÇ FAZLI SİSTEMLERDE GÜÇ VE GÜÇ ÖLÇÜLMESİ

ÜÇ FAZLI SİSTEMLERDE GÜÇ VE GÜÇ ÖLÇÜLMESİ

Ratings: (0)|Views: 2,675 |Likes:
Published by Tolga Aksekili

More info:

Published by: Tolga Aksekili on May 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ÜÇ FAZLI SİSTEMLERDE GÜÇ VE GÜÇ ÖLÇÜLMESİ
GİRİŞ : Üç fazlı bir sistem ister dengeli, ister dengesiz olsun her bir fazıngüçlerinin toplamı , devrenin gücünü verir.P = P1 + P2 + P3P; üç fazın gücü (watt), P1, P2, P3; her bir fazın güçleri (watt)Dengeli devrelerde faz güçleri birbirine eşittir. Bir fazın gücü Pfaz ile gösterilirse,üç fazlı devrenin gücüP = 3.Pfaz olur.Dengeli devrelerde bir fazın gücü, Pfaz = Ufaz . Ifaz . cosφ olup, bu ifadeyukarıdaki formülde yerine konursa üç fazlı devrenin gücü içinP = 3. Ufaz . Ifaz . Cosφ bulunur.Dengeli yıldız devrelerde Ufaz = Uhat / ve Ifaz = Ihat olduğundanP = 3. (Uhat / ) . Ihat . Cosφ den P = . Uhat . Ihat . Cosφ şeklini alır.Dengeli üçgen devrelerde de Ufaz = Uhat ve Ifaz = Ihat / idi. Bu değerler ileyukarıdaki P formülünü kullanırsakP = 3 . Uhat . (Ihat / ) .Cosφ = . Uhat . Ihat . Cosφ formülü bulunur.O halde dengeli üçfazlı sistem ister yıldız ister üçgen olsun, devrenin gücününbulunmasında en son formül kullanılır. Yukarıda güç için verilen bütün formüllerdengeli devrelerde kullanılır. Dengesiz devrelerde ise ilk verilen formül kullanılır.Üç fazlı dengeli devrenin görünür ve reaktif güçleri de sırasıylaS = . Uhat . Ihat Q = . Uhat . Ihat . Sinφ olur.Dengesiz bir devrenin görünen gücü, her bir fazın görünür güçlerinin toplamınave dengesiz devrenin reaktif gücü de, her bir fazın reaktif güçlerinin toplamınaeşittir. Reaktif güç, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif güç gibi iki cinsolduğundan, toplam yapılırken bu güçlerden herhangi biri negatif işaretli olarakalınmalıdır.Üç fazlı dengesiz devrenin her bir fazının güç katsayısı farklı olabileceğindendevrenin güç katsayısı Cosφ = P / S formülünden bulunur.
 
Dengeli ve dengesiz üç fazlı sistemlerde güç çeşitli şekillerde ölçülebilir. Şekildegörülen bağlantıya iki wattmetre yöntemi veya aron yöntemi adı verilir. Aronbağlantı yöntemi ile üç fazlı ve üç telli olan her devrede güç ölçülebilir. Devreningücü wattmetrenin gösterdiği değerlerin toplamına eşit olur. Bazenwattmetrelerden biri ters sapma yapabilir. Bu durumda ters sapan wattmetreningerilim bobini uçları değiştirilerek doğru sapması sağlanır. Bu durumdawattmetrelerin gösterdikleri değerler toplanırken, ters sapması düzeltilenwattmetrenin değeri negatif olarak alınır. Yani wattmetrelerden birinin terssapması halinde, devrenin gücü iki wattmetrenin gösterdikleri değerlerin farkınaeşittir.Aron bağlantı yöntemi ile üç fazlı ve dört telli devrelerde güç ölçülemez. Dört tellidevrelerde üç adet wattmetre gereklidir. Genel olarak, çok fazlı sistemlerde güçölçmede kullanılacak olan en az wattmetre sayısı, kullanılan tel sayısının bir eksiğikadardır.
 
GÜÇ KATSAYISININ DÜZELTİLMESİ
Alternatif akım devreleri genellikle ışık ve kuvvet devreleridir. Flamanlı lambalardirenç özelliği gösterdiği halde, flüoresan vb. gibi lambalar ile elektrik motorlarıendüktans özelliği gösterirler. Bu sebepten devrede dolaşan akımda gerilime göreφ açısı kadar geride kalır. Akımın geride kalmasıyla güç katsayısı birden küçükolur. Bu da aktif gücün yanında reaktif gücünde bulunması demektir. Bir işyapmayan reaktif gücün küçültülerek, güç katsayısının bire doğru çıkarılmasınagüç katsayısının düzeltilmesi denir.Güç katsayısının düzeltilmesi ile reaktif güç, dolayısıyla akımın reaktif bileşeniküçültülür. Böylece devre akımı küçülerek, aynı iş daha küçük akımla yapılmışolur. Devrenin aktif gücünde, dolayısıyla akımın aktif bileşeninde bir değişmeolmaz. Uygulamada yüklerin hemen hemen tamamı omik ve endüktif özellikteolduğundan güç katsayısı da endüktifdir. Bu da çekilen reaktif gücün, endüktif reaktif güç olması demektir. Bu endüktif reaktif güç, zıt etkili olan kapasitif reaktif güç çekilmekle karşılanabilir veya küçültülebilir. Kapasitif reaktif gücü çekenelemanda kondansatör olduğundan, güç katsayısının düzeltilmesinde çoğunluklakondansatörler kullanılır.Şekil 1-a daki elektrik motoru Im akımı çekmekte ve bu akım şekil 1-b degörüldüğü gibi gerilimden de φ açısı kadar geride kalmaktadır. Motor uçlarınaparalel bir kondansatör bağlandığında, motorun çektiği akım yine Im olduğuhalde şebekeden çekilen akım I olur. Im akımının reaktif bileşeni (Im.Sin φ)kondansatör akımı (Ic) kadar azalmış ve faz açısı da θ değerine indirmek ve

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
esrgns liked this
Yüksel Doğar liked this
Adem Bulut liked this
Adem Bulut liked this
RyanOreily1 liked this
csungur liked this
Resul Demirelli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->