Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noua Constitutiei - Varianta Dinaintea Votului Final

Noua Constitutiei - Varianta Dinaintea Votului Final

Ratings: (0)|Views: 10,524 |Likes:
Published by Raluca Pantazi
Noua Constitutiei - Varianta Dinaintea Votului Final
Noua Constitutiei - Varianta Dinaintea Votului Final

More info:

Published by: Raluca Pantazi on Jun 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

 
Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României 
AMENDAMENTE ADOPTATE / AMÂNATE
CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
Nr.Crt.CONSTITUIA
Ț
ROMÂNIEIAmendamenteADOPTATE
.
AmendamenteAMÂNATE
1.
TITLUL IPrincipii generale
Nemodificat
2.
Art.1.- Statul român
Nemodificat
3.
Art.1.- (1)
România este stat naţional, suveran şiindependent, unitar şi indivizibil.Nemodificat
4.
Art.1.-
(1¹) România recunoaşte rolul istoric, în constituireaşi modernizarea statului român, al Bisericii Ortodoxe şi al celorlalte culte religioase recunoscute de lege, al Casei Regale si al minorităţilor naţionale.
Grupuri: PSD + PNL
-
ADOPTAT
5.
Art.1.-
 
(2)
Forma de guvernământ a statului româneste republica.Nemodificat
6.
La art.1, după alin.(2), se introduce un alineat nou, alin.(2
1
), cuurmătorul cuprins:
 Art.1.- (2 
1
 )
 
Demnitatea umană este sursa tuturor drepturilor fundamentale si este inviolabilă. Toate formele de autoritate publică trebuie respecte i protejeze demnitatea
ș
 umană.
Grupuri: PNL - Reformulat (PNL+PDL)-
ADOPTAT
7
Art.1.-
 
(3)
România este stat de drept, democratic şi Nemodificat
întocmit,consilieri: Maria Ranga şi Costel Gruia
 
1
 
Nr.Crt.CONSTITUIA
Ț
ROMÂNIEIAmendamenteADOPTATE
.
AmendamenteAMÂNATE
social, în care demnitatea omului, drepturile şilibertăţile ceţenilor, libera dezvoltare apersonalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politicreprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
8.
Art.1.- (4)
Statul se organizează potrivit principiuluiseparaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă,executivă şi judecătorească - în cadrul democraţieiconstituţionale.
 Art.1.- (4)
Statul se organizează potrivit 
 principiilor 
separaţiei,echilibrului 
i cooperării loiale a puterilor 
ș
- legislativă,executivă şi judetoreas- în cadrul democrieconstituţionale.
Puterea legislativă este reprezentată deParlament, puterea executivă este reprezentată de Guverni de celelalte organe de specialitate ale administraiei 
ș ț
  publice centrale, iar puterea judecătorească estereprezentată de Înalta Curte de Casaie i Justiie i de
ț ș ț ș
 celelalte instane judecătoreti.
ț ș
Grupuri: PNL-
ADOPTAT
9.
Art.1.- (5)
 În România, respectarea Constituţiei, asupremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.Nemodificat
10.
Art.2.- Suveranitatea
Nemodificat
11.
Art.2.- (1)
Suveranitatea naţională aparţinepoporului român, care o exercită prin organele salereprezentative, constituite prin alegeri libere,periodice şi corecte, precum şi prin referendum.Nemodificat
12.
Art.2.- (2)
Nici un grup şi nici o persoană nu potexercita suveranitatea în nume propriu.Nemodificat
întocmit,consilieri: Maria Ranga şi Costel Gruia
 
2
 
Nr.Crt.CONSTITUIA
Ț
ROMÂNIEIAmendamenteADOPTATE
.
AmendamenteAMÂNATE
13.
Art.3.- Teritoriul
Nemodificat
14.
Art.3.- (1)
Teritoriul Roniei este inalienabil.Nemodificat
15.
Art.3.- (2)
Frontierele ţării sunt consfinţite prin legeorganică, cu respectarea principiilor şi a celorlaltenorme general admise ale dreptului internaţional.Nemodificat
16.
Art.3.- (3)
Teritoriul este organizat, sub aspectadministrativ, în comune, oraşe şi judeţe. Încondiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.
Art.3.- (3)
Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, încomune, oraşe, judeţe
şi regiuni 
. În condiţiile legii, unele oraşesunt declarate municipii.
Grupuri:PNL,PSD,PDL,PP-DD,Minorităţi Naţionale + FC -
ADOPTAT
17.
Art.3.- (4)
Pe teritoriul statului român nu pot fistrămutate sau colonizate populaţii străine.Nemodificat
18.
Art.4.- Unitatea poporului şi egalitatea întrecetăţeni
Nemodificat
19.
Art.4.- (1)
Statul are ca fundament unitateapoporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.Nemodificat
20.
Art.4.- (2)
Ronia este patria comuşiindivizibia tuturor cetăţenilor săi, fără deosebirede rasă, de naţionalitate, de origine etnică, delimbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţăpolitică, de avere sau de origine socială.
Art.4.- (2)
România este patria comună i indivizibilă a tuturor 
ș
 cetăenilor săi.
ț
Orice discriminare bazată pe sex, culoare,origine etnică sau socială, trăsătură genetică, limbă,credină sau religie, opinii politice sau de altă natură,
ț
 apartenena la o minoritate naională, avere, natere,
ț ț ș
 dizabilităi, vârstă sa
ț
orice alta situatie este interzisă.
21.
Art.5.- Cetăţenia
Nemodificat
întocmit,consilieri: Maria Ranga şi Costel Gruia
 
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ob37 liked this
Vlad Surdea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->