Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metode de comparaţie - tehnici de comparaţie între grupuri

Metode de comparaţie - tehnici de comparaţie între grupuri

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
Published by Cătălin

More info:

Published by: Cătălin on May 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

METODE DE COMPARATIE:Tehnici parametrice t si z

Tehnici parametrice ANOVA
Proceduri ANOVA de comparatii multiple
Tehnici non-parametrice

Tehnici de comparatie \u00eentre grupuri.
Testele parametrice t si z

Pe l\u00e2nga studiul asocierii dintre variabile, tehnicile statistice pot fi utilizate si pentru
determinarea diferentelor dintre grupuri. Aceste medode se utilizeaza frecvent \u00een analiza
datelor \u00een cercetarile experimentale.

\u00cen acest capitol vom prezenta acele tehnici parametrice care ne permit sa evaluam
efectele unei variabile independente (manipulate de cercetator) sau categoriale (v\u00e2rsta,
sex, etc) asupra unei variabile dependente \u00een situatia \u00een care se va lucra cu una sau doua
grupe de subiecti.

Cu ajutorul acestor teste statistice se ridica problema daca diferentele constatate \u00eentre grupele de subiecti sunt datorate interventiei cercetatorului (variabilei independente), caracteristicilor variabilei categoriale sau dimpotriva, \u00eent\u00e2mplarii.

Exista trei tipuri de tehnici principale care vor fi discutate \u00een acest capitol:
1. Tehnici care privesc diferenta dintre un esantion si media populatiei din care
acesta face parte - "the one simple t Test";
2. Tehnici care privesc diferenta dintre doua grupe independente de subiecti \u2013 "the t
test for independent samples";
3. Tehnici care privesc diferenta dintre doua grupe dependente de subiecti \u2013 "the t
test for correlated samples".
\u2022Tehnicile t si z pentru un esantion.

\u00cen acest caz dorim sa aflam daca un esntion de subiecti difera de o populatie mai mare. Sa presupunem ca un test de empatie a fost administrat pe o populatie mare de subiecti elevi abia intrati la liceu (N= 1000), iar media obtinuta pe \u00eentreaga populatie testata a fost de 76. C\u00e2nd s-a efectuat acelasi test pe o clasa de elevi de n=32 subiecti, s-a obtinut media de 81 si o estimare a abaterii standard de 9(s). Se pune problema daca elevii din aceasta clasa au un nivel de empatie diferit de media specifica pentru clasa a IX-a.

Pentru solutionarea acestei probleme exista doua teste statistice adecvate, si anume testele
z si t.

Vom utiliza testul z daca:
se cunoaste abaterea standard a variabilei dependente la nivelul populatiei;
daca numarul de subiecti cuprinsi \u00een esantionul comparativ este suficient de mare

(de regula peste 30 de subiecti).
\u00cen situatia \u00een care una din cele doua conditii nu sunt \u00eendeplinite, utilizam testul t pentru un
esantion.

\u00cen problema de fata se observa ca nu putem aplica testul z desi avem un esantion
comparativ destul de mare n=32 (mai mare decat 30) deoarece nu se cunoaste
abaterea standard a populatiei din care face parte esantionul.

Ca urmare, calculam testul t care valideaza sau infirma ipoteza nula potrivit careia, nu
exista nici o diferenta \u00eentre media (m) obtinuta pe esantion de subiecti (n= 32) si media

(m ) obtinuta pe populatia din care a fost extras esantionul.
Matematic, ipoteza nula si cea de lucru (alternativa) se formuleaza astfel:
Ho: M =m
H1a: M> m< M
H1b: M> m ori M<m
\u00cen cazul H1a ipoteza alternativa specifica ca exista o diferenta \u00eentre cele doua medii fara a

arata directia acestei diferente. \u00cen acest caz avem de a face cu un test t bilateral (two-
tailed test).

\u00cen cazul H1b ipoteza alternativa specifica directia diferentei \u00eentre cele doua medii - o
medie este mai mica (mare) dec\u00e2t cealalta datorita unor considerente teoretice. Aceasta
situatie necesita un test t unilateral (one-tailed).

Cele doua tipuri de test t utilizeaza aceeasi formula, specificul unilateral vs. bilateral
influent\u00e2nd doar valorile comparative prezente \u00een tabelul lui t.
Formula lui t este:

Unde: M este media esantionului
miu este media populatiei din care face parte esantionul;
EEM este eroarea standard a mediei esantionului;

Unde: s este estimarea abaterii standard a esantionului (s=9); n este volumul (marimea)
esantionului (n=32)
\u00cenlocuind datele problemei prezentate \u00een formula lui t data mai sus obtinem:

Urmatorul pas care trebuie facut dupa calcularea lui t este de a compara valoarea obtinuta
cu cea corespunzatoare \u00een tabelul lui t. Daca valoarea calculata este mai mare dec\u00e2t cea
din tabel ipoteza nula este respinsa. Pentru aceasta sunt necesari trei pasi:

a. Stabilirea gradelor de libertate. Numarul de grade de libertate notate cu df se
obtine din numarul de subiecti cuprinsi \u00een esantionul de comparatie, asupra caruia
se opereaza cu o corectie de deviere. Calcularea gradelor de libertate pentru acesta
situatie se face astfel: df = n-1. Pentru exemplul dat avem 31 df (32-1) grade de
libertate.

b. Al doilea pas intermediar este alegerea tipului de situatie a lui t, \u00eentre t unilateral
sau t bilateral. Aceasta alegere se face dependent de cunostintele teoretice
implicate \u00een problema. Daca avem motive sa credem datorita unor caracteristici
speciale ca media esantionului comparativ este mai mare (sau mai mica) dec\u00e2t
media populatiei din care face parte esantionul vom utiliza valorile testului t
unilateral din tabel. Daca consideram ca cele doua medii difera semnificativ, fara
a putea anticipa ca una ar fi mai mare dec\u00e2t cealalta dintr-o perspectiva teoretica
exprimata \u00een ipoteza de lucru vom utiliza valorile lui t bilateral din tabelul lui t. \u00cen
exemplul dat nu exista nici o premisa care sa ne \u00eendreptateasca sa consideram ca
una din medii este mai mare dec\u00e2t cealalta, de aceea vom consulta valorile lui t
bilateral.

c. Stabilirea pragului de semnificatie p. Practica statistica considera necesara
stabilirea unui nivel de \u00eencredere de maxim 0,05(.05).

Revenind la problema data, urmeaza sa consultam tabelul lui t pentru a compara valoarea
obtinuta de noi t=3,14 cu valoarea prezentata \u00een tabel pentru 31 df (grade de libertate)
pentru t bilateral la un prag de semnificatie de p\u00a3 .05.

Deoarece \u00een tabel nu sunt prezentate valorile lui t pentru 31 df, ne uitam la valoarea cea
mai apropiata, dar anterioara acestor grade de libertate. Astfel, la 30 df, valoarea lui t
bilateral pentru un p< .05 este 2,042.

Se poate observa ca valoarea obtinuta de noi t=3,14 este mai mare dec\u00e2t valoarea din
tabel t=2,042, situatie care se interpreteaza astfel: ipoteza nula este respinsa, ca urmare
rezultatele obtinute nu pot fi puse \u00een totalitate pe seama \u00eent\u00e2mplarii, deci exista o

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->