Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tipuri de inteligenţă

Tipuri de inteligenţă

Ratings: (0)|Views: 110 |Likes:
Published by Cătălin

More info:

Published by: Cătălin on May 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Inteligen\u0163a este un lucru ciudat. Unii oameni despre care se crede ca ar fi inteligen\u0163i au rezultate groaznice la testele standardizate. Oamenii care salveaza vie\u0163i nu sunt intotdeauna inteligen\u0163i \u015fi unii oameni auti\u015fti pot citi, aduna, sau scrie mai repede sau mai bine decat oamenii cu un coeficient de inteligen\u0163\u0103 \u00eenalt. Realiz\u00e2nd c\u0103 sunt multe tipuri distincte de inteligen\u0163\u0103 putem in\u0163elege inteligen\u0163a mult mai bine.

Caracterizarea omului ca reprezent\u00e2nd fiin\u0163a inteligent\u0103 este valabil\u0103 \u00een aceast\u0103 form\u0103 general\u0103, c\u00e2t \u015fi \u00een oricare din concretiz\u0103rile sale, tocmai \u00een virtutea existen\u0163ei mai multortipuri de inteligen\u0163\u0103.

Profesionalizarea indivizilor \u00een diferite domenii de activitate duce la formarea si dezvoltarea unor tipuri particulare de inteligen\u0163\u0103, care reprezint\u0103 fie aplicarea \u015fi amplificarea inteligen\u0163ei generale, fie valorificarea inteligen\u0163ei fluide, fie rezultatul \u00eenv\u0103\u0163\u0103rii \u015fi educa\u0163iei \u00eentr-un domeniu determinat de activitate. Putem men\u0163iona, din acest punct de vedere, inteligen\u0163a matematic\u0103, inteligen\u0163a general\u0103, inteligen\u0163a tehnic\u0103.

Dintr-un punct de vedere asem\u0103n\u0103tor, care eviden\u0163iaz\u0103 dimensiunile multiple ale
inteligen\u0163ei, unii autori vorbesc despre inteligen\u0163a multipl\u0103.

Astfel, Howard Gardner stabile\u015fte, \u00een acest cadru conceptual, mai multe tipuri de inteligen\u0163\u0103 despre care el a spus c\u0103 pot fi diferen\u0163iate dupa un num\u0103r de observa\u0163ii. De exemplu, dac\u0103 cineva a suferit o ran\u0103 pe creier, dar abilitatea sa a r\u0103mas intact\u0103, atunci aceasta inseamn\u0103 ca acea abilitate este o form\u0103 de inteligen\u0163\u0103. O alt\u0103 observa\u0163ie apare atunci c\u00e2nd o persoan\u0103 este extrem de talentat\u0103 \u00eentr-un domeniu dar este oarecum medie \u00een toate celelalte.

Cele ini\u0163ial \u015fapte tipuri de inteligen\u0163\u0103 sunt : lingvistic\u0103, logico-matematic\u0103, spa\u0163ial\u0103, muzical\u0103, kinestezic\u0103, intrapersonal\u0103 \u015fi interpersonal\u0103, carora le-a mai ad\u0103ugat inteligen\u0163a naturalist\u0103.

Aceste tipuri de inteligen\u0163\u0103, \u00eempreun\u0103 cu abilit\u0103\u0163ile si ocupa\u0163iile cel mai des
int\u00e2lnite ale persoanelor respective au fost grupate \u00een urmatorul tabel:
Tipul de inteligen\u0163\u0103
Abilit\u0103\u0163i
Ocupa\u0163ii
Lingvistic\u0103

legate de limb\u0103
cititul
scrisul

scriitori
oratori
profesori

logico-matematic\u0103

matematice
logice
analitice

oameni de stiin\u0163\u0103
filozofi
matematicieni

Spa\u0163ial\u0103

\u00een\u0163elegerea \u015fi
manipularea
leg\u0103turilor spa\u0163iale

arti\u015fti
ingineri
arhitec\u0163i

Muzical\u0103

compunerea \u015fi
interpretarea de
piese muzicale

muzicieni
compozitori
Kinestezic\u0103
atletice
atle\u0163i individuali sau
\u00een echip\u0103
Intrapersonal\u0103
\u00een\u0163elegerea \u015fi
cunoa\u015fterea sinelui
Interpersonal\u0103
\u00een\u0163elegerea \u015fi
cunoa\u015ftera celorlal\u0163i
consultan\u0163i
terapeu\u0163i
1
Pe baza acestor cuno\u015ftin\u0163e s-a putut cerceta \u00een special cu meritul luiDee
Dickinson efectul \u015fi impactul tehnologiei asupra modului \u00een care se poate accentua un
anume tip de inteligen\u0163\u0103 la elevii din ciclul primar \u015fi gimnazial c\u00e2nd influen\u0163a asupra
acestora poate fi fundamental\u0103.
Tehnologiile care m\u0103resc inteligen\u0163a lingvistic\u0103

A\u015fa cum tippografia a revolu\u0163ionat inv\u0103\u0163atul \u015fi g\u00e2nditul \u00een secolul al 15-lea, a\u015fa a creat \u015fi calculatorul o revolu\u0163ie similar\u0103 ast\u0103zi. De-a lungul re\u0163elelor de calculatoare \u015fi a bazelor de date din \u00eentreaga lume studen\u0163ii au acces direct la informa\u0163ia curent\u0103. In fiecare domeniu de cunoa\u015ftere, sistemele educa\u0163ionale se transform\u0103 deoarece at\u00e2t studen\u0163ii si profesorii \u00eenva\u0163\u0103 s\u0103 foloseasc\u0103 tehnologia multimedia. Copiii care \u00eenc\u0103 nu \u015ftiu s\u0103 scrie \u015fi s\u0103 citeasc\u0103 scriu pove\u015fti cu ajutorul unor programe care \u00een unele cazuri le recitesc studen\u0163ilor ceea ce scriseser\u0103. Noi programe permit copiilor s\u0103 scrie sau s\u0103 insereze grafice in texte gen rebus precum \u201cWings of Learning\u201d , \u201cMuppet Slate\u201d. Alte programe cum sunt \u201cPine Artist and Creative Writer\u201d de la Microsoft fac posibil\u0103 formatarea proiectelor de scris \u00een diferite forme, s\u0103 scrie cuvinte \u00een diferite m\u0103rimi \u015fi formeze \u015fi s\u0103 acompanieze cu diferite efecte sonore. Aceste programe sunt foarte motivante at\u00e2t pentru scriitorii \u00eencep\u0103tori c\u00e2t \u015fi pentru cei avansa\u0163i.

Num\u0103rul cresc\u00e2nd de programe user-friendly fac posibil s\u0103 combine informa\u0163ia \u00een diferite forme, incluz\u00e2nd cuvinte, imagini \u015fi sunete. Studen\u0163ii pot acum s\u0103 \u00eenregistreze, s\u0103 sorteze \u015fi s\u0103 intersecteze informa\u0163ii, noti\u0163e, bibliografii \u015fi s\u0103 creeze raporturi multimedia pentru a crea o aventura a \u00eenv\u0103\u0163\u0103rii. Profesorii pot s\u0103-si dezvolte propria \u201cmagazie\u201d de cursuri, s\u0103 creeze baze de date care s\u0103 lege documente, s\u0103 prezinte prezent\u0103rii preprogramate cu suport video, si sa-\u015fi imbog\u0103\u0163easc\u0103 cursurile cu un surplus de tehnologie descris in capitolele celorlalte tipuri de inteligen\u0163\u0103.

Calculatorul \u00eencurajeaz\u0103 studentii s\u0103-\u015fi revizuiasc\u0103 si s\u0103-\u015fi rescrie compunerile \u015fi astfel sa-\u015fi dezvolte o mai mare fluen\u0163\u0103 si un stil mai eficient. Recopiind de m\u00e2n\u0103 sau tast\u00e2nd adesea inhiba corec\u0163ia \u015fi revizuiurea, dar calculatorul adesea faciliteaz\u0103 aceste procese \u015f \u00eei d\u0103 studentului un mai mare sim\u0163 al controlului asupra a ceea ce scrie. C\u00e2nd studen\u0163ii \u00ee\u015fi v\u0103d lucrarea \u00eentr-un format cu aspect profesional devin mai interesa\u0163i de studiul \u015fi m\u0103iestria mecanicii care \u00eei va da str\u0103lucirea final\u0103. Unele dintre cele mai importante programe de procesare de text sunt Microsoft Word, Word Perfect, \u015fi Ami Pro pentru Windows.

\u00cenv\u0103\u0163area tastatului \u00een \u015fcoala primar\u0103 de ast\u0103zi este la fel de important ca \u015fi scrisul cu stiloul, \u015fi a \u00eenv\u0103\u0163a sa folose\u015fti un procesor de text este la fel de important pentru studen\u0163i ca \u015fi a \u00eenv\u0103\u0163a s\u0103 tasteze. Copiii sunt \u00eencurajati s\u0103 foloseasc\u0103 aceste posibilit\u0103\u0163i \u00een comunicare \u015fi colaborare cu studen\u0163ii afla\u0163i la dep\u0103rtare pe o varietate de proiecte, prin intemediul unui numar cresc\u00e2nd de re\u0163ele electronice. Telefoanele \u015fi modem-urile esen\u0163iale acestor procese ar trebui s\u0103 fi echipamentul standard al oric\u0103rei clase.

Dezvoltarea abilit\u0103\u0163ilor lingvistice pentru \u00eentreaga popula\u0163ie pot fi catalizate de noi unelte electronice remarcabile pentru accesarea si prelucrarea informa\u0163iei si comunica\u0163iilor, \u00eenv\u0103\u0163area, \u015fi dezvoltrea inteligen\u0163ei laun nivel f\u0103r\u0103 precedent.

2
Tehnologiile care m\u0103resc inteligen\u0163a logico-matematic\u0103

Inteligen\u0163a logico-matematic\u0103 poate fi exersat\u0103 sau dezvoltat\u0103 de-a lungul multor tipuri noi \u015fi provocatoare de tehnologii multimedia. Studen\u0163ii de orice nivel de abilitate pot \u00eenv\u0103\u0163a foarte eficient de-a lungul unor programe software interesante care ofer\u0103 un feedback imediat \u015fi merg mult departe peste exerci\u0163iu. Multe dintre acestea ofer\u0103 oportunit\u0103\u0163i de exercizare \u015fi dezvoltare a unor abilit\u0103\u0163i de g\u00e2ndire de ordin superior esen\u0163iale \u00een rezolvatul problemelor. \u00cen ceea ce urmeaz\u0103 sunt c\u00e2teva exemple dintre multele programe care sunt acum pa pia\u0163\u0103.

\u201cMillie\u2019s Mathhouse\u201d de la Edmark\u2019s este un program minunat \u015fi plin de succes care introduce numerele \u015fi conceptele matematice copiilor pre\u015fcolari sau de la \u015fcoala primar\u0103. Este plin de culoare, sunet, muzica \u015fi grafice \u015fi lucreaz\u0103 prin intermediul unui ecran de contact. Copii sunt introdu\u015fi \u00een conceptele matematice esen\u0163iale \u00een vreme ce ei opereaz\u0103 cu insecte animate, opereaza un cuptor virtual sau fac forme cu animale care vorbesc. \u00cen vreme ce ei exploreaz\u0103 \u015fi descoper\u0103, copiii \u00eenva\u0163\u0103 despre numere, forme, m\u0103rimi, tipare si rezolvarea de probleme.

Pentru elevii din ciclul primar, programul \u201cMath and More\u201d de la IBM introduce elevilor tipare, rela\u0163ii, geometrie, probabilit\u0103\u0163i \u015fi statistic\u0103 prin intemediul unor materiale printate sau video foarte motivatoare.

\u201cGeometry, Physics and Calculus\u201d de la Broderbund face anumite subiecte abstracte \u015fi adesea dificile mai concrete \u015fi u\u015for de \u00een\u0163eles \u00een timp ce studen\u0163ii manipuleaz\u0103 grafice colorate. \u201cThe Physics of Auto Collisions\u201d si \u201cThe Tacoma Narrows Bridge Collapse\u201d folosesc evenimente reale pentru a face lag\u0103tura cu fizica \u015fi cu aplica\u0163iile practice. \u00cen timp ce studen\u0163ii analizeaz\u0103 evenimentele reale \u00een termeni \u015ftiin\u0163ifici \u015fi matematici, pricipiile fizicii devin mai pline de \u00een\u0163eles \u015fi mai relevante.

Una din primele aventuri, \u201cRescue at Boone\u2019s Meadow\u201d prezint\u0103 sarcina de a transporta un vultur grav r\u0103nit la un veterinar aflat la 100 km distan\u0163\u0103 c\u00e2t de repede posibil. Din cauza terenului dificil elevii trebuie s\u0103 g\u0103seasc\u0103 o combina\u0163ie optim\u0103 a folosirii unui camion, avion, sau escaladare, lu\u00e2nd \u00een considerare si combustibilul, greutatea \u015fi diferitele puncte de start. Studen\u0163ii folosesc o combina\u0163ie de discuri video de acces aleatoriu, har\u0163i \u015fi calculatoare pentru a genera solu\u0163ii alternative. Elevii din clasa a cincea de abilitate medie au fost fascina\u0163i de aceast\u0103 sarcin\u0103 \u015fi au fost motiva\u0163i s\u0103-l rezolve cu solu\u0163ii care necesit\u0103 peste 15 pa\u015fi.

\u201cLearn Smart\u201d este un nou software care apreciaz\u0103 punctele tari \u015fi sl\u0103biciunile \u015fi ofer\u0103 strategii pentru a m\u0103ri puterile intelectuale. Este potrivit studentilor de toate nivelele.

Un num\u0103r de jocuri recrea\u0163ionale au de asemenea mult de oferit \u00een ceea ce prive\u015fte noi provoc\u0103ri intelectuale. De exemplu, \u201cLost Mind of Dr. Brain\u201d de la Sierra pune la lucru \u00eentreaga inteligen\u0163\u0103 prin intermediul unor puzzle-uri si activit\u0103\u0163i de rezolvare a problemelor. Abilit\u0103\u0163ile logice \u015fi matematice, g\u00e2ndirea anticipativ\u0103 si luarea rapid\u0103 de decizii, g\u00e2ndirea simbolic\u0103, ra\u0163ionarea eficient\u0103, \u015fi alte procese de g\u00e2ndire de ordin \u00eenalt sunt prelucrate \u00een timp ce juc\u0103torii \u00eent\u00e2lnesc o varietate de provoc\u0103ri nea\u015fteptate. \u00cen timp ce recunosc melodii puse invers, sparg coduri, navigheaz\u0103 prin labirinte, folosesc diferite sisteme de recuperare pentru a g\u0103si fi\u015fiere amestecate, \u015fi manipuleaza \u015fi rotesc imagini mentale, juc\u0103torii primesc \u201cun masaj total pe creier\u201d. Ei au op\u0163iuni de a juca pe c\u00e2teva nivele de dificultate \u015fi c\u00e2nd sunt folosite \u00een clase profesorii pot

3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->