Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nur fuer 18+ / Poema dla doroslych 20130619 Stefan Kosiewski do Prokuratury Generalnej nad Prokuraturami w Gdansku FO198 ZR.pdf

Nur fuer 18+ / Poema dla doroslych 20130619 Stefan Kosiewski do Prokuratury Generalnej nad Prokuraturami w Gdansku FO198 ZR.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 129 |Likes:
Published by Stefan Kosiewski
1. Nie jestem w stanie odnieść się do wszystkich działań podejmowanych przez prokuratury okręgu gdańskiego w celu uwolnienia kryptosyjonisty Michała Tuska, syna premiera Donalda Tuska spod zarzutu szpiegostwa gospodarczego w ramach przestępczości tak samo prymitywnie zorganizowanej jak w Czechach, na nazwisko słupa Plichty (wcześniej używane przez żyda nazwisko: Stefański) z bandy Amber Gold, ze stratą dla państwowego lotniska w Gdańsku, jeżeli Wydział III Nadzoru Prokuratury Okręgowej w Gdańsku ułatwia ukrytym żydom w Polsce prowadzenie wystawnego życia kryminalnego utrudniając jednocześnie Polakom dojście do prawdy chociażby poprzez to, że Prokurator Borkowska zdaje sobie przecież sprawę z matactwa, którego się dopuszcza nie przysyłając żadnych załączników do sprokurowanego przez siebie nieudolnie pisma przewodniego, nie informując w nim też, co i po co odrzuca ad acta i dla czyjej korzyści? A jednocześnie buńczucznie zapowiada dalsze łamanie prawa w Prokuraturze słowami: “…informuję, że przysyłanie przez Pana do tut. Prokuratury kolejnych tego typu pism będzie skutkowało włączeniem ich do materiałów III Ko 503/13 bez dalszego biegu, o czym nie będzie Pan informowany odrębnymi pismami tut. Prokuratury…”.

1.1. Bezczelność niebywała: wrzucać wszystkie otrzymane pisma do jednego kosza tak, żeby ten rozerwało z braku pojemności i obciążać winą za ewidentną kolaborację Prokuratury ze synem premiera, który dla całej Polski jest jedynym podejrzanym w sprawie, której Prokuratura w Gdańsku łeb ukręciła, żeby premier nie poszedł siedzieć. A dlaczego Polska ma być gorsza od Czeskiej Republiki, w której Prokuratura odsunęła premiera od państwowych pieniędzy i okazji rodzących złodzieja? Czy nie jesteśmy na równych prawach w Trójkącie Wyszehradzkim? (...)

http://sowa.quicksnake.net/masonry/Poema-dla-dorosych-nur-fr-18-von-Stefan-Kosiewski
1. Nie jestem w stanie odnieść się do wszystkich działań podejmowanych przez prokuratury okręgu gdańskiego w celu uwolnienia kryptosyjonisty Michała Tuska, syna premiera Donalda Tuska spod zarzutu szpiegostwa gospodarczego w ramach przestępczości tak samo prymitywnie zorganizowanej jak w Czechach, na nazwisko słupa Plichty (wcześniej używane przez żyda nazwisko: Stefański) z bandy Amber Gold, ze stratą dla państwowego lotniska w Gdańsku, jeżeli Wydział III Nadzoru Prokuratury Okręgowej w Gdańsku ułatwia ukrytym żydom w Polsce prowadzenie wystawnego życia kryminalnego utrudniając jednocześnie Polakom dojście do prawdy chociażby poprzez to, że Prokurator Borkowska zdaje sobie przecież sprawę z matactwa, którego się dopuszcza nie przysyłając żadnych załączników do sprokurowanego przez siebie nieudolnie pisma przewodniego, nie informując w nim też, co i po co odrzuca ad acta i dla czyjej korzyści? A jednocześnie buńczucznie zapowiada dalsze łamanie prawa w Prokuraturze słowami: “…informuję, że przysyłanie przez Pana do tut. Prokuratury kolejnych tego typu pism będzie skutkowało włączeniem ich do materiałów III Ko 503/13 bez dalszego biegu, o czym nie będzie Pan informowany odrębnymi pismami tut. Prokuratury…”.

1.1. Bezczelność niebywała: wrzucać wszystkie otrzymane pisma do jednego kosza tak, żeby ten rozerwało z braku pojemności i obciążać winą za ewidentną kolaborację Prokuratury ze synem premiera, który dla całej Polski jest jedynym podejrzanym w sprawie, której Prokuratura w Gdańsku łeb ukręciła, żeby premier nie poszedł siedzieć. A dlaczego Polska ma być gorsza od Czeskiej Republiki, w której Prokuratura odsunęła premiera od państwowych pieniędzy i okazji rodzących złodzieja? Czy nie jesteśmy na równych prawach w Trójkącie Wyszehradzkim? (...)

http://sowa.quicksnake.net/masonry/Poema-dla-dorosych-nur-fr-18-von-Stefan-Kosiewski

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Stefan Kosiewski on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
 
Nur fuer 18+/ poema dla doroslych 20130619 Stefan Kosiewski  do Prokuratury Generalnej nad Prokuraturami w Gdansku FO198 ZR 
 
Kazimierz Switon, Stefan Kosiewski, Gabinet Wojewody Slaskiego 17. 10. 2006.avi
 
...Powiedzia
ù
em Panu Prokuratorowi Rusi
ñ
skiemu,
¿
e nie jestem z zawodu prawnikiem i nie wiem, z jakiego paragrafu nale
¿
a
ù
oby oskar
¿
 y 
ã
 Wojewod
ê
 Pietrzykowskiego w zwi
¹
zku ze spraw 
¹
 postulowanego
Ú
l
¹
skiego Funduszu Zado
œ
ã
uczynienia, którego do dzisiaj nie ma. Na to Pan Asesor Rusi
ñ
ski odpar
ù
,
¿
e od siedmiu lat jest w Katowicach nowy  Wojewoda
£
ukaszczyk. Zapyta
ù
, czy zwraca
ù
em si
ê
 do nowego Wojewody w sprawie powo
ù
ania Sl
¹
skiego Funduszu Zado
œ
ã
uczynienia. Odrzek 
ù
em na to,
¿
e z Panem
£
ukaszczykiem fotografowa
ù
em si
ê
 chyba jeszcze w czasie jego urz
ê
dowania w Jastrz
ê
 biu, czy w Zorach, jako prezes Stowarzyszenia Europejskiego i nie chc
ê
,
¿
eby kto
œ
 mówi
ù
,
¿
e co
œ
 za
ù
atwi
ù
em po starych znajomo
œ
ciach, przez ciotk 
ê
, czy ubowców. Partnerem dla mnie w sprawie powo
ù
ania Sl
¹
skiego Funduszu Zado
œ
ã
uczynienia jest Urz
¹
d Wojewody, a nie jedna, czy druga osoba sprawuj
¹
ca akurat ten urz
¹
d... 0:27 El
¿
 bieta So
ù
tysek: Dyrektor Gabinetu Wojewody Sl
¹
skiego autor: kulturzentrum 1290 wy 
œ
 wietle
ñ
 
Posted on Czerwiec 19, 2013 by sowa  Nur fuer 18+ / Poema dla doroslych 20130619 Stefan Kosiewski do Prokuratury Generalnej nad Prokuraturami w Gdansku FO198 ZR.
pdf 
 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 You rated this: |Views: 364 | Likes: 5 Veröffentlicht von Stefan Kosiewski
 
sowaleaks Kategorie:| zydy 
 
RSS
 
œ
roda, 19 czerwca 2013
Poema dla doros
ù
 ych/ nur für 18+ von Stefan Kosiewski
 
M
¹¿
 stanu jak
¿
 ywica brzozy
¿
 ywej,  jak Stalin wiecznie
¿
 ywy, z fotoszopu  w szeregu retuszy: Marks, Engels, Lenin, o ma
ù
o nie Mao, Che Gówara spod sztancy 
 
Kaczy 
ñ
ski nie dba o zdrowy pisma wygl
¹
d;
¿
 yd niechluja w Zem
œ
cie gra a Lech idzie do papie
¿
a w rozpi
ê
tym anzugu, chocia
¿
 krawat z
ù
¹
czy 
ù
a ze skrajem koszuli Marylka spink 
¹
,
 
¿
eby mu si
ê
 nie dynda
ù
 bez potrzeby w tak podnios
ù
ej a wielkiej dla chaziajstwa chwili,
 
 jak witanie si
ê
 z bratem Ojca
œ
 wi
ê
tego, który 
 
s
ù
 ynie z chadzania na kremówki ze swymi Czy Karolek z podwórka Wadowickiego
¿
 yda Ba
ù
amuta,
 
s
ù
 yn
¹
cy z prostoty posoborowego podej
œ
cia do bli
ê
nich
 
zabawia
ù
 by si
ê
 jeszcze dzi
œ
 wymy 
œ
laniem spektakularnych cudów po tym, jak nieba uchyli
ù
 b
ù
ogo dla 96 s
ù
awionych?
 
Szmajda, Tallman z B
ê
dzina, Kaczorowski z Londynu - tych
 
komunistów mia
ù
 pewnie Franciszek na my 
œ
li obchodz
¹
c
 
z nimi Ko
œ
ció
ù
 Katolicki w drodze do Zbawienia; Watykan
 
skorygowa
ù
 omylnego kacerza: atei
œ
ci w grzechu id
¹
 do piek 
ù
a.
 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
Jaros
ù
aw czo
ù
o ociera chusteczk 
¹
 otart
¹
 przez kardyna
ù
a o ampu
ù
ê
 i dojrzewa mu pod czaszk 
¹
 politycznie relikwia my 
œ
lenia przedsoborowego, zaiste iskra obecno
œ
ci bo
¿
ej  w cadyku: ta
ñ
cz
¹
cy s
¹
 w czy 
œ
cu, bo Marylka lubi czysto
œ
ã
.
 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->