Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Beslagsprotokoll

Beslagsprotokoll

Ratings: (0)|Views: 708|Likes:
Published by Schournalisten
Beslagsprotokollet kidnappningen av Alexander Åhman
Beslagsprotokollet kidnappningen av Alexander Åhman

More info:

Published by: Schournalisten on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/15/2013

 
Protokollbilaga
Åklnr
AM-464-12
Signerat avSignerat datumPolismyndighet
Uppsala län
Enhet
Jourrotel
Handläggare (Protokollförare)
Inspektör Karl-Göran Jakobsson
Datum
2012-03-22
Bitr. handläggare
Inspektör Leif NilssonPolisinspektör Markus KarlssonKriminalinspektör Åsa FredrikssonKriminalinspektör Hans MansfeldtKommissarie Ove Dahlberg
Undersökningsledare
Kammaråklagare Lars Hedvall
Bitr. undersökningsledare
Kammaråklagare Thomas Forsberg
Polisens diarienummer
0300-K104-12
Förtursmål
Nej
Beslag
Finns
Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej
ErsättningsyrkandenTolk krävs
Utredningsuppgifter/RedovisningshandlingarDiarienr Uppgiftstyp Sida
Beslag/husrannsakningar
Uppsala från misstänktaVecalius
0300-K104-12 Beslagsprotokoll, 2012-0300-BG12................................................................... 1Husrannsakan avseende Vecalius, Elias Vincent, ............................................... 3Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG100............................................ 5
 Parastou
Beslagsprotokoll, 2012-0300-BG18................................................................... 7Husrannsakan avseende Namdar Faiz Abadi, Parastou, ...................................... 9Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG102............................................ 11
 Dahlskog
Husrannsakan avseende Dahlskog, John Magnus, .............................................. 13Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG103............................................ 15
UppsalaGeijersgatan
Husrannsakan avseende Namdar Faiz Abadi, Parastou, DokumentationGeijersgatan 1.......................................................................................................16Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG34.............................................. 18Beslagsprotokoll avseende Namdar Faiz Abadi, Parastou,2012-0300-BG468..............................................................................................19, kopior beslag 2012-0300-BG468................................................................. 20
 
 Brev häktet Uppsala
Beslagsprotokoll, 2012-0300-BG288................................................................. 23Brev från häktet, Elias Vecalius........................................................................... 24
 Linköping Ekeroths väg 6 Linghem, Parastou Namdar
Husrannsakan avseende Namdar Faiz Abadi, Parastou, Husrannsakan bostad... 29Beslagsprotokoll avseende Namdar Faiz Abadi, Parastou,2012-0300-BG221..............................................................................................31
 Lillgårdsgatan 5 Linköping, Vecalius mammas bostad 
Husrannsakan avseende Vecalius, Elias Vincent, Husrannsakan bostad............. 36Beslagsprotokoll avseende Vecalius, Elias Vincent, 2012-0300-BG215........... 38Husrannsakan, ...................................................................................................... 40Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG242............................................ 42
Göteborg Lundgatan 6 
Husrannsakan avseende Vecalius, Elias Vincent, ............................................... 46Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG424............................................ 48Fotografi(er) BG424-1......................................................................................... 51Fotografi(er) BG424-3......................................................................................... 65Fotografi(er) BG 424-4 handskriven lapp........................................................... 71Fotografi(er) BG 424-9 blad ur almanacka......................................................... 73Fotografi(er) BG 424-11 anteckningsblock......................................................... 75Fotografi(er) BG424-14....................................................................................... 81Husrannsakan, ...................................................................................................... 87Husrannsakan, ...................................................................................................... 89
 Mjölby Dahlskogs bostad 
Husrannsakan avseende Dahlskog, John Magnus, .............................................. 91Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG157............................................ 93Beslagsprotokoll avseende Dahlskog, John Magnus, 2012-0300-BG152.......... 98
Umeå Magnus Dahlskog
Beslagsprotokoll Beslagsprotokoll från Umeå utan historik................................100Beslagsprotokoll Beslagsprotokoll från Umeå utan historik................................103Beslagsprotokoll Beslagsprotokoll från Umeå utan historik................................105Beslagsprotokoll Beslagsprotokoll från Umeå utan historik................................111Beslagsprotokoll Beslagsprotokoll från Umeå utan historik................................115
 
 Alexander Åhman
Beslagsprotokoll Beslagsprotokoll från Umeå utan historik................................116
 Älglund 
Protokoll Husarannsakan Älglund........................................................................119Beslagsprotokoll Beslagsprotokoll från Umeå utan historik................................121
 Bilar LTT993 VOLVO
0300-K101-12 Beslagsprotokoll, 2012-0300-BG8..................................................................... 1610300-K104-12 Beslagsprotokoll, 2012-0300-BG10................................................................... 162Husrannsakan avseende Namdar Faiz Abadi, Parastou, ......................................163Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG199............................................ 165Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG20.............................................. 170Husrannsakan avseende Vecalius, Elias Vincent, Människorov..........................175
WMP702 HYUNDAI 
Husrannsakan avseende Vecalius, Elias Vincent, Hyundai reg.nr. WMP702.....177Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG121............................................ 179Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG49.............................................. 187
Övriga bilar
Husrannsakan avseende Namdar Faiz Abadi, Parastou, Husrannsakan bil..........188Husrannsakan avseende Namdar Faiz Abadi, Parastou, Renault Clio reg.nr.MLE638................................................................................................................190Resulterade i beslagsprotokoll: 2012-0300-BG156............................................ 192Husrannsakan avseende Vecalius, Elias Vincent, Husranssakan pb PPH407......193
 Förhör och PM angående beslag
Förhör med misstänkt, Namdar Faiz Abadi, Parastou .........................................195Avrapporteringspm ..............................................................................................196Förhör med misstänkt, Vecalius, Elias Vincent ..................................................198PM Beslags pm angående Elias Vecalius.............................................................199PM .......................................................................................................................201PM Beslags-PM gällande Alexander Åhman...................................................... 202PM Beslag med flera anspråkstagare....................................................................204

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->