Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rządy ekipy Edwarda Gierka

Rządy ekipy Edwarda Gierka

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by AdsoZMelku

More info:

Published by: AdsoZMelku on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

 
Rządy ekipy Edwarda Gierka
W 1970 roku doszło w PRL do kolejnego kryzysu. Złożyło się na niegonarastające od połowy lat sześćdziesiątych niezadowolenie społeczne.Płace rosły zbyt wolno, a w gospodarce panował zastój. Na rynku corazbardziej widoczne były braki podstawowych produktów. Gospodarkasocjalistyczna nie była w stanie zaspokoić potrzeb społeczeństwa,dlatego władze zdecydowały się na podniesienie cen. Zapowiedziane wgrudniu 1970 roku podwyżki na towary rynkowe (o 15-20%) wywołałyfalę oburzenia i strajki robotnicze. Władze przygotowały się jużwcześniej na społeczne niezadowolenie, a w Ministerstwie SprawWewnętrznych powołano specjalny sztab kryzysowy.14 grudnia 1970 roku pracownicy Stoczni Gdańskiej zorganizowaliwiec, żądając cofnięcia podwyżek, który przerodził się w walki uliczne zmilicją. Do demonstracji w ciągu dnia przyłączyły się pozostałe stoczniei porty Trójmiasta, a następnie protesty rozszerzyły się na Szczecin.Podczas zajść podpalono m.in. gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR wGdańsku i Komendy Wojewódzkiej Milicji (Szczecin). W odpowiedzi narozruchy Władysław Gomułka nakazał wprowadzenie do akcji wojska,które dostało rozkaz strzelania do demonstrantów. 17 grudniarozpoczęły się zamieszki i strajki w Szczecinie, trwały strajki w Tczewie,Elblągu i Słupsku. Podczas tłumienia zamieszek 16 i 17 grudnia wGdańsku, Gdyni i Szczecinie zabito ponad 40 demonstrantów, a ponad1000 zostało rannych. Aresztowano prawie 3 tysiące osób. Do 18grudnia, dzięki użyciu wojska, manifestacje uliczne zostały stłumione, jednak nastrój buntu nie wygasł.Wydarzenia na Wybrzeżu wykorzystali przeciwnicy I sekretarza iodwołali go ze stanowiska, za zgodą Moskwy. Gomułkę oskarżono ostrzelanie do robotników oraz „błędy” w gospodarce. Jego miejsce 20grudnia zajął Edward Gierek. Zmiany nastąpiły także we wszystkichnaczelnych urzędach oraz we władzach partyjnych. Podwyżki zostałycofnięte dopiero w lutym 1971 roku po kolejnych strajkach.W latach siedemdziesiątych mimo prób unowocześnienia polskiejgospodarki i zbliżenia do Zachodu kraj pogrążał się w kryzysie.Głównym wyzwaniem ekipy Gierka było nastawienie polskiej
 
gospodarki na produkcję rynkową. I sekretarz zaciągnął na Zachodzieogromne kredyty, za które kupowano towary, a także licencje (np. naFiata 126 P). Było to odpowiedzią na wyzwanie modernizacyjne i„ucieczką” przed społecznym niezadowoleniem. Nacisk kładziono narozwój infrastruktury, czego symbolem może być otwarta w 1975 roku Trasa Łazienkowska, a także budownictwo mieszkaniowe. Dziękinowym inwestycjom szybko rosło zatrudnienie i wzrastały płace.Rozszerzono także zakres opieki socjalnej, rozwinięto system zasiłków,utworzono Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, który zajmował siębudową szpitali i mniejszych ośrodków zdrowia. W latach 1971-1975dochód narodowy wzrósł o prawie 60%, wzrastał także eksport.Powstały m.in. Huta Katowice, Lubelskie Zagłębie Węglowe,Bełchatowskie Zagłębie Górniczo-Energetyczne.Dzięki rozluźnieniu przepisów paszportowych i przyciąganiu Poloniiwzrosła ilość osób posiadających „twardą walutę”. Powstawały teżspecjalne sklepy, gdzie można było kupować wyłącznie za dewizy(Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego - Pewex). Mimo wielkichpożyczek i inwestycji sytuacja w gospodarce nie była kolorowa. Kryzyspogłębił się w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Na Zachodziepanowała recesja, w kraju zaś na co dzień widoczne były braki wzaopatrzeniu rynku. Kwitła korupcja, a niekompetencjakomunistycznych urzędników przyczyniała się do stagnacji. Nakazowo-rozdzielczy system zarządzania nie nadążał za szybkim rozwojem siłwytwórczych.W 1972 roku rozpoczęto reformę administracyjną. Utworzono gminy,które miały stanowić „jednostki pierwszej instancji władzy iadministracji państwowej”. Rok później wzmocniono i poszerzonokompetencje rad narodowych. W miejsce prezydiów rad narodowychwprowadzono organy jednoosobowe – wojewodów, prezydentów,naczelników. W 1975 roku zlikwidowano powiaty, co spowodowałochaos w życiu politycznym i gospodarczym. W roku 1975 zaczętodyskusję nad nowelizacją konstytucji, która uprawomocnić miała„przewodnią rolę PZPR” i podkreślić trwałość sojuszu z ZSRR. Tworzącasię opozycja skonsolidowała się wokół sprzeciwu wobec zmian.Poprawki skrytykował również Kościół, a jawny wyraz nie akceptacjiwyraził katolicki poseł Stanisław Stomma, wstrzymując się od głosupodczas głosowania nad przyjęciem zmian.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->