Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Projectaanvraag bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode

Projectaanvraag bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:
Published by Thierry Debels
Algemene doelstelling: onderwijsbetrokken mensen kansen bieden om te reflecteren over hun inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.
Concrete doelstellingen:
- stil worden,
- luisteren,
- bedachtzaam spreken,
- het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren,
- nadenken over je inzet in het onderwijs,
- de plaats van je geloof daarin verkennen,
- motiverende en inspirerende ontmoetingen hebben met een gedreven bezinningsbege-leider, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in al je andere ontmoetingen draagt.
Beoogde gevolgen: herbronning en versteviging van het gelovig engagement als relevante factor en motor voor het eigen werk in het onderwijs.
Algemene doelstelling: onderwijsbetrokken mensen kansen bieden om te reflecteren over hun inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.
Concrete doelstellingen:
- stil worden,
- luisteren,
- bedachtzaam spreken,
- het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren,
- nadenken over je inzet in het onderwijs,
- de plaats van je geloof daarin verkennen,
- motiverende en inspirerende ontmoetingen hebben met een gedreven bezinningsbege-leider, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in al je andere ontmoetingen draagt.
Beoogde gevolgen: herbronning en versteviging van het gelovig engagement als relevante factor en motor voor het eigen werk in het onderwijs.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Thierry Debels on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
vzw Nascholing/doc/2007.16
Nascholing in het katholiek onderwijs vzwPROJECTBESCHRIJVINGGuimardstraat 1Aanvraagnumme1040 BRUSSEL
Tel. 02 507 07 82 Fax 02 511 68 39
Aanvraagformulier nascholingsproject
1Titel projectBEZINNING VOOR ONDERWIJSMENSEN IN DE ABDIJ VAN AVERBODE
Gelovige inspiratie en inzet in het onderwijs
2Organisatiegegevens
ProjectleiderAndré Janssens Adres (volledig)Guimardstraat 1 – 1040 BrusselTelefoonnummer02 507 07 75Faxnummer02 507 07 76E-mail
 
 Samenwerking met anderenAbdij van AverbodeStuurgroep VSKO ‘Bezinning voor onderwijsmensen’De interdiocesane werkgroepen voor schoolpastoraal (ICS enCOM-PAS)
3Looptijd
Startdatum project1 september 2007Einddatum project31 augustus 2008Totale vooropgestelde looptijd(maximaal 3 schooljaren)
3/07/01
 
Pagina 2 van 8 - Aanvraagformulier nascholingsproject
4Doelgroep
 AardAlle onderwijsbetrokkenenOnderwijsniveauAlle onderwijsniveausOnderwijsvormGraad Andere omschrijvingSamenstellingIndividuele deelnemers
5Doelstellingen
2
Algemene doelstelling: onderwijsbetrokken mensen kansen bieden om te reflecterenover hun inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.Concrete doelstellingen:
-
stil worden,
-
luisteren,
-
bedachtzaam spreken,
-
het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren,
-
nadenken over je inzet in het onderwijs,
-
de plaats van je geloof daarin verkennen,
-
motiverende en inspirerende ontmoetingen hebben met een gedrevenbezinningsbegeleider, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap,met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in al je andereontmoetingen draagt.Beoogde gevolgen: herbronning en versteviging van het gelovig engagement alsrelevante factor en motor voor het eigen werk in het onderwijs.
2
Wat moeten concreet de gevolgen zijn van dit project in de school, in de klas … bij de deelnemers, bij de leerlingen?
6Inhoud en organisatie
3
Inzet en bezinning hebben elkaar nodig. Bij alle mensen is dat zo. Misschien nog het meest bijonderwijsmensen. Hun inzet is erop gericht kinderen en jongeren te helpen om ‘hoofd, hart enhanden’ te ontplooien, m.a.w. hun hele persoon in alle aspecten. Geloofsbeleving is daarin eenintegrerend onderdeel. Zij doen dat onder andere door kinderen en jongeren uit te nodigen ombezinnend om te gaan met de hele werkelijkheid en hen daarin te begeleiden. Om dat te kunnendoen, hebben onderwijsmensen ook zelf bezinning nodig. Wanneer zij beogen om kinderen en
 
 Aanvraagformulier nascholingsproject - Pagina 3 van 8
 jongeren als héle persoon te begeleiden, doen zij dat vanuit hun eigen beroepsmatig functionerenals totale persoon.In het nascholingsproject wordt het vaste grondthema ‘Gelovige inspiratie en inzet in hetonderwijs’ inhoudelijk uitgewerkt en geconcretiseerd volgens de eigen spiritualiteit en specialiteitvan een voordrachthouders, gelinkt aan de onderwijscontext en in gesprek gebracht.De voordrachthouders worden gekozen door de stuurgroep in functie van de relevantie van hunspiritualiteit en specialiteit voor de religieuze verdieping van onderwijsmensen. De stuurgroepstreeft naar een evenwicht tussen een meer algemeen spiritueel georiënteerd aanbod en eeninhoudelijk aanbod dat meer gericht is naar het bezinnend omgaan met specifieke, actuele(probleem)situaties waarmee onderwijsmensen te maken krijgen.Vanuit zijn of haar persoonlijk doorleefde spiritualiteit deelt de voordrachthouder in drieconferenties de eigen geloofsinzichten en –beleving met de deelnemers. In het verlengde van dieaangeboden inhoud is er stille en vrije tijd (voor persoonlijke reflectie), tijd voor ontmoeting(onderlinge uitwisseling, gesprek met de voordrachthouder, ontmoeting met deabdijgemeenschap) en tijd voor gebed.Het nascholingsproject levert zo een zesvoudige kans tot gelovige ontmoeting: met een gedrevenbezinningsbegeleid(st)er die een stevig inhoudelijk aanbod doet, met collega’s in het onderwijs,met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf en haar groene omgeving, met jezelf en je werk, metGod die je in al je andere ontmoetingen draagt.Een tweedaagse in residentieel verband (mid-weekend van 24 uren) en de bezinnende atmosfeer van een abdij vormen de contextuele stimuli voor een diepgaande reflectie. Zo ontstaat voor dedeelnemers een geschikte context om wat afstand te kunnen nemen van de dagelijksebeslommeringen op school, om samen met onderwijscollega’s te peilen naar wat leeft onder deoppervlakte van het dagelijks bezig zijn op school, om te zoeken naar de kiemkracht in het eigenwerk, om te spreken over het engagement in het onderwijs, de vreugde, het worstelen, hetzoekend geloven daarin. Al deze componenten samen geven een indringende totaalervaring.Voor het schooljaar 2007-2008 omvat het nascholingsproject 4 residentiëlevormingstweedaagsen (d.i. 4 reeksen) in de abdij van Averbode. In elke reeks staat een anderevoordrachthouder centraal.De tweedaagse start ’s avonds (= eerste dag) met:
-
kennismaking en informeel gesprek met de voordrachthouder en de deelnemers,
-
eerste conferentie,
-
meditatie en gebed.De tweede dag omvat:
-
in de voormiddag en in de namiddag een conferentie, telkens gevolgd door persoonlijkeverwerking, met een gezamenlijke nabespreking.
-
meeleven met de abdijgemeenschap in morgen-, middag- en avondgebed.Naast de tweedaagse bezinning (zoals hierboven beschreven) zijn er in ondergeschikte orde nogtwee andere deelnemingsformules:
-
eendagsformule (alleen deelname op de tweede dag),uitgebreide formule (met tweede overnachting, uitbreiding voor persoonlijke bezinning enmeeleven met de abdijgemeenschap).
3Opsomming en methodiek bij de realisatie van de aangeboden modules (een onderwerp waarvoor één of meer sessies worden aangeboden)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->