Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid minimis_2013

Ghid minimis_2013

Ratings:
(0)
|Views: 43|Likes:
Published by Manuela Rosian
Financing
Financing

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Manuela Rosian on Jun 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

 
1
GHIDUL SOLICITANTULUI
Schema de ajutor de minimis pentruinvesti
Ń
iile realizate de întreprinderile mici
ş
i mijlocii”
instituit
ă
prinHot
ă
rârea Guvernului nr. 274/2013 
Acest document reprezint
ă
un îndrumar pentru solicitan
Ń
ii de ajutor de stat în cadrulSchemei de ajutor de stat privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investi
Ń
iile realizatede întreprinderile mici
ş
i mijlocii, instituit
ǎ
prin H.G. nr. 274/2013, publicat
ă
în Monitorul Oficial,Partea I, nr. 305/28.05.2013.Acest document nu are valoare de act normativ
ş
i nu exonereaz
ă
solicitan
Ń
ii derespectarea legisla
Ń
iei în vigoare la nivel na
Ń
ional
ş
i european.
 
Ministerul Finanţelor Publice
 
2
CUPRINS
1.
 
PREZENTAREA
 
PRINCIPALELOR
 
ELEMENTE
 
ALE
 
SCHEMEI
 
DE
 
AJUTOR
 
DE
 
MINIMIS.
 
DEFINI
ł
II.................................................................................................................4
1.1. Obiectivul schemei de ajutor de minimis.......................................................................41.2. Cadrul de reglementare la nivel comunitar
ş
i na
Ń
ional...................................................41.3. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis...............................................41.4. Bugetul schemei de ajutor de minimis...........................................................................41.5. Modalitatea de acordare................................................................................................51.6. Sectoarele de activitate eligibile pentru a beneficia de ajutor de minimis......................51.7. Sectoarele de activitate neeligibile................................................................................51.8. Defini
Ń
ii...........................................................................................................................61.8.1. Ajutor de stat
........................................................................................................................6
1.8.2. Schem
ă
de ajutor de stat
...................................................................................................6
1.8.3. Acordul pentru finan
Ń
are
.....................................................................................................7
1.8.4. Întreprindere
.........................................................................................................................7
1.8.5. Întreprinderi mici
ş
i mijlocii
.................................................................................................7
1.8.6. Întreprindere în dificultate
..................................................................................................7
1.8.7. Demararea investi
Ń
iei
..........................................................................................................8
1.8.8. Loca
Ń
ia realiz
ă
rii investi
Ń
iei
.................................................................................................8
1.8.9. Construc
Ń
ie
...........................................................................................................................8
1.8.10. Arie desf
ăş
urat
ă
................................................................................................................9
1.8.11. Plan de investi
Ń
ii
................................................................................................................9
1.8.12. Loc de munc
ă
....................................................................................................................9
1.8.13. Crearea de locuri de munc
ă
............................................................................................9
1.9. Criterii de eligibilitate..................................................................................................101.10. Cheltuieli eligibile.......................................................................................................121.10.1. Active corporale
..............................................................................................................12
1.10.2. Condi
Ń
ii ca activele s
ă
fie cheltuieli eligibile
................................................................12
2.
 
PROCEDURA
 
DE
 
ACORDARE
 
A
 
AJUTOARELOR
 
DE
 
MINIMIS.....................................16
2.1. Solicitarea Acordului pentru finan
Ń
are..........................................................................162.1.1. Cererea de acord pentru finan
Ń
are, conform Formularului nr. 1 din Proceduraanex
ă
la H.G. nr. 274/2013
.........................................................................................................18
2.1.2. Opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru finan
Ń
are
..............................21
2.1.3. Certificat constatator
.........................................................................................................21
2.1.4. Declara
Ń
ie pe propria r
ă
spundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici
ş
i mijlocii, conform Formularului nr. 2 din Procedura anex
ă
la H.G. nr.274/2013
........................................................................................................................................22
 
3
2.1.5. Certificat de atestare fiscal
ă
privind îndeplinirea obliga
Ń
iilor de plat
ă
c
ă
tre bugetulgeneral consolidat
........................................................................................................................23
2.1.6. Certificat de atestare fiscal
ă
privind îndeplinirea obliga
Ń
iilor de plat
ă
c
ă
tre bugetullocal
................................................................................................................................................23
2.1.7. Situa
Ń
ii financiare corespunz
ă
toare ultimului exerci
Ń
iu financiar încheiat, depuse
ş
iaprobate conform prevederilor legale în vigoare
....................................................................23
2.1.8. Plan de investi
Ń
ii
................................................................................................................24
2.1.9. Oferte de pre
Ń
.....................................................................................................................24
2.1.10. Studiul tehnico-economic
..............................................................................................25
2.1.11. Angajament ferm, conform Formularului nr. 3 din Procedura anex
ă
la H.G. nr.274/2013
........................................................................................................................................27
2.1.12. Dovada de
Ń
inerii unui drept real principal sau a unui drept de crean
Ńă
asupraterenului pe care urmeaz
ă
a se realiza investi
Ń
ia
....................................................................28
2.1.13. Dovada faptului c
ă
terenul pe care urmeaz
ă
a se realiza investi
Ń
ia este liber desarcini
.............................................................................................................................................28
2.1.14. Certificat de urbanism
....................................................................................................29
2.1.15. Dovada de
Ń
inerii unui drept real principal sau a unui drept de crean
Ńă
asupracl
ă
dirii în care urmeaz
ă
a se realiza investi
Ń
ia
.........................................................................29
2.1.16. Raport de evaluare
.........................................................................................................29
2.1.17. Împuternicire
....................................................................................................................30
2.1.18. Act de identitate
..............................................................................................................30
2.2. Înregistrarea
ş
i evaluarea Cererilor de acord pentru finan
Ń
are....................................302.2.1. Înregistrarea Cererilor de acord pentru finan
Ń
are
.........................................................30
2.2.2. Evaluarea Cererii de acord pentru finan
Ń
are
.................................................................31
2.3. Plata ajutorului de minimis...........................................................................................322.3.1. Demararea investi
Ń
iei
........................................................................................................32
2.3.2. Solicitarea pl
ăŃ
ii ajutorului de minimis
............................................................................33
2.3.3. Verificarea cheltuielilor eligibile efectuate
.....................................................................34
3.
 
CONTROLUL,
 
RESTITUIREA
 
Ş
I
 
RAPORTAREA
 
AJUTOARELOR
 
DE
 
MINIMIS............354.
 
ANULAREA
 
TOTAL
Ă
 
SAU
 
PAR
ł
IAL
Ă
 
A
 
AJUTORULUI
 
DE
 
MINIMIS
 
APROBAT
 
PRIN
 
ACORDUL
 
PENTRU
 
FINAN
ł
ARE........................................................................................35
4.1. Cererea de anulare total
ă
sau par
Ń
ial
ă
a ajutorului de minimis pentru care exist
ă
Acordpentru finan
Ń
are, conform Formularului nr. 7 din Procedura anex
ă
la H.G. nr. 274/2013...36
5.
 
CONFLICT
 
DE
 
INTERESE................................................................................................366.
 
CONFIDEN
ł
IALITATE.....................................................................................................36 
Formulare .................................................................................................................................. 37Anexa I la Tratatul de instituire a Comunit
ăŃ
ii Europene ........................................................... 51

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->