Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
file_0_80_5409d2ae0bee3660f0b91dce264a64f5

file_0_80_5409d2ae0bee3660f0b91dce264a64f5

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Radu Fugarescu

More info:

Published by: Radu Fugarescu on Jun 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2015

pdf

text

original

 
Turiştii ne cer ajutorul, ne trimit
sesiz
ă
ri
ş
i reclama
ţ
ii
ce
privesc servicii contractate de la agen
ţ
ii
 ,
membre
saunememre
ANAT,
executate, în opinia lor, defectuos.În calitate de
 
consilier juridic, împreună cu toţi colegiidin executivul ANAT, ducem o activitate de rezolvareurgentă şi cât se poate de favorabilă în interesul turistului,dar şi al agenţiei, a tuturor apelurilor primite.
Solu
ţ
ionarea
eficientă şi
favorabil
ã
a acestor sesiz
ã
rieste foarte important
ã
pentru întreaga breasl
ã
 
ş
i are carezultat sporirea încrederii consumatorilor în agen
ţ
iile deturism.
Ţin să mulţumesc pe această cale acelor agenţii care aureacţionat cu promptitudine şi profesionalism în scopuleliminării micilor inconveniente apărute pe parcursulderulării contractelor încheiate cu turiştii lor şi şi-au dattoată silinţa şi bunăvoinţa pentru soluţionarea problemelorapărute.
Sper ca pe viitor s
ă
avem o colaborare cel pu
ţ
in la fel defructuoas
ă
 
ş
i eficient
ă, iar turiştii noştri să fie mai multdecât mulţumiţi că au apelat la o agenţie de turism
!
 în Grecia, Bulgaria şi Spania. Mulţi turişti străini redescoperăRomânia, nemţi şi polonezi aterizează zilnic pe aeroportulKogălniceanu, iar alţii cutreieră Ardealul şi Bucovina.Într-un asemenea freamăt, disfuncţionalităţi în relaţia cuturiştii pot apărea până şi la cei mai organizaţi touroperatori,dar asta nu înseamnă că turiştii nu trebuie protejaţi.
ANAT
s-a implicat de mult timp în rezolvarea unor astfelde neajunsuri, oamenii au înţeles acest lucru iar acum, decâte ori se ivesc probleme, nu ezită să apeleze la ANAT.
Cum apreciati vânz
ă
rile dinacest an fata de anul trecut si cumexplicati evolutia lor?
Criza nord africana a ajutatturismul de incoming din Europa.Vânzarile si numarul de turisti suntegale cu cele din 2011 darrezervarile si solicitarile pentru2013 sunt în crestere.
Ce îi atrge pe turistii straini înRomânia?
Foarte multe, depinde de tara lorde provenienta, destinatiile extremde valoroase ramân Delta,Bucovina, Maramuresul siTransilv
a
nia. Consider de exempluca ofertele de tip “TransilvaniaBranch” au un mare viitor.
Care sunt aprecierile
ş
iobiec
ţ
iile turi
ş
tilor dup
ã
ceviziteaz
ã
România?
Aprecieri deosebit de pozitive,exist
ã
o foarte mare diferen
ţ
ã
întreinforma
ţ
iile de pe pia
ţ
a local
ã
ş
irealit
ã
ţ
ile din România. 
Cu ce ar mai trebui ajutatturismul românesc s
ã
-
ş
i îmbu
-
n
ã
t
ã
ţ
easc
ã
performan
ţ
ele laincoming?
S
ă
se relizeze o le
g
ã
tur
ã
rutier
ã
 printr-o autostrad
ã
Budapesta,Bucure
ş
ti
ş
i Constan
ţ
a
ş
i s
ã
se fac
ã
 promovarea României prinmijloace
ş
i c
ã
i ade
c
vate, astfel încît
 ,
 mesajul s
ã
se adreseze directcump
ã
r
ã
torului final.
INCOMINGla foc automat
REVISTA de TURISM- PAGINA
3
Tr
ă
im o var
ă
 fierbinte
 , vânzărileagenţiilor, în cazulcelor mai multe dintreele merg bine, suntanunţate creşteri pânăla 30%, iar pe litoralfoarte multe hotelurisunt suprarezervate!Românii merg înnumăr mare în Turcia,
Oleg Pelivan,Consilier juridic ANAT 
 
Breasla se înt
ã
re
ş
te pe zi ce trece prin venirea unor noi membri, care v
ã
d în activitatea de turism un mod de a fi
ş
i o atitudine economic
ã
 necesar
ã
. Din Bucure
ş
ti, din
ţ
ar
ã
sau din str
ã
in
ã
tate, agen
ţ
iile de turism vin c
ã
tre ANAT pentru a socializa, a colabora, a se proteja
ş
i aprospera, împreun
ã
. În cele de mai jos v
ã
sunt prezenta
ţ
i membri veni
ţ
i în ANAT de la începutul anului pîn
ã
la data de 10 iulie ac.
CYPRUS TOURISMORGANIZATION,
Organizaţia de Turism Ciprupromovează destinaţiileinsulei în întreaga lume.Contact:
M
ivhalis
M
etaxas
, tel.0035722691267, Fax:0035722339126. email: ,Adresapo
ş
tal
ã
: N
icosia
, 19 L
imassol
 2112, A
glantzia
 , cod po
ş
tal:24535. ALSERO TRAVEL. Agen
ţ
ie cu baz
ã
opera
ţ
ional
ã
în Turcia.Contact: Ali Onder Tel.: 0090256 614 9931, Fax:00902566129185
 ,
email:.Adresa po
ş
tal
ã
: K
usadasi
-S
uleyman
B
ulvari
M
elis
 , APPB B
lok
 , Nr
 
25/5
 ,
cod po
ş
tal
:
 09400,TOTAL RESISEN &
 
 JAGD -F
iliala
B
ucureşti
. O echip
ã
 dinamic
ã
de profesioni
ş
ti.Contact: B
ara
I
onel
 , tel.:0744654432, Fax: 0212110224,email:. Adresapo
ş
tal
ã
: Bucuresti
 , Ştefan celMare, Nr
36
 ,
Bl 30B, cod po
ş
tal020125.mpouros@visitcyprus.comwww.visitcyprus.comINFO@ALSEROTOURS.COMwww.alserotravel.comsediutotal@yahoo.comwww.totalreisen.ro
 
DREAMS TRAVEL î 
ş
i propunes
ã
fie consilierul turistului înalegerea destina
ţ
iei perfecte.Contact
:
Nistor EmanuelaMona,
nr
tel: 0212100959
 ,
Fax:0212100936, email: , , adresapo
ş
tal
ă:
Bucure
ş
ti, sect 4, Calea
 Ş
erban Vod
ã
28, zona A , Parter,Ap 1- bis, cod po
ş
tal 04020.DAV TOUR BUCURE
Ş
TI.O firma tânar
ă
nascut
ă
dindorin
ţ
a de a introduce oabordare nou
ă
asupraserviciilor turistice. Contact:Liliana Bordea, Bucure
ş
ti, strAutomatiz
ării nr.
3B, corp 1cod po
ş
tal 013885, tel.:0314326830, Fax: 0314326830,email:SHUKAR TRAVEL Propune laincoming tururi tematice îndr
ã
zne
ţ
e, cum ar fi c
ă
l
ă
torii în lumea lui Vlad
Ţ
epes sauturul Bucure
ş
tiului în Dacia1300. Contact: Cosmin Stoe,tel.: 0213117881, Fax:0213117882, email: , adresapo
ş
tala: Bucure
ş
ti, sect 5 , strMihail Kog
ã
lniceanu nr. 49A,Parter, Ap 03
.
 office@dreamstravel.rowww.dreamtravel.rooffice@davtour.rowww.davtour.rohome@shukartravel.rowww.shukartravel.roMIRAJ SUN TRAVEL a fostcreat
ã
din dorin
ţ
a de a ofericlien
ţ
ilor s
ã
i o gam
ã
complet
ã
 de servicii turistice. Contact:Cornel
Ş
erban, te
l
:031.405.76.19, Fax:021.230.43.51, email:. Adresapo
ş
tal
ã
: Bucure
ş
ti, Sect 1 CaleaDoroban
ţ
i 102-110, cod po
ş
tal10576 VOYAGE este un proiect bazatpe miniPRIX, cu oferte variatedar la pre
ţ
uri mici . Contact:Olga Bahna, tel.: 021.350.07.36,Fax: 021.350.07.08, email: ,.Adresa po
ş
tal
ã
: O
topeni
Ilfov, Calea Bucure
ş
tilor nr291A, cod po
ş
tal 075100. . Cuautocarul sau avionul, în grupsau individual, iubitorii dec
ã
l
ã
torii, istorie
ş
i cultur
ã
auun partener grozav în AS Tour .
T
el. 0256295694, Fax:0256201185 email: ,.Adresa po
ş
tal
ã
: Timi
şoara
 , strTimotei Cipariu nr 7, codpostal 300200.office@miraj-travel.rowww.miraj-travel.rovoyage@miniprix.rowww.voyage@miniprix.roASTOURTM@YAHOO.COMwww.astour-timisoara.ro
mini
PRIX DISCOUNTAS TOUR TIMISOARA
 
RA – TRAVEL TIMISOARAEXIMTUR ALBA IULIAFUTURE CAPITAL TRAVEL.
O
fert
ă
foarte vast
ă
 , mereuactualizat
ă, nimic nu scapăochiului omnipre
zent
di
nimaginea RA Travel. Contact
:
 Roxana Manasia, tel: 0256 282113, Fax: 0256 282 113
 ,
email: , , adresapo
ş
tal
ă
: Timi
ş
oara, B-dulRevolu
ţ
iei 14, Demisol, Ap 1,cod po
ş
tal 300024.AIR DELTA TULCEATURISM, ofer
ã
solu
ţ
iicomplete pentru vacan
ţ
eleturi
ş
tilor. Contact: AsgariMahrab,
a
dresa po
ş
tal
ã
:
 Tulcea, B-dul P
ăcii
20, HotelEUROPOLIS, Et 3, tel:0735979890 sau 0240516649,Fax: 0240516649, email:
 
..Opereaz
ã
în grupul binecu
-
noscutei Eximtur. Contact:Angelo Dicu, tel: 0358818693,Fax: 0358818693 email: ,. Adresapo
ş
tal
ã
: Alba, Revolu
ţ
iei 1989,nr 14, Bl B4, Ap 42/2. ,Contact: A
ndreea
C
iorea
 ,email:tel:0269.214.868, Fax:0369.818.945
.
Adresa: Sibiu,Piatra Mare 16, cod po
ş
tal550163.office@ratravel.rowww.ratravel.roairdelta_tulcea@yahoo.comALBAIULIA@EXIMTUR.ROwww.eximtur.rotravel@futurecapital.rowww.futurecapital.ro
 ,
REVISTA DE
 
TURISM
Calendar
Evenimente estivale
Incoming
V
ârfurile Karpaten se înalţă pe litoral
Outgoing
La înălţimea Sfinxului
Management -
Din
“Marea
înroşită
 în largul
Mării albastre
0
6
0820
SUMAR
Analiză -
Pe toate fronturile se luptă pentru servicii corecte
Eveniment
Brunch în inima Ardealului
Outgoing
În căutarea perfecţiunii
16121418
Outgoing
Dincolo de orice paralelă
10
Outgoing
La sud de Vama Veche
11Financiar -
TVA, cost sau oportunitate pentru industria turismului?
2
4Info airlines
ANAT în top 10 Europe ATC
28Statistică
Transportatorii aerieni pierd din înălţime
26
Stima
ţi cititori,numărul 6 alrevistei va apăreape data de 15septembrie 2012.Vacanţă plăcută!
REVISTA de TURISM- PAGINA
5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->