Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eko-nomos.doc

Eko-nomos.doc

Ratings: (0)|Views: 196|Likes:
Published by Inan Mayis Aru

More info:

Published by: Inan Mayis Aru on Jun 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
EKO-NOMOS(başka türlü okumak mümkün!)”Başka bir dünya mümkün” mü? (Ne sık duyuyoruz bu bir araya gelince pek alımlı görünensözcükleri.) Eğer söz konusu olan, içinde yaşadığımız dünyanın başka türlü bir varoluşu ise;evet. Ama başka bir dünya burada ve şimdi mümkün. Vaat edilen topraklarda ya da cennet bahçesinde değil. “Burası değilse neresi, şimdi değilse ne zaman” diyoruz. Bu cümlenin banaifade ettiği “haydi koş eyleme” demeye çalışan bir paroladan ibaret değil. Karşısındadurduğumuz sistem ve iktidarın örgütlü aygıtı devlet burada, o halde bizim de devrimimizikuracağımız yer burasıdır. Devrim içinde bulunduğumuz bir süreçse eğer ve kırılma anı belkide bir gün bir yerlerde bir polisin başına düşecek bir saksıyla başlayacaksa boşluklara sızıp,direniş alanları yaratmak, sistemi bir ağla sarıp o “an”a bugünden hazır olmak gerek. Sisteminişleyişini sekteye uğratmak üzere yıkıcı enformasyon tekniklerimizi kurmalı veuygulamalıyız. Ve karşısında durduğumuz iktidarın gücünü yalnızca enformasyon akışındandeğil aynı zamanda ilişki biçimleri ve ekonomiden aldığını da unutmamalıyız. (Devletin bir ilişkiler akdi olduğu hala hatırımda. Sağ olasın Gustav Landauer. ) Tüm bu saydıklarımızarasında özellikle ekonomiyi fazlasıyla göz ardı ettiğimizi, bu alana dair sözümüzü, dahasımevcut alternatiflerimizi sakındığımızı düşünüyorum.Anarşistler bugünden anarşist bir dünya kurmakla ilgilenirken nedense mevcut ekonomik ilişki biçimlerini değiştirmek için pek az çaba sarf ediyorlar. Ekonominin, özellikle reel politikanın içerisinde sayısal verilere boğulmuş ve sistemin diline entegre olmuş bir alanolarak algılanması ekonomi üzerine bunca az düşünmemize neden oluyor olabilir. Oysaekonomi ona yüklenen tüm kötücül anlamların dışında nasıl yaşadığımız, yerküre üzerindekarşılıklı olarak ne alıp verdiğimizle ilişkilidir bizzat. Makinenin kısa devre yaptığı kriz anlarıiçin, işleyen ekonomi biçimlerimizi de hazır bulundurmalıyız.Bataile, ekonomiye yerküre üzerinde bir devinimin gerçekleşmesi için evren içinde o noktadaoluşan bir enerji döngüsünün sonucu olarak bakar 
1
. Ekonomi bugün anladığımız anlamdaki para ekonomisiyle sınırlı değildir yalnızca, enerjinin dönüşüm yasalarıyla ilişkilidir, çevresel-çevrimsel yasadır. Eko-nomos. Kapalı bir sistemdeki dönüşümün yolu yordamı.Ve her ekonomi enerji fazlasını barındırır. Çiçek yaşamak için gerekenden fazlasına sahiptir.Bu onun dışarıya verdiğidir. Enerjinin akışı gezegensel hareketi sağlayan güçtür vekimilerinin sandığı gibi determinist düz bir çizgi değildir bu hareketin ekseni. Aksinedöngüsel bir işleyişi vardır. Enerji asla yok olup gitmez, ancak başka biçimlere dönüşerek varlığını sürdürür.İnsanın yaşamsal üretimi de böylesi bir döngüyle kendisini sürdürür. Bukendi kendini sürdürme halinin tek yolunun neo-liberal ekonomi olmadığı da çok açık.Ekonomiyi doğru okuyup kendi iç devinimlerimizi, alternatiflerimizi, oluşturmak, anarşiyişimdi-burada inşa etmek... Bu neden mümkün olmasın?Para ekonomisi olası olanlardan biridir yalnızca, en kötülerinden birisi. Ve bugün yerini hızlakredi ekonomisine, borsa raporlarına bırakmakta… Yaşamak için gereksindiklerimiz içinaraya koyduğumuz araçları bir de olabildiğince soyutlaştırıp karmaşıklaştırıyoruz ki içindençıkamayalım. Bunu yapma nedenlerimizden biri de belki daha somut ekonomi biçimlerinin(takas, armağan, ortak depo) zihinsel-tinsel karşılıklarını önce sembolikleşen (para) ve sonratümden soyutlaşan ( lektronik değerler, borsa, kredi kartları) yeni ekonomiyle karşılamaktır.Armağanlaşma ve takas elle tutulur cinsten değişim biçimleriydi ve bununla beraber ritüeller,duygusal ve zihinsel kurgular-mitler içeriyordu. Para ve kredi ise somutluğunu yitirdiği
 
oranda duygusal bağlardan da yoksunlaşıyor ve kendisi bir çeşit mitolojik parodiye dönüşüyor (inanmıyorsanız para piyasaları raporlarını bir yarım saat takip edin).İktidarın tanımladığı ekonomi, devinimin bir kalıba girmesi ve tek bir değişim biçimininegemen olarak merkezileşmesi üzerinden kendini kurar. Böylece ekonomi kendine içkinnomos’undan ayrı yasayapıcılara ihtiyaç duyar. Devlet aygıtı ekonomiyi merkezileştirerek devinimi yönetir. Ya da merkez, kapitalin sanal bir düzlemde örgütlenmiş iktidarına kayar.Devletler ve uluslarüstü şirketler yeni ekonominin tiranlarıdır.Peki, tüm bunların dışında, gündelik yaşamımızın içerisinde kendisini açığa çıkaran başka bir ekonomi de yok mu? Armağanlaşma ve takas ekonomileri zayıf da olsa, yeraltına çekilmişincelikli biçimlerde de olsa varlıklarını hala sürdürmüyor mu? Tüketim toplumununfazlalıklarıyla yaşayanların, yağmacıların, düzenbazların, dolandırıcıların toplumda ciritattığını düşünmemek için çok iyi niyetli olmak gerek (hadi açıkça “saf” diyelim şuna).Kayıtdışı ekonomi ve merkezde olanı dinamitleyecek olan her türlü sıradışı ekonomik yöntem(sahtecilik, hırsızlık, dilencilik, sinyalcilik 
2
, makine kırıcılığı
3
, kaytarma vb.) özgür bir dünyaiçin direnenlerce, bu dünyanın egemen enerji devinimini sabote etmekte kullanılabilir.Ancak sabotaj tek başına sistemi alt üst etmeye yeterli değildir. Sistem kendi kendini üretir.Tüm bu yıkımın yanı sıra kendi yapılarımızı da bugünden, bu toplumun içerisinde kurmak 
4
,alternatif üretim ve tüketim anlayışımızı eylemde örneklemek anarşinin nasıl mümkünolduğunu göstermenin en iyi yoludur. Üretimi, bilgiyi ve yaratımı dağıtmak vemerkezsizleştirmek üzere gündelik hayat pratiğimizi yeniden biçimlendirip örgütlemeliyiz.Liberter ekonominin örneklerini (kısmen de olsa) ilkel topluluklarda
5
, Fouirer’de, 36İspanyasında, 68 hareketlerinde, çeşitli komün ve işgalevi deneyimlerinde olduğu kadar sokakta yaşayanların, evsizlerin, çingenelerin, kanunsuzların, yoksulların gündelik pratiğindede görebiliriz. Neo-liberal ekonomiyi bozmak, deforme etmek üzere bu farklı pratikleriolabildiğince kullanıma ve dolaşıma sokmanın başka türlü bir ekonominin yolunu açacağınıdüşünüyorum.Takas pazarları kurmak, armağanlaşmayı kapitalist “hediye günleri” mantığının ötesindeyeniden kullanıma sokmak, ekilebilir boş arazileri ekerek buralardan kendi ürünümüzü almak,ortak mutfaklar oluşturmak, tüketim toplumunun kullanmadıklarını almak (pazar sonrasıartıkları toplamak bu ülkede yoksulların yıllardır yaptığı bir şey)... Ücretli çalışmaekonomisinin dışında alternatiflerle hayatımızı pekâlâ sürdürebiliriz. Üzerimize kazak alacak  parayı kazanmak için çalıştığımız zamanda o kazağı örebiliriz. Böylece yalnızca kazak giymek için para ekonomisinin dışına çıkmış olmakla kalmaz, egemen zihniyetin de dışınaçıkarak nitelikli ve keyifli zaman geçirebiliriz. Hayatlarımızı iş-eğlence, okul-oyunikiliklerinin dışına taşıdığımızda gereksinimlerimizi karşılarken bu başıboş dünyada ne kadar eğlenebileceğimizi de keşfederiz. Tüm bu alternatif ekonomi önerileri salt ekonomik öneriler olmak yerine, enerjinin dönüşüm yasalarına yitirdiği ritüelleri, kurguları ve yeteri miktardamistifikasyonu da yeniden kazandıracaktır. Ekonomi tezlerinde çoğu kez gözden kaçırılan damuhtemelen barikatların arasına, halk mutfaklarına, sinyalcilerin şarap sofrasına veçingenelerin yol kenarında oluşturdukları patates tarlalarına
6
kaçıp gitmiş kahkahanınenerjisidir.İnan Mayıs Aru

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->