Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1275900901+Clasa5_Subiecte_ROMANA2010E4

1275900901+Clasa5_Subiecte_ROMANA2010E4

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Alina Preduţ

More info:

Published by: Alina Preduţ on Jun 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2015

pdf

text

original

 
CLASA a V-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.
 
EVALUARE ÎN EDUCA
Ţ 
IE la LIMBA
ş
i LITERATURA ROMÂN 
 Ă
 Clasa a V-a
 
ETAPA COMPETI 
Ţ 
IONAL
 Ă
– 05.06.2010
 pag.
1
din
3
Cite
ş
te cu aten
ţ
ie textul propus mai jos:
 A fost odat 
ă
ca niciodat 
ă
 , c
ă
de n-ar fi nu s-ar povesti. A fost odat 
ă
un fl 
ă
c
ă
u frumos, harnic
 ş
i cuminte, dar s
ă
rac. El avea doi fra
 ţ 
imai mari, care îl nec
ă
 jeau mereu
 ş
i îl puneau s
ă
fac
ă
treburile cele mai grele din gospod 
ă
rie: s
ă
cure
 ţ 
e grajdurile, s
ă
taie lemnele, s
ă
care sacii grei cu cartofi sau cu porumb
 ş
i altele. Îns
ă
Nanu-N 
ă
 zdr 
ă
vanu, c
ă
a
 ş
a-l chema pe fl 
ă
c
ă
ul nostru, nu se plângeaniciodat 
ă
 , ba, toat 
ă
ziua cânta
 ş
i fluiera. De aceea, toat 
ă
lumea îl iubea, iar fetele din sat visau s
ă
se c
ă
 s
ă
toreasc
ă
cu el. Într-o bun
ă
zi, fra
 ţ 
ii mai mari i-au cerut mezinului s
ă
se duc
ă
în
ă
durea Împietrit 
ă
 , din Valea Uit 
ă
rii, ca s
ă
le aduc
ă
o ramur 
ă
verde dintr-un anumit brad fermecat, fiindc
ă
 , spuneau ei, doar a
 ş
a vor putea s
ă
devin
ă
mai boga
 ţ 
i
 ş
i s
ă
duc
ă
o via
 ţă
mai u
 ş
oar 
ă
. Ei sperau ca fl 
ă
c
ă
ul s
ă
fie ucis de balaurii din acea p
ă
dure
 ş
i astfel s
ă
scape de el. Nanu- N 
ă
 zd 
ă
vanu se preg 
ă
ti de drum, apoi merse la fra
 ţ 
ii lui
 ş
i le zise: – Iat 
ă
c
ă
a venit ziua plec
ă
rii. Mi-am luat ni
 ş
te înc
ă
 ţă
ri pentru drum, un fluier  s
ă
-mi aline singur 
ă
tatea
 ş
i un topor s
ă
m
ă
ap
ă
r de lighioanele p
ă
durii. Sunt sigur c
ă
bunul  Dumnezeu îmi va lumina calea
 ş
i-mi va da gândul cel bun! (...)
(***
Nanu-N
ă
zdr
ă
vanu
)
A. În
ţ
elegerea textului literar (15 puncte)
2 p3 p6 p4 p
1.
Scrie num
ă
rul fl
ă
c
ă
ilor la care se face referire în textul de mai sus ________________ 
2.
Rescrie enun
ţ
ul care con
ţ
ine un portret al lui Nanu-N
ă
zdr 
ă
vanu. _______________________________________________________________________ 
3.
Transcrie din text obiectele luate în c
ă
l
ă
torie de Nanu-N
ă
zdr 
ă
vanu _______________________________________________________________________ 
4.
Nume
ş
te dou
ă
dintre muncile la care era pus Nanu-N
ă
zdr 
ă
vanu. _______________________________________________________________________ 
 
EVALUARE ÎN EDUCA
Ţ 
IE la LIMBA
ş
i LITERATURA ROMÂN 
 Ă
 Clasa a V-a
 
ETAPA COMPETI 
Ţ 
IONAL
 Ă
– 05.06.2010
 pag.
2
din
3
B. Scriere despre textul literar (15 puncte)
15 p
5.
Într-o compunere de 6-8 rânduri, arat
ă
c
ă
fragmentul dat apar 
ţ
ine unui basm (vei aveaîn vedere: numirea a cel pu
ţ
in dou
ă
elemente specifice basmului, prezente în textul dat;ilustrarea lor prin referire la text; respectarea regulilor de scriere, de punctua
ţ
ie, dea
ş
ezare în pagin
ă
, de lizibilitate). _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________ 
C. Elemente de construc
ţ
ie a comunic
ă
rii (30 de puncte)4 p8 p10p4 p4 p
 
6.
Selecteaz
ă
din text: dou
ă
cuvinte bisilabice ___________________________ __________________________ 
7.
Încercuie
ş
te numai cuvintele care con
ţ
in vocale în hiat:
avea; mereu; fl 
ă
c
ă
ul; toat 
ă
;doar; fiindc
ă
; visau; valea; balaurii; luat; calea.
8.
Noteaz
ă
valoarea morfologic
ă
(partea de vorbire)
ş
i func
ţ
ia sintactic
ă
a cuvintelor subliniate în text. _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________ 
9.
Transcrie din text un adjectiv cu dou
ă
forme _____________________________ 
ş
i unul cu patru forme _____________________________ 
10.
Justific
ă
folosirea liniei de dialog din text. _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________ 
D. Scriere imaginativ
ă
( 30 de puncte)
 
30 p
11.
Redacteaz
ă
o compunere, de 20-25 de rânduri, care s
ă
constituie continuarea basmului dat, a
ş
a cum î
ţ
i imaginezi tu. (
Aten
ţ
ie
! Nu trebuie s
ă
transcrii fragmentul dat)Vei avea în vedere:- îmbinarea nara
ţ
iunii cu dialogul;- introducerea unui personaj negativ, specific basmelor;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->