Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

Uvodna riječ
Predgovor
1. Definicija znanostio medijima
2. Teorija iempirija
3. Komunikacija
3.1. Komunikacija iinterakcija
3.2. Verbalna komunikacija
3.2.1. Funkcije idimenzije
3.2.2. Ezopovska komunikacija
3.3. Neverbalna komunikacija
3.4. Modeliinterpersonalne komunikacije
4. Masovna komunikacija
4.1. Masa idruštvo mase
4.2. Pojam masovne komunikacije
4.3. Masovna iinterpersonalna komunikacija
4.4. Modelimasovne komunikacije
4.5. Multimediji/novimediji
1. Razvojznanostio medijima
2. Osnove funkcionalne analize ifunkcija masovnih medija
2.1. Strukturno-funkcionalna analiza
2.2. Funkcije masovnih medija
3. Masovnimedijiisocijalne promjene
3.1. Teoretske pretpostavke
3.2. Masovnimedijiisocijalne promjene u zemljama u razvoju
4. Medijiipolitika
4.1. Metodološkipristupiodnosu između medija ipolitike
4.2. Nezainteresiranost građana za politiku
4.3. Politika iinternet
3. Povijesniaspekti
3.2. Kratka povijest slobode tiska
4. Novinarstvo kao profesija
5. Čimbeniciutjecaja u novinarstvu
5. 1. Sistematika
5.2. Utjecajisfere subjekta: koncepcije uloge zanimanja
5.3. Utjecajinstitucijske sfere: socijalna kontrola u redakciji
5.4. Utjecajiprofesionalne idruštvene sfere
5.4.1. Utjecajigospodarstva ipolitike
5.4.2. Novinarstvo iodnosis javnošću (PR)
6.4. Etičkikodeksiisamokontrola
6.5. Empirijske studije o eticimedija
6.5.1. Novinarska etika imetode istraživanja
6.5.2. Etika uvjerenja ietika odgovornosti
6.6. Krivinovinarskipostupci: primjeriizprakse
6.7. Dvojbe novinara o informiranju injihove posljedice
1. Istraživanje funkcije «vratara» («gatekeeper»)
2. Teorija vrijednostivijesti
2.1. Polazište imetode
2.2. Uvjetivaženja čimbenika vijesti
2.3. Modeliodabira vijesti
3. Istraživanje pristranostivijesti(News-bias)
4. Framing koncept
5. Problem objektivnosti
1. Pojam utjecaja
2. Razvojistraživanja o utjecaju medija
3. Klasičnirezultatiistraživanja o persuazivnosti: Yale-Studies
3.1. Svojstva komunikatora
3.2. Svojstva poruke
3.3. Svojstva recipijenta
3.4. Socijalnikontekst
4. Selektivna percepcije iprerada informacija
4.2 Selektivnost u praćenju medija
4.3. Ostaliteoretskipristupiobjašnjenju procesa selekcije
5. Masovna iinterpersonalna komunikacija
5.2. Daljirazvojmodela tijeka komunikacije na dvije razine
5.3. Difuzija inovacija
6. Načinikorištenja masovnih medija
6.1. Teoretskipristup uses-and-gratification
6.2. Dinamičko-transakcijskipristup
7.1. Teoretskipristup injegovo dokazivanje
7.2. Intervenirajuće varijable
7.3. Različite vrste agenda
7.4. Druga razina postavljanja agende: framing ipriming
7.5. Mogućnostiigranice teoretskog pristupa
8. Teorija spirale šutnje
8.1. Teoretskipristup
8.2. Rasprava
9. Znanstveno istraživanje jaza u znanju
9.1. Prvotna hipoteza
9.2. Daljirazvojtog pristupa iintervenirajuće varijable
9.3. Istraživanja jaza u znanju inovimediji
10. Utjecajprikazivanja nasilja
10.1. Javna rasprava o nasilju u medijima
10.2. Teoretskipristupi
10.3. Razvojmetoda
10.4. «Novimediji» kao predmet aktualnih istraživanja
10.5. Stanje istraživanja
10.6. Preporuke za medijsku pedagogiju
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uvod u Znanost o Medijima i Komunikologiju

Uvod u Znanost o Medijima i Komunikologiju

Ratings: (0)|Views: 37 |Likes:
Published by Zoran Mateljak

More info:

Published by: Zoran Mateljak on Jun 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 53 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 60 to 74 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 81 to 110 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 117 to 284 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 291 to 332 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->