Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
biyoloji

biyoloji

Ratings: (0)|Views: 88|Likes:
Published by Kazım Akyıldız

More info:

Published by: Kazım Akyıldız on Jun 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

 
ORTAÖĞRETİM
BİYOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
(9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞITalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
ANKARA 2013
 
BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI ............................................................... ITEMEL BECERİLER .................................................................................................................................................. IIÖĞRENME–ÖĞRETME YAKLAŞIMI ................................................................................................................ VIÖLÇME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI ......................................................................................................... VIIPROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ........................................................................VIII9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI .......................................................................................... 110. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ........................................................................................ 711. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI … ................................................................................. 1212. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ...................................................................................... 19
İÇİNDEKİLER
Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı
 
Biyoloji dersi öğretim programı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifadeedilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri esas alınarak hazır-lanmıştır.Bilim ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşen devrimsel nitelikteki gelişmeler nedeniyle yirmin-ci yüzyıl, tarihteki her dönemden daha fazla toplumsal değişime tanıklık etmiştir. Son yüzyıldaki budevrimsel ilerleme, bilim ve teknolojinin sınırlarının hayal gücümüzün çok ötesinde olduğunu gös-termektedir. Bu dönem DNA’nın gizeminin aydınlatıldığı, insanoğlunun genetik kodunun çözüm-lendiği ve antibiyotiklerin keşfedildiği bir dönem olmuştur. Ayrıca bilim ve teknolojinin ortaklaşaçalışması insan hayatına inanılmaz bir konfor getirmiştir.Çağımızda bilim; sosyal, kültürel ve ekonomik hayatımızın önemli bir parçası olmuştur. Bu yüzden günümüzün demokratik toplumları bilimi ve bilimin topluma katkısını takdir eden, biliminişleyişi ve bilimin ortaya koyduğu temel fikirler hakkında yeterli bilgiye sahip ve en önemlisi, biliminortaya koyduğu bilgi ve tartışmalara eleştirel yaklaşabilen bireylere, yani bilimsel okur-yazar birey-lere ihtiyaç duymaktadır. Bilimsel okur-yazarlığın gerçekleştirilmesi, bireylerin bilim hakkındaki an-layışlarının toplumda bilim ve teknolojiyi ilgilendiren konularda tartışmalara katılabilecek ve bilinçlikararlar verebilecek şekilde geliştirilmesine bağlıdır.Bu gereklilikler ışığında hazırlanan öğretim programının temel hedefleri;
•Biyolojideyeralantemelteoriler,kavramlar,süreçlerveuygulamalarkonusundayeterli
bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
•Biyolojivebilimleilgilitartışmalaraetkinolarakkatılabilenvebutartışmaları
değerlendirebilen,
•Günlükhayattakarşılaşacaklarıbilimselbilgiveuygulamalarınbilinçlitüketicisi,•Hayatboyubilimöğrenmeyeistekli
bireyler yetiştirmektir.Biyoloji Dersi Öğretim Programında 9. ve 10. sınıf konuları öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçla-rına cevap verecek şekilde biyolojinin temel konularını içermektedir. Programın temelleri çoğun-lukla somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur. Üst sınıflarda öğrenciler, butemeller üzerine kavramlarda derinleşme, genelleme ve değişik yaklaşımlarda bulunabilme imkânıkazanmaktadırlar. Aynı zamanda öğrenciler, programın geniş bir perspektif sunması sayesinde ileri- ye dönük kararlarını verirken bilinçli hareket edebileceklerdir.Bu hedefe ulaşmak için program, öğrencilerin aşağıda verilen alanlardaki gelişimlerini gözet-
mektedir.Hernekadarbualanlarayrıbaşlıklarolarakifadeedilmişolsada,öğrenmeveöğretim
sürecinde bu alanlar bir bütünün parçaları olarak düşünülmeli ve süreç bu bütünlük içerisinde plan-lanmalıdır.
BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI
I
Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->