Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2007-09-03

15min Vilnius 2007-09-03

Ratings: (0)|Views: 179 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2007-09-03
15min - nemokamas dienraštis, 2007-09-03

More info:

Published by: 15min PDF on May 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

I\u0161 alkoholio draudimo
peln\u0117si taksistai
Pensininkai sukilo
prie\u0161 sen\u0105 drebul\u01193 p s l.
D\u016bzg\u0117 "Sostin\u0117s dienos"
4 p s l.
Avarija sankry\u017eoje5 p s l.
07 09 03
\u0160iandien daugumoje \u0161alies auk\u0161t\u0173j\u0173 mo-
kykl\u0173 prasideda mokslo metai.
Vis\u0105 savaitgal\u012f bendrabu\u010diai d\u016bzg\u0117
lyg aviliai - i\u0161 kit\u0173 miest\u0173 atvyk\u0119 stu-
dentai kraust\u0117 savo mant\u0105.
V\u0161\u012e "VU b\u016bstas" direktorius Neri-
jus Cicilionis sak\u0117, jog paskutin\u0117 die-
na, kai studentai tur\u0117jo u\u017esiregistruo-
ti ir\u012fsikraustyti\u012f bendrabu\u010dius, buvo
penktadienis. Ta\u010diau sostin\u0117s Saul\u0117-
tekio rajone, kur daugiausia gyvena
studentai, krep\u0161iais ne\u0161ini jaunuoliai
\u0161urmuliavo vis\u0105 savaitgal\u012f.
Vieniems pad\u0117jo kartu atvyk\u0119 t\u0117-

vai, kiti daiktus temp\u0117 niekieno ne- padedami, pa\u017eindinosi su b\u016bsimais kaimynais.

Skyr\u0117si ir krep\u0161i\u0173 turinys. Pirma-
kursiai ve\u017e\u0117si kuklesnius krep\u0161ius.
Vyresni studentai temp\u0117 baldus ir
televizorius.
Nukelta \u012f 7 psl.
Studentai po vasaros atostog\u0173 gr\u012f\u017eo \u012f didmies\u010dius
2 p s l.
V\u0117jas pietvakari\u0173,
7-12 m/s.
nakt\u012f
9 \u00b0C
dien\u0105
18 \u00b0C
ORAI
\u0160iandien Vilniuje
\u0160IANDIEN
ISSN 1822-2749.
Numeris 131 (430).
2007 m. rugs\u0117jo 3 d., pirmadienis
Tira\u017eas 104 000
Vilnius
Kuriozin\u0117s situacijos prekybos centruose
ir kavin\u0117se, ilgos \u012f lauk\u0105 besiraitan\u010dios ei-
l\u0117s degalin\u0117se.
Tokiais akcentais buvo pa\u017eym\u0117tas
v\u0117lyvas penktadienio vakaras, mat ar-
tinosi \u0161e\u0161tadienis, rugs\u0117jo 1-oji. Pagal
Alkoholio kontrol\u0117s\u012fstatymo patais\u0105,
jau nuo vidurnak\u010dio buvo draud\u017eiama
prekiauti bet kokiu alkoholiu.
Tiesa, kai kurie g\u0117rim\u0173 i\u0161tro\u0161k\u0119
vilnie\u010diai \u0161e\u0161tadien\u012f nepanikavo, jie
tiesiog skambino taksi\ufb01 rmoms, ku-
rios bene efektyviausiai i\u0161naudojo
nauj\u0105j\u012f draudim\u0105.
"Kompanijoje pritr\u016bkus g\u0117rim\u0173
vienas draug\u0173 pasi\u016bl\u0117 pasiskambin-
ti\u012f kuri\u0105 nors taksi\ufb01 rm\u0105. Es\u0105 gird\u0117-
j\u0119s, kad rugs\u0117jo 1-osios nakt\u012f alkoho-
lio galima bus\u012fsigyti i\u0161 vairuotoj\u0173", -
"15min" pasakojo \u0161e\u0161tadien\u012f gimtadie-
n\u012f su draugais \u0161ventusi Egl\u0117.
Paskambin\u0119 \u012f vien\u0105 sostin\u0117s tak-
si\ufb01 rm\u0105, merginos draugai operator\u0117s
papra\u0161\u0117 atve\u017eti cigare\u010di\u0173, sumu\u0161tini\u0173
ir atsargiai pasiteiravo, ar neb\u016bt\u0173 ga-
lima gauti ir degtin\u0117s. "Operator\u0117 per
racij\u0105 kreip\u0117si\u012f vairuotojus ir paklau-
s\u0117: "Vyrai, pas k\u0105 dar liko degtin\u0117s".
Netrukus atsiliep\u0117 vienas vairuotoj\u0173,
kuris per 20 minu\u010di\u0173 pristat\u0117 m\u016bs\u0173 u\u017e-
sakym\u0105", - pasakojo mergina.
Nukelta \u012f 2 psl.

Da\u017enas alkoholiu pasir\u016bpino i\u0161 anksto.
Tuo tarpu kavin\u0117s i\u0161 pad\u0117ties sukosi kaip
i\u0161man\u0117 - kai kurios penktadien\u012f dirbo iki
24 val., o \u0161e\u0161tadienio vakaro \u012f\u017eangai
si\u016bl\u0117 pieno ir bandeli\u0173.
E.Jankausko, J.Kalinsko nuotr.

15 minpasaulis - 8 p.
Lenkijoje - akrobatini\u0173 l\u0117ktuv\u0173 katastrofa.
\u012esigaliojus draudimui i\u0161
alkoholio peln\u0117si taksistai
2
2007 rugs\u0117jo 3 d., pirmadienis
Vilnius
Irma, kirp\u0117ja
Esu u\u017e tok\u012f sprendim\u0105 ir,

manau, kad jis pasiteisi- no. \u0160i\u0105 rugs\u0117jo 1-\u0105j\u0105 buvo ma- \u017eiau moksleivi\u0173 ir student\u0173, kurie vie\u0161ai vartojo alkoholi- nius g\u0117rimus.

Ruslanas,
vadybininkas
Rugs\u0117jo 1-\u0105j\u0105 nesilan-

kiau vie\u0161ose vietose, laisvalaik\u012f leidau namuose, tod\u0117l nepasteb\u0117jau mieste jo- ki\u0173 poky\u010di\u0173, susijusi\u0173 su drau- dimu pirkti alkohol\u012f. Ta\u010diau, manau, kad \u0161is draudimas yra naudingas.

Gintautas, advokatas
Manau, kad \u017emon\u0117s pa-

tys turi nuspr\u0119sti, kada gerti alkoholi, o kada ne. \u012esta- tymai negali reguliuoti toki\u0173 dalyk\u0173, tod\u0117l esu prie\u0161 drau- dim\u0105 prekiauti alkoholiu rug- s\u0117jo 1-\u0105j\u0105.Kalbino S.\u017demaityt\u0117

Fotografavo J.Kalinskas
BALSAS

Ar pasiteisino
draudimas rugs\u0117jo
1-\u0105j\u0105 prekiauti
alkoholiu?

Rytoj
Poryt U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra
+9\u00b0 C
+10\u00b0 C
+11\u00b0 C
Maksimali temperat\u016bra +17\u00b0 C
+16\u00b0 C
+18\u00b0 C
Debesuotumas
Krituliai
ruduo
R.Jurgaityt\u0117s nuotr.
orai
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Giedra
Varduvininkai: Auks\u0117, Bronislova, Grigalius, Mirga, Pijus,
Sirtautas.
Dienos info: saul\u0117 teka 06:28, leid\u017eiasi 20:07,
dienos ilgumas 13:39. Pilnatis.
\u0160iandien
Rugs\u0117jo
3
pirmadienis
Artimiausiomis dienomis Vilniuje
At\u0117nai
+30\u00b0 C
Berlynas
+17\u00b0 C
Briuselis
+17\u00b0 C
Dublinas
+18\u00b0 C
Helsinkis
+16\u00b0 C
Lisabona
+33\u00b0 C
Londonas
+20\u00b0 C
Maskva
+19\u00b0 C
Oslas
+14\u00b0 C
Pary\u017eius
+20\u00b0 C
Praha
+18\u00b0 C
Ryga
+15\u00b0 C
Roma
+28\u00b0 C
Stokholmas
+17\u00b0 C
Talinas
+16\u00b0 C
Var\u0161uva
+19\u00b0 C
Europoje

Sinoptik\u0173 duomenimis, \u0161iandien
Lietuvoje debesuota su pragiedruliais.
Daugelyje rajon\u0173 trumpi liet\u016bs.
V\u0117jas pietvakari\u0173, pereinantis
\u012f \u0161iaur\u0117s vakar\u0173, 7-12 m/s,
kai kur g\u016bsiai 15-18 m/s.
Temperat\u016bra 14-19\u00b0 C.
Vilniuje vakare trumpai palis.
Temperat\u016bra 16-18\u00b0 C.

Vilnius
+17\u00b0 C
Kaunas
+17\u00b0 C
Klaip\u0117da
+16\u00b0 C
\u0160iauliai
+15\u00b0 C
Panev\u0117\u017eys
+16\u00b0 C
Utena
+16\u00b0 C
Lietuvoje
www.15min.lt
Atkelta i\u0161 1 psl.
Mergina apstulbo, kai taksi
vairuotojui atidarius automo-
bilio baga\u017ein\u0119, ji pamat\u0117 dvi
d\u0117\u017ees degtin\u0117s "Moskovskaja".
"Viena d\u0117\u017e\u0117 jau buvo pustu\u0161-
t\u0117. U\u017e butel\u012f degtin\u0117s vairuo-
tojas pra\u0161\u0117 20 lit\u0173. Dar 25 litus
kainavo pats u\u017esakymo\u012fvyk-
dymas", - sak\u0117 Egl\u0117. Parduotu-
v\u0117je min\u0117tos degtin\u0117s butelis
kainuoja apie 14 lit\u0173.
Vilniet\u0117 Monika prisipa\u017ei-
no pajutusi psichologin\u012f naujo-
jo\u012fstatymo spaudim\u0105. "Penk-
tadien\u012f po darbo nuva\u017eiavau
\u012f prekybos centr\u0105 ir nusipir-
kau \u0161e\u0161is butelius vyno. Gal-
vojau, jei u\u017esuks draugai, tu-
r\u0117siu kuo pavai\u0161inti. Persisten-
giau - po savaitgalio net penki
buteliai liko neatidaryti", - tei-
g\u0117 Monika.
Kiti kalbinti pa\u0161nekovai
pasakojo, kad masinis s\u0105my-
\u0161is prekybos centruose pra-
sid\u0117jo penktadien\u012f po 23 va-
landos.
"Likus 10 minu\u010di\u0173 iki vi-
durnak\u010dio alkoholio skyriuje
\u017emon\u0117s \u0161lav\u0117 visk\u0105 nuo alaus
iki degtin\u0117s. Kai kuri\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 al-
koholio jau nebuvo. Pasisek\u0117,
kad sp\u0117jau nusipirkti, nes u\u017e
man\u0119s eil\u0117je prie kasos stov\u0117-
j\u0119 \u017emon\u0117s liko nieko nepe\u0161\u0119 -
alkoholini\u0173 g\u0117rim\u0173 po vidur-
nak\u010dio jau nebeskenavo. Tie-
sa, kitos kasos laikrodis v\u0117lavo
dvi minutes, tad kai kurie lyg
pami\u0161\u0119 puol\u0117 prie jos", - apie
kuriozi\u0161k\u0105 situacij\u0105 prekybos
centre pasakojo Mykolas.
Spar\u010diai kaip vijurkai penk-
tadien\u012f prie\u0161 24 valand\u0105 su-
kosi ir barmenai. "Viena ran-
ka teko gaminti kokteil\u012f, o ki-
ta - mu\u0161ti s\u0105skaitas. Apyvarta
buvo kone dvigubai didesn\u0117
negu\u012fprast\u0105 penktadien\u012f. At-
rod\u0117, kad visi siek\u0117 nusiger-
ti iki 24 valandos, nes \u017eino-
jo, jog po to negal\u0117s gauti al-
koholio", - pasakojo viename
i\u0161 sostin\u0117s kokteili\u0173 bar\u0173 dir-
bantis Andrius.
"15min" \u017eurnalistas \u0161e\u0161ta-
dienio nakt\u012f paband\u0117 \u012fsigyti
alkoholio viename i\u0161 sostin\u0117s
klub\u0173, ta\u010diau nes\u0117kmingai. Prie
baro jis u\u017e 10 lit\u0173 pra\u0161\u0117 \u012fpilti
alaus, bet padav\u0117ja draugi\u0161kai
atsisak\u0117. Numal\u0161inti tro\u0161kul\u012f
pad\u0117jo draugas, pa\u017einoj\u0119s klu-
bo savinink\u0105. Draugui pavyko
gauti bokal\u0105 alaus, tiesa, pada-
v\u0117jos nei\u0161mu\u0161\u0117 s\u0105skaitos. Kai
kurie klubo sve\u010diai pro apsau-
g\u0105 prasine\u0161\u0117 savo alkoholinius
g\u0117rimus ir mai\u0161\u0117 kokteilius\u010dia
pat prie stalo.
U\u017e alkoholio pardavimo
draudim\u0105 kavin\u0117s neliko sko-
lingos\u012fstatymo patais\u0105 pri\u0117-
musioms valstybin\u0117ms ins-
titucijoms. Prekybos cent-
rai \u0161e\u0161tadien\u012f ry\u0161kia "Stop"
juosta apjuos\u0117 alkoholini\u0173
g\u0117rim\u0173 skyri\u0173 ir skelbime at-
sipra\u0161\u0117 u\u017e Seimo sprendim\u0105.
Savoti\u0161kai savo nuomon\u0119 i\u0161-
sak\u0117 Savanori\u0173 prospekte\u012fsi-
k\u016brusi viena kavin\u0117, ant dur\u0173
u\u017esiklijavusi skelbim\u0105 "\u0160ian-
dien Seimo nariai\u012f bar\u0105 ne\u012f-
leid\u017eiami".
Marius Giedraitis
Saul\u0117 \u017demaityt\u0117
redakcija@15min.lt
"SAUSASIS" \u0160E\u0160TADIENIS

Nors \u0161e\u0161tadien\u012f alkoholiu nebuvo prekiauta, sostin\u0117s policijos pa- reig\u016bnai ir medikai akivaizdaus neblaivi\u0173 asmen\u0173 suma\u017e\u0117jimo ne- pasteb\u0117jo.

"Per \u0161e\u0161tadienio nakt\u012f policijos pareig\u016bnai u\u017e alkoholio vartojim\u0105 su- laik\u0117 4 nepilname\u010dius\u201d, - tvirtino Vilniaus miesto VPK bud\u0117tojas Dai- nius Drazdauskas. Anot Vilniaus greitosios pagalbos universitetin\u0117s ligonin\u0117s atstovo ry\u0161iams su visuomene Pauliaus Vind\u017eigalskio, per \u201esausojo" \u0161e\u0161tadienio nakt\u012f \u012f ligonin\u0119 pristatyta tik kiek ma\u017eiau nei \u012fprastai apsinuodijusi\u0173 alkoholiu \u017emoni\u0173. "Nuo \u0161e\u0161tadienio 20 val. iki sekmadienio ryto buvo atve\u017eti trys alkoholiu apsinuodij\u0119 \u017emon\u0117s, nors paprastai j\u0173 b\u016bna apie 8 - 10\u201d, - teig\u0117 P.Vind\u017eigalskis.

Penktadienio vakar\u0105 prekybos centruose, kaip ir tik\u0117tasi, populiariausia prek\u0117 buvo alkoholis.
G.Gasiulio nuotr.
Pensininkai sukilo
prie\u0161 sen\u0105 drebul\u0119
2007 rugs\u0117jo 3 d., pirmadienis
3
Antakalnio gatv\u0117s 46-tojo namo
gyventojai \u012fpyk\u0119.
Prie namo augan\u010dios senos
drebul\u0117s \u0161aknys baigia i\u0161vers-
ti \u0161aligatv\u012f ir \u017ealoja \u017emones.
Ta\u010diau miesto vald\u017eia kol kas
jokios pagalbos ne\u017eada.
\u012e "15min" redakcij\u0105p a -
skambin\u0119s namo gyvento-
jas Boleslovas pasakojo, jog
prie\u0161 kelet\u0105 dien\u0173 u\u017e at\u0161oku-
si\u0173 plyteli\u0173 u\u017ekliuv\u0119s kaimy-
nas smarkiai susimu\u0161\u0117 kel\u012f. \u0160io
kaimyno trauma, pensininko
teigimu, jau ne pirmoji med\u017eio
auka - kiek anks\u010diau koj\u0105 su-
si\u017eeid\u0117 sena moteris.
Boleslovo tvirtinimu, smar-
kiai lyjant, i\u0161kilusiomis med\u017eio
\u0161aknimis\u012f r\u016bs\u012f b\u0117ga vanduo.
Namo gyventojai d\u0117l tokios ne-
tvarkos kreip\u0117si\u012f "Antakalnio
\u016bk\u012f", ten i\u0161girdo patarim\u0105r a-
\u0161yti parei\u0161kim\u0105 seni\u016bnijai. I\u0161
seni\u016bnijos \u017emon\u0117s sak\u0117 joki\u0173
veiksm\u0173 nesulauk\u0119.
"Visus\u012f mus besikreipian-
\u010di\u0173g y v ent oj\u0173r a \u0161 t u s p e r duo -
du savivaldyb\u0117s Miesto\u016bkio
skyriui. Jie sprend\u017eia, k\u0105 da-
ryti. Be to, leidim\u0105 pjauti me-
d\u017eius dar reikia gauti ir i\u0161 mi\u0161-
kinink\u0173", - sak\u0117 Antakalnio se-
ni\u016bnijos vyriausioji specialis-
t\u0117 Al\u0117 Rad\u017eiuvien\u0117. Pasak jos,
seni\u016bnija i\u0161 savivaldyb\u0117s gau-
na tik darbams duot\u0173 leidim\u0173
kopijas. Jei gyventoj\u0173 pra\u0161y-
mas atmetamas, seni\u016bnija jo-
kio atsakymo negauna.
"Jei medis b\u016bt\u0173 pa\u017eym\u0117-
tas raudonu kry\u017eiuku, reik-
t\u0173 suprasti, kad jis paruo\u0161-
tas pjovimui, jei tokio \u017eym\u0117-
jimo n\u0117ra, tikriausiai medis
nebus pjaunamas", - sak\u0117
A.Rad\u017eiuvien\u0117.
Kad medis pjaunamas ne-
bus, patvirtino ir savivaldy-
b\u0117s Aplinkos poskyrio vyres-
nysis specialistas Marius Pa-
brie\u017ea. "Antakalnio seni\u016bnija
bir\u017eelio 1 dien\u0105\u012f mus kreip\u0117si
tarnybiniu ra\u0161tu d\u0117l med\u017ei\u0173
gen\u0117jimo ir nukirtimo.\u012e vie-
t\u0105 nuvyk\u0119 specialistai ap\u017ei\u016b-
r\u0117j\u0119 ir\u012fvertin\u0119 med\u017eio b\u016bkl\u0119,
nusprend\u0117, kad medis svei-
kas", - teig\u0117 M.Pabrie\u017ea.
Tod\u0117l, savivaldyb\u0117s at-
stovo teigimu, tebuvo i\u0161duo-
tas leidimas pagen\u0117ti \u0161io me-
d\u017eio \u0161akas bei nupjauti \u0161a-
lia augant\u012f saus\u0105 \u0161ermuk\u0161n\u012f.
M.Pabrie\u017eos tvirtinimu, me-
d\u012f nupjovus, \u0161aligatvio ply-

tel\u0117s nesuguls\u012f savo vietas - pirmiausia reikia sutvarkyti pat\u012f \u0161aligatv\u012f.

Vilnius
Vilnietis Stasys prie\u0161 kelet\u0105 dien\u0173, u\u017ekliuv\u0119s u\u017e i\u0161verst\u0173 \u0161aligatvio plyteli\u0173, stipriai susi\u017eeid\u0117 koj\u0105.
J.Kalinsko nuotr.
Rasa Pangonyt\u0117
r.pangonyte@15min.lt
Pa\u017evelgti \u012f gatv\u0119 vaiko akimis - to-

kia buvo sostin\u0117s Domininkon\u0173 ir Vokie\u010di\u0173 gatvi\u0173 sankry\u017eoje vyku- sios akcijos id\u0117ja.

"Mes jau pamir\u0161ome, kokie
ma\u017ei buvome, tad nor\u0117dami pri-
siminti turi atsiklaupti", - sak\u0117
pra\u0117jus\u012f penktadien\u012f tiesiog ant
gatv\u0117s priklaup\u0119s renginio ve-
d\u0117jas muzikantas Saulius Ur-
bonavi\u010dius. Anot jo, \u0161ia akcija
norima atkreipti ne tik susirin-
kusi\u0173 vald\u017eios, \u017einiasklaidos ir
pramog\u0173 verslo atstov\u0173 d\u0117me-
s\u012f\u012f saugum\u0105 keliuose. "Pro \u0161al\u012f
va\u017eiuojan\u010di\u0173 prabangi\u0173 auto-
mobili\u0173 vairuotojai tur\u0117t\u0173 \u017ei-
noti, kad u\u017e blogus darbus jie
bus klupdomi ne ant kilim\u0117-
li\u0173, bet ant \u017eirni\u0173", - kalb\u0117jo
S.Urbonavi\u010dius.
Vienas pirm\u0173j\u0173 ant kili-
m\u0117lio atsiklaup\u0119s Susisieki-
mo ministras Algirdas Butke-
vi\u010dius sak\u0117, kad Lietuva tur\u0117-
t\u0173 imti pavyzd\u012f i\u0161 Austrijos, kur
situacija keliuose pasikeit\u0117 po
to, kai daugiau d\u0117mesio buvo
skirta ne teorijai, bet prakti-
nei informacijai. Akcijos me-
tu vaikams dalyti at\u0161vaitai, pa-
sak ministro, netur\u0117t\u0173 b\u016bti pa-
d\u0117ti\u012f stal\u010di\u0173.
Atsiklaup\u0119\u012f gatv\u0119 \u017evelg\u0117 dvy-
nukes auginanti aktor\u0117 Kristi-
na Savickyt\u0117, su s\u016bnumi at\u0117ju-
si televizijos \u017eurnalist\u0117 Vilma
\u010cere\u0161kien\u0117 ir kiti vilnie\u010diams
gerai pa\u017e\u012fstami veidai.
Rasa Pangonyt\u0117
r.pangonyte@15min.lt
Klaup\u0117si ant keli\u0173 vaik\u0173 saugumo vardan
SKAUDI
STATISTIKA

Susisiekimo ministerijos Sau- gaus eismo departamento duomenimis, per 7 \u0161i\u0173 met\u0173 m\u0117nesius \u0161alyje \u012fvyko 835 eis- mo \u012fvykiai, kuriuose nukent\u0117- jo vaikai. 271 vaikas nukent\u0117- jo d\u0117l neatsargaus elgesio. Ke- liuose \u0161iemet jau \u017euvo 41 vai- kas, buvo su\u017eeista 930 vaik\u0173.

Oro uosto link va\u017eiuojantys vai-
ruotojai tur\u0117t\u0173 lengviau atsi-
kv\u0117pti - po rekonstrukcijos ati-
daromos kai kurios gatv\u0117s.
Savaitgal\u012f buvo atidarytos
dvi eismo juostos rekonstruo-
jamu S.Dariaus ir S.Gir\u0117no ga-
tv\u0117s viaduku, po vien\u0105 juos-
t\u0105 kiekviena eismo krypti-
mi. Naujuoju viaduku ga-

l\u0117s va\u017eiuoti visos transporto priemon\u0117s, i\u0161skyrus sunk\u0173j\u012f transport\u0105. Kit\u0173 met\u0173 gegu-

\u017e\u0119, pabaigus viaduko rekons-
trukcij\u0105, jis bus i\u0161platintas iki
penki\u0173 eismo juost\u0173.
Eismo s\u0105lygos tur\u0117t\u0173 pa-
ger\u0117ti ir pietin\u0117je miesto da-
lyje. Jau atnaujintas eismas
Paneri\u0173 ir Burbi\u0161ki\u0173 gatvi\u0173
sankry\u017ea. Pasak savivaldy-
b\u0117s prane\u0161imo, vairavimas
\u0161ioje dalyje dar labiau pa-
ger\u0117ti tur\u0117t\u0173 rugs\u0117jo vidury,
kai bus leid\u017eiamas eismas re-
konstruojamu viaduku Kirti-
m\u0173 gatv\u0117je. D\u0117l viaduko re-
konstrukcijos darb\u0173 kol kas
susidaro sp\u016bstys Galv\u0117s ir
Kirtim\u0173 gatvi\u0173 sankry\u017eoje.
\u0160i\u0105 sankry\u017e\u0105 rekomenduoja-
ma apva\u017eiuoti J.Ti\u0161kevi\u010diaus
gatve, Senuoju Gardino plen-
tu, V.A.Grai\u010di\u016bno ir Krantin\u0117s
gatv\u0117mis.
\u0160iaurin\u0117je sostin\u0117s dalyje
atidaroma viena eismo juos-
ta \u0161iuo metu tiesiamu Gele\u017ei-
nio Vilko gatv\u0117s t\u0119siniu. \u0160ia

eismo juosta bus galima va- \u017eiuoti nuo Mokslinink\u0173 gat- v\u0117s pasukus\u012f de\u0161in\u0119 iki Mo- kyklos gatv\u0117s.

Eismo s\u0105lygos ger\u0117ja

Jeigu \u0161ioje nuotraukoje J\u016aS - u\u017esukite \u012f knygy-
n\u0105 (Ozo g. 25, Vilnius, AKROPOLIS) pasiimti "Bal-
t\u0173 lank\u0173" knygyno \u012fsteigto prizo - M.Duras kny-
gos "M\u0117ta i\u0161 anglijos". Priz\u0105 turite atsiimti per
dvi dienas.

ATPA\u017dINK SAVE
Akcijos id\u0117ja - pa\u017evelgti \u012f gatv\u0119 vaiko akimis.
R.Pangonyt\u0117s nuotr.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->