Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Του Αντιναύαρχου Δρ

Του Αντιναύαρχου Δρ

Ratings: (0)|Views: 112 |Likes:
Published by orizontas

More info:

Published by: orizontas on May 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

 
Του Αντιναύαρχου Δρ. Στυλιανού Χαρ. ΠολίτηΠερίπου δυο μίλια προς Ευραπηλιώτη από την ανατολική άκρα της νήσουΚαλολίμνου, ευρίσκονται δυο μικρά νησιά. Τα νησιά αυτά εντάσσονται στονησιωτικό σύμπλεγμα των «Δωδεκανήσων» που έχει ονομασθεί έτσι επειδήτόσα είναι τα περισσότερο γνωστά νησιά του. Τα δύο αυτά νησιά είναιΕλληνικά και ονομάζονται Ίμια ή Λιμνιά. Οι Τούρκοι τα ονομάζουν "Kardak". Ηέκταση τους είναι εικοσιπέντε και δεκατέσσερα στρέμματα και η μεταξύ τουςαπόσταση ενάμισι δέκατο του ναυτικού μιλίου. Οι νήσοι αυτοί ήταν καιπαραμένουν ακατοίκητοι και ο μόνος που τις επισκέπτεται είναι ένας Έλληναςαιγοβοσκός, ονόματι Αντώνης Βεζυρόπουλος από την νήσο Κάλυμνο πουεκτρέφει εκεί μικρό αριθμό ζώων ελευθέρας βοσκής. Ένα ναυτικό ατύχημα ( προσάραξη πλοίου) έδωσε αφορμή στην Τουρκία γιανα προκαλέσει σοβαρό επεισόδιο. Με αυτό προσπάθησε να δημιουργήσειάλλο ένα πεδίο διαφορών στο Αιγαίο αμφισβητώντας την Ελληνική κυριαρχίαόχι μόνο στις δύο αυτές νήσους αλλά και σε πολλά άλλα νησιά θέτονταςπαράλληλα και ένα νέο ζήτημα σχετικό με την οριοθέτηση της χωρικήςθάλασσας στο Αιγαίο.[1]Προσδιορισμός των ΙμίωνΣτη νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας ( United Nations Convention onthe Law of the Sea), στο άρθρο 121 που έχει τίτλο "Καθεστώς των νήσων"υπάρχει στην πρώτη παράγραφο ο ορισμός του νησιού που είναι πιστήαντιγραφή του ορισμού που είχε δώσει και η Σύμβαση της Γενεύης του 1958για την Χωρική Θάλασσα και τη Συνορεύουσα Ζώνη (Convention on theTerritorial Sea and the Contiguous Zone). Σύμφωνα μ' αυτή "Νήσος είναι μιαφυσικά διαμορφωμένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από ύδατα καιβρίσκεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων κατά τη μεγίστη πλημμυρίδα».Σε καμία Σύμβαση δεν υπάρχει ορισμός άλλων συχνά αναφερόμενων όρωνόπως π.χ. νησίδα, βραχονησίδα, βράχος, μεγαλόνησος ή μικρόνησος.Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο υπάρχουν μόνο νησιά και τίποτε άλλο. Ακόμακαι οι «βράχοι», που αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 121 τηςνέας Σύμβασης, είναι νησιά αφού η σχετική μ' αυτούς διάταξη βρίσκεται στοάρθρο που έχει τίτλο «Καθεστώς των νήσων» χωρίς να υπάρχει ξεχωριστόςορισμός γι΄ αυτούς. Γι' αυτό τον λόγο χρησιμοποιώντας την φράση «βράχος»
 
δεν σημαίνει ότι δεχόμεθα ότι αυτός ο γεωλογικός σχηματισμός δεν είναι νησίεφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 121της νέας Σύμβασης[2]. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «νησίδα» υπάρχει στηνΣυνθήκη της Λωζάνης (e.g. άρθρο 6) καθώς και σε άλλα παλαιά κείμενα, μαζίμε τον όρο «βραχονησίδα» ή «βράχος». Σε όλα όμως αυτά τα κείμενα οι όροιαυτοί εμφανίζονται απόλυτα ισοδύναμοι με τον όρο «νήσος» αφού παράγουνακριβώς τα ίδια αποτελέσματα.[3] Αυτή είναι και η άποψη του Καθηγητή Δρ.Hussein Pazarci, του Τούρκου Διευθυντή του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου τουΠανεπιστημίου της Αγκύρας, που είναι ταυτόχρονα και ο Προϊστάμενος τηςΝομικής Υπηρεσίας του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.[4] Η άποψη αυτήπου εκφράσθηκε για το καθεστώς αποστρατιωτικοποιήσεων δεν μας προκαλείεντύπωση παρά το γεγονός ότι απέχει πολύ από τις θέσεις της Τουρκίας πουεκφράσθηκαν στην τρίτη Διάσκεψη για το δίκαιο της θάλασσας όπου μιαδιαφοροποίηση του καθεστώτος των νησιωτικών σχηματισμών ανάλογα μετην έκταση τους θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα Τουρκικά συμφέροντα.Σύμφωνα λοιπόν με Τουρκική άποψη που υποστηρίχθηκε στην τρίτη Διάσκεψη για το δίκαιο της θάλασσας, τα νησιά πρέπει να έχουν δικαιώματαστις θαλάσσιες περιοχές ανάλογα με το μέγεθος τους και τον πληθυσμότους.[5] Μέσα από αυτή την πρόταση φαίνεται καθαρά ότι η Τουρκίαισχυρίζεται ότι όλα τα νησιά δεν έχουν χωρική θάλασσα ούτε και "marinespaces" και δηλώνει: "islands without economic life and situated outside of theterritorial sea of a State shall have no marine space of their own.". Το ίδιο καιγια τους βράχους που τους εξομοιώνει με τους σκοπέλους (low-tideelevations). Μια πρόταση της Ρουμανίας της Τουρκίας και μερικώνΑφρικανικών Κρατών[6] ήθελε να χωρίσει τα νησιά σε κατηγορίες κατάμεγέθη. Τα Αφρικανικά σύμμαχα της Τουρκίας Κράτη μάλιστα προσπάθησαννα ορίσουν τον «βράχο» σαν "a naturally formed rocky elevation of ground,surrounded by water, which is above water at high tide".[7] Οι προτάσειςαυτές δεν βρήκαν καμία απήχηση στην τρίτη Διάσκεψη για το δίκαιο τηςθάλασσας. Τα Μέλη της Διάσκεψης παρέμειναν αφοσιωμένα στον ορισμό τουνησιού όπως αυτός διατυπώθηκε αρχικά στην Γενεύη το 1958 καιενσωματώθηκε στην Σύμβαση για την Χωρική Θάλασσα και τη ΣυνορεύουσαΖώνη. Το ίδιο ίσχυσε και για τα δικαιώματα των νησιών στις θαλάσσιες ζώνες,έστω και αν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στον ορισμό των ζωνών αυτών, έστωκαι αν προστέθηκε, όπως θα δούμε παρακάτω, μια μικρή εξαίρεση για τανησιά που είναι βράχοι και «δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινηδιαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή». Η αφοσίωση των Μελών της Διάσκεψης στο υφιστάμενο καθεστώς δημιουργεί ένα ισχυρό a contrarioεπιχείρημα που μας πείθει ότι οι απόψεις της Τουρκίας της Ρουμανίας καιμερικών Αφρικανικών Κρατών, δεν εκφράζουν την opinio juris του συνόλουτων κρατών.Γενικά μπορούμε να πούμε ότι όλες οι απόπειρες για διάκριση των νησιών σε"Rocks", "Islets", Isles", και "Islands" δεν βρήκανε ποτέ καμία ανταπόκριση καιγι' αυτό κάθε είδους διαχωρισμός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στο διεθνέςδίκαιο.[8] Κατά συνέπεια κανένας δεν μπορεί να ισχυρισθεί εθιμική υπόστασητέτοιων κανόνων. Αναγκαστικά λοιπόν θα πρέπει να υιοθετήσουμε την άποψηότι το νομικό καθεστώς των νησιών και από πλευράς εθιμικού δικαίουταυτίζεται με εκείνο της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό έχειμεγάλη σημασία αφού οι Τουρκία δεν είναι μέρος σε καμία από τις σχετικές
 
συμβάσεις και κατά συνέπεια ισχύουν γι' αυτή μόνο οι κανόνες με εθιμικήυπόσταση.Μετά από τα παραπάνω καταλήγουμε ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο τα Ίμια είναι νησιά. Κατά συνέπεια κάθε άλλος ασαφής και αδόκιμος όρος, όπως«νησίδες Ίμια» ή «βράχοι Ίμια» ή «βραχονησίδες Ίμια» αν και δεν έχειεπιπτώσεις από πλευράς διεθνούς δικαίου, πρέπει να μην χρησιμοποιείταιγιατί είναι λανθασμένος.Η Ελληνική κυριαρχία στις νήσους ΊμιαΤα Δωδεκάνησα, στην γεωγραφική περιοχή των οποίων υπάγονται και τα Ίμια,ήταν Ελληνικά από αρχαιοτάτων χρόνων. Σε αυτά άνθισε ένας μεγάλοςπολιτισμός. Εκεί στο κεντρικότερο νησί του συμπλέγματος συντάχθηκε γιαπρώτη φορά το Δίκαιο για τους ναυτικούς και γενικά για τις θαλάσσιεςμεταφορές, ο γνωστός σε όλους «Ναυτικός Κώδιξ των Ροδίων» ή «ΝόμοςΡοδίων» ή «Ναυτικός Νόμος».[9] Η ακμή των Δωδεκανήσων συνεχίσθηκεμέχρι την υποδούλωση του μεσαιωνικού ελληνισμού στους Τούρκους. Τα Δωδεκάνησα υποτάχθηκαν στην Οθωμανική (Τουρκική) Αυτοκρατορία το 1522μέχρι το τέλος του Ιταλοτουρκικού πολέμου το 1912 οπόταν πέρασαν στηνκυριαρχία των Ιταλών. Η Τουρκία το 1923 με το άρθρο 15 της ΣυνθήκηςΕιρήνης της Λοζάννης, αναγνώρισε την Ιταλική κυριαρχία στα νησιάΑστυπάλαια, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο, Τήλο, Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο,Λειψό, Σύμη, Κω, Καστελόριζο και στα μικρότερα νησιά που εξαρτώνται απ'αυτά. Το άρθρο 12 της ίδιας Συνθήκης προέβλεπε ότι στην Τουρκικήκυριαρχία, εκτός της Ίμβρου, της Τενέδου και των Λαγουσών περιέρχονται καιόλα τα νησιά που βρίσκονται τρία μίλια από τις Μικρασιατικές ακτές. Με αυτότον τρόπο επιβεβαιώθηκε η Ιταλική κυριαρχία στα νησιά Ίμια που απέχουν 3,65 ναυτικά μίλια από τα υπο Τουρκική κυριαρχία παράλια. Στην συνέχεια στις28 Δεκεμβρίου 1932 υπογράφηκε μια συμφωνία στην Άγκυρα μεταξύ Τουρκίαςκαι της Ιταλίας που κατείχε τότε τα Δωδεκάνησα. Εκεί καθορίσθηκαν ταθαλάσσια «σύνορα» (la ligne frontiere) της Δωδεκανήσου. Για τον καθορισμόαυτό χρησιμοποιήθηκαν διάφορα σημεία. Η ένωση αυτών των σημείωναναπαριστά στον χάρτη μια γραμμή που χονδρικά ισαπέχει από Δωδεκανησιακές και Μικρασιατικές ακτές. Πολλά απ' αυτά τα σημεία είναι τομέσον ευθειών γραμμών που σύρονται μεταξύ χαρακτηριστικών σημείων απότην μία και από την άλλη πλευρά. Ένα απ' αυτά τα σημεία είναι και το μέσοτης γραμμής που ενώνει την νήσο Kardak της Δωδεκανήσου με την νήσο Kato(σήμερα Cavus) που βρίσκεται κοντά στις Μικρασιατικές ακτές. Kardak όμωςείναι το Τούρκικο όνομα των Ιμίων. Στο σημείο αυτό φαίνεται καθαρά ότι οινήσοι Ίμια βρίσκονται αριστερά της γραμμής των «συνόρων» δηλαδή στομέρος της Ιταλίας.Στις 10 Φεβρουαρίου 1947, με την Συνθήκη των Παρισίων τα Δωδεκάνησαξαναγύρισαν στην Ελλάδα. Μαζί με τα κύρια νησιά ξαναγύρισαν και ταμικρότερα που βρίσκονται δυτικά της γραμμής των «συνόρων». Των συνόρωνπου από τουρκοϊταλικά μετεβλήθησαν σε ελληνοτουρκικά. Ανάμεσα σ' αυτάκαι οι νήσοι Ίμια.[10] Από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδαμέχρι σήμερα το Ελληνικό Κράτος άσκησε κανονικά την κυριαρχία του σ' αυτάτα νησιά χωρίς κανένα πρόβλημα. Έλληνες πολίτες ψάρευαν στα χωρικά τουςύδατα χωρίς κανένα πρόβλημα και φρόντιζαν τα ζώα ελεύθερης βοσκής που

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->