Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Turk Ordusu Ne Zaman Kuruldu

Turk Ordusu Ne Zaman Kuruldu

Ratings:
(0)
|Views: 2,546|Likes:
Published by Altar Maket
Türk ordusu, kuruluş, Mete Han, Hunlar, modern Türk ordusu, Altar Maket
Türk ordusu, kuruluş, Mete Han, Hunlar, modern Türk ordusu, Altar Maket

More info:

Published by: Altar Maket on May 04, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

 
 
Altar Maket
 
RReepprraaeesseennttaaVViittaamm TTuuuummpprroopprriiuummMMuunndduummaaeeddiiffiiccaa
 
Askeri Tarih Notları No 2, Aralık 2006
TÜRK ORDUSU NE ZAMAN KURULDU?
Bu yazının doğru başlığı aslında “Türk Ordusu ne zaman kuruldu?” dan ziyade “Türk Kara Ordusu ne zaman kuruldu?” olmalıdır. Fakat, incelediğimiz dönemde bir devletveya imparatorluğun ordusu kara birliklerinden oluştuğundan, deniz ve hava kuvvetleriülkelerin ordu bünyelerine oldukça sonraları girdiğinden çok yanlış bir tanımlama daolmamaktadır.Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi bugün Türk Kara Kuvvetleri, kuruluşunu M.Ö 209tarihi olarak almaktadır. TSK’ya göre, Kara Kuvvetleri temeli; Hun İmparatorluğudöneminde Mete Han tarafından M.Ö.209 yılında atılmıştır.
1
Her yıl 28 Haziran’daKaraKuvvetlerinin kuruluş yıldönümü "Kuvvet Günü" kutlanır. Kara Kuvvetleri gününün başlangıç tarihinin Mete Han'ın Büyük Hun İmparatorluğu tahtına çıktığı M.Ö. 209 yılınauzandığını, ilk daimi Türk Kara Ordusunun Büyük Hun Hakanı Mete Han tarafından10'lu sisteme göre kurulduğunu ve bu sistemin dünyanın birçok orduları tarafından örnek alındığını, Kara Kuvvetlerinin Orta Asya'da Mete Han ile başlayan başarı ve zaferlerininsonraki çağlarda da sürdürdüğü bu törenlerde dile getirilir.1980’li yıllardan başlayarak resmi olarak bu tarih benimsenmiştir. Tüm Türk tarihini kapsamaya çalışan bu tarih
1
Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesi
http://www.kkk.tsk.mil.tr/GenelKonular/Tarihce/
 
 
 
Altar Maket
 
RReepprraaeesseennttaaVViittaamm TTuuuummpprroopprriiuummMMuunndduummaaeeddiiffiiccaa
 aslında oldukça isabetli bir tercih ve sembolik olarak Türk askeri tarihinin derinliğini vesürekliliğini göstermesi açısından önemlidir.Fakat bir zamanlar bu tarih M:Ö 209 olarak kutlanmıyordu, yine 28 Haziran günükutlanmakla beraber çok farklı bir tarih kuruluşa esas alınmaktaydı. O tarih 1363senesiydi.
1963 senesinde PTT tarafından bastırılan özel pul
1363 senesi Yeniçeri Ocağının temelini oluşturan Pençik Oğlanları Kanunun başlangıçyılı olarak kabul edilen yıldı. Yapılan başarılı seferlerle Osmanlı sınırlarını genişledikçe,ve özellikle Rumeli’de başarılar kazandıkça, mevcut askeri yapının yetmediği görüldü.Osmanlının ilerlemesini sürdürmek için daha düzenli ve en önemlisi sürekli kuvvetlereihtiyacı vardı. Üçüncü padişah, I. Murad (Murad Hüdavendigar) zamanında, ele geçirilentopraklardaki erkek savaş esirlerinin beşte birini silah altına alma süretiyle 1363 yılındaPençik Oğlanları kanunu ile Yeniçeri Ocağı kuruldu
2
. Bu kuvvetlerin her şart altındaPadişaha kayıtsız şartsız sadık kalacak muhafızlar olarak kalmaları amaçlandı. Osmanlıaskeri teşkilatlanmasında 14üncü yüzyılda atılan bu temeller 17.yy sonlarına kadar devam etti. Askeri yapı temel olarak 
 Kapıkulu Askerleri 
ve
 Eyalet Askerleri 
olarak ikiyeayrılıyordu. Birincisi, devlet tarafından bakılan, devlet tarafından sağlanan imkanlarlakışlalarda yatan ve düzenli maaş alan, bir anlamda düzenli bir asker grubu, sürekli bir ordu diğeri ise devletten maaş almayan, barış zamanında kendi işine bakan, savaş zamanıçağrıldığında askere koşan gruptu. Kapıkulu askerleri nizamiye askerleri olup ocaklaraayrılmaktaydı. Bu grup sayesinde, Osmanlı ordusu her zaman savaşa hazır, meslekleriaskerlik olan bir kitleden müteşekkil bir kuruluş olmayı başarmıştı.
3
Böyle etkili bir ordusisteminin önemini anlamak için Osmanlı’nın çağdaşı bazı büyük Avrupa devletlerine bakmak bunun ne kadar erken ve önemli bir kazanım olduğunu ispat etmektedir. Örneğin,
2
Pençik Kanunu Hicri 764 (Miladi 1362-1363) tarihinde ortaya çıktığı Kabul edilir. Bkz. İsmail HamiDanişmend, izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt 1, Türkiye Basımevi, İstanbul, 1947, s 40
3
Yılmaz Öztuna, Türk Savaş Taktiği, Hayat Tarih Mecmuası, sayı 9, Ekim 1971, s 11
 
 
Altar Maket
 
RReepprraaeesseennttaaVViittaamm TTuuuummpprroopprriiuummMMuunndduummaaeeddiiffiiccaa
 İngiliz İmparatorluğunda, 17.yy’daki İngiliz İç Savaşına (1642-1651) kadar daimi bir ordu yoktu. Savaş zamanı, asker ihtiyacı bölgelerden sağlanıyordu.
4
Osmanlı isedevşirme sistemiyle kurulan Kapıkulu ocakları vasıtasıyla 14.yy’dan itibaren özeleğitimli, profesyonel askerlerden oluşan daimi bir orduya sahipti. Bu, Avrupa’da kurulanilk düzenli ve daimi orduya sahip olmak anlamına geliyordu.
610. YılKara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 1973 yılında bastırılan özel kitapçığın kapağı
Osmanlı’lar 1363 senesinde muazzam bir devamlı askeri teşkilatlanma kurarak bu gücü17.yy ortaları ve ötesine kadar kullanmışlardı. Elbette, Osmanlı ilk dönem fetihleriyaparken de orduya sahipti. Osmanlı öncesi Türk devletleri de askeri teşkilatlar kurmuşlar ve başarıyla kullanmışlardı. Dolayısıyla Türk Ordusu Yeniçeri Ocağı ile 1363senesinde kuruldu demek çok da doğru ve gerçeği yansıtan bir durum değildi. Bu durumuo zamanın meşhur yazarlarından Yılmaz Öztuna fark ederek karşı çıkmış ve döneminGenelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Tural’a Hayat TarihMecmuasındaki köşesinden bu tarihin değiştirilmesini teklif etmiştir.
5
 
4
 
http://www.english-civil-war-society.org/public_html/html/clothing.html
 
5
Yılmaz Öztuna, Türk Ordusu 605 Yıl Önce Kurulmadı, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 8, Ekim 1968, s 4-5

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->