Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maket Ve Maket Cesitleri

Maket Ve Maket Cesitleri

Ratings: (0)|Views: 1,870 |Likes:
Published by Altar Maket
Maket, Model, Tarihçe, Anadolu Uygarlıkları, Hititler, Heykeller, Maket tarihi, Altar Maket, Avrupa'da maketlerin gelişimi
Maket, Model, Tarihçe, Anadolu Uygarlıkları, Hititler, Heykeller, Maket tarihi, Altar Maket, Avrupa'da maketlerin gelişimi

More info:

Published by: Altar Maket on May 04, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2012

 
 
Altar Maket
 
RReepprraaeesseennttaaVViittaamm TTuuuummpprroopprriiuummMMuunndduummaaeeddiiffiiccaa
 
Maketçilik Notları No 1, Aralık 2006
MAKET ve MAKET ÇEŞİTLERİ
Maket dünyası derken, insanların, tarih boyunca, tahmin edebileceğiniz zamanların çok ötesinde, çok eski çağlardan itibaren, çevrelerindeki hayatı, belli bir ölçekte küçülterek,çeşitli malzemeler kullanarak oluşturdukları mini dünyaları kastediyoruz.İnsanoğlu, var olduğundan beri, yaşadığı çevreyi ilgi ve merakla gözlemlemiştir.Çevresinde gördüklerini, doğadaki unsurları, hayvanları ve objelerin minyatür birer kopyalarını oluşturmuştur. Çevrede bu figürleri oluşturmak için mevcut hangimalzemeler varsa onlar kullanılmıştır. Taş, kil, toprak, ağaç, bakır, tunç, demir, altın,gümüş gibi çeşitli madenler bu figürleri oluşturmada kullanılmıştır. Bu minik kopyalar yapıldıktan sonra yapıldığı maddenin ötesinde anlamlar kazanmış ve dinsel ve törensel birer obje haline gelmişlerdir. Günümüzden 7755 yıl önce yapıldığına inanılanÇatalhöyük’te bulunan Ana Tanrıça heykelciği bunların en güzel örneklerindendir (resim1)
Resim 1:
Pişmiş topraktan yapılmış Ana Tanrıça Heykelciği. 20 cm yüksekliğindeki bu heykelcik Çatalhöyük Konya’da bulunmuştur ve İ. Ö 5750 (Neolitik, yeni cilalı taş dönemi) yılına tarihlendirilmiştir.Tahtta oturan Ana Tanrıça ve doğum yaparken gösterilmektedir, iki yanında kutsal leoparlar vardır.(Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara )
 
 
Altar Maket
 
RReepprraaeesseennttaaVViittaamm TTuuuummpprroopprriiuummMMuunndduummaaeeddiiffiiccaa
 
Resim 2:
Boğazköy’de (Hattuşaş) bulunan İ.Ö 16 yy’a ait olduğu düşünülen pişmiş topraktan yapılmış,Hitit Fırtına Tanrısı’nın kutsal boğaları Serri ve Hurri’yi simgeleyen törensel içki kapları. (AnadoluMedeniyetleri Müzesi, Ankara )
İnsanlar çevrelerinde gördükleri gerçek varlıkları ve olduğuna inandıkları gerçeküstüvarlıkları betimlerken sadece dinsel ve törensel amaçlarla sınırlandırmamış, bunlarınoyuncak diye nitelendirilebilecek örneklerini de ortaya koymuşlardır. (resim 3 ve 4)
Resim 3:
Frig döneminden kalma, Gordion’da bir tümülüste bulunan İ.Ö 8.yy sonu 7.yy başından kalmaağaçtan oyma oyuncaklar. Bu figürlerde, gerçek hayvanların yanında önceki kuşaklardan aktarılan bazımitolojik anlatılar da tasvir edilmiştir (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara ).
 
 
Altar Maket
 
RReepprraaeesseennttaaVViittaamm TTuuuummpprroopprriiuummMMuunndduummaaeeddiiffiiccaa
 
Resim 4:
Frigler zamanından kalma, Kral ailesinden bir çocuğa İ.Ö. 8.yy sonu 7.yy başından kalma ait dörtatlı araba modeli. (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara ).
Fakat en etkileyici figürler ve hatta mükemmel dioramalar olarak nitelendirebileceğimizoldukça detaylı ve gerçeğe yakın eserler Mısır mezarlarında bulunmuştur. Mısır’dakiKahire Müzesi’nde şu anki standartlarla bile yarışabilecek, günümüzden binlerce yıl önceyapılmış eserler bulunmaktadır.
Resim 4:
Assiut Prensi Mesehti’nin mezarında bulunan tahtadan yapılmış ve sonrasında boyanmış Nubialıokçular. 40 okçudan oluşan bu grupta yüz ifadeleri ve kıyafetlerdeki detay gerçeğe yakın bir şekildeçalışılmıştır. Bu eser Mısır Orta Krallık, 11’nci Hanedan zamanına tarihlendirilmiştir (İ.Ö 2134-1991).(Kahire Müzesi, Mısır <http://www.egyptianmuseum.gov.eg>
 
)
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lhin Arch liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->