Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4

4

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
 1
ZAJEDNIČKA IZJAVAMi, ministri unutarnjih poslova, sigurnosti i visoki dužnosnici vlada iadministracija iz jugoistočne Europe:
Sudjelujući na ovom sastanku na visokoj razini, Ministara unutarnjih poslova,sigurnosti i visokih vladinih dužnosnika vezano uz Regionalnu strategiju o sredstvimau borbi protiv organiziranog i gospodarskog kriminala koji se održava na otočjuBrijuni (23. rujna 2005. godine);U suradnji s Vijećem Europe i drugim europskim i međunarodnim organizacijama
U našem službenom svojstvu
Podsjećajući na ciljeve, standarde i obveze iz europskih i drugihmeđunarodnih standarda u borbi protiv gospodarskog kriminala, pranja novca,korupcije, trgovine ljudima, krijumčarenju osoba i drugih oblika organiziranog i teškogkriminala;Priznajući da su naše zemlje i administracije napravile napredak uusklađivanju kaznenog zakonodavstva i da uspostavljamo specijaliziranekaznenopravne službe koje će se baviti gospodarskim kriminalom, pranjem novca,korupcijom, trgovinom ljudima, krijumčarenjem osoba i drugim oblicimaorganiziranog i teškog kriminala;Prepoznajući stalnu potrebu za daljnjim poboljšanjem našeg zakonodavnog iinstitucionalnog okvira i jačanjem naših kapaciteta za još učinkovitiju provedbuzakonodavstva;Priznajući sličnosti i razlike i regionalan karakter izazova s kojima sesuočavamo (vjerujući da učinkovita borba protiv teškog kriminala zahtjeva povećanoi dobro funkcioniranje regionalne i međunarodne suradnje);Izgrađujući na Londonskoj izjavi iz studenog 2002. godine, Procesustabilizacije i pridruživanja i drugim obvezama, naporima, naučenim lekcijama iiskustvima koji proizlaze iz gore navedenog;Potvrđujući našu obvezu poštivanja međunarodnih instrumenata za zaštituljudskih prava u našim naporima u borbi protiv teškog kriminala, a naročitoKonvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i sudske odluke Europskogsuda za ljudska prava;Podupirući nalaze radnih grupa i eksperata unutar okvira zajedničkog projektaVijeća Europe i Europske Komisije CARPO;Vjerujući da sveobuhvatna javna politika i akcija protiv teškog kriminalatrebaju biti temeljeni na znanju i obavještajnim podacima prikupljenim kroz
 
 2
strukturirani okvir za sistematsko prikupljanje, analizu, obradu podataka u skladu seuropskim standardima za zaštitu osobnih podataka;Suglasni da ogled na imovinu stečenu kaznenim djelima u borbi protiv općegkriminala putem financijskih istraga koje vode identificiranju, privremenomoduzimanju i oduzimanju imovine stečene kaznenim djelima je stoga integralni diobilo kakve sveobuhvatne strategije protiv općeg kriminala;Priznajući da se kazneno djelo u svim svojim modernim oblicima i varijacijamamora zaustaviti na odgovarajući način, službe za provođenje zakona morajuprimijeniti učinkovita sredstva i moderne policijske strategije u procesu detekcije,istrage i vođenju postupka, uključujući posebne istražne metode kroz opsežanzakonski okvir i pravilnu institucionalnu strukturu s učinkovitim kontrolnimmehanizmima i pravosudnim nadzorom;Svjesni su da razrađen sustav mjera osigurava učinkovitu zaštitu svjedoka isuradnika u pravosuđu, prije, za vrijeme i poslije kaznenih postupaka te je osnovnosredstvo za uspješnu istragu i vođenje postupka za teška kaznena djela uzpostojeću obvezu kazneno-pravnog sustava prema svjedocima i žrtvama kriminala;Vjerujući da teški transnacionalni kriminal nije izazov s kojim se zemlje mogusame suočiti i da međunarodna i uzajamna suradnja u kaznenim pitanjimapredstavlja ključnu ulogu u općem okviru odnosa između država i pravosuđa kako naeuropskoj tako i na međunarodnoj razini.
PotvrđujemoREGIONALNU STRATEGIJU O SREDSTVIMA U BORBI PROTIVORGANIZIRANOG I GOSPODARSKOG KRIMINALA predstavljenu na ovomsastankuiobvezujemo se da ćemo:
U skladu s ciljevima i mjerama iznesenim u Strategiji:
-
poboljšati zakonski okvir i institucionalne kapacitete u području kriminalističkihanaliza i kriminalističko-obavještajnog rada,
-
unaprijediti usvajanje i provedbu u našem sustavu za provođenje zakona ikaznenom pravosuđu koncept ujedinjene financijske i kriminalističke istrage sciljem zapljene prihoda dobivenih od kriminala,
-
nastaviti pojačavati naše kapacitete u korištenju posebnih istražnih sredstavaza detekciju i istraživanje teških kaznenih djela na temelju načela zakonitosti,proporcionalnosti, proceduralnih jamstava i nadzornih mehanizama,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->