Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Model Contract Prestari Servicii Var 1 Laurentiu Mihai

Model Contract Prestari Servicii Var 1 Laurentiu Mihai

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by El Este Ovix
contract prestari servicii
contract prestari servicii

More info:

Published by: El Este Ovix on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
Contract colaborare servicii de consultanţăNr. / Data:I.Parţile contractante
I.1.__________________________ 
, cu sediul în _________________________ Localitatea: ________________ , înregistrata la Registrul ____________________ sub dosar nr._______________ ,
 
cod unic de inregistrare nr._______________ reprezentaprin _______________, în calitate de
Beneficiar
, având contul IBAN:
 ____________________________ 
, deschis la _________________.
I.2.__________________________ 
, cu sediul în _________________________ Localitatea: ________________ , înregistrata la Registrul ____________________ sub dosar nr._______________ ,
 
cod unic de inregistrare nr._______________ reprezentaprin _______________, în calitate de
Prestator de servicii de ___________ 
, având contul IBAN:
 ____________________________ 
, deschis la _________________.
II.Obiectul colaborarii2.1
Prestatorul va asigura beneficiarului urmatoarele:
Activitate 1
Activitate 2
2.2
Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de prestator, la capacitatea şi eficienţa până la data de
 _________________ 
cu începere de la data preluării integrale a documentaţiei necesareelaborării lucrărilor sau prestării serviciilor de consultanta. Data preluării integrale a documentaţiei decătre prestator este _______________________.
Pagina
1
din
6
 
III.Obli
gaţiile contractuale
1. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
3.1.1.
Să desemneze o persoană de contact cu prestatorul, cu responsabilităţi clar definite înscopul unei bune prestări a serviciilor solicitate.
3.1.2
. Să aprobe calendarul de activităţi si termenele limită ale activităţilor (v. ANEXA 1).
3.1.3.
Beneficiarul se obligă să ofere Prestatorului toate informaţiile şi documentele solicitate decătre Prestator pentru elaborarea proiectelor ce fac obiectul prezentului act şi să asigure exactitateaacestor informaţii.
3.1.4.
Beneficiarul se obligă ca în termen de maxim 48 (patruzeci şi opt) de ore lucrătoare de lasolicitarea unei aprobări din partea Prestatorului să asigure o confirmare sau o corectură a propunerii.În cazul în care Prestatorul nu poate asigura o confirmare sau o corectură a propunerii în cele 48 deore, durata totală a contractului se va prelungi până la numărul de zile întârziate de către acesta.
2. OBLIGATIILE PRESTATORULUI 
3.2.1.
Să asigure confidenţialitatea asupra întregii activităţi desfăşurate în cadrul acestui contract,asupra informaţiior puse la dispoziţie direct sau indirect de beneficiar sau stocate în calculatoarele beneficiarului.
3.2.2.
Să desemneze o persoană de contact cu beneficiarul, cu responsabilităţi clar definite înscopul unei bune prestări a serviciilor solicitate.
3.2.4.
Să implementeze sarcinile calendarul de activităţi, anexa ataşată la contract, în termen de __ de zile de la primirea tuturor materialelor necesare livrate de Beneficiar.
IV.Termene şi modaliţi de pla4.1.
Suma pentru care se efectuează acest contract este de _______ Lei.
4.2.
Plătile se vor efectua in lei şi vor fi condiţionate de implementarea sarcinilor specificateîn anexele ataşate la prezentul contract.
Pagina
2
din
6
 
4.3.
Termene de plată:
Prima tranşă, în proporţie de _____ lei din valoarea contractului, va fi livrată lasemnarea contractului.
Restul de plată va fi livrată la maxim 15 zile de la livrarea/finalizarea ultimeiactivităţi prevăzute în calendarul de activităţi (ANEXA1)
4.4.
Întârzierea cu mai mult de 5 zile lucrătoare a efectuării sarcinilor din calendarul deactivităţi atrage penalizări de 1% din suma facturii emise, pentru fiecare zi de întârziere. Încazul în care există probleme extraordinare care împiedică prestatorul să realizeze activităţile promise la ANEXA 1, se va discuta cu beneficiarul şi se va lua o decizie comună în legăturăcu acest lucru.
4.5.
Timpul de dezvoltare al proiectelor este de _____ de zile calendaristice de la livrarea decătre Beneficiar a tuturor materialelor necesare.
4.6.
Întârzierea cu mai mult de 5 zile lucrătoare a efectuării plăţii de către Beneficiar vaatrage penalizări de 1% din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de neplată.
V. FORŢĂ MAJORĂ5.1.
Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi deexecutarea in mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respectivea fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
5.2.
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de15 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
VI.CLAUZA DE CONFIDENTIALITATEVI.1.
Informaţia furnizată de către Beneficiar, cu menţiunea de a fi păstrată confidenţial, va fiutilizată numai în scopul pentru care a fost emisă şi pentru realizarea prezentului contract.Informaţia nu poate fi utilizată pentru orice alte scopuri fără consimţământ prealabil scris al beneficiarului.
Pagina
3
din
6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->