Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Declaratia parlamentului

Declaratia parlamentului

Ratings: (0)|Views: 8,023 |Likes:
Published by Dumitru Ciorici
Declaratia parlamentului
Declaratia parlamentului

More info:

Published by: Dumitru Ciorici on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
Desc
ă
rcat de pewww.unimedia.info DECLARA
Ţ
IAParlamentului Republicii Moldova cu privire la situa
ț
ia actual
ă
 a
 
procesului de reglementare a diferendului transnistrean
Exprimînd convingerea c
ă
reglementarea problemei transnistrene
ş
isolu
ţ
ionarea tuturor disensiunilor trebuie s
ă
aib
ă
loc exclusiv prin metode politice
ş
i pa
ş
nice, cu respectarea principiilor 
ş
i valorilor democratice, precum
ş
i adrepturilor 
ş
i libert
ăţ
ilor fundamentale ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului;Considerînd c
ă
întregului proces de negocieri trebuie s
ă
i se imprime uncaracter permanent, constructiv
ş
i consecvent, inclusiv prin manifestarea buneicredin
ţ
e a tuturor actorilor implica
ţ
i;Luînd în considerare escaladarea artificial
ă
a situa
ț
iei din zona de securitate, precum
ș
i ineficien
ţ
a dialogului între participan
ț
ii la negocieri pe marginea unui
ș
ir de chestiuni – de la reglementarea politic
ă
definitiv
ă
a problemei transnistrene pîn
ă
la dep
ăș
irea unui întreg spectru de probleme practice,Parlamentul Republicii Moldova constat
ă
urm
ă
toarele: – ac
ţ
iunile unilaterale, de orice gen
ș
i provenien
ță
, inclusiv cele care ar veni
 
s
ă
legifereze instituirea oric
ă
ror frontiere în interiorul teritoriului statului suveranRepublica Moldova, contribuie la subminarea procesului de reglementare, laescaladarea tensiunilor 
ş
i sfidarea mecanismelor de reglementare existente, laîmpiedicarea activit
ăţ
ii grupului de observatori militari, afecteaz
ă
sistemul existentde pacificare
ş
i procesul de reglementare; – eschivarea de la discutarea în cadrul negocierilor politice a aspectelor ce
ţ
in de reglementarea cuprinz
ă
toare a conflictului
ş
i evitarea abord
ă
rii problemelor  politice
ş
i de securitate deturneaz
ă
discu
ţ
iile pe subiecte secundare, care denot
ă
 nedorin
ţ
a de a identifica o solu
ţ
ie viabil
ă
în m
ă
sur 
ă
s
ă
contribuie la elaborarea unuistatut juridic special pentru regiunea transnistrean
ă
.Pornind de la prevederile Declara
ţ
iei Consiliului de Mini
ş
tri al OSCE(Dublin, 7 decembrie 2012) cu privire la negocierile vizînd procesul dereglementare a conflictului transnistrean în formatul 5+2, prin care se confirm
ă
odat
ă
în plus sprijinul statelor OSCE pentru o reglementare cuprinz
ă
toare, echitabil
ă
 
ş
i viabil
ă
a conflictului transnistrean cu respectarea suveranit
ăţ
ii
ş
i integrit
ăţ
iiteritoriale a
ţă
rii
ş
i elaborarea statutului juridic special al Transnistriei, ParlamentulRepublicii Moldova: – exprim
ă
ferma convingere c
ă
reglementarea conflictului transnistreantrebuie s
ă
fie înf 
ă
 ptuit
ă
exclusiv prin mijloace politice
ş
i pa
ş
nice, cu respectarea principiilor 
ş
i valorilor democratice, cu asigurarea respect
ă
rii drepturilor 
ş
ilibert
ăţ
ilor fundamentale ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului,
ş
i s
ă
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->