Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eliterebelle, Anul I, Nr. 3 / 2006

Eliterebelle, Anul I, Nr. 3 / 2006

Ratings:
(0)
|Views: 78|Likes:
Published by Igor Mocanu
Revista Facultății de Litere a Universității din București
Redacția: Mioara Angheluță, Cristian Cercel, Miruna Covaci, Răzvan Mihai Năstase, Andrei Silviu Oprea, Ilinca Șchiopu/ Redactor-șef: Igor Mocanu / Secretar general de redacție: Mihai Mandache / Redactor-șef adjunct: Ruxandra Ana, Ana Chirițoiu / Foto: Elena Drăghici, Ștefania Țârcomnicu / Layout: Daniel Cozma / Logo design: Gruia Dragomir / Colaboratori: Artemiza Asanache, Alexandra Buzaș, Cerbu’, Andrei O. / Invitați speciali: George Ardeleanu, Adela Greceanu, Nora Iuga, Doina Jela, Nicolae Manolescu, Luminița Marcu, Vlad Morariu, Dan Perjovschi, Florin Piersic Jr., Costi Rogozanu, Rollie Tyler, Katherine Verdery / Tipărit la: S.C. ARC 2000 SRL
Revista Facultății de Litere a Universității din București
Redacția: Mioara Angheluță, Cristian Cercel, Miruna Covaci, Răzvan Mihai Năstase, Andrei Silviu Oprea, Ilinca Șchiopu/ Redactor-șef: Igor Mocanu / Secretar general de redacție: Mihai Mandache / Redactor-șef adjunct: Ruxandra Ana, Ana Chirițoiu / Foto: Elena Drăghici, Ștefania Țârcomnicu / Layout: Daniel Cozma / Logo design: Gruia Dragomir / Colaboratori: Artemiza Asanache, Alexandra Buzaș, Cerbu’, Andrei O. / Invitați speciali: George Ardeleanu, Adela Greceanu, Nora Iuga, Doina Jela, Nicolae Manolescu, Luminița Marcu, Vlad Morariu, Dan Perjovschi, Florin Piersic Jr., Costi Rogozanu, Rollie Tyler, Katherine Verdery / Tipărit la: S.C. ARC 2000 SRL

More info:

Published by: Igor Mocanu on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

 
Revista Facult`]ii de Litere din Bucure[ti
anul I, nr. 3/2006
cum e cu:
Prima dat` 
r`spund: Adela Greceanu, Nora Iuga, Nicolae Manolescu,Lumini]a Marcu, Vlad Morariu, Dan Perjovschi, FlorinPiersic jr., Costi Rogozanu
   ©    G  r  u   i  a   D   R   A   G   O   M   I   R
 
Redac]ia:
Mioara ANGHELU}~ Cristian CERCELMiruna COVACIR`zvan Mihai N~STASE Andrei Silviu OPREA Ilinca {CHIOPU
Secretar general de redac]ie:
Mihai MANDACHE
mmandache@yahoo.comRedactor [ef adjunct:
Ruxandra ANA 
pisicalimpede@yahoo.com
 Ana CHIRI}OIU
ana_chiritoiu@yahoo.comRedactor [ef:
Igor MOCANU
hierorfeu@yahoo.comFoto:
Elena DR~GHICI{tefania }ÂRCOMNICU
Layout:
Daniel COZMA 
daniel_cozma@yahoo.comColaboratori:
 Artemiza ASANACHE Alexandra BUZA{Cerbu’ Andrei O.
Invita]i speciali:
George ARDELEANU Adela GRECEANUNora IUGA Doina JELA Nicolae MANOLESCULumini]a MARCU Vlad MORARIUDan PERJOVSCHIFlorin PIERSICjr.Costi ROGOZANURollie TYLER de la „Natura Urban`“Katherine VERDERY 
 Apare cu sprijinul Facult`]ii de Literea Universit`]ii Bucure[ti [i al revistei
 Adresa redac]iei:Str. Edgar Quinet nr. 14, sala306, cod po[tal:010017, Sector 1,Bucure[tieliterebelle@yahoo.com
Sumar
Pagina studentului
 Artemiza ASANACHE: Interviu de angajare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Pagina profului
George ARDELEANU: Comunismul [i notele lui de subsol . . . . . . . . .5
 Art`, dincolo de margini
Ruxandra ANA: Periferic 7:Bienala de art`contemporan` de la Ia[i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Vlad MORARIU: Asumarea marginalit`]ii:
Vector> art` [i cultur` \n context 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Mihai MANDACHE:Pui cu sos de kiwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Mioara ANGHELU}~:
U[a
de Matei Vi[niec . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Alexandra BUZA{: Rock, hip-hop [i tehno dintoat` lumea! Can we make it?!? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Dezbatere
Miruna COVACI: Despre tot ce nu e prima dat` . . . . . . . . . . . . . . . .8 Adela GRECEANU: Un inedit continuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Andrei O.: Prima oar` într-un film porno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Prima oar` înseamn` deschiderea u[ii (interviu cu Nora IUGA) . . . .10Cerbu’: Cum a fost prima oar` când ai sim]itvân`torul pe urmele tale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Dan PERJOVSCHI: Ultima oar` ca [i prima dat` . . . . . . . . . . . . . .14„Vorbim despre tot de înseamn` semn cultural în societatea de azi“,
 Eliterebelle
cu Lumini]a MARCU[i Costi ROGOZANU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Primul nostru interviu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Interviu despre un film nev`zut prima oar`(Florin PIERSICjr. în dialog cu Ilinca {CHIOPU,despre primul s`u lun-gmetraj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Elena DR~GHICI:Cu capul pe mu[uroi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Critica nara]iunii pure
Rollie TYLER: La ce e bun` Gr`dina Botanic`? . . . . . . . . . . . . . . . .25
Rubrici
 Andrei OPREA:Umor alb-negru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Ruxandra ANA:Pisica limpede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Igor MOCANU:D’ale Spiritului Macru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Supliment: Pia]a Universit`]ii
Doina JELA: Pia]a Universit`]ii, dup` 16 aniRuxandra ANA: E[ecul – un prim exerci]iu democraticKatherine VERDERY: „Pia]a Universit`]ii nu a fost un e[ec, a devenitfoarte important` ca simbol al for]elor de democratizare“
2
ELITEREBELLE
anul I, nr. 3/2006
 
O revist` f`r` program e ca o vac` f`r`macaz sau ca un drum c`ruia i-ai retezat cap`tul cu foarfeca, l`sând calea bearc`.
Ionathan X. Uranus
ândi]i-v` [i Domniile Voastre,cum ar ar`ta macazul pe care artrebui s` pasc` o vac` ce areprogram, [i cum arat` acest macazast`zi? Cine mai vede cap`tul drumu-lui spre care se plimb` cu frenezie? Ne-am s`turat de calea neted` pân` lacap`tul pe care-l are. O vrem bearc`pentru a putea s`-i d`m noi un cap`t,atunci când ne place. Când cineva î]ivine cu macazul la poart`, de obiceiacesta arat` schimbat, asta ca s` numai vorbesc de capetele de drum care î]i sunt expuse cu sagacitate [i aple-care patern`. Cei care au f`cut-o pân`acum au pus problema c`lare pe Roci-nante. Îmi pare r`u, dar n-avem pro-gram, pentru c` nu avem de ce.Noi ne-am adunat într-o p`l`rie ca s`st`m de vorb`. Ce rezult` r`spicat dintoat` aceast` [uet` elitistrebel` se chea-m` c` e o revist`. {i noi st`m de vorb` în primul rând despre ce se întâmpl` înafara borurilor, adic` în balonul spart alculturii aflat` în atâtea st`ri de agregarecâte [i le-a adunat azi, de ieri pân` mâi-ne. Noi... Dar puteam s` zic [i „eu”, a[acum fitecine dintre noi o poate spune:„Dom’le, revista mea...”Caseta redac]ional` ia[te ceva de n-armai fi. E ca o piatr` din cas` pe care o bâzâie mu[tele cu ardoare oarb`, e punc-tul de sprijin al nenum`ra]ilor arhimezicare vor s` ne urneasc` din loc pentru c`s-au adunat în ga[c` [i, doar-doar, or face[i cu tine la fel; e un shortcut cu implantla coada m`turii, care are menirea s` în-drepte privirea c`tre fiecare din firi[oa-rele ei. Caseta redac]iei nu e o list` de nu-me, un catalog cu ofert` limitat`, îi, dac`vor Domniile Voastre, o a]` cu m`rgele,fiecare având aspect etan[, CNP, ADN,LSD personal. Admirabil` tautologie!Într-un cuvânt, grupul nostru de re-dac]ie
(„nostru” desemneaz` o grupare eferves- cent` de juni chintesen]iali, c`reia subsemnatulîi este, cu beatitudine, exponentul ocazional)
Igor MOCANU
Think locally, fuck globally 
xist` comodit`]i de gândire r`s-pândite prin toate zonele societ`-]ii [i prin toate domeniile func]io-nale sau semi ale vie]ii publice. Î]i vin înminte vreo cinci dup` tot atâtea secundede gândire. Cele mai enervante sunt a-lea care m` enerveaz` pe mine. Care m`a[az` în categorii, m` împart [i m` des-part, îmi prezic mi[c`rile [i îmi cunoscgândurile. În via]a cultural` func]ionea-z` de minune colectivismul. De la pa[op-ti[ti la optzeci[ti, trecând prin Junimea,Sbur`torul [i {coala de la Târgovi[te, sevede bine c` istoria se face în grup. Gru-pul este o entitate vag`, cu mul]i mem- bri ale c`ror individualit`]i sunt anula-te, care ac]ioneaz` global [i dupa meca-nisme predictibile. Tinerii sunt pu[i peagoniseal` (de capital simbolic [i nu nu-mai), ]âfno[i [i impertinen]i, b`trâniisunt întelep]i dar ]in cu din]ii de pozi]ii,muntenii sunt mitici, agita]i [i superfi-ciali, moldovenii sunt povesticio[i [i camf`r` maniere, eliti[tii sunt de dreapta,stângi[tii sunt exagera]i. E simplu.{i dac` e simplu, de ce s` ne com-plic`m?Sigur, peisajul se simplific` mult da-c` lu`m toat` caseta redac]ional`, even-tual cu tot cu layout [i tipografie, [i otrat`m ca pe o entitate singular`. Vreo10-12 individualit`]i care ar pune înpericol claritatea [i ar extenua în]elege-rea r`mân astfel închise într-una singu-r` care, la rândul ei, cunoa[te filia]ii [iasem`n`ri [i desp`r]iri [i z`ri [i etape [ifunc]ioneaz` a[a [i nu altfel [i seam`n`cu aia [i nu cu ailalt`.Tân`ra noastr` revist` s-a v`zut dejacategorisit`, cum îi st` bine, în câtevareviste culturale mainstream, cu prilejulsemnal`rii c` exist` sau al laudei c` ce bine (c`) exist`. Dar, cum spune [i vor- ba, facerea de bine… Ne împ`r]im întremul]umiri [i l`muriri. Dintre acesteadin urm`: specia ”revista de la Litere”nu poate avea decât exact aceast` deno-ta]ie pe care o cuprinde sintagma. Nune sim]im nici urma[i, nici vecini, nicimo[tenitori, nici predecesori. Impetuozi-tatea nu e programatic`. Profesionalis-mul este. Fr`]iile [i cumetriile literarenu intr` în planul editorial. Elitismul eun joc de cuvinte. Nu ducem lupte, nuc`dem pe front, nu ne înc`rc`m pu[ca în tran[ee, nu servim interese subte-rane. Facem o revist`.S`n`tos ar fi, pentru toat` lumea,ca, dac` se întâmpl` ca unele lucruri s`se produc` la colectiv, pluralul s` r`-mân` ceea ce este, adic` un grup de sin-gulare. Se pare îns` c` pe teritoriul cul-tural pluralul devine defectiv de singu-lar. Ca la spaghete.
 Eliterebelle
e doar una dintre aceleproduse – inevitabil [i pl`cut – colectivedin facultatea noastr`. Cu doi ani înurm`, scriitoarea Simona Popescu a înce-put, cu studen]ii care aveau atunci chef s`scrie, un roman colectiv,
 Rubik
. Pe i]elelui au alunecat, într-o varia]ie liber` cen-tripet/centrifug, destui autori tineri.Singura lor identitate comun` e cea carese scria miercurea, în sala 314, [i care împrietenea dup` prin L`pt`rie. Un altroman colectiv,
 Paupera
, scris de un grupde masteranzi coordonat de Romani]aConstantinescu, a ap`rut deja. Exist`,deci, proiecte comune, c`r]i colective [icasete redac]ionale. Dar exist` mai alesprietenii, afinit`]i selective [i afective decele mai multe ori. Nu suntem ogenera]ie, nici m`car o promo]ie, [i delocun grup. Sunt la fel de multe cele care nedespart cum sunt cele care ne unesc.Colectivitatea noastr` e conjunctural` [ineprogramatic`, finit` [i divizibil`. Ceicare ]in s` ne încadreze în tipare colec-tiviste o fac pe r`spunderea proprie [i cuinten]ia declarat` de a-[i simplificalucrurile pentru mintea proprie. În ce neprive[te, ne leag` mai mult glumele [i împrieteneala de pe tereas`, care sunt pri-vate, decât programele genera]ioniste.
Editorial
3
ELITEREBELLE
anul I, nr. 3/2006
 Anti-manifest sau cine nu e cu noie cu sine însu[i
 Ana CHIRI}OIU
EG
 Antiprogram,sau intr` cine poate, r`mâne cine intr`,sau despre cum populele se rebelesc

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Igor Mocanu liked this
Igor Mocanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->