Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Skraćenice
1. Osnovni pojmovi
1.1.1. Uvod
1.1.2. Šta su ustav i ustavno pravo?
1.1.3. Funkcija ustava
1.1.3.1. Funkcija Ustava BiH
1.1.4. Ustavno pravo u formalnom i u materijalnom smislu
1.2. Donošenje i revizija ustava
1.2.1. Donošenje ustava
1.2.2. Revizija ustava
1.2.3. Izmjene i dopune Ustava BiH
2. Izvori i tumačenje ustavnog prava
2.1. Uopšteno o izvorima ustavnog prava
2.2. Izvori formalnog ustavnog prava u BiH
2.2.1. Ustav BiH
2.2.4. Opšti principi međunarodnog prava
2.2.5. Aneksi DMS
2.3. Mjesto formalnog ustavnog prava u pravnom sistemu
2.4. Tumačenje ustava
2.4.1. Jezičko tumačenje
2.4.2. Istorijsko tumačenje
2.4.3. Teleološko tumačenje
2.4.4. Specifčnost tumačenja ustava
3. Kratka istorija Ustava BiH
4. Struktura Ustava BiH
5. Odnos ustavnog i međunarodnog prava
5.1. Uvodne napomene
5.2. Odnos Ustava BiH i međunarodnog prava
6. Ustavno pravo i integracija u Evropsku uniju
6.1. O Evropskoj uniji – uvodna riječ
6.2. Evropska unija i politika proširenja
6.3. BiH i Evropska unija: priprema za članstvo
6.3.1. Dosadašnje aktivnosti
ustavnopravnu situaciju
6.4. Angažman EU u okviru DMS
7. Principi ustavnopravnog sistema u BiH
7.1. Uvod
7.2. Princip demokratije
7.2.1. Zakonodavna vlast
7.2.1.1. Predstavnička/reprezentativna demokratija
7.2.1.2. (Ne)Parlamentarni sistem vlasti
7.2.1.3. Posredna demokratija
7.2.1.4. Izbori i pravo glasa
7.2.2. Izvršna vlast u demokratiji
7.3. Princip pravne države
7.3.1.1. Vladavina zakona – princip legaliteta
7.3.1.2. Djelotvorni mehanizmi za zaštitu zakona
7.3.1.4. Pravna sigurnost
7.3.1.5. Podjela vlasti
7.3.2. Materijalni element pravne države – država pravde
7.3.4. Princip pravne države kao princip političkog oblikovanja
7.4. Princip složene države
7.4.1. Uvod
7.4.2. Od unitarne države do konfederacije
7.4.2.1. Unitarna država
7.4.2.2. Savezna država ili federacija
7.4.2.3. Savez državâ ili konfederacija
7.4.2.4. Supranacionalna organizacija
države u odnosu na unitarnu državu
7.4.3. Federalizam
7.4.4. Složenost ustavnopravnog uređenja BiH
7.5. Bosna i Hercegovina kao republika?
7.6. Bosna i Hercegovina kao socijalna država/ država blagostanja?
7.7. Princip jedinstvenog tržišta
7.7.2. Zajedničke karakteristike četiri slobode
7.7.3. O slobodama pojedinačno
7.7.3.1. Sloboda kretanja robe
7.7.3.2. Sloboda kretanja lica
7.7.3.3. Sloboda kretanja usluga
7.7.3.4. Sloboda kretanja kapitala
8. Odlike složenosti ustavnopravnog uređenja BiH
8.1. Uvod
8.2. Država Bosna i Hercegovina
8.2.1. Pojam
8.2.2. Državna teritorija
8.2.3. Državljanstvo
8.2.4. Glavni grad
8.2.5. Državni simboli
8.4.4.2. Preuzimanje nadležnosti iz aneksa 5-8. DMS
8.5.1. Učešće entitetâ u državnoj vlasti
8.5.1.1. Učešće entitetâ u zakonodavnoj vlasti
8.5.1.2. Učešće entitetâ u egzekutivnoj/izvršnoj vlasti
8.5.1.3. Učešće entitetâ u sudskoj vlasti
8.5.2. Učešće države u entitetskoj vlasti
9. Odlike demokratskog uređenja BiH
9.1. Pojam demokratije u Ustavu BiH
9.1.1. Reprezentativna demokratija
9.1.3. Princip većine versus princip saglasnosti
9.1.4. Konstitutivni narodi versus nacionalne manjine
9.1.5. Pravnodržavna demokratija
9.1.5.1. Princip legaliteta/zakonitosti
9.1.5.2. Ljudska prava i slobode, te jednakost građana
9.2. Kreiranje i provođenje političke volje
9.2.1. Narodno predstavništvo
9.2.2. Izborno pravo
formiranje javnog mnjenja
9.2.3.1. Dvostruka demokratska uloga javnog mnjenja
9.2.4. Političke partije/stranke
9.2.4.1. Skroman ustavni i zakonski okvir
9.2.4.3. Prestanak i zabrana rada političkih partija
9.2.4.4. Finansiranje političkih partija
9.2.4.5. Izborna politička partija i klubovi poslanika
9.2.6. Transparentnost političkih procesa
10.1. Princip pravne države
10.1.1. Princip zakonitosti/legaliteta
10.1.1.1. Zakon i upravna vlast
10.1.1.2. Privatnopravna uprava i princip zakonitosti
10.1.1.3. Lokalna samouprava i princip zakonitosti
10.1.2. Princip trodiobe vlasti
10.1.2.1. Princip podjele vlasti kroz Ustav BiH
10.2. Sudstvo u Bosni i Hercegovini
10.2.1. Pravni okvir i organizacija sudstva u BiH
administrativno-teritorijalnom nivou
10.2.1.3. Nosioci sudske vlasti
sudske vlasti u BiH
10.2.2. Nezavisnost sudstva
10.2.3. Sudska uprava
11. Državni organi i njihove nadležnosti
11.1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
11.1.1. PSBiH kao refeksija demokratskog uređenja
11.1.2. PSBiH kao dvodomno tijelo
11.1.2.1. Dom naroda PSBiH
11.1.2.2. Predstavnički dom PSBiH
11.1.2.3. Saradnja domova PSBiH
11.1.3. Ovlaštenja PSBiH
11.2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
11.2.1. Sastav, izbor i organizacija Predsjedništva BiH
vitalnog interesa entitetâ
11.2.3. Ovlaštenja Predsjedništva BiH
11.2.3.1. Nadležnosti unutar člana V Ustava BiH
11.4. Stalni komitet za vojna pitanja
11.5. Centralna banka Bosne i Hercegovine
11.5.1. Uvod
11.5.2. Organizacija CBBiH
11.5.2.1. Upravno vijeće
11.5.2.2. Uprava CBBiH: guverner i viceguverneri
11.5.3. Nadležnosti CBBiH
11.5.3.1. Strict Currency Board
11.6. Ustavni sud Bosne i Hercegovine
11.6.1. Uvodna riječ
11.6.2. Sastav i sudije
11.6.2.2. Kvalifkacije za sudiju
11.6.2.3. Položaj sudija
11.6.2.4. Prestanak funkcije sudije
11.6.3. Nadležnosti
11.6.3.2. Organski sporovi – član VI/3.a) Ustava BiH
Ustava BiH
11.6.3.7. Zaštita statusa BD – član VI/4. Ustava BiH
11.6.4. Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
11.6.4.1. Postupak donošenja odluka
11.6.4.2. Vrste odluka
11.6.4.3. Naredbe u odlukama USBiH
11.6.4.4. Izvršenje odluka
11.6.4.5. Preispitivanje konačnih i izvršnih odluka
12. Ljudska prava i slobode
12.1. Uopšteno o ljudskim pravima i slobodama
12.1.1. Uvodna riječ
građanska, ustavna... prava i slobode?
12.1.3.1. Prema predmetu/sferi zaštite
12.1.3.2. Prema subjektu/nosiocu zaštite
12.1.3.3. Prema odnosu države i pojedinca
12.1.3.4. Prema vremenu nastanka
12.2. Doktrina ljudskih prava i sloboda
12.2.1. Uvodne napomene
objektivne vrijednosti ustavnopravnog sistema
subjekti ljudskih prava i sloboda
12.2.3.1.1. Privatna fzička lica
12.2.3.1.2. Privatna pravna lica
12.2.3.2.1. Država i javnopravni subjekti
(njem. Drittwirkung)
12.2.4.1. Pojam „miješanje” u prava i slobode
prava i slobode
12.3. Izvori ljudskih prava i sloboda u Ustavu BiH
12.4. Pojedina prava i slobode
12.4.1. Pravo na život
12.4.1.1. Ustavnopravna osnova
12.4.1.2. Obim ustavnopravne zaštite
12.4.2.1. Ustavnopravna osnova
12.4.2.2. Obim ustavnopravne zaštite
12.4.2.2.2. Pozitivne mjere zaštite
12.4.3. Zabrana ropstva i prinudnog rada
12.4.3.1. Ustavnopravna osnova
12.4.3.2. Obim ustavnopravne zaštite
12.4.3.3. Izuzeci od prinudnog ili obaveznog rada
12.4.4. Pravo na ličnu slobodu i sigurnost
12.4.4.1. Ustavnopravna osnova
12.4.4.2. Obim ustavnopravne zaštite
12.4.4.2.1. Lišavanje slobode
12.4.4.2.2. Dozvoljeno lišavanje slobode
12.4.5. Sloboda kretanja i izbora boravišta
12.4.5.1. Ustavnopravna osnova
12.4.5.2. Obim ustavnopravne zaštite
12.4.6. Pravo na pravičan postupak
12.4.6.1. Ustavnopravna osnova
12.4.6.2. Uvodna riječ o pravu na pravično suđenje
12.4.7. Pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku
12.4.7.1. Ustavnopravna osnova
12.4.7.2. Obim ustavnopravne zaštite
12.4.7.2.1. Privatni život
12.4.7.2.2. Porodični život
12.4.7.2.3. Pravo na dom
12.4.7.2.4. Pravo na zaštitu prepiske
12.4.7.3. Pozitivna zaštita
12.4.8. Sloboda misli, savjesti i vjere
12.4.8.1. Ustavnopravna osnova
12.4.8.2. Obim ustavnopravne zaštite
12.4.8.2.1. Sloboda misli i savjesti
12.4.8.3. Pozitivna zaštita
12.4.9. Pravo na obrazovanje
12.4.9.1. Ustavnopravna osnova
12.4.9.2. Obim ustavnopravne zaštite
12.4.10. Sloboda izražavanja
12.4.10.1. Ustavnopravna osnova
12.4.10.2. Obim ustavnopravne zaštite
12.4.12.2.2. Sloboda udruživanja
12.4.13. Pravo na imovinu
12.4.13.1. Ustavnopravna osnova
12.4.13.2. Obim ustavnopravne zaštite
12.4.13.2.1. Šta se smatra imovinom?
12.4.13.3. Pozitivna zaštita prava na imovinu
12.4.13.4. Miješanje u pravo na imovinu
12.4.13.4.1. Lišavanje prava na imovinu
12.4.14. Zabrana diskriminacije
12.4.14.1. Uvodna riječ
12.4.14.2. Ustavnopravna osnova
12.4.14.3. Obim ustavnopravne zaštite
12.4.14.4. Vrste diskriminacije
12.4.14.2.2. Pozitivna diskriminacija
13.1. Istorijat: od Dejtona do danas
13.2. Uloga supervizora međunarodne
Distrikta Brčko
13.3.1. Član V Aneksa 2. DMS
13.3.2. Konačna odluka
13.3.3. Ustav BiH
13.3.4. Ustavi entitetâ
13.3.5. Statut Distrikta Brčko
13.4. Zaštita statusa Distrikta Brčko pred USBiH
13.5.1. Uvod
13.5.2. Skupština Distrikta
13.5.3. Vlada Distrikta Brčko i javna uprava
13.5.4. Policija Distrikta Brčko
13.5.5. Pravosuđe Distrikta Brčko
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
1. Ustavnopravni razvoj
1.3. Izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
2.1. Etno-nacionalni federalizam
2.3. Princip pravne države
3. Organizacija državne vlasti u FBiH
3.1. Zakonodavstvo
3.1.1. Sastav i izbor parlamentarnih domova
3.1.2. Pozicija zastupnika i delegata
3.1.3. Organi Parlamenta
3.1.4. Nadležnosti i zakonodavni postupak
3.1.5. Kontrola egzekutivne vlasti
3.1.5.1. O političkoj kontroli
3.1.5.2. O pravnoj kontroli
3.1.5.3. O fnansijskoj kontroli
3.1.5.4. O kontroli pravilnosti rada
3.2. Egzekutivna vlast
3.2.1. Predsjednik i potpredsjednici Federacije
3.2.2. Vlada i uprava
3.3. Sudstvo
Ustav Republike Srpske
1. Ustavnopravna priroda Republike Srpske
1.1. Ustavnopravna priroda RS prema Ustavu iz 1992. godine
1.2. Određenje RS u Ustavu BiH
2. Principi ustavnog uređenja RS
2.1. Principi političkog sistema RS
2.2. Principi ekonomsko-socijalnog uređenja
3. Struktura i obilježja Ustava RS
3.2. Struktura normativnog dijela Ustava
3.3. Formalnopravna obilježja Ustava
3.4. Revizije Ustava RS
3.4.1. Postupak revizije
3.4.2. Dosadašnje revizije Ustava RS
4. Ljudska prava i slobode u Ustavu RS
4.2. Sistem zaštite ljudskih prava
5. Nadležnosti institucija RS
6. Organizacija državne vlasti u RS
6.1. Načelo podjele vlasti
6.2. Zakonodavna vlast u RS
6.2.1. Narodna skupština RS
6.2.1.1. Sastav i izbor
6.2.1.2. Organizacija i način rada
6.2.1.3. Nadležnosti
6.2.1.4. Pravni položaj poslanika
6.2.2. Vijeće naroda RS
6.2.2.1. Ustavni osnov i nadležnost
6.2.2.2. Izbor i organizacija
6.2.2.3. Način odlučivanja
6.3. Izvršna vlast u RS
6.3.1. Predsjednik Republike
6.3.1.1. Izbor i organizacija
6.3.1.2. Nadležnosti
6.3.2. Vlada RS
6.3.2.1. Sastav i izbor
6.3.2.2. Nadležnosti i način rada
6.4. Sudska vlast u RS
6.4.1. Ustavna načela o sudovima
6.4.2. Organizacija i nadležnost sudova
6.5. Ostale pravosudne institucije
6.5.1. Tužilaštva
6.5.2. Pravobranilaštvo RS
6.5.3. Advokatura
6.5.4. Notarska služba
6.6. Priroda sistema državne vlasti RS
7. Ustavni sud RS
7.1. Nadležnost
7.2. Sastav i izbor
7.3. Postupak pred Ustavnim sudom
7.4. Pravno djejstvo odluka Ustavnog suda
8. Lokalna samouprava u RS
8.1. Pojam i sistemi lokalne samouprave
8.2. Pravni osnov lokalne samouprave u RS
8.3. Opština i grad kao jedinice lokalne samouprave
8.4. Imovina i fnansiranje jedinica lokalne
8.5. Akti organa jedinica lokalne samouprave
8.6. Kontrola rada jedinica lokalne samouprave
8.8. Zaštita prava na lokalnu samoupravu
Ustav Bosne i Hercegovine
Indeks ključnih riječi
Literatura
O autorima
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bs. Ademović,_Marko,_Marković,_Ustavno_pravo Bosne_i_Hercegovine,2012

bs. Ademović,_Marko,_Marković,_Ustavno_pravo Bosne_i_Hercegovine,2012

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by Vanja Antic
bs. Ademović,_Marko,_Marković,_Ustavno_pravo Bosne_i_Hercegovine,2012
bs. Ademović,_Marko,_Marković,_Ustavno_pravo Bosne_i_Hercegovine,2012

More info:

Published by: Vanja Antic on Jun 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 11 to 13 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 24 to 127 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 138 to 207 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 218 to 310 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 321 to 511 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->