Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Procés Constituent o Revolució Integral? - Blai Dalmau

Procés Constituent o Revolució Integral? - Blai Dalmau

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by LibertadAmistad
Escrit el juny de 2013. http://blaidalmau.blogspot.com.es/
Escrit el juny de 2013. http://blaidalmau.blogspot.com.es/

More info:

Published by: LibertadAmistad on Jun 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

 
Procés Constituent o RevolucióIntegral?
Blai Dalmau Solé
INTRODUCCIÓ:
ELS REPTES DEL 15M DOS ANYS DESPRÉS
El 15 de maig del 2011, com si es tractés d'un ruixat de primavera,centenars de milers de persones ens vam precipitar als carrers i vaminundar les places d'arreu de l'Estat espanyol. El descrèdit d’allò quees fa passar per “política”, el rebuig a la depauperació econòmica i laindignació envers la injustícia social van esclatar clamorosamentmentre la genuïna activitat política reconqueria espais públicshabitualment consagrats a la circulació de mercaderies. Salvant lesdistàncies, per primer cop d'ençà del maig del 68, una protestamassiva desbordà espontàniament els con
ns de la reivindicació iesdevingué un procés de re
exió col·lectiva, una trobada popularrepleta de vívida comunicació, un assaig d'autoorganitzaciódemocràtica massiva. Enguany es compleixen dos anys d’aquellamemorable primavera. Remembrant l’efemèride, s'escau preguntar-nos: què n’hem après d’aquella experiència?; quins reptes vaplantejar i com els estem encarant?; quins progressos i regressionss’han desenvolupat des d’aleshores?Un dels aspectes més transcendents del 15M és que, implícitament,va posar de relleu alguns reptes històrics de cardinal importància i decandent urgència. Així, si el 15M va ser una temptativa precària,momentània i improvisada per recuperar la política (en el sentit genuí del terme, a saber, la deliberació i decisió de la ciutadania sobre elsassumptes de l’esfera pública), el repte que tenim per davantconsisteix en assolir una recuperació plena, permanent iinstitucionalitzada de la mateixa; si el 15M va ser una celebracióefímera de l'esperit de comunitat, el repte del segle XXI consisteix enconvertir la societat en una extensa comunitat de comunitats; si el15M va girar entorn a les assemblees populars, el repte fonamentalno és altre que aconseguir que aquestes siguin sobiranes. Aquellamultitudinària mobilització va esclatar perquè estem patintintensivament i extensiva les conseqüències d'una profunda crisimultidimensional (econòmica, ecològica, social, ideològica i política)originada per les dinàmiques de concentració de poder i decreixement econòmic continuat inherents a les principals institucionsdel sistema actual: l'economia de mercat capitalista i l'Estat
 
“democràtic representatiu”; el gran repte consisteix, així doncs, eneradicar aquestes dinàmiques i substituir tals institucions, endegantun moviment alliberador massiu que doni llum a un nou sistemad'organització social basat en l'autonomia, la comunitat i lareintegració amb la natura (1).Si bé l’efervescència multitudinària d’aquella primavera s’ha dissipat,moltes iniciatives de transformació social positiva han nascut o hanagafat embranzida des d’aleshores i, d’aquesta manera, podemconstatar i celebrar que en els darrers dos anys s’han dut a termecerts progressos qualitatius en el sentit d’assolir els reptes històricsabans esmentats. Entre aquests progressos hi podem comptar eldesenvolupament de diversos projectes relacionats de forma implícitao explícita amb el concepte de “Revolució Integral”, sobre el qualtindrem ocasió de re
exionar en la segona part d’aquest article. Tanmateix, malauradament, també s’estan desenvolupant algunesiniciatives que podem considerar regressives ja que no han encaixatles aportacions més innovadores i positives que va brindar el 15M.Així, per exemple, malgrat que aquella mobilització va posar de relleuque la “política” parlamentària suscita una àmplia desafecció i una justi
cada aversió, malgrat que milers de persones vam proclamar alsquatre vents que “Ningú no ens representa”, recentment ha apareguta Catalunya una proposta encaminada a canalitzar els anhels decanvi social cap a la fressada senda de la “democràciarepresentativa”. Ens estem referint, naturalment, al “ProcésConstituent”.
PRIMERA PART:
PROCÉS CONSTITUENT
El Procés Constituent ha estat presentat per Arcadi Oliveres i TeresaForcades com una proposta per
“articular una candidatura al mésàmplia possible per a les properes eleccions al Parlament deCatalunya amb l’objectiu de defensar la convocatòria d’una Assemblea Constituent per de
nir quin nou model d’estat id’ordenació sòcioeconòmica volem” 
. Queda clar, per tant, que elsseus promotors pretenen focalitzar l’atenció de la ciutadania enversels mecanismes i els agents de la “política” parlamentària ambl’objectiu últim de constituir un Estat català d’esquerres. El manifestinicial glossa deu reformes que pretesament es duran a terme gràciesa la conquesta electoral dels poders de la Generalitat de Catalunya i,més endavant, gràcies a la constitució del nou Estat Català.
 
Re
otar la socialdemocràcia?
La principal creença implícita en la iniciativa del Procés Constituent ésque els mecanismes de la “democràcia representativa” són un mitjàplausible per efectuar canvis socials positius i que senzillamentaquells mecanismes s’han de complementar amb la mobilització il’autoorganització de la ciutadania. Així doncs, malgrat la granquantitat de falses promeses i de papers mullats que l’estratègiasocialdemòcrata arrossega a les seves esquenes, els promotors delProcés Constituent intenten re
otar-la suggerint que aquest cop sí,que aquests partits sí que aplicaran les reformes que preconitzen.De
nim la socialdemocràcia com aquella tendència política queadvoca per conquerir electoralment les institucions de l’Estat i desd’allà propulsar una sèrie de reformes que ens conduirien cap a unasocietat més lliure, justa i igualitària. Aquesta estratègia va fracassaral llarg de la passada centúria: si primer els partits socialdemòcratesperseguien reformes parcials del sistema com a passos graduals capal socialisme, es van conformar després amb promoure el “benestar”i la plena ocupació dins del capitalisme i
nalment, en les darreresdècades del segle XX, van acceptar la reducció gradual del primer i elfracàs total de la segona, convertint-se en part constitutiva del'anomenat “consens neoliberal”. Però, què va provocar aquestadegradació històrica de la socialdemocràcia?Aquells que, en la línia del Procés Constituent, pretenen re
otar lasocialdemocràcia, de forma implícita o explícita consideren que ladegradació històrica d’aquesta tendència es deu exclusivament al fetque les persones que representaven posicions d'esquerres en elsòrgans de govern van abdicar els seus principis i van claudicar davantdels interessos i pressions de les elits dominants. Tanmateix, unaanàlisi més profunda i global posa de manifest que aquestaclaudicació va ser una conseqüència i no una causa de la degradacióde la socialdemocràcia. La veritable causa rau en la pròpiaidiosincràsia de l'estratègia socialdemòcrata, concretament en la sevaconnivència amb les estructures estatals i mercantils, les quals,implacablement, compel·leixen als professionals de la “política” per aque s’emmotllin a les dinàmiques oligàrquiques i als imperatiusestructurals del sistema. Vegem-ho en més detall.Per bé que la socialdemocràcia va aconseguir implementar la sevaagenda en molts països durant l’“època daurada” del capitalisme(1945-1973), tals programes han esdevingut disfuncionals a mesuraque ens hem endinsat en allò que podem anomenar l’“èpocacrepuscular” de l’esmentat sistema (1973-2008). En aquest període,la internacionalització de l’economia s’ha multiplicat veloçment i el

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->