Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peraturan Surau An Nur Kasturi Height

Peraturan Surau An Nur Kasturi Height

Ratings:
(0)
|Views: 1,081|Likes:
Published by Hamidon Zaini
Peraturan Surau An Nur Kasturi Height, Putra Nilai, Nilai, Negeri Sembilan.
Peraturan Surau An Nur Kasturi Height, Putra Nilai, Nilai, Negeri Sembilan.

More info:

Published by: Hamidon Zaini on May 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2011

pdf

text

original

 
 
PERATURAN-PERATURAN
JAWATANKUASA SURAU AN NURPUTRA NILAI
Fasal 1 NAMA
1.1Surau ini dikenali dengan nama:
SURAU AN NUR (kariah Kasturi Heights, Desa Casuarina danDesa Melati dan taman-taman berdekatan)
Selepas ini disebut “Surau”
Fasal 2 TEMPAT URUSAN
2.1Alamat dan tempat urusan Surau ialah:
Surau An Nur Jalan Kasturi 6, Kasturi HeightsPutra Nilai71800 NilaiNegeri Sembilan Darul Khusus
Atau di tempat lain atau tempat-tempat yang akan ditetapkan dari semasa kesemasa oleh Jawatankuasa.
Fasal 3 TUJUAN / MATLAMAT
3.1Mengadakan kelas-kelas, ceramah, program kerohanian dansebagainya yang berkaitan dengan agama Islam untuk ahli-ahli kariah.3.2 Menjalankan aktiviti sosial dan kemasyarakatan demi untuk kebajikandan kesejahteraan ahli kariah.3.3.Mengeratkan tali silatulrahim dan memupuk semangat kejiranansesama ahli kariah serta ahli kariah lain di bawah naungan MasjidPutra Nilai. 
1
 
 
Fasal 4 KEAHLIAN
4.1Semua Muslimin dan Muslimat yang tinggal di Kasturi Heights, DesaCasuarina, Desa Melati serta taman-taman berhampiran secaraotomatik adalah ahli Surau. Ahli selepas ini dirujuk sebagai wargakariah.4.2Ketua keluarga/wakil dikehendaki mengisi borang pendaftaran yangdisediakan dan dihantar kepada Setiausaha atau mana-mana AhliJawatankuasa untuk tujuan pendaftaran dan rekod.4.3Ahli-ahli disarankan agar dapat mengadakan atau mempunyai alamate-mail sendiri bagi tujuan menerima maklumat-maklumat daripada ahli jawatankuasa surau.
Fasal 5 SUMBANGAN
5.1Bayaran masuk dan sumbangan yang perlu dijelaskan adalah sepertiberikut:Pendaftaran Keahlian –
PERCUMA
Sumbangan Bulanan - RM 10.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh Sahaja)untuk satu keluarga.5.2Sumbangan daripada warga kariah adalah amat digalakkan untukmenampung kos penganjuran program/aktiviti yang telah dirancangdan dipersetujui oleh Jawatankuasa Surau.5.3 Sumbangan bulanan harus dijelaskan kepada Bendahari dalam tempoh14 hari dari awal bulan atau secara lump sum.
Fasal 6 MESYUARAT AGUNG
6.1Pengelolaan dan pentadbiran Surau ini dikendalikan olehJawatankuasa Surau yang dilantik melalui Mesyuarat Agung wargakariah. Sekurang-kurangnya satu perempat (¼) daripada jumlah ahliyang berhak mengundi atau dua kali ganda bilangan ahliJawatankuasa, mengikut mana yang kurang, hendaklah hadir diMesyuarat Agung bagi mengesahkan perjalanan mesyuarat danmencukupi korum untuk mesyuarat.6.2 Jika korum tidak cukup selepas setengah jam daripada waktu yangtelah ditetapkan untuk mesyuarat, maka mesyuarat itu hendaklah
2
 
 
ditangguhkan kepada satu tarikh (tidak lebih daripada 30 hari) yangditetapkan oleh Jawatankuasa. Dan jika korum tidak cukup selepassetengah jam daripada waktu yang telah ditetapkan untuk mesyuaratyang ditangguh itu, maka berkuasalah ahli-ahli yang hadir menjalankanmesyuarat dan boleh
 
membuat keputusan yang melibatkan semua ahlitetapi tidaklah berkuasa meminda Peraturan Surau.6.3Mesyuarat Agung Tahunan bagi Surau hendaklah diadakan dengansecepat mungkin setelah berakhir tahun kewangan tetapi tidak lewatdaripada 31 Mac tiap-tiap tahun pada tarikh, masa dan tempat yangditetapkan oleh Jawatankuasa. Agenda utama Mesyuarat Agung ialah:6.3.1Menerima laporan Pengerusi Jawatankuasa berkenaanperjalanan Surau di dalam tahun lalu.6.3.2 Menerima laporan Bendahari dan Penyata Kewangan yangtelah diperiksa oleh Pemeriksa Kira-Kira bagi tahun yang lalu.6.3.3 Memilih ahli-ahli Jawatankuasa dan Pemeriksa Kira-Kira untuk 2tahun yang akan datang.6.3.4 Menguruskan perkara-perkara lain yang dibentangkan didalam mesyuarat itu.6.4Setiausaha hendaklah menghantar kepada tiap-tiap ahli sekurang-kurangnya 14 hari sebelum Mesyuarat Agung Tahunan diadakan satuAgenda Mesyuarat termasuk salinan Peringatan Mesyuarat danLaporan serta Penyata Kira-Kira bagi tahun lalu yang telah diperiksaoleh Pemeriksa Kira-Kira. Salinan surat-surat ini juga hendaklahdipamerkan untuk dirujuk oleh ahli-ahli di alamat tempat urusan Surau.6.5Mesyuarat Agung Khas bagi Surau ini boleh diadakan:6.5.1 bila difikirkan mustahak oleh Jawatankuasa atau6.5.2 atas permintaan beramai-ramai secara bertulis oleh tidak kurangdari satu perlima (1/5) dari jumlah ahli yang berhak mengundidengan menerangkan tujuan dan sebab mengadakannya.Permintaan itu hendaklah dihantar kepada Setiausaha Surau.6.6Mesyuarat Agung Khas yang diminta oleh ahli-ahli hendaklahdiadakan pada satu tarikh dalam tempoh satu bulan dari tarikhpenerimaan permintaan mesyuarat itu.6.7Pengumuman dan agenda untuk Mesyuarat Agung Khas itu hendaklahdiedarkan oleh Setiausaha kepada semua ahli sekurang-kurangnya 30hari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk bermesyuarat.6.8Jika selepas setengah jam Mesyuarat Agung Khas dipanggil padatarikh yang ditetapkan, korum tidak mencukupi maka Mesyuarattersebut dengan sendirinya terbatal. Dan Mesyuarat Agung Khas ataspermintaan ahli-ahli dengan tujuan yang sama tidak boleh diadakandalam masa 3 bulan dari tarikh tersebut.
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kamarlahmad liked this
kamarlahmad liked this
Kamson Misni liked this
ayub_muda5244 liked this
Mimie Azman liked this
amazs2003 liked this
arsidek liked this
ezirt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->